regielijn politieonderwijs 2 0 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REGIELIJN Politieonderwijs 2.0 PowerPoint Presentation
Download Presentation
REGIELIJN Politieonderwijs 2.0

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

REGIELIJN Politieonderwijs 2.0 - PowerPoint PPT Presentation

kacia
103 Views
Download Presentation

REGIELIJN Politieonderwijs 2.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. REGIELIJN Politieonderwijs 2.0

  2. KADER REGIELIJN Visie op begeleiden

  3. Kenmerken onderwijs 2.0 Samenhang

  4. Samenhang school - korps

  5. Uitgangspunten Regielijn • Persoonlijke ontwikkeling i.r.t. het beroep: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? • Grip krijgen en houden op studie en werk • Samenwerken: elkaar helpen en ondersteunen • Werken met regieopdrachten • Portfolio Regielijn

  6. Regielijn: eerste jaar • 11 bijeenkomsten Regielijn op school, waarvan 3 tijdens de korpsperiode • 2 keer individueel gesprek • 1 keer presentatie t.b.v. overgang naar korps

  7. Bijeenkomsten Regielijn • 1 keer per 3 weken bijeenkomst van 3 uur • Bijeenkomsten korpsperiode: wkn 36, 40, 44 • Max. 24 studenten in lesgroep • 1 vaste docent Regielijn gedurende hele studie • Inhoud: bepaald + vrije ruimte

  8. Onderwerpen 1. Omgangsregels; terugblik oriëntatieweken 2. Feedback 3. Samenwerken 4. Voorbereiding Beeldvorming Beroep 5. Terugkoppeling Beeldvorming Beroep 6. Effectief leren 7. Voorbereiding korpsperiode: leervragen 8. Voorbereiding korpsperiode: definitief plan