V tejte na soukrom m st edn m odborn m u ili ti bean
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Vítejte na Soukromém středním odborném učilišti BEAN. kpt. Ing. Milan Říha, DiS. Profesní životopis. nar. 31. srpna 1969 v Praze. Studium: Střední ekonomická škola, obor Všeobecná ekonomika Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš Důstojnická škola SNB, PS a VMV Holešov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - justus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Profesn ivotopis

kpt. Ing. Milan Říha, DiS.

Profesní životopis

nar. 31. srpna 1969 v Praze

 • Studium:

 • Střední ekonomická škola, obor Všeobecná ekonomika

 • Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš

 • Důstojnická škola SNB, PS a VMV Holešov

 • Pedagogické minimum Technická univerzita v Liberci

 • VOŠ TRIVIS – obor Krizové řízení

Současné zaměstnání: - katedra krizového řízení TRIVIS - SŠV VOŠ s.r.o.

Námořní akademie České republiky s.r.o.

Další vzdělání:

vyučen v oborech číšník, kuchař, elektromechanik, kominík, zlatník a klenotník


Kontakt na mne

Privat:

Ve Žlíbku 2483/73

193 00 Praha 9 Horní Počernice

tel: 281 923 823

mobil: 724 104 536

email: cunj@volny.cz

Kontakt na mne:

Veškeré informace, které ode mne potřebujete najdete na:

http://www.bean.cz

http://www.kurzy.info

http://www.trivis.info


Moje moto

Moje moto:

Neumíš ? – naučíme Tě !

Nemůžeš ? – pomůžeme Ti !

Nechceš ? – nepotřebujeme Tě !


Idi sk pr kaz na motorov lun

 • Kurz se koná ve dnech 9. a 10. 6. 2007 (sobota a neděle)

 • Po úspěšně složených zkouškách budete moci řídit loď:

 • délky do 20ti metrů

 • do výkonu motoru 100 kW (lze i bez omezení za příplatek 1.500,- Kč)

 • do 12ti cestujících na palubě

 • do 0,75 nm od břehu (prodloužím Vám to bezplatně do 3 nm)

 • do síly větru 4° Beaufortovy stupnice větru

 • do výšky vln 1,2 m

  Cena pouze pro Vás: 800,- Kč (a to v tom máte správní poplatky, vyřízení všech formalit na SPS, dvoudenní kurz, zhotovení fotografií, průkaz do 3 nm, roční členství v ČUNJ, skripta na CD-ROM a dokonce i oběd (nečekejte však zázraky).

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA MOTOROVÝ ČLUN


Idi sk pr kaz na motorov lun1

 • Jakou mám já kvalifikaci:

 • Kapitánský patent Ministerstva dopravy ČR

 • Průkaz VMP a MPZ bez omezení výkonu

 • Chorvatský průkaz kapitána oceánské plavby

 • Slovenský preukaz Vodca malého plavidla

  zastávám již pět let funkci

  1. viceprezidenta České unie námořního jachtingu, která je kolektivním členem Českého červeného kříže

  a

  jsem autorem učebnice VMP, která již vyšla ve 4. doplněném vydání a je standardem vzdělávání lodních posádek v ČR

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA MOTOROVÝ ČLUN


Idi sk pr kaz na motorov lun2

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA MOTOROVÝ ČLUN

Toto získat by mělo být Vaším cílem…


St eleck p prava

Střelecká příprava

Jestli si myslíte, že cvičíme teroristy, tak na to rychle zapomeňte…


St eleck p prava1

§ 16 odst. 2 z.č. 119/2002 Sb.

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:

A – ke sběratelským účelů 21 let

B – ke sportovním účelům 15 let

C – k loveckým účelům 16 let

D – k výkonu zaměstnání nebo povolání 21 let

E – k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo 21 let

F – k provádění pyrotechnického průzkumu. 21 let

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti má platnost 1 rok.

Střelecká příprava


St eleck p prava2

 • Postup při získání zbrojního průkazu:

 • Vyzvednout si Potvrzení školy se žádostí o přeposlání žádosti na Prahu 4

 • Podat si Žádost o vykonání zkoušky odborné způsobilosti na místně příslušném okresním ředitelství PČR dle svého místa bydliště

 • Uhradit částku 1.600,- Kč

 • Pravidelně docházet na hodiny praktické přípravy

 • Doma procházet testové otázky a poctivě trénovat

 • Absolvovat cvičné školní střelby

 • Úspěšně složit zkoušku odborné způsobilosti

 • Navštívit praktického lékaře a získat potvrzení zdravotní způsobilosti

 • Podat žádost o vydání ZP na místně příslušném ředitelství PČR

 • Vyzvednout si zbrojní průkaz

Střelecká příprava


St eleck p prava3

 • Cena kurzu 1.600,- Kč zahrnuje:

 • učebnici na CD-ROM

 • cvičné školní střelby (15 minut)

 • zkouška odborné způsobilosti

  Předpokládaný termín zkoušek:

  konec dubna 2006

Střelecká příprava

Můj syn (jen tak pro pořádek mu bylo šest let) – pistole SIG SAUER 9 mm Browning (přece jenom byl ještě malý)


Ekonomika pro rekvalifikanty

Téma: Podnikání v ČR

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY


Ekonomika pro rekvalifikanty1

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

Podnikání se uskutečňuje v různých právních formách, které se vzájemně odlišují především těmito znaky:

vlastnictví

finančními možnostmi

počet zakladatelů

nároky na počáteční kapitál

způsob a rozsah ručení

rozdělování a zdaňování zisku

administrativní náročnost

účast vlastníků na činnosti podniku a jeho řízení


Ekonomika pro rekvalifikanty2

Přehled právních forem podnikání:

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

Nejdůležitějšími zákony, jimiž jsou tyto formy podnikání upraveny jsou:

živnostenský zákon

obchodní zákoník

občanský zákoník

zákon o státním podniku

zákon o účetnictví

daňové zákony


Ekonomika pro rekvalifikanty3

Podnikání jednotlivce:

+ průhlednost v řízení firmy (jednoduchá organizační struktura)

+ veškerý zisk a rozhodování o něm zůstává v rukách jediného majitele

+ jednoduchá změna podnikatelského zaměření firmy

+ poměrně snadný způsob založení firmy (časový, finanční)

+ postačuje vedení „daňové evidence“

- firma „stojí a padá“ s jejím majitelem

- značně omezené kapitálové možnosti

- ručení celým svým majetkem v případě bankrotu

- horší možnost získání úvěru od bank

- v případě odsouzení majitele firmy nemožnost dalšího podnikání

- majitel se firmy nemůže nikterak „zbavit“

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY


Ekonomika pro rekvalifikanty4

Podnikání kolektivní:

+ získání většího kapitálu k podnikání

+ možnost vzájemného zastupování v řízení firmy

+ omezené ručení za závazky společnosti pro její majitele (s.r.o., a.s.)

+ firmu lze jako „podnik“ prodat

+ majitel může svůj podíl převést na jinou osobu

+ větší konkurenceschopnost

+ lepší možnost získání úvěru

- o rozdělení zisku rozhodují všichni majitelé (různé zájmy…)

- jakákoli formální změna je složitější a dražší než u podnikání jednotlivce

- nutnost vedení účetnictví, případně ověřování účetní závěrky auditorem

- složitá organizační struktura (možnost protichůdných příkazů)

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY


Ekonomika pro rekvalifikanty5

 • Všeobecné podmínky provozování živnosti:

 • věk 18 let (občanský průkaz)

 • způsobilost k právním úkonům (občanský průkaz)

 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)

  • v sídle Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4 (na počkání)

  • na každé matrice (do 14ti dnů přijde poštou)

  • na každém státním zastupitelství (do 14ti dnů přijde poštou)

 • bezdlužnost

  • Finanční úřad

  • Okresní správa sociálního zabezpečení

 • souhlas s umístěním sídla firmy

  • nájemní smlouva s majitelem nemovitosti nebo souhlas

  • výpis z katastru nemovitostí (je-li majitelem obec tak ne!)

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

Platnost pouze 3 měsíce


Ekonomika pro rekvalifikanty6

 • Zvláštní podmínky provozování živnosti:

 • spolehlivost (lustrační osvědčení) – platnost není omezena !

 • odborná způsobilost (originál certifikátu, případně ověřená fotokopie)

 • vzdělání a délka praxe (originál vysvědčení, potvrzení zaměstnavatele)

  • VŠ 1 rok

  • maturita 2 roky

  • vyučen 3 roky

  • rekvalifikace 4 roky

  • bez vzdělání 6 let

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY


Ekonomika pro rekvalifikanty7

Druhy živností:

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY

Průkazem živnostenského oprávnění u ohlašovacích živností je živnostenský list (správní poplatek 1.000,- Kč – 30 dnů), u koncesovaných živností koncesní listina (správní poplatek 2.000,- Kč – 60 dnů).

Počet různých druhů živností:

Nařízení vlády č. 140/2000 Sb.

celkem 260 !

za 289.000,- Kč

Živnostenský zákonEkonomika pro rekvalifikanty9

Veřejná obchodní společnost (§ 76 – § 92 Obchodního zákoníku)

Povolené zkratky: v.o.s. nebo veř. obch. spol.

Minimální počet zakládajících osob: 2 (společníci)

Minimální základní jmění: není povinné

Minimální vklad společníka: není povinný

Ručení společníků za společnost: společně a nerozdílně celým svým majetkem

Rezervní fond: není povinný

Orgány společnosti: nevytvářejí se

Dělení zisku: dle společenské smlouvy

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY


Ekonomika pro rekvalifikanty10

Komanditní společnost (§ 93 – § 104 Obchodního zákoníku)

Povolené zkratky: k. s. nebo kom. spol.

Minimální počet zakládajících osob: 2 (komanditista a komplementář)

Minimální základní jmění: 5.000,- Kč

Minimální vklad společníka: 5.000,- Kč

Ručení společníků za společnost: komplementář celým svým majetkem, komanditista jen do výše nesplacené části svého vkladu

Rezervní fond: není povinný

Orgány společnosti: nevytvářejí se

Dělení zisku: nejdříve na díl pro komanditisty a pro komplementáře, dále komanditisté dle výše svého vkladu a komplementáři rovným dílem.

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY


Ekonomika pro rekvalifikanty11

Společnost s ručením omezeným (§ 105 – § 153 Obchodního zákoníku)

Povolené zkratky: s.r.o. nebo spol. s r.o.

Minimální počet zakládajících osob: 1 (společník – max. 50)

Minimální základní jmění: 200.000,- Kč

Minimální vklad společníka: 20.000,- Kč

Ručení společníků za společnost: společník do výše nesplacené části svého vkladu

Rezervní fond: první rok 10 % ze zisku do 5 % základního jmění další roky 5 % ze zisku do 10 % základního jmění

Orgány společnosti: valná hromada, dozorčí rada

Dělení zisku: dle výše vkladů společníků

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY


Ekonomika pro rekvalifikanty12

Akciová společnost (§ 154 - § 220 Obchodního zákoníku)

Povolené zkratky: a.s. nebo akc. spol.

Minimální počet zakládajících osob: 1 akcionář

Minimální základní jmění: 2.000.000,- Kč (20 mil. Kč)

Minimální vklad společníka: 1 akcie

Ručení akcionářů za společnost: neručí

Rezervní fond: první rok 20 % ze zisku do 10 % základního jmění další roky 5 % ze zisku do 20 % základního jmění

Orgány společnosti: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada

Dělení zisku: na 1 akcii

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY


Ekonomika pro rekvalifikanty13

Družstvo (§ 221 - § 260 Obchodního zákoníku) zákoníku)

Povolené zkratky: družstvo

Minimální počet zakládajících osob: 5 členů nebo 2 právnické osoby

Minimální základní jmění: 50.000,- Kč

Minimální vklad společníka: členský vklad určený stanovami

Ručení členů družstva za družstvo: neručí

Nedělitelný fond: při zřízení 10 % zapisované jmění každý další rok též 10 % do výše 50 % zapisovaného základního vkladu

Orgány společnosti: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise

Dělení zisku: dle stanov družstva

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY


Ekonomika pro rekvalifikanty14

Pro dnešek by to snad už stačilo ne…? zákoníku)

EKONOMIKA PRO REKVALIFIKANTY