podpora vzd l v n pracovn k v oblasti soci ln ch slu eb z pohledu moravskoslezsk ho kraje p sp vku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Daniel Rychlik 27. 11. 2012, Ostrava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Daniel Rychlik 27. 11. 2012, Ostrava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Mgr. Daniel Rychlik 27. 11. 2012, Ostrava - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb z pohledu Moravskoslezského kraje příspěvku. Mgr. Daniel Rychlik 27. 11. 2012, Ostrava. Vzdělávání – klíčové téma rozvoje sociální politiky. současnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mgr. Daniel Rychlik 27. 11. 2012, Ostrava' - kaipo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podpora vzd l v n pracovn k v oblasti soci ln ch slu eb z pohledu moravskoslezsk ho kraje p sp vku

Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb z pohledu Moravskoslezského kraje příspěvku

Mgr. Daniel Rychlik

27. 11. 2012, Ostrava

vzd l v n kl ov t ma rozvoje soci ln politiky
Vzdělávání – klíčové téma rozvoje sociální politiky
 • současnost
 • Koncepce kvality sociálních služeb v MSK (včetně transformace pobytových sociálních služeb); schváleno ZMSK červen 2008
 • 1. akční plán realizace Koncepce kvality sociálních služeb; schváleno Radou MSK říjen 2008
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2010 – 2014; schváleno ZMSK září 2010
 • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009- 2013 (v pořadí již třetí); schválen ZMSK září 2008
vzd l v n kl ov t ma rozvoje soci ln politiky1
Vzdělávání – klíčové téma rozvoje sociální politiky

b) kontinuita

 • Koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji; schváleno ZMSK 2004
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 – 2009;

schváleno ZMSK 2007

p prava projektu
Příprava projektu

Příprava projektu – 3 základní pilíře:

1. Strategické dokumenty kraje

2. Zákon o sociálních službách

3. Dotazníkové šetření - osloveno

 • 222 poskytovatelů sociálních služeb – návratnost dotazníků 43%
 • 30 obcí s pověřeným obecním úřadem – návratnost dotazníků 73%
c le projektu
Cíle projektu
 • podpora vysoce kvalifikačního růstu pracovníků
 • zvýšení konkurenceschopnosti kraje
 • cílený rozvoj vybraných nových témat
 • podpora specifických opatření navazujících na jiné strategie kraje
kl ov aktivity projektu
Klíčové aktivity projektu

1. Podpora supervize v MSK

 • 1.1 Úvod do supervize v pomáhajících profesích
 • 1.2 Vzdělávání supervizorů pro potřeby sociálních služeb poskytovaných v MSK
 • 1.3 Zajištění supervize pracovníkům v sociální oblasti zařazených do úřadů v MSK

2. Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce s lidmi s velmi těžkým zdravotním postižením

 • 2.1 Základ AAK
 • 2.2 AAK a nácvik gest jazykového programu Makaton
 • 2.3 Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením
 • 2.4 Bazální stimulace
kl ov aktivity projektu1
Klíčové aktivity projektu

3. Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů

 • 3.1 Specifika práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami
 • 3.2 Specifika práce s lidmi s demencí
 • 3.3 Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany
 • 3.4 Základy komunikačních dovedností

4. Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce s rodinou a osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností

 • 4.1 Úvod do mediace
 • 4.2 Výcvik v mediaci
 • 4.3 Krizová intervence
 • 4.4 Facilitace v procesu řízené diskuse
kl ov aktivity projektu2
Klíčové aktivity projektu

5. Podpora vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace pobytových soc.služeb pro osoby se zdravotním postižením

 • 5.1 Deinstitucionalizace pobytových soc.služeb
 • 5.2 Právní způsobilost a opatrovnictví
 • 5.3 Individuální plánování v pobytových sociálních službách
 • 5.4 Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby
 • 5.5 Ochrana práv uživatele pobytových sociálních služeb
 • 5.6 Poskytování služby chráněného bydlení

6. Podpora managementu v sociálních službách

 • 6.1 Kurz manažerských dovedností
 • 6.2 Strategické plánování, řízení změny rozvojového programu organizace
zhodnocen projektu
Zhodnocení projektu
 • odbornost pracovníků je základní předpoklad pro poskytování kvalitní služby
 • nezbytnost vzdělávání – strategické dokumenty kraje, zákon o soc.službách
 • náročnost povolání v pomáhajících profesích
 • odpověď na reálnou vzdělávací potřebu pracovníků v sociálních službách
 • zajištění poskytování kvalitních sociálních služeb všem osobám ohroženým sociálním vyloučením
k zamy len
K zamyšlení

„Rozumět znamená pomáhat“

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

slide11
Děkuji za pozornost

Mgr. Daniel Rychlik

vedoucí odboru sociálních věcí

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

28. října 117

702 18 Ostrava

Tel.: 595 622 150

E-mail:daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz