prev dzkovate nos operable n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prevádzkovateľnosť Operable

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 86

Prevádzkovateľnosť Operable - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Prevádzkovateľnosť Operable. Doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD. Obsah kritéria. Komponenty užívateľského rozhrania a navigácia musia byť prevádzkyschopné. 2.1 Prístupnosť z klávesnice : Zaistite všetky funkcie dostupné z klávesnice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prevádzkovateľnosť Operable' - kalei


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prev dzkovate nos operable

PrevádzkovateľnosťOperable

Doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.

obsah krit ria
Obsah kritéria

Komponenty užívateľského rozhrania a navigácia musia byť prevádzkyschopné.

 • 2.1 Prístupnosť z klávesnice: Zaistite všetky funkcie dostupné z klávesnice.
 • 2.2 dostatok času: Poskytnite používateľom dostatok času na čítanie a používanie obsahu.
 • 2.3 Záchvaty: Nepoužívajte prvky, u ktorých je známe, že spôsobujú záchvaty.
 • 2.4 Jednoduchá navigácia: Uľahčite užívateľom navigáciu, hľadanie obsahu a zistiť, kde sú.
2 1 pr stupnos z kl vesnice

2.1Prístupnosť z klávesnice

Zaistite všetky funkcie dostupné z klávesnice.

2 1 1 kl vesnica
2.1.1 Klávesnica
 • Všetky funkcie obsahu je možné ovládať cez rozhranie klávesnice, bez vyžadovania zvláštne časovanie pre jednotlivé stlačenia klávesov, okrem prípadov, keď základné funkcie vyžadujú vstup, ktorý je závislý na užívateľom pohybe a nie je v koncovom bode.
 • (Úroveň A)
slide5

Zámerom tohto kritéria úspechu je zabezpečiť, aby tam, kde je to možné, bol obsah ovládaný pomocou klávesnice alebo klávesnicového rozhrania (tzv. možno použiť alternatívne klávesnice).

 • Ak možno obsah ovládať cez klávesnicu alebo náhradnú klávesnica môžu obsluhovať ľudia s problémami zraku (ktorí nemôžu použiť zariadenia, ako sú myši, ktoré si vyžadujú koordináciu oko - ruka), rovnako ako ľudia, ktorí ich používajú alternatívne klávesnice alebo vstupné zariadenie, ktoré pôsobia ako emulátory klávesnice.
slide6

Klávesové emulátory je softvér pre vkladanie, sip-and-puff softvér, na obrazovke klávesnice, softvér pre skenovanie a rad podporných technológií a alternatívnych klávesníc. Jedinci s chybami zraku môžu mať tiež ťažkosti sledovania ukazovateľa a nájsť využitie softvéru oveľa jednoduchšie (alebo len je to možné), pokiaľ môžu ovládať z klávesnice.

 • Poznámka: Sip-and-Puff alebo SIP 'n' Puff (SNP) technológia je metóda používaná na vyslanie signálu do zariadenia s použitím tlak vzduchu (vdýchnutia), alebo (výdych) na slámky, rúrky alebo "paličky . To je primárne používaný ľuďmi, ktorí nemajú možnosť využitia rúk.
slide7

Poznámka 1: Táto výnimka sa vzťahuje na základnú funkciu, nie techniky vstupu. Napríklad, ak používate zadanie textu (formulár) vyžaduje zadanie na vstupe ale nie je to základná funkcia.

 • Poznámka 2: Nezakazuje a nesmie odrádzať od poskytovania vstupu prostredníctvom myši alebo inej metódy vstupu okrem vstupu klávesnice.
posta uj ce techniky
Postačujúce techniky
 • G202: Zaistenie ovládanie z klávesnica pre všetky funkcie
 • Zaistenie ovládanie klávesnicou pomocou jedného z nasledujúcich postupov.
  • H91: Používanie ovládacích prvkov formulára HTML a odkazy (HTML)
 • G90: Poskytovanie klávesnicou spúšťané obsluhy udalostí, pomocou jedného z nasledujúcich postupov:
  • SCR20: Použitie klávesnice a ďalších zariadení na vykonávanie špecifických funkcií (skriptovanie)
  • SCR35: Tvorba akcií z klávesnica prístupných pomocou udalosti onclick a tlačidiel (skriptovanie)
  • SCR2: Použitie klávesnice a redundandné rutiny udalosti myši (skriptovanie)
poradensk techniky
Poradenské techniky
 • Používanie XHTML prvky, stavy a hodnoty atribúty, ak statické prvky predefinujeme ako interaktívne komponenty užívateľského rozhrania a SCR29: Pridanie prístupné akcie klávesnica na statických HTML prvkov (skriptovanie)
 • Poskytovanie klávesovej skratky pre dôležité odkazy a ovládacie prvky formulárov
 • Pomocou unikátnych kombinácií písmen na začiatku každej položky zoznamu
 • Výber abstraktnej obsluhy udalostí (skriptovanie)
 • Použitie udalosti OnActivate (skriptovanie)
 • Vyhnúť sa používaniu klávesových skratiek User agenta pre iné účely
2 1 2 kl vesnica no trap
2.1.2 Klávesnica No Trap
 • Ak fokusu môže byť presunutý z klávesnice pomocou rozhranie klávesnice (TAB), potom zameranie sa môže pohybovať od tejto súčasti iba pomocou rozhrania klávesnice, a ak to vyžaduje viac než šípky, tabelátor alebo ďalšie štandardné výstupné metódy, je užívateľ informovaný o tomto spôsobe pohybu. (Úroveň A)
 • Keyboard trap - Pasca klávesnice" nastane, keď človek, ktorý používa klávesnicu nemôže presunúť pozornosť od interaktívneho prvku pomocou klávesnice.
cie techniky
Cieľ techniky
 • zabezpečiť, aby používatelia klávesnice nemohli byť zachytený v podmnožine obsahu, ktorý je možné opustiť iba pomocou myši alebo polohovacieho zariadenia.
 • Typickým príkladom je obsah vyjadrený prostredníctvom plug-inov.
 • Plug-iny sú užívateľské programy, ktoré prezentujú obsah vnútri hostiteľského okna agent, ktorý reaguje na všetky akcie užívateľa, ktoré vykoná ak má plug-in fokus.
 • Ak plug-in neposkytuje mechanizmus aby z klávesnice vrátil fokus do nadradeného okna, používatelia, ktorí musia používať klávesnicu zostanú v obsahu plug-in-u.
2 1 3 kl vesnica bez v nimky
2.1.3 Klávesnica (bez výnimky):
 • Všetky funkcie obsahu je možné ovládať cez rozhranie klávesnice, bez toho aby bolo nutné vyžadovať zvláštne časovanie pre jednotlivé stlačenia klávesov. (Úroveň AAA)
slide13

Zámerom tohto úspechu kritéria je zabezpečiť, aby všetok obsah bol ovládateľný z klávesnice.

 • To je rovnaké ako kritérium úspechu 2.1.1, s výnimkou, že nie sú povolené žiadne výnimky.
 • To neznamená, že obsah, kde podkladová funkcia vyžaduje vstup, ktorý je závislý na postupe užívateľovho pohybu a nie je koncovým bodom musia byť prístupné z klávesnice.
 • Skôr to znamená, že obsah, ktorý používa spôsoby závislé na vstupe (postupnosti) nemôžu byť v súlade s týmto kritériom úspechu a preto nemôže splniť pokyn 2.1 na úrovni AAA.
2 2 dostatok asu1
2.2dostatokčasu
 • Poskytnite používateľom dostatok času na čítanie a používanie obsahu.
 • Mnoho užívateľov, ktorí majú zdravotné postihnutie potrebujú viac času na dokončenie úloh, než väčšina užívateľov: môže trvať dlhšie fyzicky reagovať, môžu mať slabý zrak a trvať dlhšie nájsť veci, alebo čítať, alebo môžu pristupovať k obsahu prostredníctvom pomocných technológií, ktoré vyžadujú viac času.
 • Tento metodický pokyn sa zameriava na zabezpečenie toho, aby užívatelia mohli dokončiť úlohy vyžadované obsahu s ich vlastným individuálnym časom odozvy.
 • Hlavnými prístupmi je riešenie na odstránenie časového obmedzenia alebo poskytnutie užívateľom dosť viac času, aby mohli dokončiť svoje úlohy. Výnimky sú stanovené v tých prípadoch, kedy to nie je možné.
2 2 1 nastavite n asovanie
2.2.1 Nastaviteľné časovanie
 • Zámerom tohto kritéria úspechu je zabezpečiť, aby užívatelia so zdravotným postihnutím mali poskytnutý dostatok času na komunikáciu s webovým obsahom kedykoľvek je to možné.
 • Osoby so zdravotným postihnutím, ako je slepota, slabozrakí, poruchami kognitívnych zručnosti a obmedzenia môžu vyžadovať viac času na čítanie obsahu alebo vykonávať funkcie, ako je vypĺňanie on-line formulárov.
 • Ak webové funkcie v závislosti na čase, je ťažké pre niektorých užívateľov na vykonanie požadovanej akcie, než dôjde k lehota.
 • To môže spôsobiť služby sú pre nich neprístupné.
kognit vne schopnosti
Kognitívneschopnosti
 • Poznámka: Kognitívneschopnosti sú definované ako schopnosť nadobúdať samostatne nové poznatky.
 • Kognitívnymi schopnosťami je možné nazvať istú formu vnímania, na základe ktorého bude môcť byť vykonané rozhodnutie, zjednodušene je možné povedať, že sa jedná o výučbovú evolúciu každého človeka – o učenie.
slide18

Projektovanie funkcie, ktoré nie sú závislé na čase pomôže ľuďom so zdravotným postihnutím uspieť na dokončenie týchto funkcií.

 • Poskytnutie možnosti zakázať lehoty, prispôsobiť dĺžku lehôt, alebo potrebujete viac času, než lehota nastane pomáha tých užívateľov, ktorí vyžadujú viac času, než sa očakávalo úspešne dokončiť úlohy.
 • Tieto možnosti sú uvedené v poradí, v ktorom budú veľmi užitočné pre užívateľov.
 • Vypnutie lehôt je lepší ako prispôsobenie dĺžky lehôt, čo je lepšie, než žiadosť o viac, než lehota nastane.
slide19

Pre každý časový limit, ktorý je nastavený v obsahu, platí aspoň jeden z nasledujúcich: (Level A)

 • Vypnutie: užívateľ môže vypnúť časový limit pred jeho koncom, alebo
 • Nastavenie: užívateľ môže nastaviť časový limit, pred ukončením v širokom rozsahu, ktorý je aspoň desaťkrát dlhší než východiskového nastavenie alebo
 • Rozšírenie: Užívateľ je varovaný pred vyprším času a poskytnúť mu aspoň 20 sekúnd na predĺženie doby s jednoduchú akciu (napríklad "stlačením medzerníka"), a užívateľovi je umožnené predĺžiť lehotu aspoň desaťkrát , alebo
slide20

Real-time výnimka: Časový limit je povinná časť udalostí v reálnom čase (napríklad aukcie), a žiadna iná alternatíva lehote je možné, alebo

 • Základnévýnimka: Časový limit je zásadný a rozšírenie by znehodnotilo činnosť, alebo
 • 20 hodinová Výnimka: lehota dlhšia ako 20 hodín.
 • Poznámka: Toto kritérium úspechu pomáha zabezpečiť, aby užívatelia mohli splniť úlohy bez nečakaných zmien v obsahu alebo kontextu, ktoré sú výsledkom časového limitu.
 • Toto kritérium úspech je potrebné zvážiť v súvislosti s úspechom kritériá 3.2.1, ktorý kladie obmedzenia na zmeny obsahu alebo kontextu v dôsledku akcie užívateľa.
posta uj ce techniky1
Postačujúce techniky

Situácia A: V prípade ak existuje obmedzenie času relácie:

 • G133: Poskytovanie checkboxu na prvej stránke viacdielneho formulára, ktorá umožňuje užívateľom požiadať o dlhšie časové limitu relácie alebo možnosť bez limitu
 • G198: Poskytovanie spôsobu ako aby sa mohol vypnúť časový limit
slide22

Situácia B: Ak je lehota je riadená skriptom na stránke:

 • G198: Poskytovanie spôsobu ako aby sa mohol vypnúť časový limit
 • G180: Poskytovanie prostriedku pre nastavenie časového limitu na 10-násobok predvolené doby
 • SCR16: Poskytovanie skriptu, ktorý varuje užívateľa čoskoro skončí časové obmedzenie (skriptovanie) A SCR1: umožňuje užívateľovi rozšíriť predvolený časový limit (skriptovanie)
slide23

Situácia C: Ak sú lehoty na čítanie:

 • G4: Povolenie aby obsah sa pozastavil a znovu spustil od miesta, kde bol pozastavený
 • G198: Poskytovanie spôsobu ako aby sa mohol vypnúť časový limit
 • G133: Poskytovanie checkboxu na prvej stránke viacdielneho formulára, ktorá umožňuje užívateľom požiadať o dlhšie časové limitu relácie alebo možnosť bez limitu
 • SCR36: Poskytovanie mechanizmus, ktorý umožňuje užívateľom zobrazovať pohybujúce sa, posúvanie alebo automatické aktualizácie texte v statickom okne alebo oblasti (skriptovanie)
2 2 2 pauza stop skry
2.2.2 pauza, stop, skryť
 • Zámerom tohto kritéria úspechu je vyhnúť sa rušenia užívateľa počas interakcie s webovú stránku.
 • "Sťahovanie, blikanie a rolovanie" sa vzťahuje k obsahu, v ktorej viditeľný obsah vyvoláva dojem pohybu.
 • Bežné príklady zahŕňajú filmy, synchronizované mediálne prezentácie, animácie v hry v reálnom čase a rolovacie akcie.
 • "Automatické aktualizácie" sa vzťahujú k obsahu, ktorý aktualizuje alebo zmizne na základe vopred nastavenom časovom intervale.
 • Spoločný obsah založený na čase zahŕňa zvuk, automaticky aktualizované informácie o počasí, správy, aktualizácie cien akcií, a auto-postupujúcu prezentáciu a správy.
slide25

Obsah, ktorý sa pohybuje alebo automatickej aktualizácie môže byť prekážkou pre každého, kto má problém s čítaním textu stacionárne rýchlo, rovnako ako každý, kto má problémy sledovania pohybujúcich sa objektov.

 • To môže tiež spôsobiť problémy pri čítaní obrazovky.
slide26

Požiadavky na pohybe, blikanie a posúvanie obsahu a automatické aktualizácie obsahu sú rovnaké okrem toho, že:

  • Autori majú možnosť poskytnúť používateľovi prostriedky na kontrolu frekvencie aktualizácií, keď obsah je automatický aktualizácie a
  • neexistuje troj sekundová výnimka pre automatické aktualizácie, pretože to nemá zmysel, aby auto - update iba za tri sekundy a potom sa zastaví
slide27

Pre pohyblivé, blikajúce, posúvajúce alebo automatické aktualizácie informácií sú pravdivé všetky nasledujúce prvky: (Úroveň A)

 • Moving, blinking, scrolling: Pre každú pohybujúcu sa, blikajúcu alebo scrolovaciu informáciu ktorá sa (1) automaticky spustí, (2) trvá dlhšie ako päť sekúnd a (3) je prezentovaná súbežne s iným obsahom, je mechanizmus pre užívateľa k pozastaveniu zastaveniu alebo skrytiu, ak nie je pohyb, blikanie alebo posúvanie je súčasťou činnosti, kde je to nevyhnutne potrebné, a
 • Automatickáaktualizácia: Pre každú automatickú aktualizáciu informácií, ktorá sa (1) automaticky spustí a (2) prebieha súbežne s iným obsahom, existuje mechanizmus, ktorý umožní užívateľovi zastaviť, skryť alebo ovládať frekvenciu aktualizovania pokiaľ je automatická aktualizácia súčasťou činnosti, ktoré sú nevyhnutne potrebné.
pozn mky
Poznámky
 • 1: Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa blikanie obsahu pozri aj pravidlo 2.3.
 • 2: Pretože akýkoľvek obsah, ktorý nespĺňa tento úspech kritérium môže ovplyvniť schopnosť užívateľa používať celú stránku, musí byť celý obsah webovej stránky (či sa používa na splnenie iných kritérií úspechu alebo nie) spĺňať tohto kritérium úspechu. Pozri požiadavku na zhodu 5: nezasahovanie.
 • 3: Obsah, ktorý je pravidelne aktualizovaný pomocou softvéru, ktorý je alebo streamované do užívateľského agenta nie je potrebné na zachovanie či prezentovať informácie, ktoré sú vytvorené alebo prijaté medzi začatím pauzy a obnovenie prezentáciu, pretože to nemusí byť technicky možné, a v mnohých situáciách by mohlo byť zavádzajúce, aby tak urobili.
slide29

Poznámka 4: animácia, ktorá sa vyskytuje ako súčasť preload fázy alebo podobnej situácie možno považovať za nevyhnutné, pokiaľ k interakcii pre všetkých užívateľov nemôže dôjsť v tejto fáze, a ak neukazuje postup aktivity (progres bar) mohol by používateľa miasť alebo spôsobiť, aby si myslel, že obsah bol zmrazený alebo poškodený.

2 2 3 bez asovania
2.2.3 Bez časovania
 • Časovanie nie je nevyhnutnou súčasťou udalosti alebo činnosti prezentovaných obsahom s výnimkou neinteraktívnych synchronizovaných médií a real-time akcií. (Úroveň AAA)
 • Zámerom tohto kritéria úspechu je minimalizovať výskyt obsahu, ktorý vyžaduje časované interakcie.
 • To umožňuje ľuďom so slepotou, zhoršeným zrakom, kognitívnymi obmedzeniami alebo poruchami hybnosti interakciu s obsahom. Líši sa od úrovne kritéria úspechu A v tom, že jedinou výnimkou je v udalosti v reálnom čase.
2 2 4 preru enie
2.2.4 Prerušenie
 • Prerušenie môže byť odložené alebo potlačené užívateľom, s výnimkou prerušenia zahŕňajúcich núdzový stav. (Úroveň AAA)
 • Zámerom tohto kritéria úspechu je umožniť užívateľom vypnúť aktualizácie od autora / serveru s výnimkou núdze.
 • Mimoriadne udalosti by mali zahŕňať núdzové správy, upozornenia alebo akékoľvek iné správy, ktoré varujú pred nebezpečenstvom pre zdravie, bezpečnosti alebo majetku, vrátane straty dát, straty spojenia a tak ďalej.
 • To umožňuje prístup ľudí s kognitívnymi obmedzenia alebo poruchami pozornosti tým, že im umožní sústrediť sa na obsah.
 • Tiež umožňuje užívateľom, ktorí sú slepí alebo majú slabý zrak, ako udržať "pozornosť" zameranie na obsah, ktorý práve čítajú.
2 2 5 opakovan overovanie
2.2.5 Opakované overovanie
 • Pri overení ak vyprší preddefinovaný čas relácie, užívateľ môže pokračovať v činnosti bez straty dát po re-autentizácie. (Úroveň AAA)
 • Zámerom tohto kritéria úspechu je umožniť všetkým užívateľom dokončiť overené transakcie, ktoré majú obmedzenie doby nečinnosti alebo iné okolnosti, ktoré by spôsobili odhlásenie alebo ukončenie počas transakcie.
slide33

Z bezpečnostných dôvodov, mnoho stránok implementuje overovanie časového limitu po určitej dobe nečinnosti.

 • Tieto lehoty môžu spôsobiť problémy pre osoby so zdravotným postihnutím, pretože môže trvať dlhšie kým dokončia činnosť.
 • Na iné stránky sa prihlási osoba z inej relácie, človek prihlási na webové stránky z iného počítača, alebo ak vzniknú iné činnosti, ktoré vyvolajú podozrenie, či osoba je rovnaká legitímne osoba, ktorá je pôvodne prihlásená.
 • Ak sú užívatelia odhlásení uprostred transakcie - je dôležité, aby im bolo umožnené schopnosť znovu overiť a pokračovať v transakcii bez straty akýchkoľvek dát, ktoré už boli zadané.
pr klady
Príklady
 • Kontrola nákupného miesta - Užívateľ s obmedzeným použitím napríklad rúk je prihlásený do nákupného miesta.
 • Trvá dlho, kým zadá údaje o kreditnej karte do aplikácie, počas tejto doby nastane odhlásenie ...
 • Keď sa užívateľ vráti do procesu kontroly vo formulári sa vráti prihlasovacie okno znova overiť.
 • Potom, čo sa užívateľ prihlási, je proces obnovený s rovnakými informáciami sú v rovnakej fáze.
 • Užívateľ nestratil žiadne dáta, pretože server bol dočasne prijal a uložil podanie, aj keď už vypršal časový limit relácie a obnovil užívateľa do rovnakého stavu, po opätovnej overení.
slide35

Overovanie e-mailový program - E-mailový program má overovanie time-out po 30 minútach. Program vyzve užívateľa, niekoľko minút pred vypršaní časového limitu a obsahuje odkaz kde sa otvorí nové okno, aby sa znova autentizovať. Pôvodné okno s rozpracovanou správou zostane bezo zmeny, a po opätovnom overení, môže užívateľ pokračovať a odoslať.

 • Dotazník s časovým limitom - Dlhý dotazník v rámci jednej webovej stránky má na začiatku informáciu, ktorá označuje, že na vyplnenie bude časový limit 15 minút. Užívateľ je tiež informovaný, že dotazník je možné uložiť v každom bode a dokončiť neskôr. V rámci webovej stránky existuje niekoľko tlačidiel pre uloženie čiastočne vyplneného formuláru. Okrem toho, pomocou JavaScriptu môže byť užívateľ oboznámený, že dochádza k ukončeniu časového limitu..
2 3 z chvaty

2.3 Záchvaty

Nepoužívajte prvky, u ktorých je známe, že spôsobujú záchvaty

slide37

Niektorí ľudia s kŕčovými stavmi môžu mať záchvat vyvolaný blikajúcim vizuálnym obsahom.

 • Väčšina ľudí si neuvedomuje, že majú toto ochorenie pokiaľ takáto situácia nenastane.
 • V roku 1997, v televízii v Japonsku blikajúca karikatúra poslala viac ako 700 detí do nemocnice, vrátane asi 500, ktorí mali záchvaty.
 • Varovanie nefunguje dobre, pretože sú často opomínané, a to najmä u detí, ktoré v skutočnosti neboli schopné ho prečítať.
dostato n techniky
Dostatočné techniky
 • G19: zabezpečiť, aby žiadna zložka obsahu bliká viac ako trikrát počas 1 sekundy,
 • G176: blikajúce plocha je dostatočne malá
 • G15: pomocou nástroja s cieľom zabezpečiť, že obsah neporušuje prahové hodnoty všeobecného blesku alebo prah červeného blesku
 • prahová hodnota - Najmenšia hodnota (napríklad vstupnej veličiny), ktorá dokáže vyvolať pozorovateľnú reakciu prístroja nebo pozorovateľa alebo hodnota určitej veličiny, ktorá je rozhodujúca pre vznik daného javu nebo zmeny vlastnosti (mechanické, fyzikálnej). 
pojmy
Pojmy
 • blesk - pár protiľahlých zmien relatívneho jasu, ktoré môžu spôsobiť záchvaty u niektorých ľudí, ak je zmena dostatočne veľká a v správnom rozsahu frekvencií
 • všeobecný blesk a prahy červeného svetla
 • blesk alebo rýchlo sa meniace sekvencie obrazov je pod prahom (t. j prechodom obsahu), ak niektorá z nasledujúcich podmienok:
 • existujú viac ako tri všeobecné záblesky a / alebo viac ako tri červené záblesky počas akejkoľvek jednej sekundy, alebo
 • kombinovaná plocha bleskov dochádza súčasne zaberá viac ako celkovo 0,006 Steradiánov v každom 10 stupňovom zornom poli na obrazovke (25% všetkých 10 stupňových zorných polí na obrazovke) pri typickej vzdialenosti sledovania kde:
slide40

blesk je všeobecne definovaný ako dvojica protikladných zmien v relatívnom jase 10% alebo viac percent maximálneho relatívneho jasu, kedy relatívny jas tmavšieho obrazu je nižší ako 0,80 a kedy "dvojica protikladných zmien" je zvýšenie nasleduje zníženie alebo pokles nasledovaný nárastom a

 • červenýblesk je definovaný ako dvojica protikladných prechodov zahŕňajúce sýtu červenú.
2 4 jednoduch navig cia

2.4Jednoduchá navigácia

Uľahčite užívateľom navigáciu, hľadanie obsahu a

zistiť, kde sú

slide42

Cieľom tohto pokynu je pomôcť užívateľom nájsť obsah, ktoré potrebujú, a umožniť im sledovať ich pozíciu.

 • Tieto úlohy sú často ťažšie pre ľudí so zdravotným postihnutím.
 • Pre zistenie navigácie a orientácie je dôležité, aby sa používateľ mohol zistiť aktuálnu polohu.
 • Pre navigáciu musia byť k dispozícii informácie o možných cieľoch.
 • Pre čítanie z obrazovky previesť obsah syntetickej reči, ktorá, pretože ide len o zvuk, musí byť predložená v lineárnom poradí.
slide43

Niektoré kritériá úspechu v tomto návode vysvetľujú ako je potrebné narábať s tým, aby užívateľská čítačka obrazovky mohla úspešne prechádzať obsah.

 • Iné umožňujú užívateľom ľahšie rozpoznať navigačné lišty a hlavičky a obísť opakovaný obsahu a pod.
 • Neobvyklé vlastnosti používateľského rozhrania alebo správanie môže miasť ľudí so zdravotným postihnutím kognitívnych funkcií.
2 4 1 bypass bloku
2.4.1 Bypass bloku
 • je k dispozícii mechanizmus, aby sa vyhlo blokom obsahu, ktorý sa na viacerých webových stránkach opakuje.
 • (Úroveň A)
slide45

Zámerom tohto kritéria úspechu je umožniť ľuďom, ktorí navigujú postupne prostredníctvom obsahu priamejší prístup k hlavnému obsahu na webovej stránke.

 • Webové stránky a aplikácie majú často obsah, ktorý sa objaví na iných stránkach alebo obrazovkách.
 • Príkladom opakovaných blokov obsahu patria grafika hlavičky a reklamné rámy ak nie sú obmedzené na navigačné prepojenia.
 • Malé opakované úseky, ako sú jednotlivé slová, frázy alebo jednotlivé odkazy niesúpovažované za bloky na účely tohto ustanovenia.
slide46

To je v protiklade k schopnosťou ignorovať opakované bloky so zameraním na stred obrazovky (kde hlavný obsah zvyčajne objaví) pri osobám so poruchami zraku, alebo možnosť myšou si vybrať odkaz s jediným kliknutím, alebo odkaz a ovládací prvok formulára.

 • Nie je zámerom, aby úspechu tohto kritériá požadoval od autorov uvádzať metódy, ktoré sú nadbytočné k funkciám poskytovaným užívateľským agentom.
 • Väčšina webových prehliadačov poskytuje klávesové skratky pre pohyb užívateľa na hornú časti stránky, tak môžu byť tieto funkcie zbytočné.
posta uj ce techniky2
Postačujúce techniky

Vytváranie väzieb pre preskočenie blokov opakovaného materiálu pomocou jedného z nasledujúcich postupov:

 • G1: Pridanie odkazu na hornej časti každej stránky, ktorá ide priamo do hlavnej oblasti obsahu
 • G123: Pridanie odkazu na začiatku bloku opakované obsahu až na koniec bloku
 • G124: Pridanie odkazov v hornej časti stránky na každej oblasti obsahu
slide48

Zoskupenie blokov opakovaného materiálu takým spôsobom, že je možné preskočiť, pomocou jedného z nasledujúcich postupov:

 • H69: Poskytovanie nadpisov prvky na začiatku každej časti obsahu (HTML)
 • H50: Použitie mapy pre zoskupenie odkazov (HTML)
 • H70: Použitie elementov frame pre zoskupenie bloky opakované materiálu (HTML) a H64: Použitie atribútu title frame a iframe prvkov (HTML)
 • SCR28: Použitie rozšíriteľnú a skladaciu ponuku pre obídenie bloku obsahu (skriptovanie)
poradensk techniky1
Poradenské techniky
 • Poskytovanie prístupu z klávesnice na dôležité odkazy a ovládacie prvky formulárov
 • Poskytovanie preskočenia odkazov na zlepšenie stránok navigácie
 • Poskytovanie prístupových kláves
 • Použitie technológií na podporu prístupu, ktoré umožňujú štruktúrovanú navigáciu užívateľskými agentmi a pomocnými technológiami
 • C6: Umiestnenie obsahu na základe štrukturálneho značenie (CSS)
2 4 2 str nka s n zvom
2.4.2 stránka s názvom
 • Webové stránky majú názvy, ktoré popisujú tému alebo účel. (Úroveň A)
 • Zámerom tohto kritéria úspechu je pomôcť užívateľom nájsť obsah a orientovať sa v ňom tým, že každá webová stránka má popisný názov.
 • Tituly určujú aktuálnu polohu, bez toho aby užívatelia museli čítať alebo interpretovať obsah stránky.
 • Keď sa titulok objaví v mieste mapy alebo zozname výsledkov vyhľadávania môžu užívatelia rýchlejšie identifikovať obsah, ktorý potrebujete.
 • Užívateľský agenti robia názov stránky ľahko dostupný pre identifikáciu stránku. Napríklad, užívateľský agent stránky zobrazí jej názov v záhlaví okna alebo ako názov záložky, ktorý obsahuje stránku.
posta uj ce techniky3
Postačujúce techniky
 • G88: Poskytovanie popisné názvy pre webové stránky a pridruženia titul s webovej stránky za použitia jedného z nasledujúcich techník:
  • H25: Poskytovanie titulu pomocou názvu prvku (HTML)
2 4 3 radenie
2.4.3 Radenie
 • Ak webová stránka môže byť navigovaná sekvenčne a navigačné postupnosti majú vplyv na význam alebo prevádzku, komponenty s možnosťou focusu dostanú fokus v poradí, ktoré zachováva zmysel a funkčnosť.
 • (Úroveň A)
slide53

Zámerom tohto kritéria úspechu je zabezpečiť, aby keď používatelia prechádzajú postupne obsah, s ktorými sa stretávajú s informáciami v poradí, ktoré je v súlade s významom obsahu a možno ho ovládať z klávesnice.

 • Tento postup zjednodušuje tým, že používatelia vytvárajú jednotný mentálny model obsahu.
 • Môžu existovať rôzne príkazy, ktoré odrážajú logické vzťahy v obsahu.
 • Napríklad, pohybujúce sa súčasti v jednom riadku tabuľky v čase, alebo jedného stĺpca v čase odrážajú logické vzťahy v obsahu.
slide54

Spôsob kedy sekvenčná navigácia určuje webový obsahu je definovaný pomocou technológie obsahu.

 • Napríklad jednoduchý HTML definuje sekvenčné navigáciu prostredníctvom tab-bing poradia.
 • Dynamické HTML môžu upraviť navigačnú postupnosť pomocou skriptovanie spolu s pridaním atribútu tabindex, aby umožnili prenos riedenia na ďalšie prvky.
 • Ak nie je skriptovanie alebo atribúty tabindex použité poradie navigácie by malo byť tak, ako sa zobrazia v toku obsahu.
posta uj ce techniky4
Postačujúce techniky
 • G59: Umiestnenie interaktívnych prvkov v poradí, ktoré nasleduje sekvencie a vzťahy v obsahu
 • Zamerať sa na prvky v poradí, ktorý nasleduje sekvencie a vzťahy v rámci obsahu pomocou jedného z nasledujúcich postupov:
  • H4: Vytvorenie logického poradia prvkov cez odkazy, ovládacie prvky formulárov a objekty (HTML)
  • C27: určenie poradia DOM aby zodpovedalo vizuálnemu poradiu (CSS)
slide56

Zmena webovej stránky dynamicky pomocou jednej z nasledujúcich techník:

  • SCR26: Vloženie dynamického obsahu do objektového modelu dokumentu okamžite po jeho aktivácii
  • SCR37: Vytvorenie vlastného dialógu v nezávislom zariadení
  • SCR27: zmena poradia sekcií stránok pomocou Document Object Model
poradensk techniky2
Poradenské techniky
 • Poskytovanie vysoko flexibilného mechanizmus pre zvýraznenie odkazov alebo ovládacích prvkov, keď dostane fokus klávesnice
 • Vytváranie alternatívneho prezentačného poradia
2 4 4 el odkazu
2.4.4 Účel odkazu
 • Účel každého odkazu možno určiť zo samotného textu odkazu, alebo z textu odkazu spolu s jeho programovo určeným kontextom odkazu, okrem prípadov, keď je účelom tohto odkazu všeobecne nejednoznačnosť. (Úroveň A)
slide59

Zámerom tohto kritéria úspechu je pomôcť používateľom pochopiť účel každého odkazu, aby sa mohli rozhodnúť, či chcú nasledovať odkaz.

 • Kedykoľvek je to možné, poskytnúť text odkazu, ktorý určuje účel väzby bez nutnosti ďalšieho kontextu.
 • Asistenčné technológie majú schopnosť poskytovať užívateľom zoznam odkazov, ktoré sú na webovej stránke.
 • Text odkazu, ktorý je zmysluplný aby pomohol užívateľom, ktorú chcú zvoliť z tohto zoznamu odkazov.
 • Zmysluplný text odkazu tiež pomáha tým, ktorí chcú prechádzať z odkazu na odkaz (tab).
 • Zmysluplné odkazy pomáhajú používateľom zvoliť, ktoré spojenie nasledovať bez nutnosti zložitej stratégie pochopiť stránku.
posta uj ce techniky5
Postačujúce techniky
 • G91: Poskytovanie textu odkaz, ktorý popisuje účel odkazu
 • H30: Poskytovanie textu odkazu, ktorý popisuje účel väzby pre kotevné prvky (HTML)
 • H24: Poskytovanie textových alternatív pre oblasti prvkov obrazovej mapy (HTML)
 • Umožňuje užívateľovi vybrať krátke alebo dlhé texty odkazu pomocou jednej z nižšie uvedených metód:
  • G189: Poskytovanie ovládanie na začiatku webovej stránky, ktorá zmení text odkazu
  • SCR30: Použitie skriptov zmenu text odkazu (skriptovanie)
slide61

G53: Identifikácia účelu odkazu pomocou textu odkazu v kombinácii s textom prikladať vety

 • Poskytovanie doplnkovej popis účelu odkazu pomocou jednej z nasledujúcich metód:
  • H33: Doplnenie textu odkazu s atribútom title (HTML)
  • C7: Použitie CSS na skrytie časti textu odkazu (CSS)
 • Identifikácia účelu odkazu pomocou textu odkazu v kombinácii s programovo určeným odkazom kontextu pomocou jedného z nasledujúcich postupov:
slide62

H77: Identifikácia účelu odkazu pomocou textu odkazu v kombinácii s položkou zoznamu LI (HTML)

 • H78: Identifikácia účelu odkazu pomocou textu odkazu v kombinácii odsekom P
 • H79: Identifikácia účelu odkazu pomocou textu odkazu v kombinácii s jeho obklopujúcimi bunkami tabuľky a súvisiaceho záhlavia tabuľky
 • H80: Identifikácia účelu odkazu pomocou textu odkazu v kombinácii s predchádzajúcim záhlavím prvku
 • H81: Identifikácia účelu odkaz vo vnorenej zoznamu pomocou textu odkazu v kombinácii s položkou materskou zoznamu, pod ktorým je vnorený zoznam
2 4 5 viac sp sobov
2.4.5 Viac spôsobov
 • je dostupný viac ako jeden spôsob ako nájsť webové stránky v sade webových stránok, okrem prípadov, keď je webová stránky je výsledok postupu, kroku vpred alebo procesu. (Úroveň AA)
 • Zámerom úspechu tohto kritéria je, aby bolo možné užívateľom nájsť obsah spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám.
 • Užívatelia môžu chápať jednu techniku jednoduchšie a zrozumiteľnejšie ako inú.
pr klady1
Príklady
 • Vyhľadávací mechanizmus
 • Väzby medzi webovými stránkami
 • Tam, kde obsah je výsledkom procesu alebo úlohy
 • potvrdenie prenosu - stránkaOn-line bankovníctva umožňuje prevody peňazí medzi účtami prostredníctvom webu.
 • výsledky vyhľadávania - vyhľadávač poskytuje výsledky vyhľadávania na základe vstupu používateľa
posta uj ce techniky6
Postačujúce techniky

Použitie dvoch alebo viacerých z nasledujúcich postupov:

 • G125: Poskytovanie odkazov prechodu na súvisiacich webových stránok
 • G64: Poskytovanie tabuľky obsahu
 • G63: Poskytovanie mapy stránok
 • G161: Poskytovanie vyhľadávacích funkcií, ktoré pomôžu používateľom nájsť obsah
 • G126: Poskytovanie zoznamu odkazov na všetky ostatné webové stránky
 • G185: Odkazy na všetky stránky na webe z domovskej stránky
poradensk techniky3
poradenské techniky
 • H59: Použitie elementu odkazu (link) a navigačných nástrojov
 • Pridanie informácií o režimoch prezentácie v tabuľkách obsahu a koncepcie máp
2 4 6 nadpisy a t tky
2.4.6 Nadpisy a štítky
 • Nadpisy a popisky popisu tému alebo účel. (Úroveň AA)
 • Zámerom tohto kritéria úspechu je pomôcť používateľom pochopiť, aké informácie sú obsiahnuté na webových stránkach a ako sú tieto informácie organizované.
 • Keď nadpisy sú jasné a popisné, môžu užívatelia nájsť informácie, ktoré hľadajú ľahšie a môžu pochopiť vzťahy medzi jednotlivými časťami obsahu ľahšie.
 • Popisné štítky pomáhajú používateľom identifikovať jednotlivé komponenty v rámci obsahu.
 • Popisky a nadpisy nemusia byť zdĺhavé. Slovo, alebo dokonca jediný znak, môže stačiť, ak sa vhodným podnetom k tomu, hľadanie a navigácia obsahu.
2 4 7 vidite n zameranie
2.4.7 Viditeľné zameranie
 • Každé užívateľské rozhranie prostredníctvom klávesnice poskytuje režim prevádzky, kedy je viditeľný indikátor zamerania.
 • (Úroveň AA)
 • Zámerom tohto úspechu kritéria je zabezpečiť, aby existoval aspoň jeden prevádzkový režim, kde môže byť indikácia klávesového zamerania vizuálne umiestnená.
posta uj ce techniky7
Postačujúcetechniky
 • G149: Používanie komponentov používateľského rozhrania, ktoré sú zvýrazňujú prvok, keď dostane fokus
 • C15: Použitie CSS pre zmenu prezentáciu komponenty užívateľského rozhrania, kedy dostane fokus
 • G165: Použitie preddefinovaného indikátora zamerania pre platformu tak, aby sa viditeľné indikátory predvoleného zameranie prenášalo
 • G195: Použitie autorského, dobre viditeľného indikátoru zamerania
 • SCR31​​: Použitie skriptu na zmenu farby pozadia alebo orámovania elementu so zameraním
poradensk techniky4
Poradenské techniky
 • Zvýraznenie odkaz alebo ovládacieho prvku, keď sa myš pohybuje nad ním
 • Poskytovanie vysoko flexibilného mechanizmu pre zvýraznenie odkazov alebo ovládacích prvkov, keď dostane fokus klávesnice
2 4 8 umiestnenie
2.4.8 Umiestnenie
 • sú k dispozícii informácie o polohe užívateľa v sade webových stránok. (Úroveň AAA)
 • Zámerom tohto kritéria úspechu je poskytnúť spôsob, aby sa užívateľ orientoval sám v sade webových stránok alebo webovej aplikácie a nájsť súvisiace informácie.
pr klady2
Príklady
 • Odkazy na pomoc užívateľovi určiť ich umiestnenie v mieste - Výskumná skupina je súčasťou vzdelávacieho oddelenia na univerzite. Úlohou skupiny je spojenie domovská stránka na domovskú stránku oddelení a univerzity domovskú stránku.
 • Omrvinková navigácia (breadcrumb trail) - Portál Webu organizuje témy do kategórií. Ako sa užívateľ dostane prostredníctvom kategórií a podkategórií, tento typ navigácie ukazuje aktuálnu pozíciu v hierarchii kategórií.
posta uj ce techniky8
Postačujúce techniky
 • G65: Poskytovanie omrvinkovej (drobčekovej) navigácie
 • G63: Poskytovanie mapy stránok
 • G128: Zobrazovacie aktuálnej pozície v navigačnej lište
 • G127: Identifikácia vzťahu webovej stránky na väčšiu kolekciu stránok pomocou jednej z nasledujúcich metód:
  • H59: Pomocou prvku odkazu a navigačných nástrojov
poradensk techniky5
poradenské techniky
 • Poskytovanie odkaz na domovskú stránku alebo na hlavnej stránke
 • Poskytuje ľahko čitateľné verziu informácií o organizácii súboru webových stránok
 • Poskytovanie označenia jazykovej verzie informácií o organizácii súboru webových stránok
 • Poskytuje ľahko čitateľné zhrnutie na začiatku každého oddielu obsahu
2 4 9 el odkazu link
2.4.9 Účel odkazu (link)
 • je k dispozícii mechanizmus na umožnenie identifikácie účelu každého odkazu zo samotného textu odkazu, okrem prípadov, keď je účelom tohto odkazu nejednoznačnosť. (Úroveň AAA)
 • Zámerom tohto kritéria úspechu je pomôcť používateľom pochopiť účel každého odkazu v obsahu, takže sa môžu rozhodnúť, či ho chcú nasledovať. Najlepšia prax je, že spojenie s rovnakým cieľom by mal mať rovnaké opisy, ale spojenie s rôznymi účelmi a cieľmi by mať rôzne opisy
posta uj ce techniky9
Postačujúce techniky
 • G91: Poskytovanie odkaz text, ktorý popisuje účel odkazu
 • H30: Poskytovanie text odkazu, ktorý popisuje účel väzby pre kotevné prvky (HTML)
 • H24: Poskytovanie textových alternatív pre oblasti prvkov obrazovej mapy (HTML)
 • Umožňuje užívateľovi vybrať krátke alebo dlhé texty odkazu pomocou jednej z nižšie uvedených metód:
  • G189: Poskytovanie ovládania na začiatku webovej stránky, ktorá zmení text odkazu
  • SCR30: Použitie skriptov na zmene text odkazu (skriptovanie)
 • Poskytovanie doplnkovej popis účelu odkazu pomocou jednej z nasledujúcich metód:
  • C7: Použitie CSS skryť časť textu odkazu (CSS)
poradensk techniky6
poradenské techniky
 • H2: Kombinácia obrazového a textového odkazu pre rovnaký zdroj
 • H33: Doplnenie textu odkazu s atribútom title
2 4 10 nadpisy
2.4.10 Nadpisy
 • Nadpisy slúži na usporiadanie obsahu. (Úroveň AAA)
 • Zámerom úspechu tohto kritéria je poskytnúť položky pre úseky webovej stránky, ak je stránka usporiadaná do sekcií.
 • Napríklad, dlhé dokumenty často rozdelené do rôznych kapitol, kapitoly sú čiastkové témy a podtémy sú rozdelené do rôznych sekcií, sekcia do odsekov, atď.
 • Ak existujú úseky, musia mať záhlavie, ktoré ich uvádza. To jasne ukazuje organizáciu obsahu, uľahčuje navigáciu v obsahu, a poskytuje mentálne "spojenie", ktoré napomáha pri pochopení obsahu.
 • Ostatné prvky stránky môžu dopĺňať hlavičku pre lepší vzhľad (napr. horizontálne pravidlá a boxy), ale vizuálne prezentácie nestačí na identifikáciu dokumentu sekcií.
posta uj ce techniky10
Postačujúce techniky
 • G141: Organizácia stránky pomocou nadpisov
trukt ra dokumentov wcag

Štruktúra dokumentov WCAG

Web Content Accessibility Guidelines

slide81
WCAG
 • How to meet WCAG2.0 - Ako zoznámiť WCAG 2.0 - prispôsobiteľná rýchla referenčná metodika WCAG 2.0, ktorá obsahuje všetky pokyny, kritériá úspešnosti a techniky pre autorov na použitie tak, ako sú rozvíjanie a vyhodnocovanie webového obsahu.
 • Understanding WCAG2.0 - Pochopenie WCAG 2.0 - príručka k pochopeniu a vykonávanie WCAG 2.0. Obsahuje krátke pochopenie - dokument pre každého pokynu a úspech kritériom pri WCAG 2.0, ako aj kľúčových tém.
 • Techniques for WCAG2.0 - Techniky WCAG 2.0 - zbierka techník a spoločné zlyhanie, každý v samostatnom dokumente, ktorý obsahuje popis, príklady kódu a testy.
 • WCAG 2.0 Dokumenty - diagram a popis toho, ako sú tieto technické dokumenty týkajú a súvisí.
understanding wcag
Understanding WCAG 
 • zámer kritéria úspechu [Intent of this Success Criterion]
  • špecifické výhody [Specific Benefits]
 • príklady [Examples of Success Criterion]
 • techniky a chyby [Techniques and Failures for Success Criterion]
  • dostatočné techniky [Sufficient Techniques]
  • ďalšie techniky [Additional Techniques (Advisory)]
  • bežné chyby [Common Failures]
 • kľúčovépojmy [Key Terms]
techniques for wcag
Techniques for WCAG
 • Applicability - použiteľnosť
 • Description - popis
 • Examples - príklady
 • Resources - zdroje
 • RelatedTechniques - súvisiace techniky
 • Tests - testovanie