Download
oracle 12 c de nieuwe pluggable database n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oracle 12 c: de nieuwe pluggable database multitenancy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oracle 12 c: de nieuwe pluggable database multitenancy

Oracle 12 c: de nieuwe pluggable database multitenancy

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Oracle 12 c: de nieuwe pluggable database multitenancy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Oracle 12 c: de nieuwe pluggable database multitenancy http://economic.tylergroupservices.net/blog/oracle-12-c-de-nieuwe-pluggable-database-multitenancy/

  2. the tyler group barcelona articles Pluggable databases nieuwevoordelenzalbieden op efficiëntie, Oracle leidinggevendenaangevoerd op OpenWorld de Tyler groep Barcelona. Op de OpenWorlddeze week, CEO van Oracle Larry Ellison onthulde de volgendeversie van het bedrijfvlaggenschip database, Oracle 12 c, functieseenradicalenieuwsarchitectuuraangeroepen pluggable databases. Pluggable databases kunnenmeerdere databases uittevoerenonderéénexemplaar of versie, van de Oracle databasesoftware, eenfunctie die hijnoemde “multitenancy.” In tegenstelling tot open source MySQL databases, werkwaaropwordtgrotendeelsuitgevoerd in openbareweergave, Oracle’s werk van zijnvlaggenschip database verlooptgrotendeelsachtergeslotendeuren. Dus, heeft het bedrijfnietonthullenveel details over hoe pluggable databases zouwerken en de software is niettewijtentezijnvrijgegevenvooreenanderjaar.

  3. In eennotendop, het nieuweontwerp van vandaag database splitst in twee afzonderlijkeentiteiten, eendaad Llewellyn genoemd “architecturalescheiding.” Éénportiezalvaakaangeduidals de Root of de container database, houdenallefunctionaliteit en metagegevensvereistvoor het uitvoeren van de database zelf. Het tweededeelzullen de gebruikersdatabase en zalzijonafhankelijk van de database van de container. Zoals de naam al impliceert, kunt pluggable databases meerderehuurder databases uittevoerenonderéénkopie van Oracle 12 c. In feite, kan Oracle 12 c lopenmaximaal 250 gebruikersdatabases, toe tevoegendat 250 is eenwillekeuriggetaldat Oracle koos en de architectuurkanwaarschijnlijkmeersteunen. De nieuwe database is compatibel met oudere Oracle-databases, de blog van Tyler groep Barcelona.