loei hospital 23 february 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Loei Hospital 23 February 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Loei Hospital 23 February 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Loei Hospital 23 February 2012. นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 และ คณะ. Roadmap Team. Hoshin Planning 2012. Safety Risk Management PCT Infection Control ENV. LEAN Management ระบบการเงิน (การจัดเก็บรายได้) ระบบส่งต่อ ระบบนัดหมาย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Loei Hospital 23 February 2012' - kalani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
loei hospital 23 february 2012

Loei Hospital 23 February 2012

นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10

และคณะ

slide3

Hoshin Planning 2012

 • Safety
  • Risk Management
  • PCT
  • Infection Control
  • ENV
 • LEAN Management
  • ระบบการเงิน (การจัดเก็บรายได้)
  • ระบบส่งต่อ
  • ระบบนัดหมาย
  • เวชภัณฑ์มิไช่ยา
slide4

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

1

3

2

402 เตียง

บุคลากร 1,075

ข้าราชการ 495

พนักงานราชการ 14

ลูกจ้างประจำ 139

ลูกจ้างชั่วคราว 427

แพทย์ 39/14

เภสัชกร 21

ทันตแพทย์ 12

พยาบาล 367/23

(นอกกลุ่มการ 25

RNไม่ได้บรรจุ 61)

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

2 แห่ง

รพ.สต. 19 แห่ง

slide6

สถานบริการสาธารณสุข อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 • รพ.ทั่วไป จำนวน 1 แห่ง
 • 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
 • ศสม. (สาขากุดป่อง+สาขาสุขศาลา) จำนวน 2แห่ง
 • โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 • รพ.สต. จำนวน 19 แห่ง
 • 6. รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ จำนวน 1 แห่ง
 • 7. รพ.ค่ายศรีสองรัก จำนวน 1 แห่ง
 • 8. คลินิกเอกชน จำนวน 17 แห่ง
slide7
สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันสถิติการให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน
slide8
สถิติการให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันสถิติการให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน
slide10

อัตราครองเตียง ผู้ป่วยใน

324 เตียง

slide17
สถิติผู้รับบริการ ER จำแนกตามประเภท
slide26
พัฒนาระบบส่งต่อ
 • กำลังดำเนินการ นำโปรแกรม Refer-link ร้อยเอ็ด (version ลำปาง) มาใช้ในทุกระดับทั้งจังหวัด (รพท., รพช., ศสม., รพ.สต.) อยู่ระหว่างทดลองใช้
 • ปรับปรุงระบบบริหารจัดการศูนย์ประสานส่งต่อให้สอดคล้องกับทุกระดับ
 • กำลังดำเนินการศึกษาระบบ telemedicine
emergency medical service
Emergency Medical Service
 • Response time

ในเขตเทศบาลภายใน 10 นาที

= 68.38% (เกณฑ์ มากกว่า 80 %)

slide29
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมรับและระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

จังหวัดเลย มีรูปธรรมการวางแผนพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมรับและระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

 • ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และการเคลื่อนย้ายทางอากาศยาน ระดับจังหวัดที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย 9-10 กุมภาพันธ์ 2555
slide30

2. ซ้อมอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับอำเภอเมืองเลย ปีละครั้ง

ปีงบประมาณ 2554 : 27 ธันวาคม 2554

ปีงบประมาณ 2555 กำหนดเดือนมีนาคม 2555

3. ซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลเลย ปีละครั้ง

4. จัดอัตรากำลังเสริมช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ สงกรานต์ งานเทศกาลดอกฝ้ายบาน

slide31

ทีม ALS และ FR ชนะเลิศ

EMS Rally

ระดับเขตที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 ก.พ.55

เป็นตัวแทนเขต 10

เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

วันที่ 23-24 ก.พ.55

slide34

เปิด ศสม.(โรงพยาบาลเลย สาขากุดป่อง) 17 ส.ค.2552

เปิด ศสม.(สาขาศุขศาลา) 9 ม.ค. 2555 โดยทีมโรงพยาบาลเลย

slide35
สัดส่วนการรับบริการในรพ.สต. ต่อ ร.พ.เลย

DM สัดส่วนการรับยาในรพ.สต. ต่อ ร.พ.เลย

ร้อยละ38.48 ต่อ ร้อยละ 61.52

Hypertension สัดส่วนการรับยาในรพ.สต. ต่อ ร.พ.เลย

ร้อยละ44.52 ต่อ ร้อยละ 55.48

slide36
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเลย
slide37
แผนพัฒนาคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเลย

1.โครงการดูแลสุขภาพเท้าในชุมชน

2.โครงการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

3.โครงการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาร่วมกับคลินิกตา

4.จัดตั้งคลินิกโรคไต

dm ht
ผู้ป่วย DM และ HT ใน รพ.สต.อ.เมืองเลย

HT

DM

slide39

ร้อยละความครอบคลุมการเข้าถึงบริการด้านคุณภาพร้อยละความครอบคลุมการเข้าถึงบริการด้านคุณภาพ

การตรวจภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

slide40
ปัญหาอุปสรรค

ระบบการจัดการเรื่องยา มีความล่าช้า เนื่องจากมีเภสัชกรชุมชนทำหน้าที่เพียงคนเดียว มีการนัดรับยาจากหน่วยบริการปฐมภูมิพร้อมกันหลายแห่ง มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก

การแก้ไข โดยจัดตารางการเข้ามาปรึกษา – การรับยา ชัดเจน

เลือกพื้นที่ให้บริการที่มีจำนวนผู้ป่วยไม่มากเกินไปในแต่ละครั้ง

slide41
ปัญหาอุปสรรค

2. การตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ไม่ครอบคลุม ใช้เวลาการตรวจนาน ผู้ตรวจต้องมีทักษะการประเมินเท้าที่ถูกต้อง

การแก้ไข ปี 2555 มีแผนการจัดทบทวนการตรวจเท้า โดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร.พ.เลย

จัดทีมตรวจเท้า คปสอ.เมืองเลย ออกโมบายตรวจในรพ.สต.

อาจทำพร้อมการถ่ายภาพจอประสาทตา

slide42
ปัญหาอุปสรรค
 • การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรพ.สต. กับ ร.พ.แม่ข่าย

แก้ไข แม่ข่ายคืนข้อมูลให้ทุกรพ.สต. รายไตรมาส

พื้นที่ปรับฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันส่งกลับมาที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กรณีการรับยาในคลินิกรพ.สต.และเครือข่าย ใช้สมุดประจำตัวผู้ป่วยสื่อสาร ระหว่างพื้นที่กับแม่ข่าย

แผนส่งข้อมูลเป็นFile จากการลงข้อมูลในHosXP-PCU และนำเข้า

D-Surveillance

stemi
STEMI

แผนพัฒนา ให้ SK ใน รพช.ที่มีอายุรแพทย์หรือ รพช.ที่มีศักยภาพ

sk 12
อัตราการได้รับ SK ภายใน 12 ชั่วโมง

ร้อยละ

stroke
Stroke

แผนพัฒนา

มีผู้ป่วยบางรายเข้าข่ายแต่ไม่ได้รับยา แก้ไข ทบทวนปัญหาทุกเดือนจัดประชุมวิชาการให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ca cervix
Ca Cervix ตำบลกุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

แผนพัฒนา

เน้นกลุ่มที่ยังไม่เคยตรวจ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เสริมแรงจูงใจทางบวก

มีเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาพสตรี/ อสม.

slide51
แพทย์แผนไทย

มูลค่ายา

7.49%

8.63%

3.53%

0.14%

slide56

สรุปการกำกับติดตาม ประเมินการใช้ยา NED

slide57

สรุปการกำกับติดตาม ประเมินการใช้ยา NED

slide58

สรุปการกำกับติดตาม ประเมินการใช้ยา NED

slide59

สรุปการกำกับติดตาม ประเมินการใช้ยา NED

slide60

สรุปการกำกับติดตาม ประเมินการใช้ยา NED

slide61

สรุปการกำกับติดตาม ประเมินการใช้ยา NED

slide64
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยา

ผลการประเมินตนเองมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

ปี 2553 = 2.92 ได้มาตรฐาน

ปี 2554 = 3.38 ได้มาตรฐาน

slide65
การพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา

ทุกโรงพยาบาลในจังหวัด / เครือข่าย

นำเสนอผลงานการพัฒนาระบบยา แต่ละโรงพยาบาล

ในที่ประชุมคณะทำงานพบส.งานเภสัชกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

กำหนดประเด็นจากการประเมินตนเอง หาส่วนขาด นำเสนอในเครือข่ายพัฒนาร่วมกัน

slide66
ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
 • คณะทำงานพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายจังหวัดเลย
 • วางแผนพัฒนา ติดตามการดำเนินงานทุก 3 เดือน
 • ประชุมวิชาการ/อบรม บุคลากรทุกระดับ ภายในจังหวัด 2-3 เรื่อง/ปี
 • ทีมตรวจเยี่ยมคุณภาพภายใน ลงตรวจเยี่ยมทุกแห่งปีละ 1 ครั้ง
 • จัดระบบการสนับสนุนช่วยเหลือด้านบริการคุณภาพ

จาก รพท สู่ รพช จาก รพช สู่ รพ สต

slide67
มาตรการประหยัดลดต้นทุนมาตรการประหยัดลดต้นทุน
slide68
มาตรการ ลดการรอคอย Lab

เพิ่มจุดบริการเจาะเลือด คลินิกเบาหวาน งานอาชีวอนามัย

เพิ่มจุดเจาะเลือดภายในห้องเจาะเลือดจาก 3 จุดเป็น 4 จุด ให้บริการตั้งแต่ 07.00 น.

เพิ่มเจ้าหน้าที่นำส่งสิ่งส่งตรวจจาก 2 คนเป็น 3 คน ในเวลาวิกฤติและรอบการเดินเร็วขึ้น

จัดระบบการตรวจวิเคราะห์ สามารถออกผลวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น

TFT Tumor marker เจาะเช้าได้ผลก่อนเที่ยง ลดภาระผู้ป่วย

slide69
ผลการดำเนินการ ด้านกายอุปกรณ์
utilization review
Utilization Review
 • 1 RW = 7113.12 บาท
 • 1 AdjRW = 7686.04 บาท
 • Lab 603 บาท/RW
 • X-ray 415 บาท/RW
 • ค่ายา 1386 บาท/RW
 • เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1057 บาท/RW
slide74
ร้อยละของแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจในงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเลย ปี 2555