Download
ave maria n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AVE MARIA PowerPoint Presentation

AVE MARIA

181 Views Download Presentation
Download Presentation

AVE MARIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AVE MARIA MALDA MERGELEI MARIJAI

 2. Dievas tarė: “TEBŪNIEŠVIESA” Ir tai buvo Jo kūrybos pradžia

 3. Angelas tarė: “SVEIKA, MARIJA” Ir tai buvo išganymo pradžia...

 4. Su šiuopasveikinimu Angelas,atnešė žinią: AUKŠČIAUSIASIStęsiaSavodarbą per Tave,

 5. irmesnorėtume ištartiTau daug didingų, gražių žodžių.

 6. Bet patys didingiausi buvo tie, kuriais Tave pasveikino Gabrielius: “ Malonės pilnoji, Viešpats su tavimi “

 7. Patys gražiausi – ištarti Elzbietos: “Tu pagirta tarp moterų...

 8. ...ir pagirtas tavo Sūnus JĖZUS.“

 9. Omespridedame tik kelis paprastus žodžius:

 10. tuos,kuriuosgavomeiš įtikėjusių pirma mūsų …

 11. iruž juostaip pat taudėkojameir meldžiame …

 12. Tie žodžiai yra patys saldžiausi irlabiausiai paguodžiantys:

 13. Šventoji Marija Dievo Motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar …

 14. ir mūsų mirties valandą. A M E N

 15. musica: “ AVE MARIA “ di Bach-Gunod