ydasys1 p edn ka cvi en 1 t den n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YDASYS1 přednáška+cvičení 1 .t ýden PowerPoint Presentation
Download Presentation
YDASYS1 přednáška+cvičení 1 .t ýden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

YDASYS1 přednáška+cvičení 1 .t ýden - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

YDASYS1 přednáška+cvičení 1 .t ýden. Ing. Monika Šimková. Základní pojmy. Databáze Všechna potřebná (uložená) data dané organizace Databázový (řídící) systém Specializovaný software pro efektivní práci s daty. Jaké služby by měl DBS poskytovat? Definici databáze,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YDASYS1 přednáška+cvičení 1 .t ýden' - kaethe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn pojmy
Základní pojmy

Databáze

 • Všechna potřebná (uložená) data dané organizace

Databázový (řídící) systém

 • Specializovaný software pro efektivní práci s daty.

Jaké služby by měl DBS poskytovat?

 • Definici databáze,
 • efektivní manipulaci databáze,
 • souběžný přístup,
 • ochranu dat,
 • zotavení se z chyb.
z kladn pojmy1
Základní pojmy

Administrátor dat

 • Rozhoduje o logické struktuře uložených dat na základě znalosti potřeb organizace, určuje způsob manipulace s daty, odpovídá za bezpečnostní politiku přístupu k databázi.

Administrátor databáze

 • Odpovídá především za technickou stránku správného chodu DB systému, uložení dat na fyzické úrovni, zálohování dat.
n vrh datab ze
Návrh databáze
 • Máme-li data reprezentovat v databázi, jak vybereme jejich strukturu na konceptuální úrovni?
  • Konceptuální modelování analyzuje požadavky a zobrazuje tyto požadavky určitými grafickými prostředky bez ohledu na to, který databázový systém budeme následně používat,
  • jak budou data fyzicky uložena.
 • Základními prvky jsou entity, vztahy a atributy.
 • Jedním z hojně používaných postupů je entitně- relační (ER) modelování, které používá různé grafické notace - např. ChenNotation (Peter Chen, 70. léta), Crow’sFeetNotation (Richard Barker, 80. léta) a také grafické vyjádření pomocí UML.
 • 2
er model
ER Model
 • ER model pracuje s následujícími základními pojmy:
 • entita,
 • entitní množina,
 • vztahy,
 • kardinalita vztahu (násobnost, multiplicita vztahu),
 • atributy (vlastnosti),
 • kandidátní klíč, primární klíč.
entita entitn mno ina
Entita, entitní množina
 • Entita je objekt reálného světa, který je schopen samostatné existence a je jednoznačně odlišitelný od ostatních objektů (v jistém smyslu podobná instanci třídy).
 • Entitní množina - množina entit podobného typu, které mají stejné vlastnosti (atributy). V jistém smyslu je podobná třídě. ER model je statický koncept – obsahuje pouze strukturu dat a neuvažuje operace nad daty. Nezahrnuje tedy v sobě metody – na rozdíl od třídy.
 • Příklad:
 • STUDENT, PŘEDMĚT představují entitní množiny,
 • student JanNovák, rč. 8315301234 je entita,
 • předmět Makroekonomie je entita.
vztahy mezi entitn mi mno inami
Vztahy mezi entitními množinami
 • V binárním vztahu entitních množin může v principu být každá entita jedné množiny ve vztahu s každou entitou druhé množiny. Je ale běžné, že multiplicita tohoto vztahu je omezena.
 • Kardinalita (násobnost, multiplicita) vztahu určuje kolik entit jedné entitní množiny se vztahuje k jedné entitě druhé entitní množiny.
 • Participace ve vztahu určuje, zda do vztahu vstupují všechny entity dané entitní množiny či nikoliv.
 • V ER modelu je možné vyjádřit i ternární vztahy i vztahy vyššího stupně, i když jsou poměrně vzácné.
p klad vztahu
Příklad vztahu
 • Mezi studentem a předmětem může být například vztah: „student si zapsal předmět“, jehož kardinalita je m:n, tj. jeden student si může zapsat více předmětů a na jeden předmět se může zapsat více studentů.
 • Participace ve vztahu bude povinná na straně studenta: každý student musí mít zapsán alespoň jeden předmět. Na druhé straně ale může existovat předmět, na který není nikdo zapsán – tj. na straně předmětu je nepovinná participace.
atribut kandid tn kl prim rn kl
Atribut, kandidátní klíč, primární klíč
 • Atribut – vlastnost entity nebo vztahu doména atributu – množina přípustných hodnot,
 • jednoduchý atribut – dále nedělitelný (atomický),
 • složený atribut – např. adresa (město, ulice, PSČ),
 • Kandidátní klíč – minimální množina atributů, která jednoznačně identifikuje každou entitu.
 • Primární klíč – kandidátní klíč, který byl vybrán k jednoznačné identifikaci entit.
 • Příklad: má-li STUDENT atributy rodné číslo a číslo studenta, tak každý z nich je kandidátní klíč a jako primární klíč je vhodné vybrat číslo studenta.
roz en er model eer model
Rozšířený ER model (EER model)
 • Zavádí další pojmy
 • supertřídu / podtřídu
 • Supertřída– entitní množina, zahrnující jedno nebo více seskupení svých instancí, které vyžadují reprezentaci v datovém modelu.
 • Podtřída – seskupení instancí dané entitní množiny, které vyžaduje reprezentaci v datovém modelu.
 • Příklad: Supertřída: Zaměstnanec
 • Podtřídy: Pedagog, THP, Dělník
d di nost atribut
Dědičnost atributů
 • Entita v podtřídě reprezentuje tutéž entitu jako v supertřídě – zdědí atributy supertřídy a může mít navíc další atributy.
 • Podtřída je sama o sobě také třídou, může tedy mít také podtřídy.
 • Tato hierarchie tříd se někdy nazývá IS-A hierarchie.
 • Multiplicita a vztahu mezi supertřídou a podtřídou je 1:1.
procvi ov n
Procvičování
 • Vytvořte konceptuální model na základě následujícího popisu:
 • Nakladatelství má několik dceřiných společnosti, vydávajících různé edice (vydavatelské řady).
 • V databázi jsou uložené informace o všech dceřiných společnostech, které potřebují editoři, administrátoři a manažeři o knihách, autorech, editorech a o objednávkách titulů od jednotlivých prodejců a o finančních otázkách nakladatelství.
  • Předpokládáme, že platí následující podniková omezení: Jeden autor může napsat více knih (titulů).
  • Kniha může mít více autorů.
  • Jeden editor může pracovat na více knihách a na jedné knize může pracovat více editorů.
  • Každá kniha má jednoho vydavatele, ale každý vydavatel může vydávat více knih.
  • Na jedné objednávce prodejce může být jedna nebo více knih.
procvi ov n 2
Procvičování 2
 • Při zasílání objednaných titulů se často stává, že některý z objednaných titulů není na skladě, a tak se objednané tituly mohou expedovat po částech.
 • Kontrakt uzavírá nakladatel na titul - (předpokládá se souhlas všech spoluautorů).
 • Obchodník může objednat jeden a více titulů, každý titul může objednávat více obchodníků.
 • Honorář za titul se odvíjí od počtu prodaných výtisků (tantiémy – určité procento z ceny prodaných výtisků). V daném roce je honorář určen na základě daného podílu pro dané rozpětí prodaných výtisků. (Například je –li prodáno do 500 kusů, příslušný podíl na zisku může být 0,1 a při prodaných 501 až 1000 výtisků to může být 0,15 apod.)
 • Pořadí autorů na titulní stránce je důležité, neboť se od něj odvíjí rozdělení honoráře za titul mezi jednotlivé autory.