Rachunek bankowy jak za o y i korzysta
Download
1 / 11

Rachunek bankowy – jak założyć i korzystać - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Rachunek bankowy – jak założyć i korzystać. Ostrowska Ewelina II b T H Mątowska Natalia. Rachunek bankowy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rachunek bankowy – jak założyć i korzystać' - kalb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rachunek bankowy jak za o y i korzysta

Rachunek bankowy – jak założyć i korzystać

Ostrowska Ewelina II b TH Mątowska Natalia


Rachunek bankowy
Rachunek bankowy

 • Rachunek bankowy, bankowe narzędzie księgowe. Prowadzony jest przez banki do rejestracji obrotów (wpłat, udzielanych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat) i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez klientów.Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy pomiędzy jego posiadaczem a bankiem, której treść jest sporządzana zgodnie z prawem bankowym oraz kodeksem cywilnym.Posiadacz rachunku bankowego może zasadniczo swobodnie dysponować znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi, a ewentualne ograniczenia w dysponowaniu rachunkiem mogą wynikać ze szczegółowej treści umowy zawartej z bankiem lub z mocy prawa (np. decyzji sądów). O zmianach na rachunku bankowym klienta, dokonywanych w wyniku wydawanych przez niego dyspozycji, bank informuje go za pomocą wyciągu z rachunku bankowego.


Umowa rachunku bankowego
Umowa rachunku bankowego

 • Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe.

 • W umowie rachunku bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Załącznikiem do takiej umowy jest Karta wzorów podpisów zawierająca nazwiska osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz wzory ich podpisów. W określonych sytuacjach księgowania na rachunku mogą być dokonywane także z inicjatywy banku (np. pobieranie opłat). Bez dyspozycji klienta dokonywane są też zajęcia z tytułów wykonawczych.

 • Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki. Bank odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej dyspozycji. O przebiegu księgowań klient informowany jest za pomocą wyciągu rachunku bankowego.

 • Bank zobowiązany jest do zachowania tajemnicy bankowej.


Rodzaje rachunk w bankowych
Rodzaje rachunków bankowych

Prawo bankowe określa rodzaje rachunków. Są to:

 • Rachunek bieżący - służy do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań; podmioty gospodarcze mają obowiązek posiadania takiego rachunku; dla osób fizycznych, z wyłączeniem operacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzone są rachunki oszczędnościowo-rachunkowe rachunek pomocniczy  - służy do przeprowadzania rozliczeń w innym banku niż bank prowadzący rachunek bieżący lub do dokonywania operacji w ściśle określonym celu,

 • Rachunek lokaty terminowej - służy do przechowywania nadwyżek finansowych przez okres wynikający z umowy z bankiem, zachęca do tego wyższe oprocentowanie w stosunku do rachunków bieżących,

 • rachunek oszczędnościowy - prowadzony zazwyczaj na rzecz osób fizycznych, dowodem zawarcia umowy takiego rachunku jest książeczka oszczędnościowa lub inny dokument imienny, nie wolno używać go do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

 • rachunek walutowy - umożliwia prowadzenie w polskim banku rachunku w walucie obcej. Na rachunku walutowym przedsiębiorstwa mogą gromadzić waluty wymienialne przekazane z zagranicy bądź pochodzące z tytułów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego możliwy jest transfer walut wymienialnych, a także z tytułów określonych w indywidualnych zezwoleniach dewizowych.


Można też wyróżnić inne rodzaje rachunków:

rachunek wspólny - przeznaczony dla więcej niż jednej osoby fizycznej (np. małżonków), które korzystają z niego łącznie lub oddzielnie,

rachunek maklerski - prowadzony przez biuro maklerskie, służący zakupowi i sprzedaży papierów wartościowych , w sensie prawnym nie spełnia kryteriów rachunku bankowego, gdyż umożliwia także deponowanie papierów wartościowych, które nie są gotówką,

rachunek kredytowy - służy do obsługi zaciąganych kredytów, w sensie prawnym nie jest rachunkiem bankowym, ponieważ przy zaciągnięciu kredytu pojawia się na nim saldo ujemne, które zmniejsza się przy każdorazowo spłaconej racie kredytowej,

rachunek NOSTRO - rachunek banku krajowego w banku zagranicznym,

rachunek LORO - rachunek banku zagranicznego w banku krajowym; dwa ostatnie służą do rozliczeń między bankami.


Numeracja rachunk w bankowych
Numeracja rachunków bankowych

 • Każdy rachunek posiada swój indywidualny numer. Od 2001 r. polskie banki zastąpiły dotychczasową numerację rachunków numerami w standardzie IBAN, zgodnymi z zaleceniami Unii Europejskiej.


Jak z o y rachunek bankowy
jak złożyć rachunek bankowy

To bardzo proste. Jeżeli masz dostęp do Internetu, to na dobrą sprawę nie musisz wychodzić z domu. Jakiego rodzaju konto bankowe chcesz założyć? Konto osobiste czy może rachunek firmowy? A może konto oszczędnościowe albo konto młodzieżowe? Nie ma żadnego problemu. Składasz wniosek o założenie konta przez Internet, bank przysyła Ci kurierem umowę do podpisania, podpisujesz ją i kurier jeden egzemplarz zabiera do banku. I już masz założony rachunek bankowy. Jeżeli umowę przyślą Ci pocztą, no to wtedy musisz pofatygować się na pocztę aby wysłać do banku podpisany egzemplarz umowy o prowadzenie rachunku bankowego.ad