amel yat nces uygulamalarda kanita dayali ner ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMELİYAT ÖNCESİ UYGULAMALARDA KANITA DAYALI ÖNERİLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMELİYAT ÖNCESİ UYGULAMALARDA KANITA DAYALI ÖNERİLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

AMELİYAT ÖNCESİ UYGULAMALARDA KANITA DAYALI ÖNERİLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 889 Views
 • Uploaded on

AMELİYAT ÖNCESİ UYGULAMALARDA KANITA DAYALI ÖNERİLER. Doç. Dr. Meryem YAVUZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Cerrahi İşlemler. Cerrahi işlem vücut dengesinin bozulmasına neden olan bir travmadır, bütün sistemler bundan etkilenmektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AMELİYAT ÖNCESİ UYGULAMALARDA KANITA DAYALI ÖNERİLER' - kaelem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
amel yat nces uygulamalarda kanita dayali ner ler

AMELİYAT ÖNCESİ UYGULAMALARDA KANITA DAYALI ÖNERİLER

Doç. Dr. Meryem YAVUZ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

cerrahi lemler
Cerrahi İşlemler

Cerrahi işlem vücut dengesinin bozulmasına neden olan bir travmadır, bütün sistemler bundan etkilenmektedir.

cerrahi hem ireli i perioperatif hem irelik
Cerrahi hemşireliği (Perioperatif hemşirelik)

Ameliyat olacak hastanın

 • Ameliyat öncesi (preoperatif),
 • Ameliyat (intraoperatif) ve
 • Ameliyat sonrası (postoperatif) bakımını kapsayan hasta bakım uygulamalarını içermektedir.
slide4
Ameliyat Öncesi Evre:

Cerrahi girişim kararı verildiğinde başlayan, hasta ameliyathaneye gönderilinceye kadar geçen süre.

slide5
Ameliyat Sırası Evre:

Hastanın ameliyathaneye gelmesiyle başlayan, ayılma ya da yoğun bakım ünitesine nakledilmesine kadar geçen süre

slide6
Ameliyat Sonrası Evre:

Hastanın ayılma odasına alınmasıyla başlayan ve hasta iyileşinceye kadar devam eden süreçtir.

slide7
Hemşire ameliyatın türü ve tipine bağlı olmaksızın hastanın ameliyata hazırlanmasında, ameliyat esnasında gözetimi sürdürmede, komplikasyonları önleme ve ameliyat sonrası bakımda önemli rol oynar.
ameliyat ncesi preoperatif haz rl k
Ameliyat Öncesi (Preoperatif) Hazırlık

Ameliyat sonrası komplikasyonların önlenmesinde ameliyat öncesi dönemde uygulanan hazırlık ve bakım en etkili yöntemlerden biridir.

ameliyat ncesi preoperatif bak m
Ameliyat Öncesi (Preoperatif) Bakım

Ameliyat öncesi hazırlık ve bakım:

 • Hastanın hastaneye giriş anından itibaren cerrahi müdahaleye kadar,

Hastanın bireysel gereksinimlerine göre saptanan

 • Psikolojik ve
 • Fizyolojik hazırlıkları içermektedir.
slide13
Roizen ve ark. “Öykü alma ve fiziksel muayenenin ameliyat öncesi izlemin halen en iyi noktası olduğunu /öykü ve fiziksel muayene dışındaki laboratuar testlerinin maliyet etkin olmadığını / yasal koruma sağlamadığını / hastalara zarar verebileceğini” belirtmişlerdir.
 • The relative roles of the history and physical examination, and laboratory testing in preoperative evaluation for outpatient surgery: the ‘Starling' curve of preoperative laboratory testing. Anesth Clin North Am 1987
slide14
Meneghini ve arkadaşları, (Amerikan Anestezistler Birliğinin Sınıflama Sistemini kullanarak) fiziksel durumu ASA 1 ve ASA 2 olan küçük cerrahi işlem yapılan çocukların kayıtlarını inceleyerek yaptıkları çalışmada;
 • The usefulness of routine preoperative laboratory tests for one-day surgery in healthy children. Paediatr Anaesth 1998
slide15
“Deneyimlerimize dayanarak ameliyat öncesi hastanın klinik olarak değerlendirmesinin rutin labaratuar testlerinden daha önemli olduğuna inanıyoruz.

Labaratuar testleri klinik endikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır.

Bu uygulama bakımın kalitesi ve güvenliğini baskılamadan gereksiz maliyeti azaltır.”

 • The usefulness of routine preoperative laboratory tests for one-day surgery in healthy children. Paediatr Anaesth 1998
slide16
Joint Commission sınırlı bir ameliyat öncesi tanılama yapılmasını zorunlu tutmaktadır.
 • (American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia by Non- Anesthesiologists, 2001 [R])
t bbi yk
Tıbbi Öykü
 • Cerrahi işlem için endikasyon
 • Alerji ve İntolerans
 • Bilinen Tıbbi Problemler
 • Cerrahi öykü
 • Travma (önemli)
 • Şu anki tedavileri( reçete, bitkisel ve diyet destekleri, ters etkili ilaçlar)
 • Cerrahi alan enfeksiyonları gelişimdeki risk faktörleri

Preoperative Evaluation Institute for Clinical Systems ımprovement 2008

anestezi
Anestezi
 • Bilinen Tıbbi Problemlerin Şuanki Durumu
 • Kardiyak Durum
 • Solunum Durumu
 • Fonksiyonel Durum
 • Homeostasis Durumu (Anormal Kanamanın Kişi veya Aile Öyküsü)
 • Anemi Olasılığı
 • Anestezi ile İlgili Kişi ve Aile Öyküsü
 • Sigara ve Alkol Öyküsü
 • Hamilelik Olasılığı

Preoperative Evaluation Institute for Clinical Systems ımprovement 2008

fiziksel de erlendirme
Fiziksel Değerlendirme
 • Boy ve kilo
 • Temel yaşam bulguları- kan basıncı, nabız (oran ve düzeni), solunum
 • Kardiyak sistem
 • Solunum sistemi
 • Diğer ilgili muayeneler

Preoperative Evaluation Institute for Clinical Systems ımprovement 2008

slide22
Kurumlarda hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik ameliyat öncesisağlık tanılaması formları hazırlanmalıdır.

(American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia by Non- Anesthesiologists, 2001 [R])

slide23
Hemşire hasta ile konuşarak kendi tanılama formunu hazırlamalıdır.
 • Bu, hem hemşirenin hastasını tanımasına hem de olası sorunların belirlenmesinde ve hemşirelik bakımında ve uygulamasında yardımcı olacaktır.
hastaya uygulanan rutin tetkikler
Hastaya Uygulanan Rutin Tetkikler

Ameliyat olmak üzere hastaneye gelen hastaların tümünde genel sağlık durumunun belirlenmesi için, rutin hale getirilmiş laboratuvar araştırmaları yapılmaktadır.

slide28
Ameliyat öncesi testler 40 yıl önce başlayıp günümüzde rutin tanılayıcı testleri kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Institute of Health Economics Report, 2007

slide29
Elektif cerrahi planlanmış hastalar için rutin ameliyat öncesi testler:
 • Kan Testleri
 • İdrar Testleri
 • EKG
 • Akciğer Filmini

içermektedir.

Institute of Health Economics Report, 2007

slide30

Son 20 yıldır planlanmış cerrahide rutin testler üzerine hazırlanmış birkaç tane health technical assessment (HTA) vardır.

Institute of Health Economics Report, 2007

slide31
Amerikan Anestezistleri Birliği:

Rutin ameliyat öncesi testler

hastanın anestezist tarafından değerlendirilme sürecine yönelik önemli katkı sağlamamaktadır.

Practice Advisory for Preanesthesia Evaluation

A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preanesthesia Evaluation, Anesthesiology 2002

slide32
Amerikan Anestezistleri Birliği (ASA) rutin preoperatif labaratuar ve tanı araştırmalarına yönelik;

hastaların anestezi öncesi değerlendirmede gerekli labaratuar veya tanılayıcı araştırmalar ( homoglobin, potasyum, göğüs filmi, EKG) özel bir endikasyon olmadıkça rutin değildir.

Practice Advisory for Preanesthesia Evaluation

A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preanesthesia Evaluation, Anesthesiology 2002

slide43

1 Derece Cerrahi

2 Derece Cerrahi

slide44

3 Derece Cerrahi

4 Derece Cerrahi

slide45

Nöroşirurji

Kardiyovasküler cerrahi

sve sa l k bak m nda teknoloji de erlendirme konseyi al ma sonu lar
İsveç Sağlık Bakımında Teknoloji Değerlendirme Konseyi Çalışma Sonuçları

Araştırmaların çoğu hastanın muayene ve hikayesi ile gerektiğinde ameliyat öncesi testleri desteklemektedir.

Swedish Council of Technology Assessment in Health Care (SBU)

Institute of Health Economics Report, 2007

slide47
Anormal bulguların prevalansı %2’dir
 • Anormal bulguların %70’i yanlış- pozitif bulgudur

Institute of Health Economics Report, 2007

slide48
İncelenen olguların %60’ında cerrahi işlem sırasında anormallikler saptanmış
 • İstenen testlerin %70’i uygulanmamış
 • Geçtiğimiz yıl boyunca yapılan ameliyat öncesi testlerin %47’si gereksiz tekrarlanmış

Institute of Health Economics Report, 2007

slide49
Sağlık kaynak tasarrufu için:
 • Testleri deneyimli personelin istemesi,
 • Ameliyattan bir önceki gün testlerin yapılması
 • Testlerde gereksiz tekrarlardan kaçınılması.

Institute of Health Economics Report, 2007

slide54

A-En az 1 meta-analiz, systemic çalışmalar veya randomise kontrol çalışmalarda 1++ olarak yorumlanan ve doğrudan hedef grup için geçerli

D- Kanıt seviyesi 3 veya 4 olan

Perioperative fasting in adults and children, An RCN guideline for the multidisciplinary team November 2005

slide55
Berrak sıvılar;

Partikül içermeyen (posası olmayan) elma suyu/ limonata/ buz/ karbonat içermeyen içecekler/ elektrolit içeren osmolar sıvılar/ ve jöledir.

The Royal College of Nursing Clinical Practice Guideline,

Preoperative fasting in adults and children, 2009

slide56
Oral tedavisi olan hastalarda, anestezi öncesi 1 saate kadar yetişkinler 150 ml ye kadar, çocuklar ise 75 ml ye kadar su içebilir.
 • Sakız ve benzeri kullanımı en son anestezi alımından 2 saat önce sonlandırılmalı.

Pre-operative Fasting guidelines: an update, Rev. Col. Anest, 2007

slide57
Ameliyat öncesi aç kalma süresi uygulanamayan acil vakalarda,klinik uygulamalarda değişiklikler nedeniyle belirsizlik hala bir sorun olarak devam etmektedir.

The Royal College of Nursing Clinical Practice Guideline,

Preoperative fasting in adults and children, 2009

slide58
Acil ameliyat geçirecek hastaların mideleri “tamamen dolu” olarak kabul edilmeli ve buna yönelik davranılmalıdır.
 • Eğer mümkünse bu hastalarda da normal aç kalma rehberi izlenerek midenin boşalmasına izin verilir [D].

The Royal College of Nursing Clinical Practice Guideline,

Preoperative fasting in adults and children, 2009

ameliyat ncesi y kanma
Ameliyat Öncesi Yıkanma

Hastalara ya ameliyat günü yada

ameliyattan bir gün önce sabunla duş almaları önerilmelidir.

Nice Clinical Guideline- Surgical Side Infection, Preoperative Phase, 2008

k llar n temizlenmesi
Kılların Temizlenmesi
 • Kılların temizlenmesicerrahi enfeksiyonların azaltılması için rutin kullanılan uygulama değildir.
 • Eğer kıllar traş edilecekse, ameliyat günü elektrikli traş makinesi ile temizlenmelidir.
 • Cerrahi enfeksiyon riskini arttıracağı için jilet önerilmemektedir.

Nice Clinical Guideline- Surgical Side Infection, Preoperative Phase, 2008

hasta ameliyathane k yafeti
Hasta Ameliyathane Kıyafeti
 • İşleme ve kliniğe uygun,
 • Ameliyat sahasına ulaşımı kolaylaştıracak,
 • İntravenöz kateter gibi önemli malzemelerin alanını engellemeyen,
 • Ameliyata özgü kıyafetler verilmeli.
 • Hastaların rahatlığı göz önünde bulundurulmalı.

Nice Clinical Guideline- Surgical Side Infection, Preoperative Phase, 2008

nazal dekontaminasyon
Nazal Dekontaminasyon

Cerrahi alan enfeksiyonu riskinin azaltılması amacı ile staphylococcus aureusları elimine etmekte kullanılan topikal antimikrobiyal ajanlarla nazal dekontaminasyon rutin kullanılmamalıdır

Nice Clinical Guideline- Surgical Side Infection, Preoperative Phase, 2008