slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5.YIL EĞİTİM PLANI VE ALAN DERSLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
E.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5.YIL EĞİTİM PLANI VE ALAN DERSLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

E.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5.YIL EĞİTİM PLANI VE ALAN DERSLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 394 Views
 • Uploaded on

E.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5.YIL EĞİTİM PLANI VE ALAN DERSLERİ Prof.Dr . A. Ulvi Zeybek. 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5 YILLIK EĞİTİM PLANLARI. PLANLANAN 5.YIL ALAN DERSLERİ ARAŞTIRMA VE ENDÜSTRİ EczacIlIĞI Alan derslerİ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

E.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5.YIL EĞİTİM PLANI VE ALAN DERSLERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. E.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5.YIL EĞİTİM PLANI VE ALAN DERSLERİ Prof.Dr. A. Ulvi Zeybek

  2. 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5 YILLIK EĞİTİM PLANLARI

  3. PLANLANAN 5.YIL ALAN DERSLERİ ARAŞTIRMA VE ENDÜSTRİ EczacIlIĞIAlan derslerİ İlaçta İyi Üretim Uygulamaları Eczacılık Uygulamalarında Yasal Düzenlemeler ve Belgelendirme Farmasötik Araştırma Geliştirme İşletme ve Pazarlama Yönetimi Farmasötik Kalite Kontrol eczane EczacIlIğIAlan derslerİ Serbest Eczane Yönetimi Serbest Eczane Uygulamaları Kozmetik Eczacılıkta Doğal Ürünler hastane EczacIlIğIAlan derslerİ Hastane Eczanesi Yönetimi Hastanede Eczacılık Uygulamaları

  4. Alan Dersleri Seçimi İle İlgili Açıklamalar : • Güz yarıyılında yer alan seçmeli alan dersleri, eczane eczacılığı, hastane eczacılığı, araştırma ve endüstri alanlarında açılacaktır. • Alan Derslerinden ulusal kredi olarak en az 11, AKTS kredisi olarak en az 15 kredi toplamak gereklidir. • Seçmeli alan dersleri için öncelikle bir alan seçilmesi gerekmektedir. • Hastane Eczacılığı Alanını seçen öğrenciler (11 ulusal kredi ) 15 AKTS kredi olan asgari kredi yükümlülüklerini bu alandaki derslerden sağlamak zorundadır. • Hastane Eczacılık Uygulamaları dersi 40 öğrenci kontenjanı ile sınırlıdır. Dersin uygulaması Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin kliniklerinde yapılacaktır. • Eczane Eczacılığı ile Araştırma ve Endüstri Eczacılığı Alanlarından birini seçen öğrenciler için en az (6 ulusal kredi) 9 AKTS kredilik seçmeli dersin seçilen meslek uygulama alanında olması zorunludur. • (AE) Araştırma ve Endüstri Eczacılığı alanını (EE) Eczane Eczacılığı alanını (HE) Hastane Eczacılık alanını ifade eder.

  5. 2013-2014 DERS YILI 5.YIL ALAN DERSLERİ KOMİTE ve DERS KOORDİNATÖRLERİ

  6. DERSİN İÇERİĞİ • İyi Üretim Uygulamalarının ve İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzunun Tanıtılması • OrtakTeknikDokümanDosyasıKaliteModülününTanıtılmasıveİyiÜretimUygulamalarıileİlişkisi • EtkinMaddeÜretimi • SentetikveYarısentetikÜretimTeknikleri • International Conference on Harmonisation (ICH) ve European Medicines Agency (EMA) KriterlerineGöreSentetikİlaçEtkenMaddeÜretimindeÖnemTaşıyanHususlarveSınırlamalar • BiyolojikÜretimTeknikleri • BiyoteknolojikÜretimTeknikleri • RekombinantİlaçÜretimindeVerimliliğiArttırmaYöntemleri • MikrobiyolojikÜretimTeknikleri • İmmünolojikÜrünlerinüretimiveKaliteKontrolü • AntibiyotiklerinÜretimiveFermantasyonTeknikleri • TedavideKullanılanMikrobiyalKaynaklıÜrünler • ÜretimdeGenelSterilizasyonveHijyenYaklaşımı • BitkiselÜretimTeknikleri • TıbbiBitkiKültürüneİlişkinTemelPrensipler

  7. DrogHazırlanmasınaİlişkinTemelPrensipler • HücreSüspansiyonuveDokuKültürüMetodu • BitkiselİlaçÜretimStandardları • FarmasötikŞekilÜretimi • FarmasötikÜretimTeknikleri • FarmasötikMühendislik • KaliteTasarımı • YeniFarmasötikŞekilÜretimTeknikleri • EkstrüzyonTeknikleri • Peptid-Protein Formülasyonu • Nanopartiküller • MultipartikülerSistemler • Sakızlar • RadyofarmasötikÜretimTeknikleri • İyiRadyofarmasötikUygulamaları • RadyonüklitveRadyofarmasötikÜretimi • FarmakopelerdeYer Alan RadyofarmasötiklereAitDozajŞekilleriveHazırlanmaları

  8. DERSİN İÇERİĞİ BeşeriveTıbbiÜrünlerinRuhsatlandırmayönetmeliği, OrtakTeknikDöküman (Common Technical Document, CTD) nedir?, başvurudosyasınınsunumveformatı, Modül 1,2,3,4 ve 5 hakkındabilgilendirme, İlaçKlinikaraştırmalarıyönetmelikleri (Biyoeşdeğerlik, BE/Biyoyararlanım, BY), klinikçalışmaraporları , BeşeriÜrünGeliştirme-RuhsatlandırmadaToksikolojikdokümantasyon (CTD dosyaiçeriği), Tekdozvetekrarlayandoztoksisitetestleri, üremevegelişimtoksisitesi, genotoksisitetestleri, karsinojenisitetestlerininesasları, protokolleri, sonuçlarınınyorumlanması, çevresel risk değerlendirmesi, güvenlilikdeğerlendirmeraporları,ilaçToksisitesindeUluslararasıSınıflandırmalar, Farmako/Toksikovijilans, Düzenleyicitoksikoloji, Varyasyonkılavuzuhakkındabilgilendirme , AmbalajYönetmeliği, RekabetveHaklarınınKorunması, İlaçtaFiyatlandırma, Tanıtım, SatışSüreçleri , Satın Alma /İhaleveDepolamaveÖdemeSüreçleri, İlaçta Patent veGetirdikleri,PatentNedir, yöntemPatenti, ÜrünPatenti, Veriİmtiyazı

  9. DERSİN İÇERİĞİ Bilimselaraştırmavebilimselsorumlulukkavramları, İyilaboratuvaruygulamaları, İlaçtasarımındaizlenenyöntemler, İlaçgeliştirmeçalışmalarındaadaymolekülünve/veyaformülasyonuntoksisitesininbelirlenmesi, Türkiyeflorasınıntıbbibitkileri, Biyoaktifsekondermetabolitçalışmaları, Biyolojikkaynaklıilaçlarıngeliştirilmesindekiesaslar, Farmakolojikdeneytekniklerivebiyoinformatik, Molekülerfarmakolojiktekniklervebiyomolekületkileşimleri, Hücrekültürü, İlaçgeçişçalışmalarındahücrekültürüuygulamaları, İlaçgeliştirmeçalışmalarındabiyofarmasötikfazınönemi, in vitro – in vivo korelasyonlar, Sitotoksiketkininbelirlenmesindehücrekültürüuygulamaları, estrojeniketkininbelirlenmesi, Önformülasyonçalışmalarıveürüngeliştirme, Rekombinant DNA teknolojisivefarmasötikbiyoteknolojidekullanılantaşıyıcısistemler

  10. DERSİN İÇERİĞİ Bu dersteişletmeveişletmeyönetimi, işletmeninveyönetiminfonksiyonları, örgütseldavranış, endüstriyelpazarlama, pazarbölümlendirme, hedefpazarseçimi, müşteridavranışları, ürüngeliştirme, fiyatlandırmavedağıtım, tutundurmakonularıelealınacaktır.

  11. DERSİN İÇERİĞİ Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar; kalite kontrol süreci, analitik yöntem geçerliliği kalite kontrol laboratuvarında kullanılan analiz yöntemleri: atomik spektroskopi, moleküler spektroskopi, elektroanalitikkimya, ayırma yöntemleri, gerçek numune analizi, mikrobiyolojik yöntemler, doğal ürünlere yönelik yöntemler

  12. DERSİN İÇERİĞİ 1. Çağdaş Sağlık Sistemleri ve Geçmişten Günümüze Türkiye Sağlık Sistemi 2. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Eşitlik 3. Sağlık Ekonomisine Genel Bakış 4. Serbest Eczane Kuruluş İşlemleri 5. Yönetimde Temel Kavramlar 6. Eczane Bütçesi Hazırlama ve Mali Yükümlülükler 7. Serbest Eczane İşletmelerinde Muhasebe ve Finansal Yönetim 8. Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Serbest Eczacılık 9. Ülke Örnekleri Üzerinden Eczane İşletme Kriterleri 10. Yeni TCK Açısından Eczacıların Hak ve Sorumlulukları 11. Kabahatler Kanunu Açısından Serbest Eczacılık 12. İlaçlarda Miyad Yönetimi ve Miyadı Dolmuş İlaçların İmhası 13. Hasta Hakları 14.Tüketici Hakları 15. Meslek Örgütü - Meslek Etiği 16. İlaç Şirketlerinin Pazarlama Stratejileri 17. İletişimin Temelleri 18. Dünya’da ve Türkiye’de İlaç Endüstrisi

  13. DERSİN İÇERİĞİ Oksidatif stres ve cilt yaşlanması, Kozmetiklerde kullanılan antioksidanlar, vitaminler, kollajen ve kollajen içeren preparatlar, proteinler, peptidler, doğal nemlendiriciler, kozmetik lipidler, enzimler, hormonlar, depigmentasyon ajanları ve etki mekanizmaları, Fitokozmetiklerde kullanılan sabit yağlar, koku verici olarak kullanılan bitkiler, ekstre, tentür, reçine ve katranların hazırlanışı, Antiaging kremler ve Güneş Preparatlarında, Saç dökülmesine karşı ve saç bakımında kullanılan bitkiler, Tüy çıkmasını engelleyici ve selülit tedavisinde, Akne tedavisinde ve cilt lekelerini giderici ürünlerde kullanılan bitkiler, Kozmetik Ürünlerin Saklanması/Kararlılığı, Kozmetiklerde Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi, Kozmetik ürün geliştirme/ Yeni taşıyıcı sistemler, Kozmetik ürünlerin etkinliği, kozmetik ürünlerde ambalaj, etiket, reklam, Kozmetik yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin kozmetik bileşenleri ve son ürünle ilgili yönetmelik ve direktifleri, Kozmetik Bileşen ve Kontaminantlarının Toksikolojisi, Kozmetikte Toksisite Testleri, Kozmetolojide kullanılan mikrobiyal orijinli ürünler ve kozmetik ürünlerde mikrobiyal kalitenin belirlenmesi ve korunması, Kozmetik ürünlerin güvenirliği ve güvenilirlik test yöntemleri

  14. DERSİN İÇERİĞİ Türkiye’de doğal ürünler konusunda yasal düzenlemeler ve Türkiye’de doğal ürün piyasası, Avrupa ve Amerika’da doğal ürünler konusundaki yasal düzenlemeler, tıbbi bitkilerin toksisite potansiyelleri, tıbbi bitki kültürünün temel prensipleri, Aromaterapi, Nutrasötikler, hekim gözüyle onkolojik hastalıklarda fitoterapötiklerin yeri, hekim gözüyle sindirim sistemi hastalıklarında fitoterapötiklerin yeri, örnek vakalar üzerinde fitoterapötiklerin rasyonel kullanımı

  15. DERSİN İÇERİĞİ 1.Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sağlık Sistemleri 2. Sağlık Ekonomisine Genel Bakış 3. Yönetimde Temel Kavramlar 4. İletişimin Temelleri 5. Hastane Eczacılığında Gelecek Perspektifler 6. Türkiye’de Hastaneler ve Eczane Organizasyonu 7. Hastane Hizmetlerinde İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi 8. Hastane Eczanelerin Stok Yönetimi 9.Hastanelerde Güvenli İlaç Kullanımında Eczacının Rolü

  16. DERSİN İÇERİĞİ İlaç danışmanlığı, farmakovijilans, klinik araştırmalar, infeksiyon ve antibiyotik kontrol programları, hasta ve hastalıklara özgü eczacılık hizmetleri (pediatrik, geriatrik, kalıtsal metabolik hastalıklar), gebelik ve emzirme dönemi, radyofarmasi uygulamaları, akut zehirlenmeler ve toksisite durumları, hastanede ilaç üretimi, kanser kemoterapisi

  17. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Madde : 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıtlanan ve 5 yıllık eğitim-öğretim planına tabi olan öğrencilerin, eğitim-öğretim planlarında öngörülen mesleki stajları ile ilgili faaliyet ve esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır. Madde: 7 Bu yönergede öngörülen stajları denetlemek üzere, Staj Komisyonu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile gerekli sayıda Staj İzleme Komitesi kurulabilir. Staj İzleme Komitesi; (a) Fakülte’de görev yapan bir öğretim üyesi ile iki araştırma görevlisinden oluşur. (b) Staj Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda çeşitli dönemlerde stajların yapıldığı kuruluşlarda stajın yönergeye uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere öğrencilerin staj çalışmalarını izler, denetler ve gerekli gördüğü durumlarda sonucu bir rapor ile Staj Komisyonu’na iletir.

  18. Madde : 8 Fakülte’ye 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kaydolan ve 5 yıllık eğitim-öğretim planına tabi olan öğrencilerin zorunlu mesleki stajı, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından hazırlanan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 8e maddesi uyarınca 6 ay olup saat itibariyle toplam 720 saattir. Bu sürenin 708 saatinin kamuya açık olan serbest eczanelerde ya da bir hastanede, 12 saatinin ise Fakülte Uygulama Eczanesinde yapılması zorunludur. Mesleki stajlar staj I, II, III ve IV olmak üzere 4 dönemden oluşur: (a) Staj I, toplam 60 saatten oluşur. Bu sürenin 12 saati 3. veya 4. yarıyılda Fakülte Uygulama Eczanesi’nde; geriye kalan 48 saati 4. yarıyılı izleyen yaz aylarında serbest eczanelerdeyaz stajı olarak yapılır. (b) Staj II, toplam 120 saatten oluşur ve 6. yarıyılı izleyen yaz aylarında yapılır. (c) Staj III, toplam 120 saatten oluşur ve 8. yarıyılı izleyen yaz aylarında yapılır. Staj Komisyonu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile Staj III’ün bir bölümü, hastane eczanesi ya da Fakülte Uygulama Eczanesi stajı olarak eğitim-öğretim dönemi içinde de yapılabilir. (d) Staj IV, 420 saatten oluşur ve E.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Planı’nda yer aldığı şekilde 9. ve/veya 10. yarıyılda haftada en az 30 saat olmak üzere uygulanır. Staj IV dönemindeki serbest eczane stajı, Staj Komisyonu tarafından belirlenen ve İzmir ilinde bulunan serbest eczanelerde yapılmak zorundadır.

  19. Madde: 9 • Madde 8’de belirtilen koşullara bağlı kalarak stajlar staj komisyonu tarafından onaylanmak koşulu ile aşağıda listelenen kuruluşlarda veya Staj Komisyonu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile bu kuruluşların yurt dışındaki eşdeğerlerinde yapılabilir: • Eczaneler • Fakülte Uygulama Eczanesi • Serbest Eczaneler • Hastaneler • Hastane Eczaneleri • Hastane Klinikleri