slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10 mei 2006 De Meervaart te Amsterdam PowerPoint Presentation
Download Presentation
10 mei 2006 De Meervaart te Amsterdam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

10 mei 2006 De Meervaart te Amsterdam - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Welkom bij de conferentie Reboundvoorzieningen Voortgezet Onderwijs 2006 Bouwstenen voor effectieve programma’s. 10 mei 2006 De Meervaart te Amsterdam. 09.00 Inloop met koffie 10.00 Film ‘Tatjana’, een voorbeeld uit de Rebound-praktijk 10.15 Introductie door de dagvoorzitter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '10 mei 2006 De Meervaart te Amsterdam' - kale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Welkom bij de conferentieReboundvoorzieningenVoortgezet Onderwijs 2006Bouwstenen voor effectieve programma’s

10 mei 2006

De Meervaart te Amsterdam

programma ochtend
09.00 Inloop met koffie

10.00 Film ‘Tatjana’, een voorbeeld uit de Rebound-praktijk

10.15 Introductie door de dagvoorzitter

Inleiding Dolf van Veen

11.00 Workshopronde 1

12.00 Lunch

Programma (ochtend)
slide3

Reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijsStand van zaken en blik vooruitProf.drs. Dolf van VeenLandelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg / NIZW

opbouw presentatie
Korte terugblik

Stand van zaken in cijfers

Leerervaringen en resultaten

Kernpunten vervolgactiviteiten

Opbouw presentatie
korte terugblik
Hernieuwde aandacht voor gedragsmoeilijke leerlingen

Plan van aanpak Veiligheid en opvang risicoleerlingen OCW

Van time out-projecten naar reboundprogramma’s

Handreiking Reboundvoorzieningen

Start samenwerking Platform Coördinatoren Swv-VO en LCOJ

Regionale uitwisseling

website

methodiekontwikkeling samen met praktijklocaties

basisregistratie en andere instrumenten

onderzoek en resultaatbepaling

Korte terugblik
stand van zaken in cijfers
Tabel 1Aanwezigheid van één of meer reboundvoorziening voor gedragsmoeilijke jongeren? (meer antwoorden mogelijk) (n=51) (percentages, vragenlijst coördinatoren Swv-VO)

________________________________________________________

nee 7

nee, in voorbereiding 22

ja 71

- in een school van het Swv-VO 26

- in het OPDC10

- in het REC cluster IV 22

- in een jeugdhulpverleningsinstelling 8

- elders 28

________________________________________________________

(bron: LCOJ, 2006)

Stand van zaken in cijfers
stand van zaken in cijfers1
Tabel 2 Welke instelling(en) verzorgt (verzorgen) de uitvoering van deze voorzieningen?(meer antwoorden mogelijk) (percentages, vragenlijst coördinatoren Swv-VO)

_____________________________________________________

2005 2006

medewerkers van VO-scholen27 53

medewerkers REC cluster IV 24 36

medewerkers Jeugdzorg 24 25

medewerkers OPDC16 19

centrale dienst Swv-VO 4 8

anders (mw-ers, lpa, trajectbegeleiders) 27 25

_____________________________________________________

(bron: LCOJ, 2005 en 2006)

Stand van zaken in cijfers
stand van zaken in cijfers2
Tabel 3 Wie dragen (bij aan) de financiering van voorziening in uw Swv-VO? (meer antwoorden mogelijk) (percentages, vragenlijst coördinatoren Swv-VO)

_____________________________________________________

2005 2006

scholen in het Swv-VO 51 83

gemeente(n) (goa, vsv, gsb) 49 61

provincie/GSR (jeugdzorg)18 14

uitvoerende externe instellingen18 22

_____________________________________________________

(bron: LCOJ, 2005 en 2006)

Stand van zaken in cijfers
leerervaringen en resultaten
Diverse programmabestanddelen en doelen

onderwijscomponent (leerstofverwerking, remediale hulp, inlopen achterstanden)

gedragscomponent (sociale vaardigheden en hulpverlening)

crisisinterventie en observatie/onderzoek

omgevingsbeïnvloeding en -begeleiding (school en gezin)

begeleiden terugplaatsing (school) of vervolgtraject, al dan niet met nazorg

activiteiten (invulling vrije tijd, beroepsoriëntatie)

Leerervaringen en resultaten
leerervaringen en resultaten1
Tabel 4 Schriftelijke vastlegging criteria voor reboundvoorziening (percentages, vragenlijst coördinatoren Swv-VO)

_____________________________________________________

vastgelegd voorbereiding

procedure van toeleiding 73 27

verantwoordelijkheden van school 69 31

leerlingkenmerken i.v.m. toelating 62 35

methode van aanpak in rebound 58 39

inhoud en duur van programma 58 35

terugplaatsing naar school van herkomst 50 50

_____________________________________________________

(bron: LCOJ, 2006)

Leerervaringen en resultaten
leerervaringen en resultaten2
Tabel 5 Diverse onderwerpen (percentages, coördinatoren Swv-VO)

_____________________________________________________

benutting rebound door havo/vwo-scholen 61

verzorgen onderwijscomponent 100

verzorgen gedragscomponent 96

verzorgen gezinsbegeleiding 62

aanbod/begeleiding vrijetijdsbesteding 42

alle drie leefgebieden 46

verwijzing via zorg- en adviesteam (ZAT) 59

samenwerking met REC 81

_____________________________________________________

(bron: LCOJ, 2006)

Leerervaringen en resultaten
leerervaringen en resultaten3
Overige praktijkbevindingen

toename aandacht jongere leerlingen, preventiever werken en schoolinterne opvangmogelijkheden (30%)

belang van goede toeleiding, benutting (diagnostische) gegevens en samenwerking met ZAT

knelpunten in de samenwerking met school van inschrijving

ondersteuningvraag bij kwaliteitsontwikkeling/-bewaking (46%)

ondersteuningsbehoefte t.a.v. methodiek (31%)

behoefte aan registratiesysteem en resultaatbepaling

Leerervaringen en resultaten
kernpunten vervolgactiviteiten
inbedding in leerlingenzorg school en Swv-VO

concrete/realistische en schoolgerichte werkdoelen

verdere methodiekontwikkeling

gedragsprogramma’s – schoolgericht werken – nazorg – ouders

systematisch en resultaatgericht werken

toeleiding – basisregistratie – handelingsplannen - resultaatbepaling

krachtig en flexibel programma

doelgroepen – functies – onderwijs – ouders – school – vt – duur

deeltijdplaatsingen – voorkomen leerachterstanden

afstemming en samenwerking in de regio

onderwijs (WSNS/REC/ROC) – jeugd(zorg)voorzieningen

afspraken over inzet van externe instellingen

bestuurlijke borging – financiering inzet

Kernpunten vervolgactiviteiten
presentatie basisregistratie rebound

Presentatie - basisregistratie rebound

Tirza Kuijvenhoven

Dolf van Veen

basisregistratie rebound
Instrumentarium

aanmeldingsgegevens

beslissing over toelating

(start)werkplan

tussentijdse evaluatie(s)

eindrapportage

registratie nazorgcontacten

Basisregistratie rebound