slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Англійські колонії в Північній Америці PowerPoint Presentation
Download Presentation
Англійські колонії в Північній Америці

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Англійські колонії в Північній Америці - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Англійські колонії в Північній Америці. Завдання уроку. Охарактеризувати соціально – економічний і політичний розвиток англійських колоній в Північній Америці; Визначити причини виникнення буржуазної революції в англійських колоніях Північної Америки;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Англійські колонії в Північній Америці


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Завдання уроку
 • Охарактеризувати соціально – економічний і політичний розвиток англійських колоній в Північній Америці;
 • Визначити причини виникнення буржуазної революції в англійських колоніях Північної Америки;
 • Удосконалювати вміння працювати з джерелами інформації, встановлювати причинно – наслідкові зв”язки;
 • Розуміти, що всі люди є вільними й рівними, а тому є неприпустимим гноблення людини людиною.
slide3
План вивчення
 • Створення американських колоній Англії.
 • Соціально – економічний та політичний розвиток колоній.
 • Формування північноамериканської нації.
 • Причини конфлікту між колоніями і метрополією.
slide4
Опорні поняття і дати
 • Опорні поняття:
 • Колонія;
 • Метрополія;
 • Нація.
 • Опорні дати:
 • 1607 р. – створення першої англійської колонії в Північній Америці.
slide5
Актуалізація опорних знань
 • За яких обставин європейцями було відкрито Американський континент?
 • У чому полягало історичне значення відкриття, яке здійснив Х.Колумб?
 • Як це відкриття позначилося на долі народів Америки?
 • Які наслідки відкриття Америки для місцевих цивілізацій і для країн Європи?
slide6

Що таке колонія?

 • Що таке метрополія?
 • Які європейські країни створили
 • колонії в Америці?
 • Чому Англія також почала
 • засновувати колонії на
 • американському континенті?
slide7
Причини переселення англійців до Америки
 • “… Колоніальне суспільство, яке утворилося в приатлантичній смузі Північної Америки, виникло в результаті розвитку капіталізму в Англії. Інтенсивно проведені огородження привели до того, що велика кількість орендарів, фермерів і сільськогосподарських робітників Британії були зігнані із землі.
 • “…. Друга група, яка розвитком англійського капіталізму була позбавлена засобів до існування, включала дрібних ремісників, учнів, підмайстрів із ремісничих майстерень. Розорившись у себе на батьківщині, вони готові були пошукати щастя за океаном…”
 • На який час припадає найбільша кількість переселень англійців в Північну Америку? Чому?
 • Як ви гадаєте, що приваблювало англійців у Північній Америці.
 • Чим відрізнялися цілі переселення англійців в Америку від цілей іспанців і португальців?
slide8
Створення американських колоній Англії.
 • 1607 р. – заснування англійцями першого постійного поселення в гирлі річки Джеймс – ВІРГІНІЯ.
 • Причини заснування – пошуки вільних земель, придатних для обробітку.
 • Контакт з місцевими індіанцями ( 200 тис.чол.)
 • Англійські колоністи своєю працею, а непограбуванням, освоювали нові землі.
slide9
Створення американських колоній Англії.
 • Засновниками колоній були торгівельні компанії або великі власники, які купували чи отримували в дар землі від короля.
 • Засновники колоній призначали губернаторів, збирали податки.
 • Колоністи користувалися правами англійських громадян.
 • Було засновано 13 колоній.
slide11
Ставлення до корінного населення
 • У колоніях, особливо пуританських, здійснювалася політика масового винищення індіанців.
 • В деяких колоніях ставлення до індіанців було лояльнішим: із ними укладали торгові угоди, союзи.

Дж.Катлин.

Торговля колонистов

с индейцами (1682 г)

slide12
Соціально – економічний розвиток колоній.
 • У північних колоніях розвивалося фермерське господарство, промисли, засноване на вільній праці.
 • Які формувалися відносини?
 • У південних колоніях розвивалося плантаційне господарство, засноване на підневільній праці рабів.
 • Які формувалися відносини
 • Оцініть наведені факти:
 • Продукти колоній дозволялося вивозити лише до Англії:
 • Необхідні товари колонії могли отримати лише з Англії;
 • Колоністам заборонялося обробляти залізо і хутра;
 • Англія стримувала розвиток мануфактур в колоніях;
 • 90% необхідних товарів для колоністів завозилося контрабандою
slide13
Соціально – економічний розвиток колоній.
 • Чому на початку століття з колоній більше вивозилося, ніж завозилося, а з середини XVIII століття навпаки?
 • Як це відбилося на розвитку англійських колоній?
slide14
Політичний розвиток колоній.
 • Колоніями управляли губернатори, яких призначав король.
 • Губернатори контролювали збір податків.
 • Губернатор міг в будь – який момент відмінити рішення народного зібрання.
 • Колоністи мали право обирати своїх представників у народне зібрання, що розв”язувало внутрішні справи.
 • Колоністи обговорювали рішення губернаторів, англійського парламенту.
 • Колоністи висловлювали незадоволення тим, що питання розвитку колоній вирішував англійський уряд без них.
slide15

Верхня палата

ГУБЕРНАТОР

Колоніальна асамблея

Нижня палата

Судова влада

Законодавча влада

Чоловіче населення яке має права

Виконавча влада

Права колоністів

slide16
Формування північноамериканської нації.

“ Ми – американці ”

ДЕРЖАВА ?

європейці

Мова - англійська

Північно

американська

нація

індіанці

реалізація ідей Просвітництва

негри

Єдиний внутрішній ринок

Нація – стала соціально – етнічна спільнота людей, що характеризується спільною територією, культурою, мовою, традиціями, міцними економічними зв”язками.

slide17
Причини конфлікту між колоніями і метрополією
 • Англійський парламент і король втручалися в економіку колоній ( забороняли колоніям торгувати з іншими країнами, виробляти вироби із заліза і тканин, нав”язували колоніям англійські товари)
 • Введення податків ( гербового збору, мито на чай, мито на англійські товари).
 • У колоніях за розпорядженням короля повинні були запровадити феодальні порядки.
 • Буржуазія американських колоній прагнула створити незалежну державу, в якій було б забезпечено подальший розвиток капіталізму.
 • У колоніях сформувалися умови для утворення нової американської нації.
slide18
Закріплення
 • Якими були основні причини конфлікту між колоніями та метрополією?
 • Як ви думаєте, конфлікт буде неминучим? Доведіть свою думку.