v tejte na soukrom m st edn m odborn m u ili ti bean n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vítejte na Soukromém středním odborném učilišti BEAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vítejte na Soukromém středním odborném učilišti BEAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Vítejte na Soukromém středním odborném učilišti BEAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Vítejte na Soukromém středním odborném učilišti BEAN. kpt. Ing. Milan Říha, DiS. Profesní životopis. nar. 31. srpna 1969 v Praze. Studium: Střední ekonomická škola, obor Všeobecná ekonomika Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš Důstojnická škola SNB, PS a VMV Holešov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vítejte na Soukromém středním odborném učilišti BEAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Vítejte na Soukromém středním odborném učilišti BEAN

  2. kpt. Ing. Milan Říha, DiS. Profesní životopis nar. 31. srpna 1969 v Praze • Studium: • Střední ekonomická škola, obor Všeobecná ekonomika • Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš • Důstojnická škola SNB, PS a VMV Holešov • Pedagogické minimum Technická univerzita v Liberci • VOŠ TRIVIS – obor Krizové řízení Současné zaměstnání: - katedra krizového řízení TRIVIS - SŠV VOŠ s.r.o. Námořní akademie České republiky s.r.o. Další vzdělání: vyučen v oborech číšník, kuchař, elektromechanik, kominík, zlatník a klenotník

  3. Privat: Ve Žlíbku 2483/73 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel: 281 923 823 mobil: 724 104 536 email: cunj@volny.cz Kontakt na mne: Veškeré informace, které ode mne potřebujete najdete na: http://www.bean.cz http://www.kurzy.info http://www.trivis.info

  4. Moje moto: Neumíš ? – naučíme Tě ! Nemůžeš ? – pomůžeme Ti ! Nechceš ? – nepotřebujeme Tě !

  5. Kurz se koná ve dnech 9. a 10. 6. 2007 (sobota a neděle) • Po úspěšně složených zkouškách budete moci řídit loď: • délky do 20ti metrů • do výkonu motoru 100 kW (lze i bez omezení za příplatek 1.500,- Kč) • do 12ti cestujících na palubě • do 0,75 nm od břehu (prodloužím Vám to bezplatně do 3 nm) • do síly větru 4° Beaufortovy stupnice větru • do výšky vln 1,2 m Cena pouze pro Vás: 800,- Kč (a to v tom máte správní poplatky, vyřízení všech formalit na SPS, dvoudenní kurz, zhotovení fotografií, průkaz do 3 nm, roční členství v ČUNJ, skripta na CD-ROM a dokonce i oběd (nečekejte však zázraky). ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA MOTOROVÝ ČLUN

  6. Jakou mám já kvalifikaci: • Kapitánský patent Ministerstva dopravy ČR • Průkaz VMP a MPZ bez omezení výkonu • Chorvatský průkaz kapitána oceánské plavby • Slovenský preukaz Vodca malého plavidla zastávám již pět let funkci 1. viceprezidenta České unie námořního jachtingu, která je kolektivním členem Českého červeného kříže a jsem autorem učebnice VMP, která již vyšla ve 4. doplněném vydání a je standardem vzdělávání lodních posádek v ČR ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA MOTOROVÝ ČLUN

  7. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA MOTOROVÝ ČLUN Toto získat by mělo být Vaším cílem…

  8. Střelecká příprava Jestli si myslíte, že cvičíme teroristy, tak na to rychle zapomeňte…

  9. § 16 odst. 2 z.č. 119/2002 Sb. Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin: A – ke sběratelským účelů 21 let B – ke sportovním účelům 15 let C – k loveckým účelům 16 let D – k výkonu zaměstnání nebo povolání 21 let E – k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo 21 let F – k provádění pyrotechnického průzkumu. 21 let Platnost osvědčení o odborné způsobilosti má platnost 1 rok. Střelecká příprava

  10. Postup při získání zbrojního průkazu: • Vyzvednout si Potvrzení školy se žádostí o přeposlání žádosti na Prahu 4 • Podat si Žádost o vykonání zkoušky odborné způsobilosti na místně příslušném okresním ředitelství PČR dle svého místa bydliště • Uhradit částku 1.600,- Kč • Pravidelně docházet na hodiny praktické přípravy • Doma procházet testové otázky a poctivě trénovat • Absolvovat cvičné školní střelby • Úspěšně složit zkoušku odborné způsobilosti • Navštívit praktického lékaře a získat potvrzení zdravotní způsobilosti • Podat žádost o vydání ZP na místně příslušném ředitelství PČR • Vyzvednout si zbrojní průkaz Střelecká příprava

  11. Cena kurzu 1.600,- Kč zahrnuje: • učebnici na CD-ROM • cvičné školní střelby (15 minut) • zkouška odborné způsobilosti Předpokládaný termín zkoušek: konec dubna 2006 Střelecká příprava Můj syn (jen tak pro pořádek mu bylo šest let) – pistole SIG SAUER 9 mm Browning (přece jenom byl ještě malý)

  12. Téma: Podnikání v ČR EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  13. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY Podnikání se uskutečňuje v různých právních formách, které se vzájemně odlišují především těmito znaky: vlastnictví finančními možnostmi počet zakladatelů nároky na počáteční kapitál způsob a rozsah ručení rozdělování a zdaňování zisku administrativní náročnost účast vlastníků na činnosti podniku a jeho řízení

  14. Přehled právních forem podnikání: EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY Nejdůležitějšími zákony, jimiž jsou tyto formy podnikání upraveny jsou: živnostenský zákon obchodní zákoník občanský zákoník zákon o státním podniku zákon o účetnictví daňové zákony

  15. Podnikání jednotlivce: + průhlednost v řízení firmy (jednoduchá organizační struktura) + veškerý zisk a rozhodování o něm zůstává v rukách jediného majitele + jednoduchá změna podnikatelského zaměření firmy + poměrně snadný způsob založení firmy (časový, finanční) + postačuje vedení „daňové evidence“ - firma „stojí a padá“ s jejím majitelem - značně omezené kapitálové možnosti - ručení celým svým majetkem v případě bankrotu - horší možnost získání úvěru od bank - v případě odsouzení majitele firmy nemožnost dalšího podnikání - majitel se firmy nemůže nikterak „zbavit“ EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  16. Podnikání kolektivní: + získání většího kapitálu k podnikání + možnost vzájemného zastupování v řízení firmy + omezené ručení za závazky společnosti pro její majitele (s.r.o., a.s.) + firmu lze jako „podnik“ prodat + majitel může svůj podíl převést na jinou osobu + větší konkurenceschopnost + lepší možnost získání úvěru - o rozdělení zisku rozhodují všichni majitelé (různé zájmy…) - jakákoli formální změna je složitější a dražší než u podnikání jednotlivce - nutnost vedení účetnictví, případně ověřování účetní závěrky auditorem - složitá organizační struktura (možnost protichůdných příkazů) EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  17. Všeobecné podmínky provozování živnosti: • věk 18 let (občanský průkaz) • způsobilost k právním úkonům (občanský průkaz) • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů) • v sídle Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4 (na počkání) • na každé matrice (do 14ti dnů přijde poštou) • na každém státním zastupitelství (do 14ti dnů přijde poštou) • bezdlužnost • Finanční úřad • Okresní správa sociálního zabezpečení • souhlas s umístěním sídla firmy • nájemní smlouva s majitelem nemovitosti nebo souhlas • výpis z katastru nemovitostí (je-li majitelem obec tak ne!) EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY Platnost pouze 3 měsíce

  18. Zvláštní podmínky provozování živnosti: • spolehlivost (lustrační osvědčení) – platnost není omezena ! • odborná způsobilost (originál certifikátu, případně ověřená fotokopie) • vzdělání a délka praxe (originál vysvědčení, potvrzení zaměstnavatele) • VŠ 1 rok • maturita 2 roky • vyučen 3 roky • rekvalifikace 4 roky • bez vzdělání 6 let EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  19. Druhy živností: EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY Průkazem živnostenského oprávnění u ohlašovacích živností je živnostenský list (správní poplatek 1.000,- Kč – 30 dnů), u koncesovaných živností koncesní listina (správní poplatek 2.000,- Kč – 60 dnů). Počet různých druhů živností: Nařízení vlády č. 140/2000 Sb. celkem 260 ! za 289.000,- Kč Živnostenský zákon

  20. EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  21. Veřejná obchodní společnost (§ 76 – § 92 Obchodního zákoníku) Povolené zkratky: v.o.s. nebo veř. obch. spol. Minimální počet zakládajících osob: 2 (společníci) Minimální základní jmění: není povinné Minimální vklad společníka: není povinný Ručení společníků za společnost: společně a nerozdílně celým svým majetkem Rezervní fond: není povinný Orgány společnosti: nevytvářejí se Dělení zisku: dle společenské smlouvy EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  22. Komanditní společnost (§ 93 – § 104 Obchodního zákoníku) Povolené zkratky: k. s. nebo kom. spol. Minimální počet zakládajících osob: 2 (komanditista a komplementář) Minimální základní jmění: 5.000,- Kč Minimální vklad společníka: 5.000,- Kč Ručení společníků za společnost: komplementář celým svým majetkem, komanditista jen do výše nesplacené části svého vkladu Rezervní fond: není povinný Orgány společnosti: nevytvářejí se Dělení zisku: nejdříve na díl pro komanditisty a pro komplementáře, dále komanditisté dle výše svého vkladu a komplementáři rovným dílem. EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  23. Společnost s ručením omezeným (§ 105 – § 153 Obchodního zákoníku) Povolené zkratky: s.r.o. nebo spol. s r.o. Minimální počet zakládajících osob: 1 (společník – max. 50) Minimální základní jmění: 200.000,- Kč Minimální vklad společníka: 20.000,- Kč Ručení společníků za společnost: společník do výše nesplacené části svého vkladu Rezervní fond: první rok 10 % ze zisku do 5 % základního jmění další roky 5 % ze zisku do 10 % základního jmění Orgány společnosti: valná hromada, dozorčí rada Dělení zisku: dle výše vkladů společníků EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  24. Akciová společnost (§ 154 - § 220 Obchodního zákoníku) Povolené zkratky: a.s. nebo akc. spol. Minimální počet zakládajících osob: 1 akcionář Minimální základní jmění: 2.000.000,- Kč (20 mil. Kč) Minimální vklad společníka: 1 akcie Ručení akcionářů za společnost: neručí Rezervní fond: první rok 20 % ze zisku do 10 % základního jmění další roky 5 % ze zisku do 20 % základního jmění Orgány společnosti: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada Dělení zisku: na 1 akcii EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  25. Družstvo (§ 221 - § 260 Obchodního zákoníku) Povolené zkratky: družstvo Minimální počet zakládajících osob: 5 členů nebo 2 právnické osoby Minimální základní jmění: 50.000,- Kč Minimální vklad společníka: členský vklad určený stanovami Ručení členů družstva za družstvo: neručí Nedělitelný fond: při zřízení 10 % zapisované jmění každý další rok též 10 % do výše 50 % zapisovaného základního vkladu Orgány společnosti: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise Dělení zisku: dle stanov družstva EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

  26. Pro dnešek by to snad už stačilo ne…? EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY