Transaktioiden ongelmat web sovelluksissa
Download
1 / 25

Transaktioiden ongelmat web-sovelluksissa - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Transaktioiden ongelmat web-sovelluksissa. Verkkotekniikan jatkokurssi kevät 2003 V. Seppänen (rissepp@cc.jyu.fi). read, write. begin transaction. commit. prepare. active. committed. abort. failed. terminated. Transaktiot?, 1. Tapahtuma, joka on Jakamaton (atomic)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Transaktioiden ongelmat web-sovelluksissa' - kaili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Transaktioiden ongelmat web sovelluksissa

Transaktioiden ongelmat web-sovelluksissa

Verkkotekniikan jatkokurssi

kevät 2003

V. Seppänen (rissepp@cc.jyu.fi)


Transaktiot 1

read, write

begintransaction

commit

prepare

active

committed

abort

failed

terminated

Transaktiot?, 1

 • Tapahtuma, joka on

  • Jakamaton (atomic)

  • Erityvä (isolated)

  • Johdonmukainen (consistent)

  • Pysyvä (durable)

    ACID-ominaisuudet

 • Transaktioiden juuret tietokantasovelluksissa


Transaktiot 2
Transaktiot?, 2

 • Simple failure semantics: if anything goes wrong  restart

 • Log/state based recovery returns the original data: work is lost and must be redone

 • Concurrency conflicts on long-running actions; possible deadlocks

 • Collaboration amongst transactions not supported


Acid ominaisuuksien vaaliminen
ACID-ominaisuuksien vaaliminen

 • ‘Vähemmän’ ongelmalliset C ja D

  • Johdonmukaisuus: hoitettavissa yleensä järkevällä ohjelmoinnilla tai tietokantaan määritellyillä eheyssäännöillä  määritellään datalle ja järjestelmälle sallitut tilat, ei sallita laittomia operaatioita (kts. kalvo Eriytyvyys, 6)

  • Pysyvyys: varmistetaan tiedon säilyvyys virhetilanteissa, ‘katastrofeissa’, jne. Pidetään tieto turvassa ja palautettavissa

 • Entä eriytyvyys ja jakamattomuus..?


Eriytyvyys 1
Eriytyvyys, 1

 • Sarjallistuva ajoitus = lopputulos vastaa jotain sarjallista suoritusta.

 • Hallintakeinoja mm.

  Timestamping (aikaleimaus)

  Transaktiolle (T) annetaan aloitushetkellä aikaleima ajanmukaan kasvavasta järjestetystä alueesta.

  Operaatio pi[x] suoritetaan ennen operaatiota qj[x] mikäli Ti:n aikaleima on pienempi kuin Tj:n.

  Optimistic Concurreny Control

  Olettaa, että transaktiot pyrkivät harvoin päivittämään samanaikaisesti samoja kohteita.


Eriytyvyys 2
Eriytyvyys, 2

OCC, jatkuu…

 • vaihe: T1 lukee tarvittavat tietokohteet ja suorittaa mahd. muutokset kopioon

 • vaihe: tutkitaan, onko muut T:t käyttäneet tällä välin samaa tietoa. Mikäli on, peruutetaan T1, muutoin siirrytään seuraavaan vaiheeseen.

 • T1:n muutokset kirjoitetaan vars. dataan.

  Two-Phase Locking (2-vaiheinen lukitus)

  Jokainen luku- ja kirjoitusoperaatio suojataan lukitsemalla tarvittavat tietokohteet


Eriytyvyys 3
Eriytyvyys, 3

2-PL jatkuu…

Lukulukko on jaettu, ts. muut T:t voivat saada samaan kohteeseen lukulukon saman aikaisesti. Kirjoituslukittua kohdetta eivät muut T:t voi kirjoitus- tai lukulukita

Vapautettuaan lukon, T ei voi saada enää uusia lukkoja  Laajenemisvaihe: T kerää tarvitsemansa lukot; Supistumisvaihe: T vapauttaa varaamiaan lukkoja

2-PL:sta useita versioita, esim. konservatiivinen ja tiukka. Eri versioiden välillä lukkojen-vapautustekniikka vaihtelee.


Eriytyvyys 4
Eriytyvyys, 4

 • Sopivan menetelmän valinta sovelluksen tyypin ja toiminta-alustan perusteella

  • Käytetäänkö tietokantaa vai esim. flat-tiedostoja?

  • Minkätyyppistä tietoa käsitellään?

  • Onko samanaikaisia käyttäjiä tavallisesti useita?

  • Suositaanko mieluummin peruutusta vai odotusta?


Eriytyvyys 5 case 1 julkaisuj rjestelm t
Eriytyvyys, 5Case 1: Julkaisujärjestelmät

 • Dokumenttien luonti ja päivittäminen web-käyttöliittymän kautta.

 • Demo 1

 • Demo 2

 • Demo1: Ei samanaikaisuuden hallintaa

 • Demo2: Optimistinen samanaikaisuuden hallinta

 • Arvioita?


Eriytyvyys 6 case 2 tietokantapohjainen sovellus
Eriytyvyys, 6Case 2: Tietokantapohjainen sovellus

 • TKHJ:n tarjoamat mahdollisuudet trans. hallintaan

 • Sleep simuloikoon samanaikaisuutta

 • Arvioita?


Jakamattomuus 1
Jakamattomuus, 1

 • a) Suoritetaan onnistuneesti kaikki transaktioon kuuluvat operaatiot TAI b) ei tehdä mitään (vrt. ed. kalvo)

  • Mikäli a) transaktion tekemät muutokset vahvistetaan (commit)

  • Mikäli b) muutoksia tehneiden operaatioiden vaikutukset peruutetaan (rollback)

 • Sovelletaan myös muualla kuin tietokantatransaktioissa; prosessien hallinta, liiketoimintaan liittyvät sovellukset jne.


Jakamattomuus 2

4.

3.

2.

1.

Tietokantapalvelin

Salasanapalvelin

WWW-palvelin

Asiakas

Jakamattomuus, 2


Jakamattomuus 3
Jakamattomuus, 3

 • Edelliseen:

  • Siirtyminen vaiheesta toiseen, vain jos edellinen vaihe suoritettu OK

  • Ongelmana HTTP:n tilattomuus: miten valvotaan/ylläpidetään tietoa siitä, että tarvittavat vaiheet on suoritettu?

  • Miten taata tiedon siirtyminen solmusta toiseen?

  • Kuinka toimia ongelmatilanteissa?

  • Toteutus vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua…


Jakamattomuus 4

Abort

Commit

Commit?

Commit?

OK

OK

Commit?

Commit?

Commit

Abort

OK

OK

Commit?

Commit?

OK

NOT OK

Abort

Commit

Jakamattomuus, 4

 • Two-phase commit:

  • Esimerkki nk. Atomic commitment protokollasta

  • Soveltuu hajautettuihin järjestelmiin, joilta vaaditaan transaktionaalista toimintaaLong living transactions
Long-living transactions

 • Run for a long period of time: may consist of various nested short activities or fewer long activies

 • Often distributed: communication through a reliable messaging environment

 • Usually keep resources locked for the long periods, which may significantly delay the commit of other simultaneous transactions


Long living trans cont
Long-living trans., cont.

 • Typically large in sense that they access a number of separate data objects. The deadlock frequency grows with the fourth power of the transaction’s size.

 • Often require relaxed transactional semantics in terms of atomicity and isolation

  • Visibility of intermediate results

  • Non-serializable  not possible to use state based rollback


Nested transactions

t0

t1

t2

t3

t4

Nested transactions

 • A large transaction decomposed to a tree of subtransactions

  • A parent can have any number of children

  • Any number of children may be active concurrently

  • Each trans. can commit or abort

  • Children are serializable with respect to their siblings (must obey read-write and write-write rules)

  • Lock inheritanced from parents to children, and given back after child commits (anti-inheritance)

 • Commit of child relative to its parent

  • The commit of trans will only become effective if its predecessor trans commits; updates persist only if all predecessors commit


Nested trans cont
Nested trans., cont.

 • If a transaction aborts, all the other transactions in its subtree are aborted too; also updates of committed children are undone

 • Modifications on resources of a trans become visible to its parents if the trans commits

 • Modifications on resources of a trans are only visible to itself and its children

 • Parent can commit only after all its children have terminated

 • The main advantages of nested trans.

  • The support of modularity: decomposition of transactions  composition of separately developed modules


 • Nested trans cont1
  Nested trans., cont.

  • Advantages…

   • Failure handling at the granularity of subtransactions: finer control of error; improved availability

   • Intra-transactional parallelism: subtransactions can be executed concurrently; reduced response time


  Saga transactions
  Saga transactions

  • A long-living transaction, broken up into a collection of subtransaction that can be interleaved with other transactions

   T1, T2, …, Tn

  • Subtransactions execute and commit independently but must finally form an atomic unit

  • After Ti finishes, it releases its locks and exposes results to any other transaction


  Sagas cont
  Sagas, cont.

  • For each Ti there is a compensating transaction Ci

  • Compensating transactions defined on-the-fly if possible

  • The purpose of Ci is to logically / semantically undo Ti’s updates

  • If compensation is not needed saga executes as a series of ACID transactions: T1, T2, …, Tn

  • If compensation is needed, the execution sequence would be: T1, T2, …, Tj, Cj, …, C2, C1


  Sagas save points
  Sagas & Save-points

  • Can be seen as a check point in a transaction (in saga, open nested trans, etc.), which forces the system to save the state of the running application and returns a save-point identifier for future reference

  • In a failure, instead of compensating all subtransactions, system needs to compensate only the transactions that were executed subsequently to the last found save-point


  Sagas save points cont

  C

  F

  G

  A

  B

  D

  E

  H

  I

  Backward recovery - compensation

  Failure

  Save-point

  Forward recovery

  Execution graph

  Sagas & Save-points, cont.

  • Backward recovery: using compensating operations

  • Forward recovery: after the backward recovery a saga continues by executing remaining transactions: the one that caused a failure and the following ones


  Yhteenveto
  Yhteenveto

  • Web ei missään nimessä ole otollinen alusta transaktionaalisia ominaisuuksia vaativille sovelluksille:

   • Hajautettu ympäristö; HTTP ei itsessään tue trans. toimintaa: yksink. pyyntö/vastaus-malli ilman QoS-takuuta

   • Latenssi

   • Tilattomuus

   • Yhteydettömyys

  • Paljon huomioitavaa, paljon mietittävää, vaatii kompromisseja.

  • Hyvää pääsiäistä!