Prva faz a rehabilitacionog tretmana bolesnika sa kraniocerebralnom traumom
Download
1 / 18

PRVA FAZ A REHABILITACIONOG TRETMANA BOLESNIKA SA KRANIOCEREBRALNOM TRAUMOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

PRVA FAZ A REHABILITACIONOG TRETMANA BOLESNIKA SA KRANIOCEREBRALNOM TRAUMOM. R. Krunić – Protić, B. Đurović. MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ZATVORENE KRANIOCEREBRALNE TR A UME. DOKUMENTACIJA ZA PROCENU ULAZNOG STANJA BOLESNIKA. Bolesnik ima primarno o š te ć enje mozga

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRVA FAZ A REHABILITACIONOG TRETMANA BOLESNIKA SA KRANIOCEREBRALNOM TRAUMOM' - kaleigh-logan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prva faz a rehabilitacionog tretmana bolesnika sa kraniocerebralnom traumom

PRVA FAZA REHABILITACIONOG TRETMANA BOLESNIKA SA KRANIOCEREBRALNOM TRAUMOM

R. Krunić – Protić, B. ĐurovićDokumentacija za procenu ulaznog stanja bolesnika
DOKUMENTACIJA ZA PROCENU ULAZNOG STANJA BOLESNIKA

 • Bolesnik ima primarno oštećenje mozga

 • Zbrinuli su ga ansteziolog i neurohirurg(i drugi specijalisti)

 • Od početka manifestovanog primarnog

  oštećenja je prošlo bar 8 sati

 • Postoje bar dva nalaza laboratorijskih rezultata (na prijemu i u jedinici intenzivne nege) i gasne analize

 • Postoje CT mozga, kraniogram i radiografski nalazi grudnog koša, karlice i kičmenog stuba


Kako utvrditi da je bolesnik za rehabilitacioni tretman
KAKO UTVRDITI DA JE BOLESNIK ZA REHABILITACIONI TRETMAN?

Uzeti u obzir podatke dobijene kliničkomevaluacijom (po sistemima, balanstečnosti, acidobazni status,elektroliti, gasne analize, kognitivno stanje, motorna kontrola)

Pratitigasne analize, nivo hemoglobina,hematokrit u venskoj krvi, osmolarnost seruma, koncentraciju elektrolita userumu (Na, K, Cl, Ca, P), albumin u serumu

Primeniti kvantitativne skorove procene opšteg i neurološkogstanja i procene neurološkog oštećenja

Ako je bolesnik za rehabilitacioni tretman u daljem

toku primeniti i skale evaluacije, a priotpustu

funkcionalne skorove


Kvantitativni skorovi
KVANTITATIVNI SKOROVI

GLASGOW COMA SCORE - GCS

GCS[E (1 do 4) + M (1 do 6) + V (1 do 5)]

min 3, max 15

GLASGOW - LIEGE SCORE - GLS

GLS[M (1 do 6) +R (0 do 5)]

min 1, max 11

GLASGOW - PITT- COMA SCORE

GPCS[A + B + C + D + E + F + G + H (0 do 4)]

min. 0, max. 32

REVISED TRAUMA SCORE

RTS [GCS + SKP + Res/min (0 do 4)]

min 0, max 12;

RANCHOS LOS AMIGOS LEVELSOF COGNITIVE FUNCTIONING SCALE- LOC

min I, max VIII


Kontraindikacije za primenu fizikalnih procedura
KONTRAINDIKACIJE ZA PRIMENU FIZIKALNIH PROCEDURA

 • ICP viši od 25 mmHg

  Normalni ICP je 0 – 10 mmHg;CPP = MAP – ICP

 • Sistolni krvni pritisak preko 200 - 220 mmHg

  (optimalno od 100 – 160 mmHg),

  ekstremna hipotenzija (< 60mmHg)

 • Dijastolni krvni pritisak preko 120 mmHg

 • MAP niži od 90 mmHg {[MAP = dijastolni pritisak + 1/3 (sistolni – dijatolni)] MAP = 50 - 150 mmHg}

 • Puls preko 120/min i bradikardija

 • SjO2 (55 – 75%) niži od 55% i viši od 75%

 • Velike fluktuacije temperature


Relativne indikacije za primenu fizikalnih procedura
RELATIVNE INDIKACIJE ZA PRIMENU FIZIKALNIH PROCEDURA

 • Glazgow Coma Score> 5

 • Glasgow - Liege Score> 6

 • Glasgow – Pitt - Coma Score> 11

 • Revised Trauma Score> 7

 • Ranchos Los Amigos Levelsof Cognitive Functioning Scale > II

 • STABILNE VREDNOSTI KRVNOG PRITISKA (KP)u više merenja

 • MONITOROVANI KP NE ODSTUPA ZNAČAJNO od vrednosti 1 sat ranije zabeleženog krvnog pritiska

 • NEMA KONTRAINDIKACIJA


Neki elementi dobre prognoze
NEKI ELEMENTI DOBRE PROGNOZE

 • GCS (u prvih 24h > 5, posle 24h > 8)

 • Trajanje kome< 1 nedelje

 • Postraumatska amnezija kraća od 2 nedelje

 • Starost <40

 • Srednji arteriski pritisak - MAP > 90mmHg

 • Na 4 i manje CT preseka postoji hematom

 • Pomerenje srednje linijskih struktura na CT<4 mm

 • SjO2 55 – 75%

 • Normalan ICP

 • Zenice reaguju na svetlost, uže od 4mm

 • Odsustvo hipoksije, PaO2>60 mmHg u gasnim analizama arterijske krvi


Osnovni principi prve faze rehabilitacionog tretmana
OSNOVNI PRINCIPI PRVE FAZE REHABILITACIONOG TRETMANA

 • početi rehabilitacioni tretman čim se steknu uslovi

 • sistematski procenjivati stanje pacijenta

 • rehabilitacioni program uraditi za svakog bolesnika pojedinačno

 • prilagođavati program rehabilitacije prema specifičnom deficitu

 • redovno evaluirati bolesnikovo stanje i program


Prva faz a rehabilitacionog tretmana bolesnika sa kraniocerebralnom traumom

LOC

Faze oporavka

Pristup je orijentisan ka oštećenju

Učenje

(I), II, III

Minimalni oporavak

Senzorne stimulacije

Prevencija komplikacija

Praćenje odgovora na ranu mobilizaciju

ne

IV

Konfuzan, agitiran

Strukturiranje okoline

Usmerene aktivnosti

Praćenje odgovora na stimulaciju

Kratke, česte promene aktivnosti

ne

V,

VI

Konfuzan

Strukturiranje okoline

Usmerene aktivnosti

Konzistentan pristup

Raste složenost zadataka

ne –

da

VII, VIII

Automatsko

Redukovana struktura

Veće samoprocenjivanje

Progresivni zadaci u vidu izazova

daPrva faz a rehabilitacionog tretmana bolesnika sa kraniocerebralnom traumom

PROGRAM STIMULACIJE BOLESNIKA U KOMI

Cilj: porast nivoa kognitivnog funkcionisanja, izazivanje odgovora na nadražaje i izbegavanje negativnih efekata senzorne deprivacije; zasniva se na stimulaciji nekih ili svih senzornih organa čoveka- individualan, prijatan, ne izaziva refleksne metorne odgovore- zavisi od dubine kome i postojećeg senzornog ilimotornogfunkcionisanja- ICP mora biti u ovirima normalnog- sistematično i postepeno se povećavaju stimulacija i aktivnosti- sa periodima odmoraZa unapre enje motorn og oporavka
ZA UNAPREĐENJE MOTORNOGOPORAVKA

Koriste se:

KONVENCIONALNI POSTUPCI

(pozicioniranje, vežbe i funkcionalna obuka,vežbe zaodržanje obima pokreta zglobova,vežbe jačanja mišićne snage, mobilizacija, opšte kondicione vežbe, obuka kompenzatornim pokretima)

NEUROFIZIOLOŠKI PRISTUPI


Dozvoljeno
DOZVOLJENO

* započeti vežbe sa vrednostima pulsa 65 % od

max., (220 - godine)

* opseg porasta pulsa u toku vežbi 20/min.,

* nakon 5 dana započeti vežbe sa vrednostima

pulsa od 70 - 80% u odnosu na max.,

* u ležećem stavu u toku izvođenja vežbi puls do

120/min

* Pri vertikalizaciji sniženje sistolnog krvnog pritiska u trajanju od15 s., sledećih 30 s. normalizacija (max. 1 min.)


Prekid rehabilitacionog tretmana privremen ili trajan
PREKID REHABILITACIONOG TRETMANAprivremen ili trajan

pogoršanje GCS za dva GCS poena

razvoj midrijaze

razvoj fokalnog neurološkog deficita

 kada se pojave kontraindikacije za

primenu rehabilitacionog tretmana


Za evaluaciju
ZA EVALUACIJU

Koriste se:

MOTRICITY INDEX – motorni skor

Ukupan skor od 0 - 100

0 = paraliza

100 = normalno

G.O.A.T. (Galveston Orientation & Amnesia Test) – Indeks težine amnezije i dezorijentacije

Ukupan skor 100 – ukupan zbir pogrešaka

76 – 100 = normalno

66 – 75 = granično

< 66 = oštećenje


Pri otpustu
PRI OTPUSTU

FIM skala

Barthel index