dezvoltarea centr ul ui de documentare i informare n unitatea colar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dezvoltarea Centr ul ui de Documentare şi Informare în unitatea şcolară PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dezvoltarea Centr ul ui de Documentare şi Informare în unitatea şcolară

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Dezvoltarea Centr ul ui de Documentare şi Informare în unitatea şcolară - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Dezvoltarea Centr ul ui de Documentare şi Informare în unitatea şcolară. Casa Corpului Didactic Ia ş i - 2009. A. Ce este un CDI ? B. Cum se realizează un CDI ? C. Activităţi în cadrul CDI-ului. D. Elemente ce garantează succesul unui CDI. Casa Corpului Didactic Ia ş i - 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dezvoltarea Centr ul ui de Documentare şi Informare în unitatea şcolară' - kailey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dezvoltarea centr ul ui de documentare i informare n unitatea colar

Dezvoltarea Centruluide Documentare şi Informare în unitatea şcolară

Casa Corpului Didactic Iaşi - 2009

slide2
A. Ce este un CDI ?

B. Cum se realizează un CDI ?

C. Activităţi în cadrul CDI-ului.

D. Elemente ce garantează succesul unui CDI.

Casa Corpului Didactic Iaşi - 2009

slide3

A. Ce este un CDI ?

 • Definiţie
 • Misiuni
 • Funcţii
 • Actori

Casa Corpului Didactic Iaşi - 2009

1 defini ia cdi ului
1. Definiţia CDI-ului
 • centru de resurse pluridisciplinare
 • în beneficiul elevilor, cadrelor didactice şi al comunităţii locale
 • furnizează informaţii pe suporturi diferite
 • spaţif de formare, comunicare şi informare (iniţiere în cercetarea documentară)
 • loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare, de punere în practică a unor proiecte de animaţie culturală

Casa Corpului Didactic Iaşi - 2009

2 misiunile cdi ului
2. Misiunile CDI-ului
 • asigurarea unui fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi;
 • facilitarea învăţării prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară;
 • furnizarea de informaţii referitoare la unitatea şcolarăşi relaţionarea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ;
 • incitarea la inovaţie pedagogicăşi stimulare intelectuală

Casa Corpului Didactic Iaşi – 2009

2 func iile cdi ului
2. Funcţiile CDI-ului
 • de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale)
 • de informare generală
 • pedagogică(iniţierea în tehnicile de cercetare documentară)
 • de orientare şcolară şi profesională
 • de comunicare cu exteriorul
 • tehnică (de gestionare a fondului documentar)
 • recreativă (de animare culturală, de incitare la lectura de plăcere)

Casa Corpului Didactic Iaşi - 2009

slide7

3. Actori în cadrul CDI-ului

 • Actori din interiorul unităţii şcolare:
  • ELEVI
  • CADRE DIDACTICE
  • PROFESOR DOCUMENTARIST
  • personal nedidactic
  • psiholog, medic şcolar
  • laborant
  • tehnician

Casa Corpului Didactic Iaşi - 2009

slide8
Actori din exteriorul unităţii şcolare:
  • membrii comunităţii locale
  • părinţi
  • asociaţii profesionale
  • agenţi economici
  • muzee
  • biblioteci municipale sau comunale
  • fundaţii, ONG-uri
  • teatre, cinematografe
  • MEC, IŞJ, CCD

Casa Corpului Didactic Iaşi - 2009

slide9

B. Cum se realizează un CDI ?

 • Amenajarea unor spaţii specifice CDI-ului:
  • spaţiu de primire a publicului;
  • spaţiul documentaristului;
  • spaţiu informatic
  • spaţiu audio-video;
  • spaţiul de documentare pedagogică/ a profesorilor
  • spaţiu pentru orientare şcolară şi profesională;
  • spaţiul lucrărilor documentare (lucrări cu caracter ştiinţific)
  • spaţiul lucrărilor de ficţiune (beletristică)
  • spaţiul lecturii de destindere (colţul de lectură)
  • spaţiul de lucru în echipă
  • spaţiul de lucru individual;
  • spaţiul de afişaj şi expoziţii
  • spaţiul de depozitare
slide10

Îndeplinirea tuturor condiţiilor privind:

  • igiena
  • iluminarea
  • securitatea
 • Dotare corespunzătoare minimală:
  • mobilier modular, solid, modern şi practic (înălţimea 1,60 – 1,80m)
  • documente pe orice suport (cărţi, reviste, manuale, soft educaţional, diapozitive, casete şi CD-uri audio şi video)
  • rafturi de carte şi pentru reviste
  • mese şi scaune
  • TV şi CD/DVD player
  • copiator
  • calculatoare şi imprimante

Casa Corpului Didactic Iaşi - 2009

c activit i n cadrul cdi ului
C. Activităţi în cadrul CDI-ului
 • Pedagogice
  • Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice
  • Iniţierea elevilor în cercetarea documentară
  • Proiecte disciplinare şi inter-/transdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogică
  • Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar, în colaborare cu echipa pedagogică
  • Orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa pedagogică
  • Activităţi care presupun integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării
  • Parteneriate educative
  • Activităţi extraşcolare

Casa Corpului Didactic Iaşi - 2009

c activit i n cadrul cdi ului1
C. Activităţi în cadrul CDI-ului
 • Culturale
  • Animaţii lectură
  • Animaţii audio- video
  • Animaţii legate de mass-media
  • Realizarea de expoziţii
  • Organizarea de vizite şi întâlniri tematice
  • Activităţi prilejuite de diverse evenimente
  • Ateliere de creaţie
  • Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural
  • Parteneriate şi schimburi culturale
c activit i n cadrul cdi ului2
C. Activităţi în cadrul CDI-ului
 • Comunicare
  • Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi din exteriorul unităţii de învăţământ necesare utilizatorilor
  • Participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea locală
  • Participarea la promovarea activităţii CDI
  • Corespondenţa cu caracter profesional
c activit i n cadrul cdi ului3
C. Activităţi în cadrul CDI-ului
 • Gestionare
  • Gestionarea spaţiului
  • Gestionarea funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor)
  • Gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente)
  • Gestionarea financiară a funcţionării CDI în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţilor planificate
  • Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia
  • Gestionarea formării profesionale
d elemente ce garanteaz succesul unui cdi
D. Elemente ce garantează succesul unui CDI
 • constituirea echipei pedagogice în vederea realizării CDi-ului
 • integrarea CDI-ului în viaţa şcolii
 • cunoaşterea resurselor din CDI
 • iniţiativă în organizarea de activităţi
 • evaluarea activităţilor din CDI
 • colaborarea cu CCD Sibiu şi cu alte CDI-uri
 • iniţierea de activităţi specifice pentru comunitate
 • identificarea potenţialilor parteneri

Casa Corpului Didactic Iasi - 2009

slide16

Pentru informaţii suplimentare,

vă rugăm să vă adresaţi

documentaristului CCD IAŞI

Material elaborat de prof. LAURA MIHAELA ANDREI