teadusliku uurimist alused
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teadusliku uurimistöö alused

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Teadusliku uurimistöö alused - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Teadusliku uurimistöö alused. Uurimismeetodid III Ankeetküsitlus 2013 sügissemester. Ankeetküsitlus. Mis? Andmekogumine kirjalikult esitatud küsimuste abil Miks? Lihtne, kiire, töödeldav (täpsus? usaldusväärsus?)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teadusliku uurimistöö alused' - kalani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teadusliku uurimist alused

Teadusliku uurimistöö alused

Uurimismeetodid III

Ankeetküsitlus

2013 sügissemester

ankeetk sitlus
Ankeetküsitlus
 • Mis? Andmekogumine kirjalikult esitatud küsimuste abil
 • Miks? Lihtne, kiire, töödeldav (täpsus? usaldusväärsus?)
 • Kus? Avalik arvamus, hoiakud/eelistused, valikud, seos ja mõju, tagasiside, turu-uuringud, personalivalik…
k sitluse ettevalmistamine
Küsitluse ettevalmistamine
 • Eesmärk selgeks! Operatsionaliseeritud muutujad. Lisateemad.
 • Sihtrühma määramine! Kelle kohta teen järeldusi. Sihtrühma seotus uurimisprobleemiga.
 • Küsitluse korraldus paika! Kuidas ja millal. Motiveerimine.
 • Maht ja aeg
k simustiku ldstruktuur
Küsimustiku üldstruktuur
 • Pöördumine
 • Küsimused – teemaplokkidesse
 • Vastaja andmed: sugu, vanus, haridus, sissetulek, elukoht, rahvus,
 • Tänusõnad. Tagasiside meeldetuletus
p rdumine
Pöördumine
 • Kes? Olen TLÜ üliõpilane …
 • Mida? viin läbi uuringut …
 • Miks? Soovin selgitada ….
 • Kasutus? … et parandada ….
 • Palve vastata ….
 • Kuhu vastus …
 • Anonüümsus ….
 • Kui Teil tekib küsimusi, siis…
 • Nimi, kontakt …
k simuste liigid
Küsimuste liigid
 • Lahtised ja kinnised küsimused
 • Etteantud skaalaga küsimused
 • Tingimuslikud küsimused
 • Maatriksküsimused
lahtised ja kinnised k simused
 Lahtised/Closed-ended

Advantages

Easy and quick to answer

Answers across resps easy to compare

Answers easier to analyze on computer

Response choices make question clearer

Easy to replicate study

Disadvantages

Can put ideas in resp's head

Resps w/ no opinion answer anyway

Resps can feel constrained/frustrated

Many choices can be confusing

Can't tell if resp. misinterpreted the question

Fine distinctions may be lost

Clerical mistakes easy to make

Force respondents into simple responses

Kinnised/Open-ended

Advantages

Permit unlimited number of answers

Resps can qualify and clarify responses

Can find the unanticipated

Reveal resps thinking processes

Disadvantages

Resps give answers w/ diff. level of detail

Answers can be irrelevant

Inarticulate or forgetful resps are at disadvantage

Coding responses is subjective and tedious

Requires more resp. time and effort

Intimidates respondents

When resp omits a response, can't tell if its because of belief or just forgetfulness

Lahtised ja kinnised küsimused
lahtised k simused
Lahtised küsimused
 • How old are you? ______ years.
 • What do you like best about your job?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
kinnised k simused
Kinnised küsimused

How old are you?

(a)12 - 15 years old(b) 16 - 25 years old(c) 26 - 35 years old(d) 36 - 45 years old(e) more then 45 years old

What do you like best about your job?(a) The people(b) The diversity of skills you need to do it(c) The pay and/or benefits(d) Other: ______________________________ (write in)

kinnised k simused1
Kinnised küsimused

In your opinion, how liberal is your mother?

1. Not at all liberal2. Somewhat liberal3. Very liberal

Do you agree, that children must be allowed to make their own mistakes?

1. Disagree strongly2. Disagree somewhat3. Neither agree nor disagree4. Agree somewhat5. Strongly agree

tingimuslikud k simused k simuste vahelej tmine
Tingimuslikud küsimused (küsimuste vahelejätmine)

Have you ever voted in a national, state, orlocal election?    

1 - Yes 2 - No

If Yes, please answer questions 14-25

 • If No, please skip questions 14-25 and go directly to question 26 on page 8.
k simuste s nastamine
Küsimuste sõnastamine
 • Sihtrühma arvestav sõnakasutus: võõrsõnad, släng, lühendid
 • Ühetähenduslikud terminid!
 • Emotsioonid välja!
 • Hinnangulised/suunavad küsimused välja!
 • Prestiiziviited välja !
 • Eitused välja!
 • Liiga isiklikud küsimused välja!
 • Tingimuslikud küsimused välja!
 • Arvesta vastaja kompetentsipiire!
 • Üks küsimus korraga! Lihtlaused!
skaalade valik
Skaalade valik
 • Igaüks peab leidma (ühe) koha vastamiseks - näide mitmetähenduslikust skaalast
 • Vastamatajätmise võimalus!
 • Piisav diferentseerimine!
 • Maatriksiga liialdamine!
n ide mitmet henduslik skaala
Näide: mitmetähenduslik skaala

What is your annual household income?

 • Less than $10,000b.
 • $10,000 to $25,000c.
 • $25,000 to $35,000d.
 • $35,000 to $50,000e.
 • $50,000 to $75,000f.
 • More than $75,000

If a person's income is exactly $25,000, which category do they use?

kodeerimine
Kodeerimine
 • Vastustele arvulised väärtused!
 • Numbrid vastusevariantide ees või maatriksis
 • Vabade vastuste kodeerimine
 • Ankeedi kodeerimissõbralik kujundus!
proovik sitlus
Prooviküsitlus
 • Prooviküsitlus: väike rühm (5-15) + kokkulepitud tagasiside
 • Tagasiside: arusaamine, skaalade sobivus, maht ja keerukus
 • Peale prooviküsitlust - ankeedi lõppversioon
valim
Valim
 • Valim: sihtrühma esindav kogum küsitletavaid
 • Valim määrab, kelle kohta saame teha järeldusi + kui detailselt võrrelda
 • Juhuslik valim: iga …. üliõpilane
 • Suunatud valim: võrrelda esimese ja 3. õppeaasta tudengeid
 • Rusikareeglid
k sitluse l biviimine
Küsitluse läbiviimine
 • Postiküsitlus
 • Küsitlus vahendajate kaudu. Ametnik, sõbrad, küsitlusfirmad
 • Küsitlen ise
 • Küsitlusviis ja andmete usaldusväärsus
k sitluse l biviimine1
Küsitluse läbiviimine
 • Eelnev kokkulepe
 • Küsitlusseansid, kindel ajaperiood
 • Loobujad
 • Selgitused
 • Lubatust kinnipidamine – tagasiside, loterii…
k sitleja enesekriitika
Küsitleja enesekriitika
 • Ankeetküsitluse nõrgad kohad
 • Eeldus: reflekteerimisvõime
 • Eeldus: avatus ja valmisolek tegelikke seisukohti esitada
 • Eeldus: vastaja on motiveeritud
 • Enesekriitiline anketeerija teab küsitlusmeetodi piire ja nõrkusi
ad