Download
uudisplokk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uudisplokk PowerPoint Presentation

Uudisplokk

316 Views Download Presentation
Download Presentation

Uudisplokk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uudisplokk Kuidas koostada uudisplokki

 2. Mis on uudisplokk? • Tekst ei ole ajalehes üksi, vaid koos teda saatvate lisaelementidega • pealkiri • alapealkirjad • foto • fotoallkiri • teabegraafika • Need elemendid toetavad ja täiendavad teksti

 3. Uudisploki põhireeglid • Plokk koosnegu sisult terviklikest osadest, so iga osa plokist olgu ka iseseisvalt mõistetav • plokk olgu vormilt tervik, so lugeja peab täpselt aru saama, millised osad leheküljel kuuluvad kokku • tekstiplokk ajalöehes peab olema nelinurkne!

 4. …jätk • Uudisploki osad peavad suuruse poolest üksteisega sobima

 5. Nelinurkne tekst + pealkiri • XXXXXXXXXXXXXX

 6. L-kujuline plokk +pealkiri + pilt + pildiallkiri • XXXXXXXXXXXXXXX Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

 7. U-kujuline plokk • XXXXXXXXXXXXXXXXX

 8. Pööratud L • XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 9. Ebasoovitavad tekstikujud • XXXXXXXXXXXXXXXX

 10. Ebasoovitavad tekstikujud • XXXXXXXXXXXX

 11. Ebasoovitavad tekstikujud • XXXXXXXXXXXXXX

 12. Pealkiri • Ütleb lugejale arusaadavalt, millest lugu tuleb • Meie Tallinnas-käik • Pealkiri pannakse teksti kohale, harvem kõrvale, kuid mitte kunagi teksti sisse • Pealkirja max pikkus - 45 tähemärki • Pealkiri peab ulatuma üle kõigi tekstiveergude

 13. Illustratsioon • Suur pilt tõmbab tähelepanu, seepärast pannakse see kesksele kohale • jälgi, et foto suund oleks teksti poole, mitte tekstist välja • pildiallkiri olgu kohe pildi all või kõrval • väiksemaid illustratsioone võib olla mitu

 14. Midagi erilist • Sageli tehakse tekstist VÄLJATÕSTE, mis paigutatakse kas erinevale taustale või raami • Autori foto on loomulikult autori nime juures • Vinjetid ja kaunistused - uudiste juurde need pigem ei sobi

 15. Uudisplokkide eraldamine • Et erinevad tekstid segi ei läheks, tuleb neid üksteisest eraldada • suurema reavahega • suurema veeruvahega • joontega • raamidega