digit ln u ebn materi l
Download
Skip this Video
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Úvodem o finanční gramotnosti (citace č. 1). „Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet , vč. správy majetku a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL' - kaili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vodem o finan n gramotnosti citace 1
Úvodem o finanční gramotnosti (citace č. 1)

„Finančně gramotný občan

se orientuje v problematice peněz a cen

a je schopenodpovědně spravovat

osobní/rodinný rozpočet, vč. správy majetku a

závazků s ohledem na měnící se životní situace.Finanční gramotnost

je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v dnešní době a aktivně využíval finanční produkty a služby“

rove finan n gramotnosti ech 02 2012
Úroveň finanční gramotnosti Čechů (02.2012)
 • Češi 10.z 12 zemí Evropy, Asie, Ameriky :( (za námi Mexiko a poslední Slovensko)
 • Jen 21% Čechů financím doopravdy rozumí
 • Výborné znalosti v testech prokázalo ¾ mužů
 • Nejlepší výsledky ve věkové skupině 20 – 34 let (44% respondentů), nejhorší výsledky ve skupině 35 -49 let (43% respondentů)
 • 8 z 10 dotázaných pečlivě sleduje zejména své výdaje, v případě problémů by 62% vypustilo dovolenou, půjčku by využila překvapivě jen 4%
z kladn pravidla p i sestavov n osobn ho dom c ho rozpo tu
Základní pravidla při sestavování osobního/domácího rozpočtu
 • Příjmy zásadně nenadsazujeme, spíše nižší
 • Příjmy jen pravidelné, jisté – v čisté výši
 • Výdaje uvádíme všechny, i ty drobné
 • Výdaje spíše větší
 • Tvoříme si rezervu na
 • okamžité a nečekané výdaje (rozbitá pračka)
 • změnu životní situace (ztráta zaměstnání, rozvod, dlouhodobá nemoc, úmrtí v rodině …..)
 • máme i nějaké dlouhodobé cíle (studium, vlastní bydlení, založení rodiny, zajistit se na stáří…)
v pr b hu roku
V průběhu roku

Příjmy a výdaje nejen plánujeme dopředu,

ale sledujeme průběžně i skutečné toky peněz →případné větší výkyvy řešíme hned

Za tím účelem je nutné soustavně sledovat

* výši příjmů

 • a zejména výdajů (úschova účtenek, sledování i malých a jednorázových výdajů, sledování pohybů na účtu….)
jak byl tvo en tento rozpo et autor jan spilka redaktor ekonomick r edakce t
Jak byl tvořen tento rozpočet?(autor Jan Spilka, redaktor ekonomické redakce ČT)
 • Finanční měsíc začíná dnem výplaty a končí dnem předcházejícím výplatě
 • V pravé horní části obsahuje všechny druhy příjmů a také jednotlivé investice (penzijko, fondy...)
 • Příjmy zahrnují i dočasné výpomoci od příbuzných, ale i půjčky
 • Výdaje jsou členěny na řádcích dle dnů a

ve sloupcích dle jednotlivých druhů

 • Výdaje si rozčleníme dle osobní úvahy, vášnivý čtenář by měl mít kategorii „Knihy“, sportovec „Sport“, můžeme mít i kategorii „občasné výdaje“…
rady autora rozpo tu k v daj m
Rady autora rozpočtu k výdajům
 • POZOR na malé a časté výdaje. Ty jsou největší hrozbou pro fin. zdraví rodiny, protože si je většina lidí příliš nerozmýšlí, a snadno na ně zapomíná
 • Pevné a pravidelné výdaje uvádíme stranou hlavní tabulky (např. výdaje za nájem, elektřinu, vodu, fond oprav, hypotéku a splátky úvěrů, telefon, pro podnikatele třeba Z+S pojištění, doprava, pravidelné spoření a investice + nezapomenout rozpočítat na jednotlivé měsíce výdaje, které platíme třeba jen 1x nebo 2x do roka (povinné ručení….)
po skon en na eho m s ce porovn me p jmy a v daje
Po skončení našeho měsíce porovnáme příjmy a výdaje

Pokud zbude velká částka,

stojí za promyšlení, zda nezvýšit pravidelné úložky na spoření nebo investice.Tím, že necháme volné peníze na běžném účtu je totiž pomalu, ale jistě připravujeme o jejich hodnotu, kterou ztrácejí kvůli inflaci.

Pokud nezbude nic nebo dokonce skončíme v mínusu,

pravděpodobně to znamená, že si musíme půjčit.Taková situace není dlouhodobě udržitelná!

Snažíme se tedy udělat maximum proto, abychom naše příjmy a výdaje dostali do rovnováhy.

v ka d rodin nebo spole n dom cnosti
V každé rodiněnebo společné domácnosti

Je nutno určit,

kdo bude spravovat rodinné finance

nebo jakým způsobem se partneři budou na chodu domácnosti podílet

(např. pro případ, že oba mají své vlastní účty)

Nutná je vzájemná důvěra

a společné rozhodování při větších „projektech“

a samozřejmě osobní disciplina všech

při dodržovánízejména plánovaných výdajů

program hl d m si
Program Hlídám si

Jedná se o bezplatný program, který nám může usnadnit sestavení finančního rozpočtu – ke stažení na www.hlidamsi.cz

Program umožňuje sledovat naši finanční situaci v čase, odhalit, za co nejvíce utrácíme, kde nám peníze chybí, můžeme sledovat spotřebu energií, pohonných hmot apod.

zdroje
Zdroje

Citace č. 1

http://www.trhfinanci.eu/financni-gramotnost/(cit. 2013-08-19)

Snímek 3

Výstupy z průzkumu o úrovni fin. gramotnosti: Mezinárodní studie ING Pojišťovny z 02/2012

Graf č. 1

http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/ (cit. 2013-08-19)

ad