podnikatelsk z m r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podnikatelský záměr PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podnikatelský záměr

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
kadeem-weaver

Podnikatelský záměr - PowerPoint PPT Presentation

100 Views
Download Presentation
Podnikatelský záměr
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podnikatelský záměr Metodické pokyny pro jeho zpracování

 2. Důvody zpracování: • hlavním důvodem jsou peníze • chuť riskovat - podnikat • snaha něco v životě dokázat sobě i okolí a realizovat se

 3. Která vlastnost vašeho výrobku bude lepší než u konkurence? • něco úplně nového? • zdokonalená verze něčeho, co již existuje? • levnější než ostatní? • spolehlivější? • mám pozáruční servis? • mám kratší dodací lhůty?

 4. Sestavení podnikatelského plánu. 1. Srozumitelnost 2. Stručnost 3. Logičnost 4. Pravdivost 5. Tvrzení nutno doložit vždy čísly

 5. 1. Srozumitelnost O půjčce rozhoduje bankéř a posuzuje vás podle vyjadřování. • vyjadřujte se jednoduše • nesnažte se vyjádřit příliš mnoho myšlenek v jedné větě • věty musí logicky na sebe navazovat • snažte se seřadit informace pomocí tabulek

 6. 3. Logičnost • Skutečnosti a nápady musí mít logickou návaznost • vyhnout se řadě na sebe nenavazujících odstavců • snaha neopakovat se v jednotlivých odstavcích

 7. 4. Pravdivost • Jednotlivé tvrzení musí být doloženy fakty • není možné si vymýšlet • zejména z hlediska potencionálních zákazníků je nutné mít tvrzení podložena průzkumem trhu

 8. 4. Pravdivost • Nezveličujte důležitost svého projektu!

 9. 5. Čísla • Podnikatelský záměr čte bankéř, který uvažuje a myslí numericky • proto se snažte uvádět číselné údaje všude tam, kde je to možné

 10. Rozsah podnikatelského plánu • Záleží na velikosti a rozsahu projektu • čím vyšší částka, tím podrobnější podklady

 11. Obsah podnikatelského plánu 1. Stručné prohlášení 2. Trh 3. Odbornost, zkušenosti a vklady osob 4. Výhody výrobku, nebo služby 5. Metoda založení 6. Dlouhodobý výhled 7. Použití fondů 8. Finanční cíle 9. Minulost podniku 10. Přílohy

 12. 1. Stručné prohlášení • jméno a adresa • předmět, ve kterém chcete podnikat • výše částky, kterou si chcete půjčit

 13. 2. Trh • Průzkum trhu (metody) • potencionální zákazníci • konkurence (konkrétně)

 14. 3. Odbornost, zkušenosti a zdroje zainteresovaných osob • odborná způsobilost a praxe • výše vkladu do podnikání

 15. 4. Výhody výrobku, nebo služby A: Uvádět fakta, výrobek nepřeceňovvat B: Informace o výrobku: • stručný popis výrobku, nebo služby • jak funguje • jaké jsou přednosti oproti konkurenci • jakékoliv nezávislé ocenění (podrobnosti v příloze)

 16. 5. Metoda založení firmy • způsob nabízení výrobku na trhu • struktura řízení - graficky • výrobní metoda, popis budov, strojní vybavení, kapacita výroby, počet zaměs. • vedení administrativní agendy, zastupování a podobně

 17. 6. Dlouhodobý výhled • Vývoj výrobku • zda může dojít ke změně nabídky a poptávky na trhu • rozvoj na nové trhy

 18. 7. Použití fondů • Kalkulací potřeby finančních prostředků vlastně zpracování podnikatelského záměru začíná • kalkulovat nutno maximálně podrobně • výpočty budou podkladem pro zpracování toku peněz

 19. 8. Finanční cíle. • Předpokládaný obchodní obrat za první rok • předpokládaný čistý zisk za první rok • jak velká část poskytnuté půjčky bude splacena za jeden rok • jaké jsou plány pro další rok

 20. 9. Minulost podniku • Uvádí se v případě, že podnikatelský záměr je zpracován pro rozšíření aktivit, nebo sloučení dvou a více právnických subjektů

 21. 10. Přílohy • Tok peněz • souhrn průzkumů trhu (vlastní, prof. organ.) • fotokopie článků z novin, posilující potřeby služby • fotografie výrobku • prospekty, výsledky testů • smlouvy