Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation

kadeem-cooke
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální učební materiál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální učební materiál

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Digitální učební materiál
73 Views
Download Presentation

Digitální učební materiál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Digitální učební materiál

  2. Enzymy

  3. katalyzátory biochemických reakcí – výsledkem jejich působení je látková přeměna • umožňují a urychlují biochemické reakce • ovlivňují druh produktu • vznikají na ribosomech (v endoplasmatickém retikulu) • vysoce specifičtí na substrát (reaktant) na reakci • vysoká účinnost • buňka je schopna regulovat jejich činnost

  4. Složení: • Pouze bílkovinné (vzácně) • Složené – bílkovina (tzv. APOENZYM) + nebílkovinná látka (tzv. KOFAKTOR) Kofaktor – př. vitamíny, nikotinamid, nukleotidy Druhy - prostetická skupina = neoddělitelná od bílkoviny - koenzym = oddělitelný od bílkoviny Určitý prostorový tvar  reaktant musí odpovídat! => Napojením vzniká reaktant Aktivní centrum Kofaktor Apoenzym

  5. Hlavní skupiny: 1. Oxidoreduktázy • katalyzují oxidaci a redukci (přenos e, H, O...) • např. NADP, FAD => složené enzymy (důležité při metabolických reakcích) 2. Transferázy • katalyzují přenos skupin – NH2, acetyl • např. CoA (Acetyl koenzym A) 3. Hydrolázy • štěpení za přítomnosti vody – klasické trávení v ústech, střevech... • např. amyláza (štěpí sacharidy), lipáza (štěpí tuky), proteázy (štěpí bílkoviny)... Multienzymové komplexy – komplex více enzymů, který provede na jednom místě více úprav na jenom substrátu Pankreatická amyláza

  6. Možnosti regulace enzymu: • Množství enzymu • enzymy vznikají podle informace zapsané na DNA  aktivací, nebo blokací genů lze ovlivnit vznik enzymů • Úprava existujících enzymů • vytvořený enzym – PROENZYM (neaktivní forma enzymu) – na místě účinu dochází k aktivaci – př. (neaktivní) pepsinogen => v žaludku se odhalí aktivní centrum => (aktivní) pepsin • reverzibilní denaturace (vratné poškození bílkoviny) – teplota, pH • Možnost navázání EFEKTORU • efektor snižuje/zvyšuje účinnost enzymu (aktivátor X inhibitor) Alosterické enzymy – nejdůležitější, stojí na začátku děje Enzymy pracují - v buňce (99%) - v tělních orgánech

  7. Použité zdroje: • AUTOR NEUVEDEN. GLO1 Homo sapiens.gif [online]. [cit. 23.12.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GLO1_Homo_sapiens.gif • AUTOR NEUVEDEN. Endomembranesystem diagram cs.svg [online]. [cit. 23.12.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endomembrane_system_diagram_cs.svg • AUTOR NEUVEDEN. Pancreaticalpha-amylase 1HNY.png [online]. [cit. 23.12.2013. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pancreatic_alpha-amylase_1HNY.png • AUTOR NEUVEDEN. Enzyme1 und 2 [online]. [cit. 23.12.2013]. Dostupný na WWW: http://www.staff.uni-mainz.de/lieb/tierphys/tierphys.htm