teorie dento karate do n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorie Dento Karate-do PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorie Dento Karate-do

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Teorie Dento Karate-do - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Teorie Dento Karate-do. Milan Haška „Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky.“ „Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.“. Úvod. Cíl: Úvod do studia teorie Dento Karate-do. Učební otázky:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Teorie Dento Karate-do


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teorie dento karate do
Teorie Dento Karate-do

Milan Haška

„Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky.“

„Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.“

slide2
Úvod

Cíl:

Úvod do studia teorie Dento Karate-do.

Učební otázky:

1. Historie Dento Karate-do.

2. Filosofie a etika Budo.

3. Systematika technik Dento Karate-do.

4. Principy Dento Karate-do.

Literatura:

FUNAKOSHI, Gichin. Karate do – Má životní cesta. Praha: Naše vojsko

KENDŽI, Tokicu. Mijamoto Musaši: Život a dílo - mýtus a skutečnost. Lenka Adamcová. Praha: Fighters Publications, 2005. 478 s. ISBN 80-86977-00-5.

SHIGESUKE, Taiara. Bushido Shoshinshu. Zdeněk Kurfürst. Brno: Temple, 2002.

historie dento karate do 1 znalost historie je profesion ln m znakem rovn tren ra
Historie Dento Karate-do – 1znalost historie je profesionálním znakem úrovně trenéra
 • Bodhidharma
  • 28. následník Budhy, přišel do kláštera r. 523 n. l.
  • Vyučoval mnichy zen-buddhismu a gymnastickým bojovým cvičením (Shi-pa Lo-han-sho – 18 rukou z Lo-han).
  • Bodhidharma začal učit mnichy tato fyzická cvičení z několika důvodů:

a) Pro zlepšení fyzické kondice.

b) Meditace za pohybu je náročnější a po zvládnutí prohlubuje samotnou meditaci.

c) Třetím, často uváděným důvodem, je vlastní sebeobrana mnichů.

  • Mniši cvičení rozvíjeli pod silnou mentální kontrolou, až se toto cvičení stalo meditací za pohybu, objevili, jak využít meditace pro boj.
  • Díky duchovnímu rozvoji neměli problémy se zvládnutím strachu ze smrti (REINKARNACE).
  • Ani riziko zneužití bojového umění nebylo reálné, z důvodu víry v odplatu činů „KARMU“.
 • Cesta z Shaolinu na Okinawu
  • Kontakty s Čínou začaly během doby dynastie Sui (560-618). 
  • V 7. a 8. století je čilý cestovní ruch mezi Japonskem, Čínou a Okinawou.
   • Shaolin-Kung-fu (Chuan-fa),
   • bojová umění z Japonska.
  • Začátkem 14. století byla na Okinawě cvičena umění podobná Karate.
   • Tato umění byla podnícena čínskými vyslanci, které posílal mingský císař Chu-Yuen-Cheang od roku 1372 v pravidelných odstupech dvou let na Okinawu do roku 1866.

China

Shaolin

Japan

historie dento karate do 2
Historie Dento Karate-do - 2
 • První zákaz nošení mečů
  • Roku 1479 král Sho Shin vydal zákaz nošení mečů.
  • Všichni členové okinawské šlechty museli se svými rodinami žít v Shuri.
  • Jako důsledek tohoto odzbrojení vznikly dvě školy sebeobrany.
   • Tode (To-te) bylo převážně rozvíjeno a provozováno členy šlechty.
   • Ryukyu Kobudo bylo rozvíjeno většinou zemědělci a rybáři a užívalo jednoduché nástroje jako účinné zbraně.
 • Invaze Satsuma
  • Japonskýzájem o Okinawu sahá do 12. století.
  • Od roku 1451 museli Okinawané platit Japoncům a Číňanům daň.
  • V roce 1609 invaze rodu Satsuma tak zakončila nezávislost Okinawy.
  • Okinawský král byl zajat a přivezen do Japonska jako rukojmí.
  • Obnovení starého zákazu nošení zbraní.
  • V této době zaznamenala bojová umění enormní rozmach.
   • Z kombinace Tode a Chuan-fa vzniká nový bojový styl, který byl jednoduše nazýván Te (Okinawa-te).
   • Te rozvíjelo smrtelně efektivní metody, které byly použity proti japonským utlačovatelům.
   • Došlo i ke značnému rozmachu Kobudo. 
   • Každý Okinawan, který se cvičil v bojových uměních, tvrdě potrestán.

Japan

Okinawa

historie dento karate do 3
Historie Dento Karate-do - 3
 • Okinawa-te
  • Okinawa-te je označení pro okinawské bojové umění (původně Tode nebo Te), které bylo pak ve 20. století přejmenováno na Karate.
  • Celý systém se členil v 17. století na Shorin-ryu (Shuri-te a Tomari-te) a na Shorei-ryu (Naha-te).
  • Toto původní bojové umění bylo ovšem čistou metodou sebeobrany!
   • Okinawa-te stálo velmi blízko stylům čínského Chuan-fa.
   • Techniky nohou se orientovaly na střední a dolní pásmo.
   • Necvičilo se, aby se vyhrávalo, nýbrž aby se přežilo.
   • Bojový smysl techniky byl mnohem více v působení na vitální boby.
   • Protivník útočil s meči nebo jinými nebezpečnými zbraněmi a byl většinou v boji osvědčený válečník (Samuraj).
   • V sebeobraně není žádný vítěz na druhém místě.
   • V Okinawa-te byly vyučovány techniky jak boje na blízkou, tak střední i dlouhou vzdálenost, pokud útočník používal zbraně.
   • Kata byly považovány za srdce bojového umění a Makiwara za jeho duši.
historie dento karate do 4
Historie Dento Karate-do - 4
 • Historické osobnosti Karate
  • Kushanku
   • Byl čínský expert bojového umění, který na Okinawu přišel v roce 1761 jako vyslanec čínského císaře Ming.
   • Ve městě Nahase setkal s mistrem Sakugawou, který se stal jeho žákem a byl od něj 6 let vyučován - vyučoval ho své Kata.
   • Původní Kushanku-Kata byla Sakugawou změněna.
   • Následníkem (Uchi-deshi) Kushanku na Okinawě byl Yara, který cvičil původní variantu Kushanku a předal ji dále.
  • „Karate“ (Tode) Sakugawa Shungo (1733-1815)
   • Jeden z prvních známých okinawských expertů.
   • Studium okinawského Tode a Kobudo začal pod vedením mnicha Takahara Peichin, který Tode spojil s různými formami meditace.
   • Ve 23 letech byl považován za pokročilého žáka bojových umění.
   • Po smrti svého mistra pokračoval ve studiu u mistra Kushanku a později zdokonaloval svoje umění i v Číně.
   • Sakugawa byl učitelem, který kladl důraz na tradiční obsahy bojových umění a odmítal všechny druhy specializace.
   • Dojokun
historie dento karate do 5
Historie Dento Karate-do - 5
 • Historické osobnosti Karate
  • Sokon Matsumura(1801-1896)
   • Narodil se pravděpodobně v roce 1792 v Shuri.
   • Od deseti let byl vyučován mistrem Sakugawou.
   • Od svého krále obdržel titul „Bushi“ (Samuraj).
   • Sokon Matsumura pojmenoval svůj styl Shorin-ryu Gokoku-an Karate.
   • Téměř všichni významní mistři další generace s ní byli spjati.
   • Ve škole Matsumura byly sloučeny Shuri-te a Tomari-te a od té doby již mezi těmito systémy nebylo žádné ohraničení.
  • Yasutsune Itosu (1830 - 1916)
   • V 16 letech se stal žákem mistra Matsumury.
   • Jeho poslední utkání bylo v 75.
   • Nejvýznamnějším přínosem mistra Itosu byly jeho Kata.
   • Řekl: „Karate je způsob života, cesta, jak dospět k absolutní bezpečnosti a nebojácnosti
historie dento karate do 6
Historie Dento Karate-do - 6
 • Historické osobnosti Karate
  • Gichin Funakoshi (1868 – 1957)
   • Během školní docházky se setkal s mistrem Anko Azato (Yasutsune Azato Peichin) a začal u něho s výukou v Karate-do. U Azata býval často na návštěvě mistr Itosu.
   • Funakoshi se stal učitelem na vyšší škole v Naha, kde v roce 1901 vedl demonstraci karate u příležitosti návštěvy japonského školního komisaře, jehož zpráva přiměla  ministerstvo kultury k zavedení karate jako součásti učebního plánu na okinawských školách.
   • V roce 1916 provedl demonstraci Karate v Kyotu a v roce 1921 pro japonského prince Hirohita.
   • V roce 1922 byl Funakoshi vybrán okinawskými mistry Shobu Kai (společenství bojových umění), aby představil Karate v Japonsku.
   • Funakoshi byl nejen mistrem bojových umění, ale i mistrem kaligrafie a básnického umění, zběhlý v japonském jazyku a v okinawské kultuře
   • Z Japonska se Funakoshi už nikdy nevrátil. Tehdy 53-letý mistr zde věnoval zbytek svého života šíření Karate-do.
   • V roce 1924 založil první karate klub při Keio univerzitě a poté následovaly další školy a univerzity.
historie dento karate do 7
Historie Dento Karate-do - 7
 • Historické osobnosti Karate
  • Gichin Funakoshi (1868 – 1957)
   • Vzbudil pozornost legendárního Jigoro Kano - zakladatele judo, celý život spojovalo oba mistry hluboké přátelství.
   • Kanova modernizační opatření velmi ovlivnila Funakoshiho tradiční pojetí bojových umění. Velmi nadšen byl například Kanovou stupnicí Danů.
   • Cesta mistra Funakoshiho nakonec vedla k založení jím nezamýšleného stylu Shotokan.
   • Ve 30. letech se v jiných Dojo žáci učili v technice pouličního boje, porušovali veškeré zásady karate, což vedlo k tomu, že karate získalo velmi špatnou pověst.
   • Funakoshiho dojo se však těšilo dobré pověsti i v nejvyšších kruzích Tokia, neboť své žáky si pečlivě vybíral. Dbal neustále na to, aby oslovoval i duchovní vrstvy Tokia, a proto byly mezi jeho žáky mnozí, kteří zvládali toto umění i po vnitřní (duchovní) stránce.
   • Funakoshi zemřel 26. dubna 1957.
   • Shoto Nijukun
   • Kata
filosofie a etika budo 1
Filosofie a etika Budo - 1
 • Dokukódó Miyamoto Musashi (1584-1645)
  • Neprotiv se tradičním mravům. Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
  • Zůstávej nestranný uprostřed mnohosti jevů.
  • Ber sebe sama s humorem a druhé vážně. Nelituj toho, co jsi udělal.
  • Nepomlouvej a nekritizuj sebe ani druhé.
  • V životě po ničem netouži (po věcech, po hezkém příbytku, dobrém jídle).
  • Nezáviď druhým v dobrém ani špatném. Ať je tvá cesta jakákoliv, nestěžuj si.
  • Nevěšti sám pro sebe. Neulpívej.
  • Kromě zbraní nevyhledávej žádné nástroje. Neopouštěj nikdy cestu válečníka. Dokud praktikuješ bušidó, neboj se smrti. Cti bohy a buddhy, ale nebuď na nich závislý.
  • I když odvrhneš své tělo, nezapomínej na svou čest.
 • Dojokun Sakugawa Shungo (1733-1815)
  • Hledej dokonalost charakteru.
  • Buď věrný!
  • Snaž se (usiluj)!
  • Respektuj ostatní!
  • Vyvaruj se násilného chování!
filosofie a etika budo 2
Filosofie a etika Budo - 2
 • Shoto Nijukun
  • Karate začíná a končí respektem. Karate je pomocníkem spravedlnosti.
  • V karate se nedělá první pohyb. Intuice je důležitější než technika. Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého. Nauč se kontrolovat svého ducha a pak ho osvoboď.
  • Cvičit karate znamená pracovat celý dlouhý život, v tom neexistují hranice. Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji neohříváš.
  • Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom, jak neprohraješ. Boj odpovídá vždy tvé schopnosti zacházet s kyo a jitsu. Neštěstí se stává vždy z nepozornosti. Představ si svou ruku a nohu jako meč.
  • Tvrdé a měkké, napětí a uvolnění, pomalu a rychle - všechno ve spojení se správným dýcháním.
  • Když opustíš místo, kde jsi doma, děláš si tím četné nepřátele, takové chování ti přináší mrzutosti.
  • Kata musejí být prováděna korektně, ve skutečném boji je tomu naopak.
filosofie a etika budo 3 bushido shoshinshu taira shigesuke 1639 1730
Filosofie a etika Budo – 3Bushido Shoshinshu - Taira Shigesuke (1639-1730)
 • Myšlenka na smrt
  • Pokud je válečník schopen myslet na smrt v každé situaci:
   • Tak mu bude umožněno vyhnout se neštěstím a pohromám.
   • Bude fyzicky zdatný a zdravý a může očekávat dlouhý život.Upevní se jeho charakter a poroste hodnota jeho osobnosti.
   • Veškerý lidský život je vlastně totožný s večerní rosou a ranním mrazem, je velmi křehký a pomíjivý. Život válečníků bývá záležitostí okamžiku.
   • Když válečník zjistí, že každá chvíle může být tou poslední, pak není možné, aby se z něj stal člověk nepozorný a lhostejný.
   • Se stálou myšlenkou na smrt může válečník mluvit a odpovídat na otázky ostatních lidí, a přitom stále chápat váhu a důležitost každého slova. Stejně tak nebude chodit na pochybná místa, ani když tam bude pozván.
  • V případě, že je schopen na smrt zapomenout:
   • Pak se kdykoli může dostat do problémů, které povedou k tomu, že bude bojovat za věci, které je lépe ignorovat. Všechny problémy plynou z nepozornosti a ignorování myšlenky na smrt.
   • Lidé se neustále přejídají, příliš mnoho pijí a oddávají se svým touhám, přičemž na přítomnost smrti v tomto světě ani nevzpomenou. Způsob života vyčerpává jejich organizmus, a proto umírají pozoruhodně brzy.
systematika technik karate do 1
Hlavní techniky

Útočné techniky

Techniky rukou

Tsuki waza

Uchi waza

Ate waza

Techniky nohou

Keage waza

Kekomi waza

Ate waza

Fumi waza

Obranné techniky

Techniky rukou

Ate uke waza

Nagashi uke waza

Techniky nohou

Keri ate uke waza

Keri nagashi uke waza

Základní techniky

Postoje Dachi waza

S vnějším napětím

S vnitřním napětím

Techniky a operace v prostoru

Přesun těla

Přesmyk těla

Podpůrné a přípravné techniky

Kuzushi waza

Únik a vyhnutí

Tsukami waza

Systematika technik Karate-do - 1

Schémata

systematika technik karate do 2
Systematika technik Karate-do - 2
 • Členění technik dle schopnosti dosažení Todome
  • TODOME je technika, která nám umožní vyřadit protivníka z boje.
  • Todome-waza můžeme dělit do dvou skupin.
 • Primární Todome-waza
  • Techniky, které jsou budováním, transportem a předáním energie velmi blízké technikám tnutí Katanou.
  • Techniky, které lze aplikovat před kontaktem (před úchopem) protivníka, což je z hlediska strategie boje jejich velkou výhodou.
 • Sekundární Todome-waza
  • Technik, které se provádí zpravidla při uchopení či po uchopení.
  • Techniky hodů, škrcení a páčení.

Jedním z důležitých faktorů pro dělení technik do těchto dvou skupin je „Maai“ – efektivní vzdálenost.

 • Podpůrná technika
  • Jejich účelem je podpora činnosti vedoucí k technice Todome, nebo k oslabení techniky soupeře.
  • Tato skupina technik zahrnuje zejména obranné techniky (bloky, kryty a smetení), techniky postojů, chůze a přesmyků, techniky úchopů, vychýlení, pádů atd..
slide15

Kihon waza Dento Karate-do

TODOME-WAZA PRIMÁRNÍ

TODOME-WAZA SEKUNDÁRNÍ

PODPŮRNÉ TECHNIKY

BOGJO-JOSHI-WAZA

obranné techniky rukou

ATE-UKE-WAZA

snapové, kime

NAGASHI-UKE-WAZA

techniky smetací

TSUKAMI-WAZA

techniky úchopů

KOKEGI-JOSHI-WAZA

útočná technika rukou

NAGE-WAZA

útočná technika hodů

TSUKI-WAZA

techniky úderů

TACHI-WAZA

techniky hodů v postoji

UCHI-WAZA

techniky seků

SUTEMI-WAZA

techniky strhů

ATE-WAZA

drtící techniky

KATAME-WAZA

útočná technika znehybnění

SHIME-WAZA

techniky škrcení

KOKEGI-KERI-WAZA

útočná technika nohou

BOGJO-KERI-WAZA

obranné techniky nohou

KEAGE-WAZA

snapové, obloukové

KANSECU-WAZA

techniky páčení

KERI-ATE-UKE-WAZA

snapové, kime

OSAEKOMI-WAZA

techniky držení

KEKOMI-WAZA

přímé, trčné

KERI-NAGASHI-UKE-WAZA

techniky smetací

ATE-WAZA

drtící techniky

DACHI-WAZA

technika postojů

FUMI-WAZA

dupající techniky

SOTO-DACHI-WAZA

postoje s vnějším napětím

UCHI-DACHI-WAZA

postoje s vnitřním napětím

SHIZEN-TAI-WAZA

základní, přirozené postoje

WAZA

techniky a operace v prostoru

WAZA

ostatní techniky

HOKO-WAZA

techniky přesunů těla

KAWASHI-WAZA

techniky přesmyků těla

SABAKI-WAZA

techniky úhybů těla

TACHI-UKEMI-WAZA

techniky pádů

KUZUSHI-WAZA

techniky vychýlení

principy dento karate do 1 todome waza
Principy Dento Karate-do - 1Todome waza
 • Principy použití technik
  • Pravidla, jejichž dodržení vede k úspěšnému provedení techniky v čase a vhodné vzdálenosti.
 • Principy tvorby technik
  • Pravidla, jejichž dodržení vede k: 
   • vybudování optimalizovaného osobního maxima energie,
   • schopnosti tuto energii předat do cíle,
   • schopnosti tuto energii absorbovat z cíle a opětovně poslat do cíle.
 • Předpoklady pro techniku Todome
   • Kyo soupeře, Maai, čas a časování,
   • práce se zdroji energie, zvládnutí fází techniky.
  • Kyo (mentální a fyzické)
   • mentální, nebo fyzická složka soupeře je oslabena,
   • čas jeho reakce je pomalejší, případně není reakce schopen,
   • spojení mysli a těla je narušeno.
  • Maai (efektivní vzdálenost)
   • individuální efektivní vzdálenost obránce,
   • individuální efektivní vzdálenost soupeře,
   • skutečnou vzdálenost mezi soupeři, tj. momentální fyz. vzdálenost.
slide17

MENTÁLNÍ ENERGIE

ZANCHIN

STABILNÍ

EMOCE

ENERGIE

KI

OJI-WAZA

SHIKAKE-WAZA

KAKE-WAZA

FYZICKÁ ENERGIE

SEN

GO-NO-SEN

VNĚJŠÍ SÍLA

VNITŘNÍ

SÍLA

DYNAMIKA

TĚLA

SÍLA

SVALŮ

AMASHI-WAZA

UKE-WAZA

KAKE-NO-SEN

TAI-NO-SEN

SASOI-WAZA

KUZUSHI-WAZA

VIBRACE

POSUNUTÍ

SNÍŽENÍ

SEVŘENÍ

SVALŮ

UVOLNĚNÍ SVALŮ

RENZOKU-KOKEGI-WAZA

ROTACE

ZVÝŠENÍ

KYVADLO

TECHNIKA TODOME

KYO

TODOME

 • Čas a časování
 • Zdroje energie
  • Mentální energie
   • Pro max. využití fyzické energie je nezbytné mít plnou mentální kontrolu.
  • Fyzická energie
   • Vnitřní fyzická síla je vytvářena přes kontrolované stažení a uvolnění svalů.
   • Vnější fyzická síla - reakce na tlak nebo otáčení, proti předmětům z vnějšího okolí jako je podlaha nebo zeď.
   • Dynamika těla je výsledkem spolupůsobení vnitřní a vnější síly. Energie vzniká, přenáší se a předává díky vzájemnému působení pohybů těla:
    • vibrace, rotace,
    • přesun, zvýšení těžiště,
    • snížení těžiště a kyvadlo.
principy dento karate do 3 todome waza
Principy Dento Karate-do - 3Todome waza
 • Fáze techniky jsou:
  • Příprava:
   • Držení těla, pohled, postoj, zanchin.
  • Start:
   • Stržení předního boku zpět pomocí tlaku od kostrče pod přední nohu.
  • Transport:
   • zvyšování rychlosti a tím i vzniklé energie.
  • Snap – druhý start techniky:
   • Přídavná energie vzniklá ostrou prací břišních a bederních svalů.
  • Kime - ohnisko:
   • Koncentrace energie doposud vytvořené a její usměrnění do jediného bodu.
   • Umožňuje předání energie a zamezuje ztrátě energie způsobené zpětným nárazem.
   • Aktivní uchopení podložky s napětím svalů v oblasti třísel a nohou, se zformováním těla s Hiki-Te, s tlakem zádových svalů proti svalům břišním a optimální kontrakcí těla.
z v r
Závěr

„Reimyo-Tode“ (podivuhodné čínské umění) nebo „Shimpi-Tode“ (tajemné čínské umění).

Jaká jsou tajemství v bojových umění?

Osvícení v zenu znamená především uvědomění si povahy, podstaty obyčejného života.

Konečným bodem je počátek, velkým výdobytkem je prostota.

Tajné učení školy Itto ryu, Kiriotoši, je první technika z několika set.

Učí Ai uči – tj., tnout soupeře zároveň s tím, jak on tne tebe. To je to konečné, poslední “načasování” zbavení se hněvu, zlosti. Znamená to nakládat se soupeřem jako s čestným hostem. Znamená též vzdát se života nebo odhodit strach. První technika je poslední technikou, začátečník a mistr si počínají stejně. Vědění tak opsalo celý kruh.

„Není tajného učení či umění vše závisí od pochopení a procvičení cesty studentem.“

„Každý se může pokoušet cvičit, někdo se dostane třeba i ke studiu, ale k pochopení Karate-do se dopracuje jen málo kdo.“