T ng li n o n lao ng vi t nam
Download
1 / 33

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM. HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP VÀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2014. Người trình bày: Đ/c Nguyễn Văn Đông UVĐCT, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26-27/3/2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM' - kalei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T ng li n o n lao ng vi t nam
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP VÀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2014

Người trình bày: Đ/c Nguyễn Văn Đông

UVĐCT, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26-27/3/2014


T ng li n o n lao ng vi t nam1
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nội dung gồm 2 phần:

Phần 1: Một số nội dung công tác Tuyên truyền năm 2014.

Phần 2: Một số nội dung mới Điều 10, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

Phần thứ nhất

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NĂM 2014

1- Hướng dẫn số 17/HD-TLĐ, ngày 07/01/2014 “Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014”.

Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền.

+ Tập trung tuyên tuyền về chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt Hiến pháp 2013, bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn 2012; triển khai giai đoạn 2 Tiểu đề án 3 theo Đề án 31 của Chính phủ;


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

+ Triển khai cụ thể hóa nội dung và tổ chức thực hiện NQĐH XI CĐVN.

+ Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014).

+ Củng cố, kiện toàn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

+ Làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN, KCX, DN tư nhân và Dân doanh có vốn đầu tư nước ngoài.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

Thứ hai, công tác tham mưu cho cấp ủy.

+ Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của BCT theo chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”,

+ Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW;

+ Tham gia tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

Thứ ba, hoạt động trong “Tháng công nhân”

* Chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”. Ngoài những nội dung như những năm trước, năm 2014 cần tập trung làm tốt một số việc sau:

- Phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

- Động viên CNLĐ tích cực tham gia phong trào tự học, tự rèn luyện, đến với trường, lớp, từ đó đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời cho công nhân lao động, từng bước trí thức hóa CNLĐ theo tinh thần NQ 20.

- Tập trung thực hiện QCDC cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Công đoàn chủ động và tham gia thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

Thứ tư, phong trào xây dựng đời sống VHCS trong CNVCLĐ

- Tiếp tục triển khai Quyết định 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 quy hoạch chi tiết thiết chế Văn hóa.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động CVH, NVH Lao động.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

Thứ năm, tổ chức thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”.

Tuyên truyền 3 Chương trình .

+ Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”.

+ Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.

+ Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

2- Hướng dẫn số 112/HD-TLĐ, ngày 25/01/2014 “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014”.

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐN TW chỉ đạo tổ chức triển khai tuyên truyền trong các cấp Công đoàn gắn với tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương, ngành.

- Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, phù hợp với thực tiễn tình hình của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Các cơ quan báo chí trong hệ thống CĐ, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước; xây dựng chuyên trang, chuyên mục tăng cường tuyên truyền về các ngày lễ lớn quy mô cấp Quốc gia và tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập CĐVN.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

* TLĐ sẽ có hướng dẫn riêng về tuyên truyền các ngày lễ lớn được tổ chức kỷ niệm cấp quốc gia như:

+ Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014).

+ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944- 22/12/2014 ) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014 ).

+ Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

+ Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương ( 20/7/1954 - 20/7/2014 ).


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

3. Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014).

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền đồng cấp chỉ đạo tuyên truyền trong toàn HTCT về sự kiện 85 năm ngày thành lập tổ chức CĐVN.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ;

- TLĐ Tôn vinh 85 cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc, 85 cán bộ Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

- Tổ chức các cuộc thi viết, thi trực tuyến, thi bằng hình thức sân khấu hóa, tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”.

- Tổ chức giải cầu lông toàn quốc tranh cúp Báo Lao động.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

- Phát động phong trào sáng tác ca khúc và tuyển tuyển chọn các ca khúc viết về Công nhân, công đoàn theo Hướng dẫn số 277 /HD-TLĐ, ngày 13/3/2014.

 • - Phát hành sách “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”.

 • - Hướng dẫn các ngành, địa phương phát động và trao giải thưởng Cuộc thi và tuyển chọn sáng tác ca khúc viết về CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 • - Tổ chức cầu truyền hình với mục đích giáo dục truyền thống về GCCN, tổ chức CĐVN tại 03 điểm cầu: Hà Nội - Quảng Ninh - TP. Hồ Chí Minh.

 • - Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

* LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương:

- Căn cứ tình hình thực tế của ngành, địa phương, triển khai tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đăng ký, gắn biển công trình chào mừng; tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo và cán bộ CĐ qua các thời kỳ;

- Tôn vinh cán bộ CĐ, cán bộ nữ công, CNLĐ tiêu biểu theo phương châm trang trọng - tiết kiệm - thiết thực - hiệu quả.

- Gắn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị.

- Hướng dẫn, phát động và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động do TLĐ tổ chức.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

4. Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW.

4.1. Có 6 nội dung.

- Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ.

+ Phấn đấu hàng năm có 80% trở lên số đoàn viên và NLĐ nơi có tổ chức công đoàn được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn.

+ Vận động từ 60% trở lên số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

- Thứ hai, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; chủ động kiến nghị, tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc, cấp bách của NLĐ.

+ Phấn đấu có 100% số DNNN, 65% trở lên số DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức CĐ xây dựng và ký kết được thỏa ước LĐTT. Hàng năm có 95% trở lên số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị CBCC; 95% trở lên số DNNN và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty TNHH tổ chức Hội nghị NLĐ.

+ Phấn đấu 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật, Văn phòng tư vấn pháp luật, tổ tư vấn pháp luật.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

- Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:

+ Phấn đấu đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

+ Phấn đấu hàng năm có 80% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

+ Phấn đấu 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Bảo đảm nguồn kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

+ Phấn đấu có 100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở trở lên được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

+ Phấn đấu 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Bảo đảm nguồn kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

+ Phấn đấu có 100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở trở lên được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

+ Phấn đấu 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Bảo đảm nguồn kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

+ Phấn đấu có 100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở trở lên được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

- Thứ tư, thực hiện công tác phát triển đảng viên là CNLĐ trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Bình quân hàng năm mỗi CĐ cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên CĐ ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

- Thứ năm, vận động công nhân tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng GCCN lớn mạnh.

- Thứ sáu, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

4.2. Tổ chức thực hiện.

- Thành lập BCĐ do đồng chí Chủ tịch làm Trưởng ban .

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá, bổ sung những giải pháp, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động số 399/CTr-TLĐ ngày 7/3/2008 của TLĐ thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW phù hợp tình hình mới và Nghị quyết ĐH XI CĐVN.

- Phối hợp xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

- Phối hợp tham gia xây dựng các Đề án, thực hiện chính sách về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa phục vụ CNLĐ tại các khu công nghiệp;

- Tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội về luật pháp, chính sách liên quan đến GCCN.


CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2014

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong hệ thống công đoàn, trang thông tin điện tử, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến thực hiện tốt Nghị quyết và Kết luận của Trung ương về GCCN và tổ chức CĐ.

- Tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của BCT về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

- Cụ thể hóa tổ chức triển khai Kết luận 79-KL/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch và Chương trình hành động của TLĐ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trong cán bộ, đoàn viên và NLĐ thuộc ngành, địa phương, đơn vị.


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

Phần thứ hai

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN ĐIỀU 10 HIẾN PHÁP

1. Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của GCCN và NLĐ được khẳng định trong HP.

- Quy định về tổ chức CĐVN trong HP đã có từ các bản HP trước đây.

+ HP năm 1959, khi mà chưa có bất cứ tổ chức CT-XH nào được quy định trong HP thì đã có quy định về CĐVN tại Ðiều 10 HP năm 1959. Khi đó CĐ chưa được quy định thành một điều riêng, nhưng cũng đã thể hiện rất rõ vai trò và vị trí của tổ chức CĐ trong xã hội. Cụ thể Ðiều 10 HP năm 1959 quy định: "Nhà nước lãnh đạo hoạt động kinh tế theo một kế hoạch thống nhất. Nhà nước dựa vào các cơ quan nhà nước, tổ chức công đoàn, hợp tác xã và các tổ chức khác của nhân dân lao động để xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh tế".


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

+ HP năm 1980 đã dành riêng Ðiều 10 quy định về CĐVN, cụ thể là "Tổng công đoàn Việt Nam là tổ chức quần chúng rộng lớn nhất của GCCN Việt Nam, là trường học chủ nghĩa cộng sản, trường học quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước. Trong phạm vi chức năng của mình, công đoàn tham gia công việc Nhà nước và kiểm tra hoạt động của cơ quan Nhà nước, tham gia quản lý xí nghiệp; giáo dục công nhân, viên chức; tổ chức phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa; cùng với cơ quan Nhà nước chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi của công nhân, viên chức".


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

+ Ðến HP năm 1992 tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của CĐVN. Ðiều 10 đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể là: "Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của GCCN và của NLĐ cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những NLĐ khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

+ Năm 2001, HP năm 1992 được sửa đổi một số điều, liên quan đến Ðiều 10, tại thời điểm đó, Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung HP đã xem xét kỹ lưỡng và quyết định giữ nguyên. Như vậy có thể nói, quy định về CĐ trong HP đã có từ rất sớm, tồn tại suốt 55 năm qua và luôn có một điều quy định riêng.


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

2. Một số điểm mới của Điều 10 - HP 2013.

* So với trước đây, Ðiều 10 Hiến pháp (sửa đổi) có một số điểm mới sau:

- Thứ nhất, khẳng định công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của GCCN và của NLĐ được thành lập trên cơ sở tự nguyện. Ðây là nguyên tắc rất quan trọng của tổ chức công đoàn, lần đầu tiên được khẳng định và thể hiện trong Hiến pháp, và đây cũng là thông lệ chung được quy định trong các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

- Thứ hai,Ðiều 10 HP (sửa đổi) đã bỏ cụm từ "Công đoàn cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp... " như vậy là hoàn toàn phù hợp vì một trong những yêu cầu đặt ra khi sửa đổi HP năm 1992 là cần thể hiện và phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức.Vì vậy bỏ cụm từ "cùng với" là để phân định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức CĐ đối với NLĐ, tránh chồng chéo dẫn đến tình trạng, "có thành tích thì tất cả đều nhận về mình, có khuyết điểm thì đùn đẩy không ai chịu trách nhiệm".


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

 • Thứ ba,nếu Ðiều 10 HP năm 1992 quy định CĐ chỉ tham gia kiểm tra, giám sát, thì lần sửa đổi này không chỉ quy định CĐ tham gia kiểm tra, giám sát mà còn"tham gia thanh tra" hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

- Thứ tư,Ðiều 10 HP (sửa đổi)quy định đầy đủ, cụ thể và rõ hơn về trách nhiệm của công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật.

 • Ðây là những quy định mới, phù hợp với sự phát triển KT-XH của đất nước, phù hợp với Cương lĩnh của Ðảng về phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH.

 • Như vậy việc tuyên truyền vận động nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho NLĐ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của CĐ, thực hiện tốt nhiệm vụ này cũng chính là chăm lo và bảo vệ tốt nhất cho NLĐ.


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

3. Trách nhiệm của tổ chức Công đoàn thực hiện Hiến pháp trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết 64/2013/QH13 của Quốc hội về quy định một số điểm thi hành Hiến pháp, trong thời gian tới, hệ thống Công đoàn các cấp cần làm tốt các hoạt động sau:

- Thứ nhất,tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về Hiến pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua để cho CNLĐ hiểu được ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của HP đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

 • Thứ hai,Tổng LĐLĐVN sẽ tiến hành nghiên cứu, rà soát các quy định của Luật CĐ, Ðiều lệ CĐVN và các luật khác có liên quan, làm rõ những nội dung phù hợp, nội dung không phù hợp HP (sửa đổi), từ đó kiến nghị với QH và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  - Thứ ba, các Viện nghiên cứu, các trường đại học, các Ban của TLĐ căn cứ vào nội dung Ðiều 10 HP (sửa đổi), tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhằm cụ thể hóa những vấn đề mới của Ðiều 10 Hiến pháp năm 2013.


Xin trân trọng cảm ơn

sự lắng nghe của các đồng chí !


ad