slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Social hållbarhet. En prioriterad fråga Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting 6 maj, 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Social hållbarhet. En prioriterad fråga Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting 6 maj, 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Social hållbarhet. En prioriterad fråga Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting 6 maj, 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Social hållbarhet. En prioriterad fråga Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting 6 maj, 2014. Tre dimensioner av hållbar utveckling. Social. Ekonomisk. Ekologisk. Några definitioner av (social) hållbar utveckling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Social hållbarhet. En prioriterad fråga Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting 6 maj, 2014' - kai-rosario


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Social hållbarhet. En prioriterad fråga

Jonas Frykman

Sveriges Kommuner och Landsting

6 maj, 2014

n gra definitioner av social h llbar utveckling
Några definitioner av (social) hållbar utveckling
 • En utveckling som tillgodoses dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Brundtland)
 • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls(Jacobsson)
 • Och, i det samhället hindras inte människorsystematiskt från att tillgodose sina behov, t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt (Det naturliga steget)
prioriterad fr ga p lokal och regional niv
Prioriterad fråga på lokal och regional nivå
 • Hållbar utveckling som strategisk målbild och övergripande paraply
 • Social hållbarhet som paraply för politiskt prioriterade frågor som folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet, social sammanhållning, demokrati, mänskliga rättigheter etc.
 • Lagstiftning, etisk hänsyn, ekonomiska vinster, kvalitet i välfärdstjänster
 • Ojämlikhet i hälsa och villkor en realitet på lokal nivå (stort genomslag för Closing the gap).
 • Behov av ökad intern samordning (ändamålsenligt, resursfråga, hantera statlig styrning)
skl s m l och prioritering
SKL:s mål och prioritering
 • stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den offentliga sektorn.
 • verka för att kommuner och landsting får det stöd de behöver för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering i skolan, hälso- och sjukvården, i arbetslivet och samhällslivet i övrigt

Prioriterad fråga 2014 ”Jämlik vård och hälsa”

skl och 20 kommuner landsting och regioner
SKL och 20 kommuner, landsting och regioner

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Upplands Väsby, Uppsala, Arvika, Göteborg, Örebro, Tidaholm, Linköping, Malmö, Helsingborg, Eskilstuna, Botkyrka, Landstinget Värmland, Örebro läns landsting, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Regionförbundet Östsam, Västerbotten läns landsting, Landstinget Sörmland, Region Skåne, Landstinget Dalarna

5,3 miljoner människor påverkas

samling f r social h llbarhet minskar skillnader i h lsa
Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa
 • Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning
 • Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder
 • Ge alla barn och unga en bra start i livet
 • Ge alla förutsättningar till egen försörjning
 • Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen

Kommuner, landsting, regioner, stat, EU, idéburen sektor, näringsliv och högskola/universitet bidrar till att göra jämlikt och därmed göra skillnad!

samling f r social h llbarhet ett r senare
Samling för social hållbarhetEtt år senare
 • 47 procent anger att de har gått vidare med Samlingens rekommendationer i hög grad eller i mycket hög grad
 • 47 procent anger att de i varken låg eller hög grad gått vidare
 • 80 procent anger att beslutet att gå vidare är att betrakta som långsiktigt
 • 70 procent anger att arbetet med Samlingen påverkat prioriteringen av arbetet för social hållbarhet
 • 90 procent anger att de helt säkert hade tackat ja att ingå i Samlingen om motsvarande inbjudan hade kommit idag
hinder och framg ngsfaktorer
Hinder och framgångsfaktorer

Hinder

Bristande prioritering (andra frågor tar över)

Svårt att få genomslag på verksamhetsnivå

Bristande kunskap om frågorna i organisationen

Framgångsfaktorer

Politisk vilja och uppbackning

Organisering som främjar samarbete och samverkan

Kunskap inom organisationen att mäta jämlikhet i hälsa