slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zpracování „Protokolů o pádu pacienta“ IV. čtvrtletí 2002 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zpracování „Protokolů o pádu pacienta“ IV. čtvrtletí 2002

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 40
Download Presentation

Zpracování „Protokolů o pádu pacienta“ IV. čtvrtletí 2002 - PowerPoint PPT Presentation

kaemon
140 Views
Download Presentation

Zpracování „Protokolů o pádu pacienta“ IV. čtvrtletí 2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zpracování „Protokolů o pádu pacienta“ IV. čtvrtletí 2002 Zpracoval Median, s. r. o.

 2. Základní údaje I. *FN H – projektu se účastní pouze vybraná oddělení, počet lůžek však uveden za celou nemocnici

 3. Základní údaje II. **FN H – počet hospitalizovaných uveden jen za oddělení, která se účastní projektu

 4. Základní údaje III. **FN H – projektu se účastní jen vybraná oddělení

 5. Potvrzené závislosti • psychický stav pacienta před pádem a bezprostředně po pádu • schopnost spolupráce a situace, za které k pádu došlo • pohyblivost a situace, za které k pádu došlo • soběstačnost a situace, za které k pádu došlo • závratě/slabost a situace, za které k pádu došlo • závratě/ pocit slabosti a bledost • situace, za které k pádu došlo a psychický stav bezprostředně po pádu • místo pádu a zranění z pádu • situace, za které k pádu došlo a zranění z pádu (není závislost) • místo pádu a signalizace pádu (určitá tendence)

 6. Pády dle období

 7. Věk pacientů (dětská oddělení nezahrnuta) Dětská odd. (N=7) : průměrný věk 4,86

 8. Věk dle oddělení Dětská oddělení (N=7) : průměrný věk 4,86

 9. Pády dle denní doby

 10. Pády v anamnéze

 11. Zhodnocení pacienta před pádem

 12. Psychický stav pacienta

 13. Pohyblivost pacienta

 14. Soběstačnost pacienta

 15. Pomůcky

 16. Schopnost spolupráce

 17. Smyslové bariéry

 18. Užívání léků

 19. Zhodnocení pacienta po pádu

 20. Subjektivní obtíže a okolnosti bezprostředně před pádem

 21. Přítomnost zdravotníka při pádu

 22. Situace, za které k pádu došlo

 23. Místo pádu

 24. Signalizování pádu

 25. Psychický stav bezprostředně po pádu

 26. Somatický stav bezprostředně po pádu

 27. Puls pacienta po pádu

 28. Zranění z pádu

 29. Druh zranění

 30. Lokalizace zranění

 31. Vyšetření

 32. Ošetření

 33. Další vývoj

 34. Srovnání III. a IV.Q 2002

 35. Základní údaje

 36. Základní údaje II.

 37. Zranění z pádu

 38. Druh zranění

 39. Lokalizace zranění

 40. DĚKUJEME ZA POZORNOST!