slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ove Eide Tatt av filmen. Den kulturelle skulesekken og filmmediet Førde 13.9.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ove Eide Tatt av filmen. Den kulturelle skulesekken og filmmediet Førde 13.9.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ove Eide Tatt av filmen. Den kulturelle skulesekken og filmmediet Førde 13.9.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Ove Eide Tatt av filmen. Den kulturelle skulesekken og filmmediet Førde 13.9.2012. ”Vurdert i høve til publikumsoppslutning på kino, video og fjernsyn er filmen det viktigaste kulturuttrykket i vår tid.” (St.meld. nr 48 (2002 - 2003): Kulturpolitikk fram mot 2014 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ove Eide Tatt av filmen. Den kulturelle skulesekken og filmmediet Førde 13.9.2012' - kaden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ove Eide

Tatt av filmen.

Den kulturelle skulesekken og filmmediet

Førde 13.9.2012

slide2

”Vurdert i høve til publikumsoppslutning på kino, video og fjernsyn er filmen det viktigaste kulturuttrykket i vår tid.”

(St.meld. nr 48 (2002 - 2003): Kulturpolitikk fram mot 2014)

slide3

”Å uttrykkje seg med levande bilete og forstå visuell kommunikasjon kan i dagens samfunn likestillast med å lese og skrive.”

(St.meld. 38 (2002 – 2003): Den kulturelle skulesekken)

slide4

«Filmen er et av vår tids viktigste kulturuttrykk. Den tilbyr en helt sentral innsikt i samfunnets ønsker, ideer og idealer. De levende bildene utgjør vår felles referanseramme, og har en unik innflytelse på måten vi drømmer, tenker og lever på. Slik har filmfortellingen overtatt mange av den klassiske mytens funksjoner, som nettopp var å gi en felles grunn for å forstå og tolke tilværelsen»

(framhald→)

slide5

«Filmen er også vår tids viktigste myteformidler. Den viderefører og nytolker de grunnleggende temaer, symboler og forestillinger om den menneskelige eksistens som har preget vår kultur i årtusener»

Anne Holt, i Mitt liv som film, 2002

slide6

Det er i dag «…vanskelig å forestilles seg et indre liv uten et betydelig innslag av referanser til film, tv, plater, reklame og bøker som en konstituerende del av bevissthetsskildringen»

Ane Farsethås: Herfra til virkeligheten, 2012

slide7

Mange innfallsvinklar til bruk av film i grunnskulen:

- Møte med kvalitetsfilm – opplevinga av film som kunst(verk)

- Film som ledd i tverrfaglege undervisningsopplegg

- Film som utgangspunkt for aktivitet i andre kunstfag: dramatiseringar, dans, musikk, forming, skriving

- Film som tilnærming til samtaler om vanskelege tema

- Film som kjelde

- Elevane lagar film/video sjølve

slide8

Film gjev gode høve for differensiering, fordi film kan opplevast på mange nivå, og ha ulike oppgåver knytt til produksjon av film.

slide9

DKS og film

 • Læreplanane
 • Handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge 2012 – 2013
  • (Norsk filminstitutt og Film & Kino, 2012)
slide10

«Barn og unge må fra tidlig alder stimuleres til å se og oppleve film, forstå film og uttrykke seg med film som en del av sin utvikling» (s. 2)

«Filmkulturell dannelse»

slide11

Hovedmål

• Sikre barn og unges tilgang på gode film- og spillopplevelser, med bredde og mangfold i uttrykk.

• Bidra til en kompetanseheving av filmformidlingen (i skole og fritid).

• Gi barn og unge en mulighet til økt filmforståelse og egen produksjon av film.

• Styrke koordineringen gjennom virkemiddelapparatet.

• Sikre talentutviklingen til unge filmskapere.

(s. 3)

slide12

Barn 6 – 12 år /Ungdom 13 – 16 år (s. 6 og s. 8)

Hovedmål:

Styrke film som uttrykk i alle fylker, kvalitetssikre tilbudet.

Tiltak:

• Tilby kurs til kunstnere som skal ut i skolen (Fylkeskom/Reg. filmsentre)

• Programmere ulike filmtilbud til alle elever (Fylkeskommunene)

• Gi støtte til filmprosjekter innen DKS (Film & Kino)

slide13

Tiltaka: opne formuleringar!

Likevel: nokre signal i planen

slide14

I DKS skal elevene oppleve filmens bredde og mangfold, fra kunstnerisk kortfilm og animasjon, til dokumentarfilm og reklame, i tillegg til den mer tradisjonelle spillefilmen.

(s.5)

slide15

Med den teknologiske utviklingen i de siste 10 - 15 årene har unge i økende grad blitt produsenter av egne filmuttrykk. Å kunne forstå filmens estetikk og gi uttrykk for egne meninger, også gjennom film, er en viktig del av det å delta i et demokratisk samfunn

(s. 7)

slide16

Danning er eit mangfaldig omgrep, med fleire dimensjonar: individretta (utvikling av dømmekraft og refleksjon), medborgarperspektiv (vere aktiv deltakar i samfunnsliv) og kulturelt /sosialt (meistre mangfald og kompleksitet i møte med andre menneske og uttrykk)

slide17

Allmenndanninga vert i den generelle delen av læreplanen definert som:

• Konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som

kan gje overblikk og perspektiv

• Kunnskap og mognad til å møte livet - praktisk, sosialt og

personleg

• Eigenskapar og verdiar som lettar samvirket mellom menneske og gjer det rikt og spanande.

(God – betre – best)

slide18

Meir konkret kan samfunnsdanninga med mål om å skape myndige menneske identifiserast som:

• å tileigne oss og beherske det kulturgitte

• å ha evne til å overskride og vurdere kritisk det vi møter

• å ha evne til å takle og respektere ulikskap og kompleksitet

(God – betre – best)

slide19

Eit DKS-opplegg frå Gloppen, tverrfagleg

 • 3.klasse: tema «Vikingar»
 • - film (Sigurd Drakedreper)
 • - Nordfjord folkemuseum
 • - drama-opplegg, v/Firda vgs
 • - 5. klasse: ulike tema, ma «Skule»
 • - kino + museum ( + drama)
 • 9. klasse: tema «krigen»
 • - kino + museum
slide20

Film er forteljing

= ei grunnleggande kommunikasjonsform

Slektskap med eventyr, segner, novelle, roman, kvardagsforteljinga

Identitet = forteljinga(ne) om oss sjølve

slide22

1 - 4. klasse: Animasjonsfilm

(«kunne drøfte estetiske virkemiddel i sammensatte tekster»)

5. – 7.: Norsk barnefilm

(«kunne vurdere tekster, grunngi egne medievaner»)

slide23

Ungdomssteget: Filmatisering av klassisk norsk litterært verk = adaptasjon

(samanlikne samtidstekst med framstellingar i klassisk norsk litteraturarv)

Få meg på for fan – Wergeland: «Det første håndtrykk»

Eventyr - Hollywoodfilm

Vgs: Norsk dokumentarfilm