D rlig konomi omorganiseringer og nedbemanninger p forskningsinstituttene
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger på Forskningsinstituttene. Hvilke erfaringer har vi?. Nedbemanning. Nofima NIBR NIKU IFE. Hva driver frem dette?. Ingen andre muligheter? Ideologi? Abelia? Administrasjonen/styret? Myndighetene?. Er lov og avtaleverket fulgt?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D rlig konomi omorganiseringer og nedbemanninger p forskningsinstituttene
Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger på Forskningsinstituttene

Hvilke erfaringer har vi?


Nedbemanning
Nedbemanning Forskningsinstituttene

 • Nofima

 • NIBR

 • NIKU

 • IFE


Hva driver frem dette
Hva driver frem dette? Forskningsinstituttene

 • Ingen andre muligheter?

 • Ideologi?

 • Abelia?

 • Administrasjonen/styret?

 • Myndighetene?


Er lov og avtaleverket fulgt
Er lov og avtaleverket fulgt? Forskningsinstituttene


D rlig konomi omorganiseringer og nedbemanninger p forskningsinstituttene

Stadig nye saker som fagforeningene har behov for å engasjere seg i

og løfte opp i hierarkiet

av innflytelses-

arrangementer.

Fagbevegelsen

kan bestemme

permisjoner

nedlegging

Fagbevegelsen

har veto

arbeidsreglementadvarsler rasjonalisering omstillinger

lønn, pensjon

kompetanse, ansiennitet

investeringermasseoppsigelser

innleie – overtid, arbeidstid - skift.

kjøp av konkurrenter

outsourcing

lederskifter

Forhandling med

”Streikerett”

Forhandlingsrett

Drøfting

Informasjon


Medbestemmelse eller medinnflytelse
Medbestemmelse eller medinnflytelse? engasjere seg i

 • Uttrykket medinnflytelse er dessverre brukt i Hovedavtalen (§9-1), men er et intetsigende uttrykk, et forsøk på å forvirre eller dempe (devaluere) effekten av medbestemmelsen.

 • Vi skal altså ikke få være med å bestemme, bare være med å ha innflytelse.

 • Hvor skal medinnflytelsen utøves, i hvilket organ?

 • Innflytelse betyr å ha påvirkning, men hvordan er man med å ha påvirkning. Det blir å gå ett skritt ned i beslutningshierarkiet.


D rlig konomi omorganiseringer og nedbemanninger p forskningsinstituttene

Medbestemmelse engasjere seg i

Bestemme

Være med å bestemme (styre/ SU, AMU)

(deltaker)

Være med å være med å bestemme.

(tilskuer?)

La oss heller snakke om medbestemmelse

og makt, kampen om makt og innflytelse.

La oss heller snakke om medbestemmelse

og makt, kampen om makt og innflytelse.


To sider av samme sak
To sider av samme sak engasjere seg i

 • I begrepet medbestemmelse ligger det en erkjennelse om at man ikke har full bestemmelse, men er med å dele på det.

 • Ledelsen har styringsrett, men ikke uinnskrenket.

 • Kampen for medbestemmelse er derfor en kamp om begrensing i ledelsens styringsrett.

  Dette må fagbevegelsen aldri glemme.


Omstillingstrend r d fra abelia
Omstillingstrend – råd fra Abelia engasjere seg i

 • Advokaten peker på 5 punkter som er essensielle for en omstillingsprosess:

  • Kartlegg behovene for omstilling og definer behovene i "ny" organisasjon

  • Bruk god tid på å planlegge omstillingsprosessen – da kan selve gjennomføringen skje raskere og mer smertefritt – husk skriftlig dokumentasjon under hele prosessen

  • Involver de tillitsvalgte så tidlig som mulig og ha en god dialog gjennom hele prosessen

  • Omstillingsbehovet må kommuniseres tydelig internt og budskapet må frontes av toppleder

  • Rask og god internkommunikasjon til de ansatte under hele prosessen


Abelias r d i pensjonsprosesser
Abelias «råd» i pensjonsprosesser engasjere seg i

 • s

 • Lag en realistisk tidsplan for prosessen

 • Vær forberedt på støy

 • Tillitsvalgte blir aldri fornøyd

 • God kommunikasjon og fasthet

 • Når tiden går normaliserer situasjonen seg og støyen forsvinner

 • Bruk uavhengige aktuarer til hjelp

 • Ikke gå med på tariffesting av pensjon


Er de tillitsvalgte og ansatte valgte i styret forberedt p slike saker
Er de tillitsvalgte og ansatte valgte i styret forberedt på slike saker?

 • Opplæring

 • Erfaringsutveksling