Niemcy po II wojnie światowej - PowerPoint PPT Presentation

niemcy po ii wojnie wiatowej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Niemcy po II wojnie światowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Niemcy po II wojnie światowej

play fullscreen
1 / 8
Niemcy po II wojnie światowej
1014 Views
Download Presentation
kaleigh
Download Presentation

Niemcy po II wojnie światowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Państwo podzielone na 4 strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską i francuską jako tzw. Trizonia oraz strefę radziecką Niemcy po II wojnie światowej

  2. Prezentację opracował i wykonał:Oleh Bayduk z klasy 2c Źródła informacji i zdjęć: ttp://www.berlin.de/ http://pl.wikipedia.org http://historia.na6.pl http://portalwiedzy.onet.pl http://www.google.pl/search

  3. Podział Niemiec na 2 państwa • 7 października 1949 powstała Niemiecka Republika Demokratyczna • 21 września 1949 powstała Republika Federalna Niemiec NRD RFN

  4. Państwo powstałe na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej • Prezydent: Wilhelm Pieck • Premier: Otto Grotewohl NRDNiemiecka RepublikaDemokratyczna. DDR Deutsche Demokratische Republik

  5. Państwo powstałe na terenie Trizonii Prezydent:Theodor Heuss Kanclerz: Konrad Adenauer Stolica: Bonn RFNRepublika Federalna Niemiec BRD Bundesrepublik Deutschland

  6. RFN Pomoc finansowa USA Likwidacja powojennych zniszczeń Rozwój gospodarczy Praca i godne życie w nowoczesnym, rozwijającym się państwie NRD Odcięcie od świata Zakaz podróżowania Nadzór i ograniczenia Cenzura w mediach Podsłuchiwanie rozmów telefonicznych Sprawdzanie korespondencji Życie w zaniedbanym, biednym państwie Różnice

  7. Dwa światy Volkswagen golf Trabant

  8. Berlin podzielony! Marx-Engels-Platz w Berlinie Wschodnim.