de p r e t groep n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De P.R.E.T.-groep PowerPoint Presentation
Download Presentation
De P.R.E.T.-groep

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

De P.R.E.T.-groep - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

De P.R.E.T.-groep. Een multidisciplinaire interventie bij cognitieve problemen na CVA Debby van Rhijn d.vanrhijn@zorgspectrum.nl. P.R.E.T….?. De basisvoorwaarden om informatie goed op te nemen: P auzes nemen R ustige omgeving E én ding tegelijk T empo aanpassen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De P.R.E.T.-groep


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de p r e t groep

De P.R.E.T.-groep

Een multidisciplinaire interventie

bij cognitieve problemen na CVA

Debby van Rhijn

d.vanrhijn@zorgspectrum.nl

p r e t
P.R.E.T….?

De basisvoorwaarden om informatie goed op te nemen:

 • Pauzes nemen
 • Rustigeomgeving
 • Eén ding tegelijk
 • Tempo aanpassen

Uit: Blokhorst, Slot & Winter (1994). Het Brein de Baas

doelgroep
Doelgroep
 • Revalidanten en Somatiek Longstay bewoners met cognitieve problemen door
  • CVA, Parkinson, M.S.
  • Beginnende dementie
 • die gemotiveerd zijn om er iets aan te doen
uitgangspunten 1
Uitgangspunten (1)
 • ‘Drill and Practice’ kan de prestatie op een getrainde taak verbeteren (maar er treedt geen generalisatie op naar andere taken)
 • ROT (functietraining) heeft een positief effect op de tijds- en plaatsoriëntatie
 • Strategietraining werkt (maar de effecten zijn tijdelijk)
 • Compensatie via externe hulpmiddelen en via intacte interne kanalen is zinvol
 • Cliënten rapporteren (subjectief) na een geheugentraining vrijwel altijd een verbetering van het geheugen
uitgangspunten 2
Uitgangspunten (2)
 • Elke vorm van cognitieve training moet toegespitst worden op de behoeften en mogelijkheden van de individuele cliënt, dat heeft het meeste effect
 • Het getrainde moet in het dagelijks leven nuttig zijn. Geheugen is altijd een middel, geen doel!

Bronnen:

Brouwer e.a. (2002). Cognitive Rehabilitation. A clinical neuropsychological approach.

Van Cranenburgh (2004). Neurorevalidatie. Uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging.

doelen
Doelen
 • Verbeteren van de oriëntatie in tijd en plaats
 • Cliënten leren om beter om te gaan met geheugen- en planningsproblemen
 • Cliënten activeren om zelf meer structuur aan te brengen in de dag en bewuster met hun reactivering bezig te zijn
 • Aanzet geven tot zinvolle invulling van de dag na terugkeer naar huis
 • Nevendoel: inzicht van de therapeuten in het cognitief functioneren van de cliënt vergroten
slide7
Vorm
 • Minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers per groep
 • Cyclus van 5 weken waarin de deelnemers driemaal per week van 10.00 tot 10.30 uur bij elkaar komen
 • Begeleid door twee leden van het paramedisch team: afwisselend psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, coördinator van zorg
 • Na afloop van de cyclus mogelijkheid om eenmaal per week te blijven oefenen of individueel vervolgen bij één van de disciplines
programma
Programma
 • Vaste structuur bij elke bijeenkomst
  • Namen
  • Oriëntatie in tijd en plaats
  • P.R.E.T.
  • Agenda en planning
  • Afsluiting
 • In de loop van de training wordt het accent verlegd van ‘namen’ en ‘tijds/plaatsoriëntatie’ naar ‘agenda en planning’
beter onthouden uitgangspunten
Beter onthouden: uitgangspunten
 • Waarnemen verbeteren:
  • P.R.E.T.
  • Hardop herhalen
  • Opschrijven
 • Opslaan verbeteren:
  • Herhalen
  • ‘Diepere’ informatieverwerking door bijv. Ordenen, Verbanden leggen, Visualiseren
 • Terughalen verbeteren:
  • Context: Waar, Wanneer, Wie, Waarom?
  • Hints
  • Ezelsbruggetje
protocol
Protocol
 • In MDO wordt besloten of een cliënt geschikt is voor deelname
 • Er wordt een zorgprobleem geopend in het zorgdossier
 • Intake: bespreken persoonlijke leerdoelen en nulmeting: Cognitieve Screening Test (CST) en subjectief geheugencijfer
 • Uitnodigen contactpersoon om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst
 • Na afloop: evaluatie door middel van CST en subjectief geheugencijfer
effecten 1
Effecten (1)
 • De training wordt door de deelnemers als zinvol ervaren: men geeft aan beter georiënteerd te zijn in tijd en beter namen te kunnen onthouden. Gebruik van de agenda wisselt per deelnemer.
 • Op de afdeling wordt vooruitgang bij de deelnemers geobserveerd; enerzijds in tijds- en plaatsoriëntatie en namen onthouden, anderzijds in zelfvertrouwen(!)
aanbevelingen
Aanbevelingen
 • Effecten verdwijnen als men niet blijft oefenen, dus:
 • PRETgroep na afloop cyclus eenmaal per week blijven aanbieden?
 • Familieleden nog meer betrekken?
 • Nog meer toespitsen op individu?