Matematika a jej vyu it v geografii
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Matematika a její využití v geografii. Voda. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah. Délka řeky Plocha povodí Spád řeky Sklon řeky Průtok. Hustota říční sítě Plocha povodí Specifický odtok Režim odtoku. Délka toku L.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kadeem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Matematika a jej vyu it v geografii

Matematika a její využití v geografii

Voda

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Obsah
Obsah

 • Délka řeky

 • Plocha povodí

 • Spád řeky

 • Sklon řeky

 • Průtok

 • Hustota říční sítě

 • Plocha povodí

 • Specifický odtok

 • Režim odtoku


D lka toku l
Délka toku L

Vzdálenost od počátku ke konci vodního toku vyjadřujeme v km.

Počátek: pramen, vyvěračka, výtok z jezera, výtok z ledovce atd.

Konec: ústí do jiné řeky, jezera nebo moře, ponor, vyschnutí atd.

5 nejdelších řek světa (v km)

1. Amazonka -Ucayali - Apurimac7 062

2. Nil -Kagera 6 695

3. ChangJiang (Jang-c‘-ťiang) 6 300

4. Mississippi - Missouri 6 275

5. Jenisej - Angara - Selenga5 539

5 nejdelších řek ČR (v km)

1. Vltava430

2. Labe 370

3. Ohře 291

4. Morava 246

5. Berounka (Mže) 243


Plocha povod
Plocha povodí

Povodí je oblast, ze kterého je veškerá voda odváděna do jedné řeky. Uvádí se v km2.

 • 5 řek podle největší plochy povodí

 • Amazonka 6 915 000 km2

 • Kongo 3 680 000

 • 3. Paraná 3 100 000

 • 4. Ob 2 990 000

 • 5. Mississippi 2 980 000


Sp d eky
Spád řeky

Výškový rozdíl mezi dvěma libovolnými body na řece (vyjadřujeme v metrech).

Příklad:

Vypočítejte nadmořskou výšku pramene řeky Labe, jestliže od pramene Labe po místo, kde opouští řeka Labe ČR u Hřenska, je spád 1272 m.

Víte, že pramen Labe na Labské louce leží asi o několik desítek metrů mimo známý symbolicky upravený pramen pro turisty.

Je tam stěna, na které je vyobrazeno 26 znaků měst, kterými řeka protéká (českých i německých).

ΔH = 1 272

H1 = 115

H2 = ?

H2 = 1 272 + 115 = 1 387

Labe pramení ve výšce 1 387 m n.m.


Sklon eky i
Sklon řeky I

Poměr spádu k délce sledovaného území (vyjadřujeme v promilích).

Příklad:

Vypočítejte sklon řeky Bečvy po soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy (228 m n.m. Valašské Meziříčí) po soutok s řekou Moravou (195 m n.m.), jestliže její délka činí 61,5 km.

Vsetínská Bečva (pramení na úpatí kopce Čarták) 910 m n.m., délka 58,8 km, Q = 9,18 m3.s-1, plocha povodí

734 km2

Rožnovská Bečva (pramení na úpatí kopce Vysoká) 950 m n.m., délka 37,6 km, Q = 3,5 m3.s-1, plocha povodí 254,4 km2

ΔH = H2 -H1 = 228 – 195 = 33 m

Interpretujte výsledek do praxe.


Pr tok q
Průtok Q

Množství (objem) vody, které proteče průtočným profilem řeky za jednotku času (m3.s-1 nebo l .s-1).

S … průtočný profil koryta v… průměrná rychlost proudění

Příklad:

Určete druhý rozměr koryta řeky ve tvaru obdélníka, jestliže výška hladiny dosahuje 280 cm, průtok je 360 m3.s-1 a rychlost toku je 2 m.s-1

Q = 360 m3.s-1

v = 2 m.s-1

s = 2,8 m . a

360 = 2 . 2,8 . a

a = 64,28 m

Šířka koryta řeky je 64,28 m.

Víte, že průměrný průtok řeky Bečvy v Teplicích nad Bečvou je asi 15,3 m3.s-1 a při stoleté vodě v červenci v roce 1997 zde byl odhadován průtok 950 m3.s-1 . Skoro 62 x více než normálně.


Pr tok
Průtok

5 největších řek podle průměrného ročního průtoku

(údaje v tisících m3.s-1)

1. Amazonka 219

2. Kongo 41

3. Chang Jiang 31

4. Paraná 25

5. Jenisej 19

Jedná se o odhady:

Problém – šířka koryta, delta řeky, kolísání hladiny řeky během roku, monzunové deště, zamrzání toku atd.

Např. u Amazonky v různých publikacích se uvádí různé údaje 150 000 - 250 000 m3.s-1 ).

Které z těchto řek mají přibližně stálý režim odtoku?


Pr tok1
Průtok

Seřaďte dané řeky dle průtoku (údaje najděte v atlase ČR):

 • m3 .s -1

 • 24 m3 .s -1

 • 43,3 m3 .s -1

 • 36 m3 .s -1

 • 109 m3 .s -1

Labe u Hřenska:

Jizera:

Odra:

Berounka:

Morava:

Víte, že řeka Vltava má před soutokem s řekou Labe nejen větší délku, ale i průtok? Určete tyto hodnoty.

Vltava – délka 430 km, průtok 150 m3 .s -1

Labe - délka 370 km, průtok 98,5 m3 .s -1


Hustota n s t q r
Hustota říční sítě Qr

Vyjadřuje se jako poměr celkové délky všech toků k ploše povodí.

Příklad:

Vypočítejte hustotu říční sítě, jestliže plocha sledovaného území má tvar čtverce o straně 30 km a délky toků jsou uvedeny v km.

L …délka toků v km

F …plocha povodí

16

L = 16 + 29 + 22 + 43 = 110 km

29

F = 30 x 30 = 900 km2

22

Qr = 110 : 900 = 0,122

43

Hustota říční sítě je 0,122 km.


Specifick odtok q x
Specifický odtok qx

Specifický odtok vyjadřuje, jaké množství vody odtéká za jednotku času z jednotky plochy povodí, udává se v l.s-1 km-2 (litr za sekundu na kilometr čtvereční) nebo m3.s-1. km-2 (v m3 za sekundu na km čtvereční).

Q…průtok

F…plocha povodí

Příklad:

Jak se liší specifický odtok Bečvy a Rožnovské Bečvy?

Rožnovská Bečva: průtok 3,5 m3.s-1, plocha povodí 254 km2

Bečva: průtok 17,3 m3.s-1, plocha povodí 1 625 km2

Rožnovská Bečva: qx = 3,5 : 254 = 0,0137 m3.s-1

Bečva: qx = 17,3 : 1 625 = 0,01064 m3.s-1

Daný výsledek zobecněte.


Re im odtoku
Režim odtoku

Co rozumíte pojmem režim odtoku?

Změna průtoku řeky během kalendářního roku.

Je průtok řeky během roku stálý a neměnný?

Není.

Na čem závisí režim odtoku dané řeky (např: Mekong)?

Je závislý na množství srážek, tání sněhu, tání ledovců atd.

U řeky Mekong se jedná o monzunové deště.

Jedna řeka - odlišné režimy odtoku. Vysvětlete.

Vodní tok protéká oblastmi s různými klimatickými podmínkami a je napájen z různých zdrojů.


Re im odtoku1
Režim odtoku

Monzunový režim odtoku

Subtropický režim odtoku

Horká suchá léta s minimem srážek, zimy teplotně mírné se srážkami (Ebro).

V období letního monzunu velké množství srážek, více než 3 000 mm, průtok mnohonásobně vrůstá, vznik záplav. V období zimy dostatek vody s minimem srážek(Mekong).


Re im odtoku2
Režim odtoku

Sněhový režim odtoku

Ledovcový režim odtoku

Hlavní zdroj vody je jarní tání sněhu. V zimě malé množství vody, neboť srážky zůstávají v podobě sněhové pokrývky (Volha).

Řeky jsou napájeny tajícím sněhem a tajícími ledovci z hor. Své maximum mají na konci jara a v létě (Rhona).


Re im odtoku3
Režim odtoku

Rovníkový režim odtoku

Sněhovo - dešťový režim odtoku

Pozdní tání sněhu a množství srážek v letním období. Jedná se o řeky mírného pásu v oblasti jehličnatých lesů (Ob).

Teplota i srážky během roku vyrovnané, průměrná teplota 24°C – 28°C, průměrné množství srážek 1 500 – 3 000 mm (Kongo).


Re im odtoku4
Režim odtoku

Dešťový režim odtoku

Poměrně vyrovnaný režim odtoku, zimní dešťové srážky jsou větší než letní (Temže).


Re im odtoku5
Režim odtoku

Které z uvedených řek mohou zakreslený režim odtoku:

Lech, Odra, Mohan, Rhona, Isar,

Kongo, Ebro, Amazonka,Vltava, Inn

Které z uvedených řek mohou zakreslený režim odtoku:

Menam, Jenisej, Ebro,

Vltava, Duero, Don, Nil

Lech, Rhona, Isar, Inn

Ebro, Duero


Zdroje
Zdroje

Použitá literatura:

Autor neuveden. Školní atlas světa. Praha: Kratografie Praha a.s., 2004, ISBN 80-7011-730-3..

AHAUBELT, Josef; SANETŘÍK, Milan. Země Moravské brány. Lipník nad Bečvou: MTZ, 2006, ISBN 80-239-8326-8.

NECID, Jiří; JURAČKA, Vladimír. Hranice malý průvodce městem a okolí. Hranice: Mijoka, 1995, ISBN neuvedeno.

VOŽENÍLEK, Vít; KILIÁNOVÁ, Helena; KADLČÍKOVÁ, Jana; BURIAN, Jaroslav a kol. Hranicko atlas rozvoje mikroregionu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, ISBN 978-80-244-1696-0.

autor neuveden. Školní atlas české republiky. Praha: Kratografie Praha a.s., 2004, ISBN 80-7011-657-9

Grafy: Mgr. Ivo Macháček

Foto: Mgr. Ivo Macháček