Az Amerikai Egyesült Államok Költségvetési és Intézményrendszere
Download
1 / 52

Az Amerikai Egyesült Államok Költségvetési és Intézményrendszere - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Az Amerikai Egyesült Államok Költségvetési és Intézményrendszere. Az Egyesült Államok Alkotmánya.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az Amerikai Egyesült Államok Költségvetési és Intézményrendszere' - kagami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Az Egyesült Államok Alkotmánya Intézményrendszere


„Mi, az Egyesült Államok népe attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.”

Az alkotmányt 1787. szeptember. 12-én fejezték be és 1789. március. 4-én lépett érvénybe, miután a szükséges 13 államból 9 aláírta.

USA Alkotmány /Részlet/


 • A 13 állam tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.”:

 • - Delaware

 • - Pennsylvania

 • - New Jersey

 • - Georgia

 • - Connecticut

 • Massachusetts

 • Maryland

- Dél-Karolina

- New Hampshire

- Virginia

- New York

- Észak-Karolina

- Rhode Island


John Adams tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.”

1825-1829

James Madison

1809-1817


 • 1786. szeptember tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.”: Annapolisi találkozó, Konföderációs Cikkelyek felülvizsgálata

 • Ezt követte a Philadelphiai ülés

 • Eredmény: 2 nézet alakult ki:

 • Virginia terv

 • New Jersey terv

Alexander Hamilton


Virginia terv: tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.”

Ez a nagyobb államok érdekeire helyezte a hangsúlyt.

/Föderalista támogatottság/

- Erős kétkamarás törvényhozás, Képviselőházzal és Szenátussal

- A törvényhozás által választott végrehajtó elnök

- Bírói testület életre szóló mandátummal, gyenge hatalommal

- A nemzeti törvényhozás vétójoggal rendelkezne az államok szintjén meghozott törvényekkel szemben


New Jersey terv: tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.”

A kisebb államok támogatták, egyenlő jogot az államoknak.

/Antiföderalista támogatottság/

Cél: Közös álláspont kialakítása

A kompromisszum kovácsa: Roger Sherman

Javaslata:

- A képviselőházat népességarányosan válasszák

- A Szenátusban az államok egyenlő képviseletet kapjanak

- A törvényhozás helyett elektorok válasszanak egy erős elnököt


Ahhoz, hogy a 2 tábor álláspontja közelebb kerüljön, kidolgozták a

Bill of Rights-ot, az első 10 alkotmány kiegészítést.

1787. szeptember. 7: Befejezték az Alkotmányt Philadelphia-ban,

Benjamin Franklin záróbeszéde

Itt kérte a jelenlévő 13 állam jóváhagyását függetlenül attól, hogy korábban már megegyeztek arról, hogy elég lesz 9 állam támogatása

Benjamin Franklin


Több államban is heves viták kidolgozták a

1788. június. 21: New Hampshire-i jóváhagyás, elérték a kilences határt.

1789. március. 4: elkezdődött az első kormány munkája, mely már az alkotmány szerint működött.

Az alkotmány ratifikálása


Legfontosabb európai hatás: kidolgozták a Montesquieu

A zsarnokság kialakulását csak egymást ellenőrző erők egyensúlya tudja megelőzni.

A preambulum, ami leírja az alkotmány öt célját:

- Az államok közti jobb összhang megteremtése

- Igazság és béke biztosítása

- Támadások elleni védekezés

- A nép jóllétének előtérbe helyezését

- A szabadság biztosítása

USA Alkotmány /Részlet/


Az alkotmány által megjelölt 3 legfőbb hatalmi ág: kidolgozták a

- Törvényhozó

- Végrehajtó

- Bírói hatalom


 • Az alkotmány hét főcikkelyből áll kidolgozták a :

 • 1. A törvényhozói hatalom

 • A törvényhozó hatalom a Kongresszusé

 • 2 háza van: a Képviselőház és a Szenátus

 • Képviselőház:

 • - Tagjait az egyes államok választják kétévente

 • Képviselő az a 25. évét betöltött személy lehet, aki legalább hét éve az USA állampolgára és a választáskor az adott állam lakosa

 • Szenátus:

 • Minden állam két szenátort delegál, akiket az államok törvényhozása választ

 • Mandátumuk hat évre szól, de harmaduk helyett kétévente újat választanak

 • Szenátor az a 30. évét betöltött személy lehet, aki legalább kilenc éve az USA állampolgára és a választáskor az adott állam lakosa


Szenátus elnöke az USA alelnöke, de szavazati joggal csak szavazategyenlőség esetén rendelkezik.

A speaker a második legfontosabb közjogi méltóság.

A szenátusi bizottság feladata: részvétel a törvényalkotásban és a kormány ellenőrzése

2. A végrehajtói hatalom

Feje az elnök

Megválasztása:

- Minden állam törvényhozása a képviselőinek és szenátorainak megfelelő számú elektort jelöl ki, akik két személyre szavaznak. A szavazatok száma szerinti abszolút többségű lesz az elnök

- Elnök az a 35. évét betöltött személy lehet, aki az USA állampolgáraként született vagy az Alkotmány elfogadásakor már az és 14 éve annak lakosa


 • A végrehajtó ág szavazategyenlőség esetén rendelkezik.:

 • Az elnökből

 • A kormányból

 • Különböző minisztériumokból és további hivatalokból áll

 • A végrehajtó ág hatalma kizárólagosan az elnökre száll át. Az elnök 15 titkárt osztályvezetőnek nevez ki, a további tisztviselőket pedig a fennmaradó hivatalok vezetőivé

 • 3. Bírói hatalom

 • - Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elsőfokú és fellebbezési hatáskörrel rendelkezett. Egyesíti a szövetségi legfelsőbb bíróság és az alkotmánybíróság funkcióit

 • - A bírósági törvény megerősítette a kongresszusnak azt a jogát, hogy ellenőrzést gyakoroljon az alacsonyabb szintű szövetségi bíróságok ítélkezése felett

 • - Tárgyalás esküdtszék jelenlétében minden bűnügyi perben

 • - A hitszegés büntetése


 • 4. Államok hatalma szavazategyenlőség esetén rendelkezik.

 • Az államok és a kormány közti viszony leírása:

 • Miben van az államoknak saját hatásköre, és miben dönthet csak a Kongresszus.

 • - Az államok közti szabad költözés joga

 • 5. Változtatás az alkotmányon

 • - Leírja, hogy milyen módon és hogyan lehet változtatást javasolni az alkotmányban

 • 6. Az Egyesült Államok törvényei

 • - Minden köztisztviselőnek és bírónak esküt kell tennie az alkotmányra

 • 7. Aláírások

 • Eredetileg a 13-ból csak 9 államnak kellett aláírnia, hogy törvénybe lépjen

 • 1790. május. 29-én a tizenharmadik állam, Rhode Island is aláírta


A GAZDASÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN szavazategyenlőség esetén rendelkezik.

1790: Alexander Hamilton föderalista párti kincstárnok gazdasági programja

Az antiföderalista Jefferson célja a mezőgazdaság fejlesztése

Előbbi győz, melynek eredményeként lefektetik a mai amerikai bankrendszer alapjait, melyhez jelentős mértékben járult hozzá maga a Rotschild család is

Federal Reserve

Mayer Amschel Rotschild (1744-1812)

Rotschild család címere


Kulcslépések a költségvetés megalkotásának folyamatában, a végrehajtó hatalmon belül napjainkban


 • Az április-májusi időszakban az OMB igazgatója körlevéllel fordul az ügynökségekhez, ez által méri fel az intézmények költségvetésre vonatkozó igényeit, a következő költségvetési évre, ami 18 hónap múlva fog csak kezdődni

 • Az OMB az ügynökségekkel együttműködve azonosítja és elemzi a főbb feladatokat

 • Júliusban az OMB körlevelet ad ki a Szövetségi Intézmények számára, hogy hogyan kell előkészíteni és benyújtani a költségvetést az OMB-nek

 • Szeptemberben ezek az intézmények előzetes költségvetési tervezetet nyújtanak be


 • Az OMB munkatársai elemzik az ügynökségek költségvetési tervezeteit, az elvégzendő programok és elnöki prioritások fényében

 • Az OMB levélben értesíti az Elnököt és az egyéb végrehajtó szerveket a benyújtott javaslatokról

 • Az intézmények vezetői kérhetik az OMB bizonyos döntések megváltoztatására, vagy visszavonására

 • Február első hétfőjén az Elnök benyújtja a Kongresszusnak a költségvetési tervezetet • Február 15-én a CBO(Kongresszusi Költségvetési Hivatal) jelentéseket nyújt be a költségvetési bizottságoknak

 • Az Elnöki benyújtás után 6 héten belül az egyes szakbizottságok is benyújtják javaslataikat a költségvetési bizottságoknak

 • Április 15, a Kongresszus elkészíti a teljes bevételi-kiadási mérleget az elkövetkező költségvetési évre

 • Május 15, a Képviselőház vitázik a költségvetésről

 • Június 15, a Kongresszus tovább egyeztet az esetleges változtatásokról

 • Június 30, a Képviselőház elfogadja a költségvetést

 • Október 1, kezdődik a költségvetési év


 • A szövetségi költségvetés magában foglalja az Hivatal) jelentéseket nyújt be a költségvetési bizottságoknak

 • összes szövetségi intézményt és

 • ügynökséget

 • törvényhozást

 • bíróságokat

 • Elnöki Hivatalt,

 • független ügynökségeket

 • kb. 90 kisebb ügynökséget

 • Testületet

 • Tanácsot

 • Hivatalt.

 • A szövetségi költségvetés nem tartalmazza a tagállamok és a helyi önkormányzatok költségvetését.
 • Az elnöknek be kell nyújtania egy összegzést minden költségvetéshez, aminek részletes információkat kell tartalmaznia az elnöki prioritásokról és költségvetésről, valamint az egyes intézmények programjairól.

 • Analitikus perspektívák:

  • Elemzések

  • Specifikus célok megnevezése gazdasági szempontból

  • Adatok a szövetségi kiadásokról, bevételekről, hitelekről

 • Történelmi áttekintés:

  • Adatokat tartalmaz bevételekről, kiadásokról, hitelekről, többletről, deficitről, foglalkoztatottságról egy kiterjesztett történelmi periódusban (kb. 1940-től), és a jövőre nézve is (a költségvetési éven túl plusz 4 évre

 • Függelék:

  • Részletes információk az egyéni programokról, az egyes intézmények gazdálkodásáról, bizonyos alapok szükségességéről, illetve olyan tevékenységekről, melyeknek kiadásai nincsenek benne a teljes költségvetésben


 • Ideiglenes költségvetés költségvetéshez, aminek részletes információkat kell tartalmaznia az elnöki prioritásokról és költségvetésről, valamint az egyes intézmények programjairól.

  • Ha nem fogadják el a költségvetést

  • „folyamatos határozat”- mintha törvény lenne

  • Ha ezt sem fogadja el a Kongresszus

  • az intézmények leállnak (kivéve létfontosságú ügynökségeket), ez ritka, de politikai okokból előfordulhat

  • A Kongresszusnak korlátlan hatalma van a költségvetés módosítására-alkotmányban lefektetve.


  Források elfogadása költségvetéshez, aminek részletes információkat kell tartalmaznia az elnöki prioritásokról és költségvetésről, valamint az egyes intézmények programjairól.

  A kongresszus hatásköre adókat és illetékeket kivetni és beszedni(alkotmányban rögzítve). Minden ilyen jellegű intézkedés a Képviselőháztól ered.

  Pénzeszközök átvitele és kölcsönök a következő évre

  El nem költött pénzek (működési költségek), vissza a Kincstárba az év végén. Kivételes körülmények: fizetések és bizonyos ügynökségek költségei átvihetők a következő évre-törvényhozói jóváhagyás.


  Költségvetés elfogadása, nyilvánosságra hozatala, vétó

  • Költségvetés életbelépése és kihirdetése

  • a Kongresszus elfogadja

  • az Elnök aláírja

  • Az elnök vétó joggal élhet, de ezt a Kongresszus felülírhatja kétharmados többséggel.

  Kiegészítő költségvetések

  • Az Elnök benyújthat kiegészítő költségvetést bármikor

  • Nevesíteni kell a változatás okát

  • És, hogy miért nem volt benne a rendes költségvetésben

  • Pl. 2003 március és október, két kiegészítő költségvetés elfogadása (Iraki, és Afganisztáni háborúk finanszírozása)


  Az éven belüli pénzáthelyezések vétó

  Végrehajtó hatalom: korlátozott joga az elfogadott költségvetés módosításának.

  Erre a kongresszusnak van joga. Ő adhat átcsoportosítási hatáskört bizonyos szerveknek. Pl. Védelmi Minisztérium részlegén belüli pénzmozgásokra van lehetőség (de ez kb. néhány 100 ezer dollárig terjedhet)  • Az Egyesült Államok a költségvetést érintően egy nagyon összetett jogi szabályozórendszerrel rendelkezik

  • Az Alkotmány szerepe a költségvetésben

  • A hiányok kitöltésére jogszabályok születnek

  • Megalkották az 1921-es költségvetési és elszámolási törvényt

  • Létrehozza: A költségvetési irodát

  • Felügyelete alá tartozott: A költségvetési folyamat figyelése

  • a végrehajtásban és az Általános Elszámolási Hivatalban

  • 1975-ös Kongresszusi Költségvetést és Lefoglalást Szabályozó törvény megteremti a törvényhozó testület költségvetési aktivitásaihoz szükséges koordinációs és irányítási keretfeltételeket

  • Általános Felügyeleti Törvény (IGA)

  • Szövetségi Vezetők Pénzügyi Irányítását szabályozó törvény (FMFIA)

  • Kormányzati Teljesítmény és Eredmény törvény 1993

  • Költségvetés Megerősítő törvényeket 1990, 1997


  • Minden törvényt a US Code-ban kodifikálnak nagyon összetett jogi szabályozórendszerrel rendelkezik

  • Ennek 31. fejezete tartalmazza a pénzügyekkel kapcsolatos törvényeket

  • Alkalmazási Bizottság (Appropriations Comitee)

  • A Szenátus Pénzügyi Bizottsága

  • Ház Irány és Eszközök Bizottsága

  • OMB (Office of Management and Budget) körrendeletekkel irányítja a költségvetési előkészületeket és a végrehajtási folyamatot


  A költségvetési rendszer törvényeinek reformjai nagyon összetett jogi szabályozórendszerrel rendelkezik


  • Az 1920-as évektől több nagy reform nagyon összetett jogi szabályozórendszerrel rendelkezik

  • Megjelenik az igény egy jobban központosított elnöki vezetésre a költségvetési folyamatokban.

  • Az 1974-es, a kongresszusi költségvetést és lefoglalást szabályozó törvény (CBA) a kongresszuson belül egy új költségvetési folyamatot hozott létre

  • A CBA megalkotta azokat az eljárásokat, amelyek segítségével kialakult az éves kongresszusi költségvetés keretrendszere és a vétókat irányító rendszer

  • 1985-ben elfogadják az ún. GRH törvényt. Cél a költségvetés egyensúlyba hozása

  • 1990-ben elfogadták a BEA-t, a Költségvetés Megerősítése nevezetű törvényt


  A BEA főbb részei: nagyon összetett jogi szabályozórendszerrel rendelkezik

  • Korlátlan kiadások fedezete:

  • Bizonyos források kimerülése után nyúlnak hozzá, szükség van az elnök ellenjegyzésére. Ő határozza meg az egyéb területekről történő elvonások mértékét, mindig egy adott százalékban

  • A PAYGO követelmények:Lényege az, hogy ha egy törvény hatására növekedne a deficit, akkor olyan törvényt kell hozni annak ellentételezésére, amely a deficit csökkenéséhez vezet. Tehát, ha a bevételek csökkenek, a magasabb kiadások miatt, akkor arra kell törekedni, hogy ahhoz a magasabb kiadáshoz növeljék a bevételeket.


  Irányelvek melyek alátámasztják a költségvetési jogot nagyon összetett jogi szabályozórendszerrel rendelkezik


  • Az 1789-es alkotmány meghatározza a Kongresszus közvagyonok feletti való rendelkezésének hatályát

  • Az Egyesült Államokban Október 1-től szeptember 30-ig tart a költségvetési év

  • A GPRA bevezetését követően a végrehajtásnak kötelezővé tették, hogy jelentse milyen teljesítményt ért el a kongresszus felé

  • Ezt az elszámolási irányelvet számos jogszabályban lefektették

  • Egy másik fő irányelv az átláthatóság elve

  • Erre az alkotmány egy erős és jól bejáratott keretrendszert biztosít, mely tisztán definiálja a végrehajtás szerepét és törvényhozói jogkörét a fiskális irányításban

  • A költségvetési adatok, információk könnyen elérhetőek a nyilvánosság számára  • Az USA törvénykönyvének 31. fejezete határozza meg a legális alapokat a pénztári funkciók ellátására

  • A Pénzügyi Irányító Szolgálat (FMS), mely a Kincstár égisze alatt működik az elsődleges elosztója a fizetéseknek, és a szövetségi ügynökségek nevében dolgozik

  • Június elseje előtt, vagy legkésőbb aznap, a Kincstár elnöke köteles jelentést adni a Képviselőház Irány és Eszköz Bizottságának, a Szenátus Pénzügyi bizottságának, a Kincstár közkölcsön tevékenységeiről és a Szövetségi Pénzügyi Bank ügyleteiről


  Belső felülvizsgálat legális alapokat a pénztári funkciók ellátására


  • A Vezető Pénzügyi Hivatalnokokra vonatkozó törvény(CFOA), a Kormányzati Irányítási Reform törvény (GMRA) 1994-ből, a Szövetségi Pénzügyi Irányítás Növelésére vonatkozó törvény (FFMIA), 1996-ból, és a már ismert GPRA bevezetése a ‘90-es évek során.

  • E törvények legfőbb feladata az volt, hogy segítse a pénzforrások helyes felhasználását, védje a szövetségi programokat csalás, veszteség, visszaélés és hűtlen kezelés ellen.


  Kormányzati számvitel és fiskális jelentések törvény(CFOA), a Kormányzati Irányítási Reform törvény (GMRA) 1994-ből, a Szövetségi Pénzügyi Irányítás Növelésére vonatkozó törvény (FFMIA), 1996-ból, és a már ismert GPRA bevezetése a ‘90-es évek során.


  • A 31. fejezetben foglaltak szerint a Számviteli Vezető írja elő a számviteli irányelveket, normákat és követelményeket mely minden egyes végrehajtó ügynökségnek irányadó szabály

  • 1990-ben együtt létrehozták a Szövetségi Számviteli Normák Tanácsadó Testületét (Federal Accounting Standards Advisory Board), hogy átfogó számviteli alapelveket ajánljanak külön a szövetségi kormány részére

  • A legtöbb tranzakciót készpénz alapon forgalmazzák


  A kormányzat banki rendezései írja elő a számviteli irányelveket, normákat és követelményeket mely minden egyes végrehajtó ügynökségnek irányadó szabály


  • Szövetségi rendelet szerint, a Federal Reserve Bankjai, mint pénzügyi ügynökökségek és bankfiókok üzemelnek a Pénzügyminisztérium égisze alatt

  • A legtöbb szövetségi bevételt ami a kincstárba kerül, először magánszemélyek és társaságok helyezik el kereskedelmi bankokba, mely ezt követően jóváíródik a Pénzügyminisztérium számláin

  • Ezek után a Kincstár, válaszként biztosítja, hogy ezek a pénzek átkerüljenek a FED bankszámláira

  • Egy pár különös kivételtől eltekintve, pl. Védelmi Minisztérium, tengerentúli nagykövetségek, minden tranzakció, ami a szövetségi kormányhoz tartozik, a Pénzügyminisztérium fő számláján kell, hogy áthaladjon, amely a New York-i FED banknál található


  Éves jelentés a törvényhozásnak mint pénzügyi ügynökökségek és bankfiókok üzemelnek a Pénzügyminisztérium égisze alatt


  • A jog megköveteli az elnöktől, hogy jelentést küldjön a Kongresszusnak a költségvetési számításokról július 16-a előtt

  • A pénzügyi évre tekintve, az alapvető változásokat a kiadások számításánál és az adóknál a költségvetés elfogadását követően, vagy egyéb más információt erre vonatkozólag az elnöknek javallott jelenteni a Kongresszus felé

  • A költségvetés elfogadása után négy költségvetési évre, a számított kiadásokra vonatkozó információkat, kötelezettségeket a jog szerint közölni és tartani kell

  • A jövő költségvetési éveit tekintve, a számított kiadással kapcsolatos információk, kötelezettsége az egyensúlyt tekintve ugyanúgy érvényesek minden költségvetési évre, nem szűnik meg hatályuk az év lejárta után

  • Ha valamelyik pénzügyi bizottságnak szüksége van információkra a költségvetéssel kapcsolatban, az OMB-nek, a Kincstár-nak, és a szövetségi kormányügynökségeknek is kötelességük azokat kiszolgáltatni


  Éves számvetés és jelentések a Kongresszusnak a költségvetési számításokról július 16-a előtt


  • A CFOA és az egyéb törvénybeli kiegészítések biztosítják a keretet a pénzügyi jelentésekhez a szövetségi ügynökségek számára

  • Az ügynökségeknek is át kell esnie egy éves felülvizsgálaton, melyet egy független szervezet végez el

  • Mindezeknek szervezeti keretei vannak. Az eljárásban legfőbb szerepe van a Számviteli Vezetőnek és a következő ügynökségeknek: Internal Revenue Service, Federal Reserve Board, Federal Reserve Bank, Federal Deposit Insurance Corporation


  A vizsgálódás hatalmai biztosítják a keretet a pénzügyi jelentésekhez a szövetségi ügynökségek számára


  • A törvény igencsak nagy jogkört biztosít a vizsgálatok számára

  • Minden egyes ügynökség köteles információkkal szolgálni a Számviteli Vezetőnek, viszont ő felelős az ügynökségek kötelességeit, hatalmát, tevékenységeit, szervezeteit és pénzügyi tranzakcióit illetően

  • Pl. ha egy ügynökség jelentése nem érhető el a meghatározott időpont után, akkor a Számviteli Vezető levélben utasítja az ügynökség vezetőjét, hogy legfeljebb 20 napon belül készüljön el a szükséges jelentéssel

  • Ha ez mégsem sikerül, akkor erről tájékoztatják az elnököt, az OMB-t és a Kongresszust és ennek tekintetében járnak el


  ad