Dobr den
Download
1 / 39

Dobrý den - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Dobrý den. Ing. Kateřina Nousková Projektový manažer, Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání, Oddělení IV. Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu, nejčastější chyby žadatelů. Schválení žádosti Výběrové řízení RoPD. Realizace projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dobrý den' - kailey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dobr den

Dobrý den

Ing. Kateřina Nousková

Projektový manažer, Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání, Oddělení IVSchválení žádosti

Výběrové řízení

RoPD


Realizace projektu

Financování a monitorování projektů

ZVA

10-ti letá udržitelnostPodklady pro vyd n rozhodnut o poskytnut dotace
Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 • Příloha č. 2 Směrnice MŽP č. 4/2010

 • Odlišnost podkladů dle jednotlivých prioritních os

 • Stavební povolení s nabytím právní moci

 • Dokumenty - aktuální, kompletní, podané najednou


Podklady pro vyd n rozhodnut o poskytnut dotace1
Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příjemce:

▪zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření do IS BENE-FILL

▪vyplnit přílohy rozhodnutí

▪zaslání podkladů na SFŽP ke kontrole (elektronicky, tištěná podoba)

 • Shoda údajů elektronická verze/tištěná verze


P lohy k rozhodnut o poskytnut dotace
Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 • Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění

 • Aktuální prohlášení o plátcovství DPH

 • Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu


P lohy k rozhodnut o poskytnut dotace1
Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 • Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy

 • Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá stavebnímu zákonu v platném znění

 • Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou


P lohy k rozhodnut o poskytnut dotace2
Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 • Kupní smlouva/y na pozemek/y

 • Kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu

 • Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů


P lohy rozhodnut v is bene fill
Přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL


Chyby p i dod v n podklad k ropd
Chyby při dodávání podkladůk RoPD

 • Zdlouhavé postupné předkládání podkladů

 • Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace

 • Nevyplněný IS BENE-FILLUvol ov n finan n podpory administrace dost o platbu
Uvolňování finanční podpory, administrace žádostí o platbu

 • Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)

 • Zpracovaný Finančně platební kalendář (FPK)

 • Bezhotovostní platební styk


Uvol ov n finan n podpory administrace dost o platbu1
Uvolňování finanční podpory, administrace žádostí o platbu

 • Měna CZK

 • Není povinnost zřizovat zvláštní (samostatný) bankovní účet

 • „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory“


Uvol ov n finan n podpory administrace dost o platbu2
Uvolňování finanční podpory, administrace žádostí o platbu

Realizace plateb:

▪ průběžně podle postupu realizace projektu

▪ parciálně podle % přiznané podpory

▪ u projektů menšího rozsahu jednorázově

IS BENE-FILL: zadání faktury


Daje o faktur ch v is bene fill
Údaje o fakturách platbuv IS BENE-FILL


N le itosti dosti o platbu
Náležitosti žádosti o platbu platbu

Faktura:

▪ opatřena originálním podpisem a razítkem

▪ ověřena nezávislým dohledem, pokud je vyžadován

▪ soupis provedených prací, zjišťovací protokol

Příjemce:

▪ zaslání/předání faktury PM


N le itosti dosti o platbu1
Náležitosti žádosti o platbu platbu

Projektový manažer:

▪ kontrola věcné a formální správnosti, všech náležitostí a příloh

▪ kontrola na místě

▪ schválení/neschválení faktury v prostředí IS BENE-FILL

Příjemce - podání kompletní žádosti

o platbu FM


Dost o platbu v is bene fill
Žádost o platbu platbuv IS BENE-FILL


N le itosti dosti o platbu2
Náležitosti žádosti o platbu platbu

 • Kopie bankovního výpisu - originální podpis a razítko příjemce podpory

 • Příjem prostředků od spolufinancujících subjektů na účet příjemce podpory - doloženo kopií bankovního výpisu

 • Účty uvedeny v technické a finanční příloze


Chyby p i pod v n dost o platbu
Chyby při podávání žádostí platbuo platbu

 • Kopie faktur:

  ▪ bez originálního podpisu a razítka

  ▪ nejsou ověřeny nezávislým dohledem

 • Výpisu z bankovního účtu bez ověření

 • Úhrada faktur na účty dodavatelů, které nejsou v technické a finanční přílozeMonitorov n projekt1
Monitorování projektů platbu

 • Průběžné monitorovací zprávy (PMZ)

 • Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ)

 • Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)


Pr b n monitorovac zpr vy
Průběžné monitorovací zprávy platbu

 • Vyplnění a elektronické zaslání PMZ

  3 x ročně

 • Upozornění prostřednictvím IS BENE-FILL

  PMZ vyplnit, zaslat do 10 pracovních dní (14 kalendářních dní) v elektronické podobě PMPodklady pro z v re n vyhodnocen akce
Podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce platbu

 • Příloha č. 3 Směrnice MŽP č. 4/2010

 • Odlišnost podkladů dle jednotlivých prioritních os

 • Vyplnění podkladů pro ZVA v IS BENE-FILL


Podklady pro z v re n vyhodnocen akce1
Podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce platbu

 • Zaslání ke kontrole na SFŽP (elektronická, papírová podoba)

 • Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou

 • Dokumenty – kompletní, podané včas


Z v re n vyhodnocen akce1
Závěrečné vyhodnocení akce platbu

 • Výzva k předložení podkladů prostřednictvím IS BENE-FILL

  Příjemce:

  ▪ vyplní údaje o povinných dokladech ZVA v IS BENE-FILL

  ▪ zaslání podkladů v papírové podobě na SFŽP


Z v re n vyhodnocen akce2
Závěrečné vyhodnocení akce platbu

PM - schválí podklady k ZVA

Příjemce - vygeneruje v IS BENE-FILL ZMZ a odešle PM

PM – schválení ZMZ

Příjemce – vytištění ZMZ + razítko + podpis statutárního zástupce

▪ zaslání na SFŽP

 • Schválení ZVA ze strany SFŽP


Chyby p i dod v n podklad k zva
Chyby při dodávání podkladů platbuk ZVA

 • Nedodání požadovaných podkladů v termínu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace (urgence ze strany SFŽP ČR, pozdní podání žádosti o změnu rozhodnutí)


Chyby p i dod v n podklad k zva1
Chyby při dodávání podkladů platbuk ZVA

 • Neúplné nebo problémové (záporné stanovisko k akci) podklady

 • Nesprávně vyplněná závěrečná monitorovací zpráva


U ite n odkazy
Užitečné odkazy platbu

www.opzp.cz

pro žadatele a příjemce

▪ dokumenty ke stažení

▪ pokyny pro žadatele a příjemceDěkuji za pozornost platbu

Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,

tel.: 267 994 300

n www.opzp.cznzelená linka 800 260 [email protected]

39


ad