slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter Stefan Back, SD-konferense Gardermoen 30 januari 2008. Sveriges Transportindustriförbund. Organiserar godstransport-, speditions- och logistikföretag i Sverige, oavsett transportslag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter' - kaipo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Marco Polo-programmets mervärde

för näringslivet

– effektivare & hållbarare transporter

Stefan Back, SD-konferense Gardermoen 30 januari 2008

sveriges transportindustrif rbund
Sveriges Transportindustriförbund
 • Organiserar godstransport-, speditions- och logistikföretag i Sverige, oavsett transportslag.
 • Har idag omkring 100 medlemsföretag – de fyra största: Schenker, DHL Global Forwarding, Green Cargo, Posten Logistik
 • Andra ex. på medlemsföretag: SAS Cargo, Göteborgs Hamn, Helsingborgs Hamn, Stockholms Hamnar (m.fl), Maersk Sverige, Stena Line, Viking Line, On-Road, Akka-Frakt, CargoNet, 4PL – ned till Lindeberg Spedition (2 anställda)
sveriges transportindustrif rbund1
Sveriges Transportindustriförbund
 • Är ett rent branschförbund – våra medlemmar är organiserade som arbetsgivare i andra förbund (BA, SARF, FlygA, Sveriges Hamnar, Almega)
 • Är från 2008 medlemmar av TransportGruppen inom Svenskt Näringsliv (sju andra förbund i gruppen)
vision
Vision
 • Effektiva och hållbara godstransporter

Transportindustriförbundet vill främja utvecklingen mot ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart näringsliv och samhälle.

Verksamhetsidé

 • Sveriges Transportindustriförbund organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige. Syftet är att ständigt förbättra deras utveckling mot hållbara och effektiva transporter och logistiktjänster.
intermodalitet ett av f rbundets nyckelord
Intermodalitet –ett av förbundetsnyckelord
 • Alla trafikslag behövs – men samverkan mellan dem måste underlättas!
 • Infrastruktur: Prioritera godstransporter och håll stråken öppna! Se terminalerna som en del av den nationella infrastrukturen! Underlätta omlastningar!
 • Security: Skapa ett effektivt terrorskydd genom säkrade system i stället för handelshinder och byråkrati! Bättre myndighetssamarbete nationellt och internationellt!
 • Tullfrågor: Utnyttja modern IT för effektiva europaharmoniserade tullprocedurer och minskat krångel för alla i transportkedjan!
 • Informationsteknik: Skapa branschstandarder för info-överföring oavsett trafikslag! Se informationsöverföringen som en nödvändig del av transporternas infrastruktur!
klimat energifr gan i samh llsfokus
Klimat- & energifrågan i samhällsfokus

Vad kan branschen göra själv? Vad måste varuägarna bidra med? Hur kan politikerna styra rätt? I Sverige? Inom EU? Skatter & subventioner? Handel med utsläppsrätter? Finns ”onödiga” transporter?

marco polos merv rde f r n ringslivet
Marco Polos mervärde för näringslivet

Effektivare och grönare transporter

stärker transportnäringens image och

näringslivets konkurrenskraft

 • Transportsektorn central för klimat & energifrågorna i Norden.
 • Effektiviteten (leveransprecision, kostnad) viktigaste kvalitetskrav från kunderna.
 • Intermodala transportkedjor en del av en framtida effektiv & hållbar transportsektor.
marco polos merv rde f r n ringslivet1
Marco Polos mervärde för näringslivet

Marknadsförankrade lösningar = störst

chans till genomförande!

 • Marco Polos krav på långsiktig lönsamhet positivt.
 • Behovet av instrument för att minska hinder för nytänkande är reellt.
 • Fokus måste vara mot kommersiellt genomförbara projekt.
marco polos merv rde f r n ringslivet2
Marco Polos mervärde för näringslivet

Viktigt med kopplingen till ”grönare

transporter” i projekten – men också

regional anpassning

 • CO2-reduktion måste väga tungt vid utvärderingen…
 • …men inte stöd till flytt av produktion för att minska utsläppen!
 • Nya färjelinjer är inte Nordens problem!
 • Jmf EU:s Logistik-handlingsplan: ”gröna korridorer”
marco polo hj lp st d eller byr kratisk mardr m
Marco Polo – hjälp & stöd eller byråkratisk mardröm?
 • Nordiska projekt tyvärr fortfarande få.
 • Många företag skräms bort eftersom man tycker att programmet är svårtillgängligt.
 • Minimivolymer och minimibudgetar ser stora ut för våra förhållanden.
 • Finansiella utbytet verkar litet i förhållande till arbetsinsatsen för att sy ihop ett projekt och arbeta fram en ansökan.
kan marco polo bli mer l ttillg ngligt
Kan Marco Polo bli mer lättillgängligt?
 • MP Calculator, Checklist for proposals
 • Informationsseminarier

Fler förslag:

 • ”Vademecum” (uppslagsverk med frågor/svar)
 • Enklare ansökningsblankett
 • Nationell helpdesk?
marco polo en bit i st dpusslet
Marco Polo – en bit i stödpusslet

Bättre överblick över finansieringskällor

behövs!

 • Inter-reg medel för förstudier etc
 • Cohesion fund för nya medlemsstater
 • Europeiska investeringsbanken?
 • Transeuropean Networks –

Sjömotorvägsprojekt (ancillary infrastructure)

Behov av sammanställning och av nationell

samordnare!

marco polo n gra praktiska r d
Marco Polo – några praktiska råd
 • Använd MP-kalkylatorn! Ger snabb bild av om ert projekt är genomförbart.
 • Många projekt som Kommissionen antar är inte färdigförhandlade – fäst ned parternas huvudansvar i ett enkelt intentionsavtal.
 • Var inte nordiskt ödmjuka i projektbeskrivningarna – det finns ett sug efter projekt från Skandinavien!
r allt bortkastat om projektet inte blir av
Är allt bortkastat om projektet inte blir av?

Kanske inte ändå…

 • Skapar kontakter över gränser och mellan företag.
 • Jmf utvärdering SMINT – partnerskap fortsätter ofta även utan EU-medel.
 • Underskattad fördel med MP för små/medelstora företag?
marco polos merv rde f r n ringslivet3
Marco Polos mervärde för näringslivet
 • Transportindustriförbundet kommer fortsätta arbeta för att göra Marco Polo-programmet känt inom branschen och att det utnyttjas även av svenska och nordiska företag
 • Vi lägger ut utlysningen på vår hemsida www.swedfreight.se när den publiceras, tillsammans med en vägledande kommentar.