det energieffektiva kylbatteriet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det energieffektiva kylbatteriet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det energieffektiva kylbatteriet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Det energieffektiva kylbatteriet - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Det energieffektiva kylbatteriet. Caroline Haglund Stignor SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Per Fahlén Installationsteknik, CTH Bengt Sundén och Daniel Eriksson, Värmeöverföring, LTH. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Värmeöverföring, LTH Installationsteknik, CTH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det energieffektiva kylbatteriet' - kalb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet

Caroline Haglund Stignor

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Per Fahlén

Installationsteknik, CTH

Bengt Sundén och Daniel Eriksson, Värmeöverföring, LTH

deltagande parter
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Värmeöverföring, LTH

Installationsteknik, CTH

ABB Coiltech AB

Alfa Laval AB

Grundfos AB

Hydro Alunova AB

Hydro Formates

Refcon AB

Svensk Fjärrvärme

Temper Technology

Wica Cold AB

Wilo AB

Deltagande parter
syfte och m l
Syfte och mål
 • Undersöka värmeöverföring och tryckfall i köldbärarkylda kylbatterier
 • Ge förslag på hur konventionella kylbatterier kan förbättras
 • Undersöka förutsättningarna för en typ av kylbatterier bestående av kanaler med små hydrauliska diametrar
   • Förslag på ny energieffektiv vvx-design
projektets genomf rande
Projektets genomförande
 • Litteratursammanställning
 • Inledande försök - konventionella kylbatterier
 • Parameterstudie – konventionella kylbatterier
 • Fortsatta försök – förbättrade kylbatteirer
 • Parameterstudie – förbättringstekniker
 • Småskaleförsök – rör med och utan insatser
 • Småskaleförsök – MPE-tuber
 • Parameterstudie – MPE-VVX
 • Fullskaleförsök – MPE-VVX
 • Strömningsrelaterad korrosion - bevakning
litteratursammanst llning
Litteratursammanställning
 • Värmeöverföring vid laminära flöden kan förbättras genom att
 • förhindra tillväxt av gränsskikt
  • tubinsatser, tex ”twisted-tapes”
  • ytmodifieringar, tex flänsar
 • förlänga den relativa längden på inloppssträckan (U-böjar)
 • små hydrauliska diametrar
resultat nusselttal p v tskesidan uppm tta och ber knade v rden b2 propylenglykol 39 w
Resultat - Nusselttal på vätskesidan– uppmätta och beräknade värden (B2, propylenglykol, 39 %w)
definitioner
Definitioner
 • Erfordrad elektrisk effekt för ett givet kylbehov
sm skalef rs k med mpe tuber
Småskaleförsök med MPE-tuber
 • MPE-tub 1
 • 8 parallella kanaler
 • 6*41 mm
 • MPE-tub 2
 • 9 parallella kanaler
 • 6*45 mm
 • intern ytförstoring
 • MPE-tub 3
 • 25 parallella kanaler
 • 4*45 mm
f rs k med mpe tuber provobjekt
Försök med MPE-tuber - Provobjekt
 • Mätpositioner, yttemperatur
 • Köldbärare
 • Vatten
f rs k med mpe tuber temperaturprofil uppm tta och ber knade v rden mpe 1 pg re 24 gnielinski
Försök med MPE-tuber - Temperaturprofil- uppmätta och beräknade värden (MPE 1, PG, Re=24), Gnielinski
slutsatser
Slutsatser
 • Nya inloppssträckor efter varje U-böj
   • ökad värmeöverföring (Gnielinski, T)
   • ökat tryckfall (Langhaar)
 • Konventionella kylbatterier kan förbättras genom att
   • dela upp dem i flera mindre kylbatterier
   • öka antalet parallella slingor
   • Minska tubdiametern
 • Optimal drift beror på
   • kylbatteriets geoemetri
   • kylbehovet
   • val av köldbärare
 • Insatser och flänsar kan resultera i förbättrad prestanda för ett konventionellt kylbatteri
forts slutsatser
Forts. slutsatser
 • Värmeöverföringen kan förutsägas mha Gnielinskis korrelation i MPE-tub 1
 • Lovande resultat för VVX bestående av MPE-tub 1 och veckade flänsar enligt modell
 • Värmeöverföring och tryckfall på luftsidan av MPE-VVX bör studeras ytterligare - särskilt vid låga hastigheter och kondensering av vattenånga
 • Avrinningen av kondensvatten måste säkerställas i MPE-VVX
sammanfattning
Sammanfattning
 • Olika typer av flänsbatterier med aluminiumflänsar på expanderade kopparrör används ofta som kylbatterier i kyl- och frysdiskar och denna typ av värmeväxlare är ursprungligen framtagen för direktförångning av köldmedium. I detta projekt har olika sätt att förbättra värmeöverföring och tryckfall på vätskesidan för kylbatterier vid indirekt kylning med olika typer av köldbärare undersökts, eftersom indirekta kylsystem blir alltmer vanliga i livsmedelsbutiker nuförtiden.
 • Under projektet gång har såväl små- som fullskaliga försök genomförts för att undersöka vilka korrelationer och samband som bör användas för att förutsäga värmeöverföring och tryckfall i olika kylbatterier. Dessa korrelationer och samband har sedan använts i olika parameterstudier. Resultaten från detta projekt visar på olika sätt att förbättra konventionella kylbatteriers prestanda, men också att det finns goda förutsättningar att konstruera kylbatterier för indirekta system med platta tuber och veckade flänsar. Dock behöver värmeöverföring och tryckfall på luftsidan studeras ytterligare för kyldisksapplikationer, särskilt när det gäller prestanda vid låga lufthastigheter och fuktutfällning.