sorulariniz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SORULARINIZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SORULARINIZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

SORULARINIZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

SORULARINIZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SORULARINIZ' - kacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
2010 SUT Lipid düşürücü ilaçların raporlu olarak reçete edilmesi halinde, tetkik sonuçları, raporda yazsa dahi,reçeteye eklenmeleri gerekmektedir.Tetkik sonucu ilave ederek verilecek raporlar 01.04.2010 tarihinden sonra çıkan raporlar mı olacaktır? Eski raporlarda tetkik sonucu yazıyorsa, ilave ölçüm kağıtları eklenmelimidir?
 • Kurum 05.05.2010 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliği hakkında duyuru yayınlamış ve tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporuna, bu rapor öncesi son 6 ay içinde yapılmış kan lipid düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren tetkik eklenebileceği gibi; tetkik değerlerinin ilk uzman hekim raporunda belirtilmesi de yeterli olacağı açıklanmıştır.
slide3
Anksiyete tanılı raporlarda, medula sisteminde alt tanı olarak teşhis birebir uyumlu değilse hangi tanı girilecek?
 • Anksiyete tanılı raporlarda rapor tanısına uygun alt tanı girilir, sadece anksiyete tanısı varsa Yaygın Anksiyete Bozukluğu alt tanısı girilmesi uygundur.
slide4
01.04.2010 öncesinde çıkan raporlar, rapor bitiş tarihine kadar geçerlimidir?
 • - SUT’un 6.1.1.C- Sağlık Raporlarının düzenlenmesi başlıklı maddesinin 9. fıkrasında; SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla düzenlendiği tarihte geçerli olduğu süre sonuna kadar geçerlidir.
 • -2010 SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar SUT’un 6.1.1. C. Maddesi sonuna kadar geçerlidir) kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır.
 • Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç”hükmü bulunmaktadır. Bunlarda Hepatit, Osteoporoz ve Diyabet raporlarıdır.
slide5
İnsülin(analog)+ rosiglitazon kullanan hasta(raporda her ikisi de var)Nisanda reçeteye insülin yazdırdı. Mayısta reçeteye rosiglitazon yazdırdı ise ayrı ayrı yazılan bu reçetelerde endokrin uzmanı gerekir mi? Aynı reçetede ödenmiyor, ayrı ayrı reçete edildiğinde ödeniyor. Sorun olur mu?
 • Medula sisteminde herhangi bir kısıtlama henüz yapılmamaktadır. İki farklı reçete ile hasta her iki ilacı endokrin uzmanı yazmadığı takdirde alabilmektedir. Bu nedenle Ankara’ ya konu ile ilgili sıkıntılar yazılacak sonuçtan Eczacı Odası kanalı ile bilgi verilecektir. Şuan tek reçete ikisi bir arada yazıldığı durumlarda endokrin uzmanı yazması gerekmektedir.
slide6
İşyeri hekimi memur emeklisine reçete yazabilir mi? Aynı işyerinde çalışan memur kapsamında olan kişilere reçete yazabilir mi?
 • İşyeri hekimleri memur emeklilerine reçete yazamazlar. SSK emeklilerine(Sosyal Güvenlik Destek Primi yatırılanlara) işyeri hekimleri reçete yazabilir.
slide7
Kurum hekimi aynı işyerinde çalışan 4A kapsamındaki(işçi kapsamındaki) çalışanlarına reçete yazabilir mi?
 • Kurum hekimleri işçi kapsamındaki çalışanlarına reçete yazabilir.
slide8
Sistemik olmayan mantar enfeksiyonun da kullanılan bazı ilaçlar (tarvazol,tarvacort,zalain vb)başka teşhislerde de (örneğin;psöriazis,enfekte yara,pişik,vajinit) iki kutu ödenir mi? Reçetelerde sistemik olmayan mantar enfeksiyonu teşhisi birebir yazmalımıdır?
 • Mantar enfeksiyonu olması halinde ödenir.Bu nedenle diğer tanılarda iki kutu ödenmez.
slide9
Acil reçeteleri, reçete alt türü acil seçilmezse kesinti sebebi midir? Bu reçetelerde Dr.’un kaşesinde acil hekimi yazıyorsa, acil reçetesi olarak kabul edilmesi için yeterli midir?
 • Kesinti sebebi değildir. Ancak hastaların muayene ücreti bakımından mağdur olmaması için acil reçetesi olarak kaydedilmesi gerekmektedir.Dr kaşesinde acil hekimi yazıyorsa ayrıca bir kaşeye gerek yoktur.
slide10
Anti TNF ilaçlarında, 2010 Sut’ta en az 3 farklı modifiye edici anti romatizmal ilaç denilmektedir. 01.04.2010 öncesi raporda 2 farklı modifiye ajan yazıyorsa kabul olmayacak mı?
 • Anti TNF grubu ilaçların raporlarının yeni SUT hükümlerine uygun olarak çıkarılması gerekir.
slide11
3 aylık dozu ödenen menopoz ilaçlarında, reçetede 3 aylık ilavesi aranıyor mu?
 • SUT’ta tedavi süresinin belirtilmesine dair herhangi bir bilgi yer almadığı için aranmaz.
slide12
2010’da SUT’ da Benzamycin jel tekrar pratisyen hekim kapsamına alındı. Fakat aile hekimi tarafından reçete edildiğinde 8699738340544 barkodlu ilacın ayaktan raporsuz ödenmesi için gerekli şartlar sağlanamıyor. Reçeteyi yazan doktorun branşı uyumsuz şeklinde ifade çıkıyor.

Konu sistemden kaynaklandığı için Ankara’ya bildirildi.

slide13
Raporda ilaç kullanım dozu 2X2 iken reçetede 2X1 hangi doz geçerlidir.
 • Reçetede belirtilen doz geçerlidir.
slide14
Aile hekimi uzmanları Hiperlipidemi raporu çıkartabiliyor mu? Eğer çıkartamıyor ise rapor teşhisi Koroner Arter hastalığı olduğunda hiperlipidemi ilaçlarının raporda etken maddesi yazılıp ödeniyor mu?
 • Hiperlipidemi raporlarını aile hekimi çıkartamaz. Koroner arter hastalığı raporlarında raporu çıkartan doktorda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak Hiperlipidemi raporlarını aile hekimi çıkartamadığından koroner arter raporunu aile hekimi çıkarttığında hiperlipidemi ilaçları ödenmez. Zaten sistem de buna izin vermemektedir.
slide15
Acil polikliniğinde yazılan raporlu ve bir aylık tedavi süresi özel teşhisli reçetelerin anemi, reflü gibi, birden fazla kutusunu medula sisteminde acil seçmeden ödenmesi mümkün müdür?
 • Acil polikliniklerinde yazılan reçetelerde acil seçmeden özel teşhis yazılı bile olsa bir kutudan fazla ilaç vermek mümkün değildir.
slide16
Glikoz ölçüm strıp raporlarında DM teşhisi yeterli mi? Yoksa tanı bilgilerinde (95,00-96,00-97,00) olacak mı?
 • DM tanılı raporlarda Tip belirtilmesi yeterlidir.
slide17
18 yaş altı sigortasızlar ve işsizlik sigortası alan kişilerin reçetelerinde istenilen fotokopiler nelerdir.
 • Bu grup sigortalılardan reçete eki belge olarak herhangi bir belge eklenmesi istenilmemektedir.
slide18
Miacalcic nazal sprey için düzenlenen 75 yaş üzeri ağrılı vertebra çökme kırığı teşhisli raporlar geçerli midir?
 • Kalsitonın, ağrılı vertebral kırığı bulunan osteoporozlu hastalarda bu durumun iç hastalıkları, FTR, Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde her ağrılı vertebral kırık durumunda en fazla 3 aylık tedavi dozu verilmesi koşulu ile bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.
slide19
Bir aile hekimi izinli olduğunda reçete düzeltmesi varsa, yerine sorumlu hekim düzeltmeleri yapabilir mi?
 • Reçetelerdeki düzeltme işlemlerini sadece reçeteyi yazan hekim yapabilir.
slide20
Rapordaki teşhisler sistemdekiyle birebir aynı olmak zorunda mı?

ÖRN: Depresif bozukluk teşhisiyle çıkan rapor bipolar depresyon olarak mı girilecek

Rapordaki teşhislerde ICD-10 koduna göre uygun muafiyet tanısı seçilerek ve bu tanılar raporda belirtilmek kaydıyla raporlar kayıt edilmelidir.

slide21
Karaciğer yağlanması teşhisiyle çıkan raporu, kronik karaciğer hastalığı teşhisiyle girilebilir mi?
 • Kronik karaciğer hastalığına girmez.