Sosiaali ja terveyspolitiikan muutos ja tulevaisuuden suunnat
Download
1 / 25

Sosiaali- ja terveyspolitiikan muutos ja tulevaisuuden suunnat - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Sosiaali- ja terveyspolitiikan muutos ja tulevaisuuden suunnat. Riitta Särkelä Toiminnanjohtaja, STKL Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät 26.8.2010. Esityksen teemat. Sosiaali- ja terveyspolitiikan trendejä 20 vuoden aikana Supistukset käynnistyneet palveluissa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sosiaali- ja terveyspolitiikan muutos ja tulevaisuuden suunnat' - justus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sosiaali ja terveyspolitiikan muutos ja tulevaisuuden suunnat

Sosiaali- ja terveyspolitiikan muutos ja tulevaisuuden suunnat

Riitta Särkelä

Toiminnanjohtaja, STKL

Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät 26.8.2010


Esityksen teemat
Esityksen teemat suunnat

 • Sosiaali- ja terveyspolitiikan trendejä 20 vuoden aikana

 • Supistukset käynnistyneet palveluissa

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa

 • Asiakaskeskeisyys vs. järjestelmäkeskeisyys

  - case palvelusuunnitelmat

 • Lainsäädäntöuudistukset ja sosiaali- ja terveyspoliittisten valintojen aika


I hyvinvoinnin kaksi vuosikymment kokonaishyvinvointi kohentunut samat ryhm t heikoimmilla

I suunnatHyvinvoinnin kaksi vuosikymmentä: kokonaishyvinvointi kohentunut, samat ryhmät heikoimmilla


20 vuoden trendej 1 2
20 vuoden trendejä suunnat(1/2)

 • Resurssien niukkuus tarpeisiin nähden viime lamasta lähtien leimallista alalla kasvusta huolimatta

 • Valtion ohjaus- ja rahoitusvastuu kaventunut

 • Kuntien laaja itsemääräämisoikeus

  • paikalliset tarpeet vs.erot palvelujen saannissa, yhdenvertaisuuden haaste

 • Palveluverkon supistuminen kaikilla toimijoilla ja monimutkaistuminen


20 vuoden trendej 2 2
20 vuoden trendejä suunnat(2/2)

 • Toimintatavan muutos

  • korjaava – ehkäisevä

  • laitoshuolto – avohuolto

 • Palveluntuottajien roolin muutos suuri

  • kunnat – järjestöt – yritykset

 • Palvelujen markkinaistaminen, kilpailuttaminen ja EU:n vaikutukset

 • Ihmisten oman vastuun kasvattaminen


Sosiaali ja terveyspolitiikan muutos ja tulevaisuuden suunnat 1344373

Julkisten palveluntuottajien arviot hyvinvoinnin suunnatkokonaistilanteesta 1997-2010 ja 12 kk ennakointi Viiva kuvaa hyvinvoinnin kokonaistilanne-indeksiä

Sosiaalibarometri 2010, kuvio 4.


Hyvinvoinnin kehitys viime lamasta t h n p iv n 1 2
Hyvinvoinnin kehitys suunnatviime lamasta tähän päivään (1/2)

 • Lama leikkaa palveluja 1991-1995

  • supistukset kohdistuivat laajasti kaikkiin väestöryhmiin, mutta etenkin vähätuloisiin, monenlaista tukea tarvitseviin, lapsiperheisiin

  • hyvinvointi heikentyi eniten pitkäaikaistyöttömillä, nuorilla työttömillä, moniongelmaisilla lapsiperheillä ja yleensä lapsiperheillä, toimeentulotuen tarvitsijoilla

 • Lamasta toipuminen ja laman jälkilaskun aika 1996-2000

  • kokonaishyvinvointi kohentunut 1997-, polarisoitumiskehitys

  • hyvinvointikilpailussa hävinneet pitkäaikaistyöttömät, päihde- ja mielenterveys- ja useista eri ongelmista kärsivät, etuuk-sien varassa elävät - tilanteen pysyvyys, köyhyys ja syrjäyty-minen

  • ylisukupolvisuus, lasten ja nuorten syvenevät ongelmat

  • Palvelujärjestelmän avuttumuus, yksittäiset toimet


Hyvinvoinnin kehitys viime lamasta t h n p iv n 2 2
Hyvinvoinnin kehitys suunnatviime lamasta tähän päivään (2/2)

 • Hyvinvoinnin kasvun ja polarisaation aika 2001-2005

  • hyvinvointierot kasvavat edelleen

  • hyvinvointi heikentynyt eniten päihde- ja mielenterveys-ongelmista kärsivillä, pitkäaikaissairailla, asunnottomat, pitkäaikaistyöttömien kova ydin,lastensuojelun asiakkaat

  • Köyhyys nousi keskusteluun, ei korjauksia

 • Hyvinvoinnin kehitys tasaantuu, uuden taantuman kynnyksellä 2006-2010

  • hyvinvoinnin myönteinen kehitys tasaantunut, heikkenemistä ennakoidaan 2010

  • hyvinvointi heikentynyt eniten päihde- ja mielenterveys-ongelmista kärsivillä, pitkäaikaistyöttömillä; v. 2010 alussa samat ryhmät suurimmassa syrjäytymisriskissä, lisäksi työttömät tai kouluttautumattomat nuoret

  • palvelujen leikkaukset yleistymässä


Heikompiosaisten palveluja ei ole suojattu riitt v sti
Heikompiosaisten palveluja ei ole suojattu riittävästi suunnat

 • Kokonaishyvinvointi kohentunut 1997-väestöryhmien väliset ja sisäiset hyvinvointierot kasvaneet

 • Hyvinvointi heikentynyt 20 vuodessa eniten päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä ja pitkäaikais-työttömillä sekä niillä, joilla ongelmat kasautuvat

 • Nyt nuoret ja nuoret aikuiset suuressa riskissä

 • Palvelujärjestelmä suurissa vaikeuksissa, huono-osaisuuden hiljainen poliittinen hyväksyntä

 • Vahvat oikeudet turvaavat suurten väestöryhmien palveluja; heikoimpien ryhmien perusoikeuksien turva ja voimavaroja syrjäytymiskierteiden katkaisuun


Ii supistukset k ynnistyneet palveluissa

II suunnatSupistukset käynnistyneet palveluissa


Sosiaali ja terveyspalvelujen resursoinnissa k nne heikompaan
Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnatresursoinnissa käänne heikompaan

 • Sosiaali- ja terveyspalvelut kyetään turvaamaan hyvin tai melko hyvin runsaassa 60%:ssa alueita

 • Sosiaalipalvelujen turvaamisedellytykset heikentyvät v.2010 yli neljäsosalla ja taloudelliset resurssit lähes puolella alueista

 • Perusterveydenhuollon palvelujen turvaamisedellytykset heikentyvät kolmasosassa ja taloudelliset resurssit puolessa terveyskeskuksia

 • Irtisanomisilta ja lomautuksilta toistaiseksi vältytty

  • säästöjä saatu jättämällä täyttämättä vakansseja, palkkaamatta sijaisia ja jatkamatta määräaikaisuuksia


Sosiaali ja terveyspalvelujen v hent minen vuosina 2009 ja 2010
Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnatvähentäminen vuosina 2009 ja 2010

Sosiaalibarometri 2010


Ty nhakijoiden palvelut vaarantuneet te toimistoissa
Työnhakijoiden palvelut vaarantuneet TE-toimistoissa suunnat

 • Muutos koetaan muita tahoja suurempana ja hallitsemattomampana

  • työn painopiste siirtynyt henkilöasiakkaista työnantajapalveluihin

  • pitkän aikavälin muutoksia

   • toimipisteverkoston supistuminen

   • sähköinen asiointi ja verkkotiedostus lisääntynyt

 • TE-hallinnon resurssit riittämättömät kaikkien tehtävien hoitamiseen 60 %:n mielestä, tilanteen ennakoidaan heikkenevän vs. kasvava työttömyys

 • Kritiikki alueelliseen ja valtakunnalliseen ohjaukseen


Riskin edellisen laman virheiden toistaminen
Riskinä edellisen laman suunnatvirheiden toistaminen

Palvelujen vähentäminen on käynnistynyt, ¼ sosiaali- ja terveysjohdosta ennakoi karsintoja kuluvana vuonna

Samanaikaisesti taantuma on kasvattanut palvelutarpeita

Riskinä uuden syrjäytyneiden ryhmän syntyminen; erityisesti nuoret ja jo aiemmin heikoimmassa asemassa olleet

Tarvitaan valtionosuuksien määräaikainen korotus valtionvelan kasvamisesta huolimatta


Ii miten sosiaali ja terveyspalveluja j rjestet n tulevaisuudessa

II suunnatMiten sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään tulevaisuudessa?


N kemykset siit mill mallilla sosiaali ja terveyspalvelut tulisi j rjest tulevaisuudessa
Näkemykset siitä, millä mallilla sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessa

Sosiaalibarometri 2010, kuvio 65.


Suunta 2020
Suunta 2020? terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessa

Eri näkemyksiä tulevasta mallista: jopa kuntien järjestämisvastuusta, rahoituksesta rakenteiden lisäksi

Nykyistä laajempien toiminta-alueiden ja väestöpohjien kannatus kasvaa kaikilla

Suuret alueet kyenneet turvaamaan palvelut paremmin

Terveydenhuolto kannattaa vahvemmin maakunnal-lisia sosiaali- ja terveyspiirejä, sosiaalijohto vahvoja peruskuntia tai sote-alueita

Kenttä turhautunut tulevan suunnan ja kokonaisnäkemyksen puuttumiseen


Tuleva suunta m ritelt v
Tuleva suunta määriteltävä terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessa

Poliittisen päätöksenteon linjattava sosiaali- ja terveyspolitiikan tuleva suunta; eduskuntavaalit

Tarvitaan sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden kannalta kestävät ratkaisut

Linjausten puute merkitsee pahimmillaan valtakun-nallisesti ohjattavan hyvinvointimallin murtumista

Kuntien ratkaisujen liian suuri erilaistuminen vaarantaa yhdenvertaisen palvelujen saannin

STKL: perusoikeudet ja heikompien suoja, sosiaali- ja terveydenhuollon tiivis yhteys, universaalisuus, vahvat peruskunnat ja kuntien järjestämisvastuu, verorahoit-teisuus


Iv asiakaskeskeisyys vs j rjestelm keskeisyys case palvelusuunnitelmat

IV terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessaAsiakaskeskeisyys vs. järjestelmäkeskeisyys- case palvelusuunnitelmat


Er iden suunnitelmien kyky tukea asiakasprosessien etenemist
Eräiden suunnitelmien kyky tukea terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessaasiakasprosessien etenemistä

Sosiaalibarometri 2010, kuvio 32.


Aktivointi ja ty nhakusuunnitelmien sanktioiden vaikutukset asiakkaisiin
Aktivointi- ja työnhakusuunnitelmien terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessasanktioiden vaikutukset asiakkaisiin

Sosiaalibarometri 2010, kuvio 33.

 • Toimenpiteet eivät toteudu joskus viranomaisesta johtuvasta syystä

  • 33% sosiaalijohdosta ja 38% Kelan johtajista sanktioisi viranomaisia / asiakashyvitystä

  • TE-toimistojen johdosta 11%

Kelan toimistojen vastaukset poikkeavat muista vastaajatahoista sikäli, että vastaajilla ei ollut mahdollisuutta samanaikaisesti vastata kohtiin kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia


Palvelusuunnitelmien roolia vahvistettava
Palvelusuunnitelmien roolia vahvistettava terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessa

 • Myönteisimmin arvioidaan oman hallinnonalan palvelu- ja hoitosuunnitelmia

 • Yhteistyötä edellyttäviä ja toisen tahon päävastuulla olevia arvioidaan kriittisemmin

 • Uudistuvassa lainsäädännössä vahvistettava yhteistyövelvoitetta ja palvelusuunnitelmien roolia

 • Aktivointi- ja työnhakusuunnitelmat tulee tehdä myös viranomaisia velvoittavaksi; sanktiot kyseenalaisia


Vi lains d nt uudistukset ja sosiaali ja terveyspoliittisten valintojen aika

VI terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessaLainsäädäntöuudistukset ja sosiaali- ja terveyspoliittisten valintojen aika


Lains d nt uudistukset ja suunta
Lainsäädäntöuudistukset ja suunta terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessa

 • Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä jää seuraavalla hallitukselle

 • Terveydenhuoltolaki

  - perusterveydenhuollon vahvistaminen

  - terveyden edistämisen velvoittavuus

  - sosiaali- ja terveydenhuollon yhteys

  - valinnanvapaus ( tkeskus, alan ammattilainen, hoitopaikka)

 • Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen

  - vahva sosiaalihuoltolaki; suhde erityislakeihin

  - periaatteet

  - rajapinnat muihin hallinnonaloihin

 • Kuntalain uudistaminen


Haurastunutta hyvinvointivaltiota vahvistettava
Haurastunutta hyvinvointivaltiota vahvistettava terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessa

Poliittisen päätöksenteon linjattava tuleva suunta

Eri tahojen julkinen, järjestöt, yritykset roolit ja vastuut?

Ihmisten oma rooli ja vastuu

Yhteinen etu ja rohkea toimintatapojen uudistaminen

Taloudellinen kasvu ja kilpailukyky eivät riitä päämääräksi; tarvitaan inhimillisen ja sosiaalisen kehityksen ja talouden välille tasapaino

Alan tehokkuus ei parane vain rakenteita muuttamalla; mitä on tehokkuus

Julkinen valta ei voi vetäytyä vastuustaan - PL

Ihmisten hyvinvointi on kaikkien hallinnonalojen vastuulla

Oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja universaalisuus edelleen kestävät periaatteet