Vincer inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za msp
Download
1 / 21

VINCER Inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za MSP - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

VINCER Inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za MSP. INN VIN ČA Laboratorija za materijale Mr ing Dušan Kićević.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VINCER Inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za MSP' - kaiyo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vincer inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za msp

VINCERInovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za MSP

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


Vincer inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za msp

RAZVOJ I TRANSFER TEHNOLOGIJEInovacioni centar - Naučno-tehnološki park - Biznis inkubator - Klaster - Tehnološki inkubator - Tehnološki centar - Tehnopolis ....

Različiti načini i nivoi organizovanja

Jedinstveni cilj: povećanje konkurentnosti

kroz primenu rezultata naučno-istraživačkog rada u kompetitivnom okruženju globalnog tržišta

Šta VINČA / VINCER može da ponudi?

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


Inn vin a laboratorija za materijale mr ing du an ki evi

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA750 zaposlenih400 istraživača135 doktora nauka117 magistara nauka120 istraživača pripravnikaPark 61 hektar75 infrastrukturno povezanih objekata36.000 kvm laboratorijskog i poslovnog prostoraOptička mreža 100 Mb/s - 10 km700 računara u mreži

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


Inn vin a laboratorija za materijale mr ing du an ki evi1

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČALABORATORIJA ZA MATERIJALE55 zaposlenih33 istraživača 7 doktora nauka15 magistara nauka6 istraživača pripravnika2 infrastrukturno povezana objekta4.000 kvm laboratorijskog i poslovnog prostora2 hale sa kompletnom infrastrukturomOptička mreža 100 Mb/s 25 računara u mreži

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


Inn vin a laboratorija za materijale mr ing du an ki evi2

NOVA POLITIKA NAUČNO-TEHNOLOŠKOG RAZVOJA SRBIJE* Razvoj zasnovan na znanju* Izgradnja istraživačke infrastrukture*Usmerena osnovna istraživanja* Objedinjena istraživanja/ razvoj tehnologije* Integracija obrazovanja i istraživanja* Povećanje izdvajanja za istraživanja/razvoj* Uključivanje u jedinstveni Evropski istraživački prostor

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


Inn vin a laboratorija za materijale mr ing du an ki evi3

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČAZA RAZVOJ SRBIJE* Znanje: koordinacija 75 projekata MNT * Programi istraživanja: Osnovna istraživanja – Tehnološki razvoj – Nacionalni programi (Energetska efikasnost, Biotehnologije)* Infrastruktura: Optička mreža – brzi Internet Nova kapitalna oprema Mreža akreditovanih laboratorija i Biro za sertifikaciju proizvoda

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


Inn vin a laboratorija za materijale mr ing du an ki evi4

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČAZA RAZVOJ SRBIJE* Integracija: Univerzitet VINCA * Prihodovanje: 2000 – 2003. Godišnji rast oko 100 %* Medjunarodna saradnja: FP6 program Evropske unije (15 % budžeta za MSP)Prioritetni pravci, Marie Curie, CRAFT, INCO – W. BalkansEUREKA, COSTIAEA, UNESCO-ROSTEUSA – NTI, DOE – NETL, NSF, NIST, Nac. LaboratorijeInstituti, univerziteti, kompanije

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan KićevićProgram vincer vin a cer amics osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 98
PROGRAM VINCER - VINČA CERAMICS (Osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 – 98.)

 • FAZA I: Poslovno udruženje/konzorcijum proizvođača

  i korisnika tehničke keramike VINALOX (VINCER grupa)

 • FAZA II: Proizvodno – razvojni centar VINCER

  (nacionalni naučni park)

 • FAZA III: VINCER - Materials Science Park

  (internacionalni naučni park)

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Program vincer vin a cer amics osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 981
PROGRAM VINCER - VINČA CERAMICS (Osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 – 98.)

 • FAZA I: Poslovno udruženje/konzorcijum proizvođača

  i korisnika tehničke keramike VINALOX

  Iskorišćenje svih postojećih resursa Laboratorije za materijale i kooperanata/korisnika radi proširenja ponude proizvoda/usluga/primene

  Formiranje akreditovane laboratorije za atestiranje tehničke keramike

  Obezbeđivanje sredstava za članstvo u stručnim asocijacijama, za stručnu literaturu, za posete sajmovima i sl.

  Zajedničko učešće na konkursima MNT za inovacione projekte

  Proširenje kruga kooperanata/korisnika i načina finansiranja

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Program vincer vin a cer amics osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 982
PROGRAM VINCER - VINČA CERAMICS (Osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 – 98.)

 • FAZA II: Proizvodno-razvojni centar VINCER

  Definisanje više različitih programa na pilot-plant nivou

  Formiranje malih firmi ili odeljaka drugih firmi (istraživačko- razvojne jedinice)

  Uspostavljanje višekorisničkih projekata

  (predkompetitivna faza)

  Zajedničko planiranje i upravljanje razvojem malih i srednjih firmi članica VINCER grupe

  Nabavka nove opreme

  Uvođenje sistema kvaliteta ISO 9000 i 14 000

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Program vincer vin a cer amics osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 983
PROGRAM VINCER - VINČA CERAMICS (Osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 – 98.)

 • FAZA III: VINCER - Materials Science Park

  Formiranje internacionalnog naučnog parka

  Strana ulaganja

  Internacionalizacija upravljačlih i nadzornih funkcija

  Uvodjenje sistema totalnog upravljanja/kontrole kvaliteta (TQM/TQC)

  Formiranje centra izvrsnosti

  Razvoj saradnje sa inostranim firmama (projekti, kooperacija, zajednička proizvodnja i dr.)

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Mart juni 1999

Mart - juni 1999.

VINČA - Legitimna meta

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


Industrijski partneri korisnici vinalox keramike
INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINALOX keramike

 • PRIMER 1: PNEUMO-LOGIC, N.Pazova MSP

  Proizvodnja sistema za grejanje/hladjenje autobusa

  Sopstveni razvoj sa kratkoročnim komercijalnim kreditima, bez podsticajnih sredstava države

  Saradnja sa domaćim kooperantima/dobavljačima za kritične komponente

  VINALOX keramika za tvrde zaptivke u cirkulacionim pumpama (projekat MNT – razvoj uz proizvodnju)

  WEBASTO, Nemačka - od konkurenta do kooperanta

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Industrijski partneri korisnici vinalox keramike1
INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINALOX keramike

 • PRIMER 2: LOLA Fluidomatik, Zemun MSP

  Supstitucija uvoznih komponenti za gasne armature

  Sopstveni razvoj iz tekućih prihoda

  VINALOX keramika za kontrolno-merne dizne na eruptivnim bušotinama gasa

  (projekat MNT – razvoj uz proizvodnju)

  MET, Valjevo – izvozni program za Nemačku

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Industrijski partneri korisnici vinalox keramike2
INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINALOX keramike

 • PRIMER 3: INSTITUT MIHAJLO PUPIN, Beograd MSP

  Razvoj merača pritiska za agresivne sredine

  Sopstveni razvoj iz tekućih prihoda

  VINALOX keramika za tanke membrane (100 mikrona) za senzore pritiska (projekat MNT – razvoj uz proizvodnju)

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Industrijski partneri korisnici vincer inovacionog centra u osnivanju
INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINCER Inovacionog centra u osnivanju

 • PRIMER 1: Centar za vakuum VINČA MSP

  Servisni centar za vakuumsku tehniku

  SZR za dopunsku delatnost – osnivači 2 tehničara (I&M Group)

  Saradnja sa firmama SCAN, Slovenija, i PFEIFFER VACUUM AUSTRIA, Beč

  Period priprema i formiranja: 18 meseci

  Sopstvena sredstva i pomoć Laboratorije za materijale

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Industrijski partneri korisnici vincer inovacionog centra u osnivanju1
INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINCER Inovacionog centra u osnivanju

 • PRIMER 2: Livnica titanskih implantata

  Osnivači: INN Vinča, Laboratorija za materijale i

  UNA Ortopedija, Beograd MSP

  Razvoj tehnologije preciznog livenja titanskih legura

  (projekat MNTR)

  Sopstvena sredstva za opremu (cca 200.000 eura)

  Period priprema i formiranja: 12 meseci

  Saradnja: ugovor o kooperaciji i participaciji

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Industrijski partneri korisnici vincer inovacionog centra u osnivanju2
INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINCER Inovacionog centra u osnivanju

 • PRIMER 3: Centar za plazma prevlake

  Osnivači: INN Vinča, Laboratorija za materijale i

  PLASMAJET, Beograd MSP

  Razvoj plazma tehnologije i konstrukcija vakuumske plazma instalacije

  Sopstvena sredstva za izradu opreme

  Period priprema i formiranja: 12 meseci

  Saradnja: ugovor o kooperaciji

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Realizacija inovacionog centra vincer
REALIZACIJA INOVACIONOG CENTRA VINCER

 • Početno stanje: 1 (pre)zaposleni

  Postojeći resursi Laboratorije za materijale

 • Ulaganja: “Grant” 100.000 Eura 2003/2004

  “Soft loan” 1.000.000 Eura 2004

  (10 godina, 2 godine “grace” perioda,

  kamata 5,5-6% godišnje)

 • Nefinansijska pomoć: Obuka/konsalting/biznis plan

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Realizacija inovacionog centra vincer1
REALIZACIJA INOVACIONOG CENTRA VINCER

 • Rezultat (2010.): 50 kompanija-partnera/centara/projekata MSP

  100-120 zaposlenih (većinom VSS)

  1.500.000 Eura godišnji prihod

  (anuiteti 10%)

  “break-even point” 2007. Godina vrhunske tehnologije specijalnih legura, high-tech keramike, karbonskih i kompozitnih materijala

  P/M materijali i tehnologije

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević