slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Produforum - ett nätverk för kulturaktörer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Produforum - ett nätverk för kulturaktörer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Produforum - ett nätverk för kulturaktörer - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Produforum - ett nätverk för kulturaktörer. Hurdant behov av stöd till kulturaktörer finns det?. Problem Behov Lösningar Drömmar. Dessa frågor har diskuterats i alla regioner i Svenskfinland och har utgjort grunden, kartläggningen för regionala Produforumprojekt. Gemensamt arbetsutrymme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Produforum - ett nätverk för kulturaktörer' - kaden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Produforum

 • - ett nätverk för kulturaktörer
slide2

Hurdant behov av stöd till kulturaktörer finns det?

Problem

Behov

Lösningar

Drömmar

Dessa frågor har diskuterats i alla regioner i Svenskfinland och har

utgjort grunden, kartläggningen för regionala Produforumprojekt.

slide3

Gemensamt arbetsutrymme

 • gemensamma möten kontakter kaffe och té
  • producentverkstäder mentor/ tutor
 • feedback på ansökningar lunchsällskap kollegialt stöd
 • kopieringsmaskin utbyte av tjänster

3

slide4

Sektoröverskridande samarbete

     • kulturfältet
 • kulturaktörer: musik, litteratur, teater, design, formgivning, foto, film, bildkonst, drama, cirkus, serier, media...

företagssektorn

statliga organisationer

utbildningssektorn

kommunala sektorn

fonder, stiftelser

vårdsektorn

slide5

Utbyte av kunskap och kompetens

 • - deltagande i aktörsmöten
 • - workshop i röstanvändning, företagsformer, publikarbete
 • - salong röda rummet, diskussionsforum
 • - experthjälp, handledning
 • - översättningar
 • - informell kommunikation genom gemensamt arbetsutrymme

Empowerment

5

slide6

Gemensamma värderingar i Produforumnätverket

Nätverkan - verksamheten bygger på en icke-hierarkisk struktur och neutralitet

Öppenhet - öppenhet och gränsöverskridande samarbete som leder till kompetenshöjning

Empowerment - att lyfta fram varje individs kunnande

Lokalt, nationellt, internationellt - att starta från det lokala och koppla till nationella och internationella sammanhang

Produforum är ett verktyg för aktörerna

Ett forum för professionellt kulturarbete på svenska i Finland, att synliggöra det svenska som en del av det finländska och nordiska kulturfältet

Meningsfullt arbete - delaktighet på ett meningsfullt sätt

slide7

AktörsmöteProduforums verksamhet sker via aktörsgrupper på flera orter.

konstnär

kulturproducent

kultursekreterare

publikarbetare

koordinator

hantverkare

företagare

Icke-hierarkisk struktur

musiker

slide8

Spridning av Produforumkonceptet

 • Produforum Österbotten (2010-13)Produforum Åboland (2009-11)Produforums riksomfattande projekt  (2009-11)Produforum kulturexport – Norden och Baltikum (2009)Produforum östra Nyland (2008-09)Produforum Nyland (2008-12)  Produforum Helsingfors (2007-08) 
 • Målet är att sprida goda arbetssätt och att nätverka, nationellt och internationellt. 
 • Konceptet har väckt intresse på Åland, i Tavastehus, Lappland, Sverige, Berlin och i Tjeckien
slide9

Vad behöver konstnärer och kulturaktörer

gällande synlighet?

Synlighet

Marknadsföring

för sin verksamhet

för sin kompetens

Det finns ännu inget samlande forum på nätet för hela det svenskspråkiga konst- och kulturfältet i Finland.

9

slide10

Kulturforum 2011

1) Sammanlänka existerande tjänster och aktörer på nätet

handledning och utbildning för aktörer att skapa egen hemsida

kompetensportfolier på webben med hjälp av gratisverktyget

producentverkstäder där alla ges möjlighet till handledning i verktygen

2) Kompetenshöjande tjänster på nätet

fråga sakkunniga (ekonomihantering, finansiering m.m.),

manualpool

text och video m.m.

3) Synliggöra aktuella evenemang, projekt, produkter

trailers av pjäser, nyutgivna böcker, musikevenemang...

10

slide11

Kulturforum 2011

Planering av struktur och innehåll på kulturforumet sker i samarbete med bransch- och intresse-organisationer inom konst och kultur samt med enskilda aktörer via produforumnätverket

Kulturforumet finansieras med medel dels från Produforums projekt, dels genom finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet

De verktyg som skapas, kommer hela kulturfältet tillgodo

Greta Storlund, informatör

greta.storlund@produforum.fi

tfn +358 (0)400 55 1579

11

slide12

En modell för självutvärdering

Syftet med utvärderingen är att

 • synliggöra och definiera verksamheten
 • stöda den pågående verksamheten
 • resultatet skall ge underlag för beslutsfattande angående verksamhetens framtid

Självutvärderingsmodellen kan användas av alla kulturaktörer

Leena Björkqvist, projektforskare

leena.bjorkqvist@produforum.fi

tfn +358(0)44 762 3801

12

slide13

En modell för kompetensportfolioarbete

 • att identifiera sitt kunnande och sin kompetens
 • att presentera den för olika målgrupper
slide14

Tack!

Tack!

 • Anki Hellberg-Sågfors
 • projektchef, Produforum
 • anki.hellberg@produforum.fi
 • tfn +358 (0)40 725 2495
 • Anki Hellberg-Sågfors
 • projektchef, Produforum
 • anki.hellberg@produforum.fi
 • +358 (0)40 725 2495