Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaposvár, 2013. november 22. Készítette: Molnár Mária PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaposvár, 2013. november 22. Készítette: Molnár Mária

Kaposvár, 2013. november 22. Készítette: Molnár Mária

213 Views Download Presentation
Download Presentation

Kaposvár, 2013. november 22. Készítette: Molnár Mária

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. Vándorgyűlése Az új európai kohéziós politika REGIONÁLIS FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, AVAGY AZ INTEGRÁCIÓ FELÉ TETT LÉPÉSEK A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESÉLYEINEK NÖVELÉSÉHEZ Kaposvár, 2013. november 22. Készítette: Molnár Mária

 2. Bevezetés Célok: • Esélyegyenlőség, felzárkóztatás • Regionális területi eltérések • Képzettség, tudásszint • Munkaerő-piaci részvétel • Támogatási formák bemutatása Kutatási módszerek: • Idősoros elemzés • Összehasonlító elemzés • KSH, EUROSTAT, TeIR, Erőforrástérkép • Pearson korreláció • Regresszió analízis • Faktoranalízis A fogyatékkal élők gazdaságba történő integrációja: • Több ernyőszervezet jött létre • ENSZ Egyezmény: Fogyatékkal élő személyek jogairól: • társadalmi esélyegyenlőség • alapvető emberi jogok • hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség • Európai Fogyatékossági Fórum • Európai Foglalkoztatási Stratégia • Foglalkoztatás és munkavégzés során egyenlő bánásmód elve: • 2000/78/EK

 3. Fogyatékosok számának alakulása és gazdasági aktivitásuk • EUROSTAT: • 2002-ben a NUTS 2 régiókban a fogyatékosok átlagos gazdasági aktivitása: 16,4 % A WHO felmérése szerint: 650 millió ember él a világon valamilyen fogyatékossággal 80 %-a alacsony jövedelmű országban él Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 4. 2002-ben a NUTS 2 régiók GDP-jének és a fogyatékosok gazdasági aktivitásának összefüggései EU 25 országában fogyatékossággal, vagy hosszú ideje fennálló egészségügyi problémával élő emberek helyzete 2002-ben Európa 25 országában a 16-64 év közöttiek foglalkoztatási és munkanélküliségi rátájának alakulása Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu Forrás: http://cms.horus.be

 5. Magyarország regionális területi egységeinekösszehasonlítása a fogyatékkal élők szemszögéből KSH 2005: mini népszámlálás 2011. évi népszámlálás eredményeinek regionális szintű közlése: • 2013. december 2011: 561 ezer 244 fogyatékos élt az országban • az össz népesség: 5,65 %-a 2004-2011-ig Szerződött pályázatok (db) Forrás: www.teir.hu

 6. 2001-ben a fogyatékosok képzettségének alakulása területi egységenként Érettségizettek megyénként Egyetemi, főiskolai diplomások Forrás: http://www.nepszamlalas2001.hu Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyében: 1,55 %-al kevesebb érettségi az átlaghoz képest Békés megye: 2. volt a sorban, ha az összes megyét számba vesszük Pest megye: 4. volt Pest megyében: legtöbb diplomás Csongrád megye: 1,32 %-al meghaladta az országos átlagot Békés megyében: 0,13 %-al több, mint az átlag

 7. A fogyatékos személyek gazdasági aktivitása régiónként Forrás: http://www.nepszamlalas2001.hu • A Dél-Alföldön: • - Foglalkoztatási ráta: 16,1 % • - Munkanélküliségi ráta: 4,35 % • A Dél-Alföldön: • - Foglalkoztatási ráta: 8,85 % • - Munkanélküliségi ráta: 19,66 % • A Dél-Alföldön a nem fogyatékos népesség gazdasági aktivitása: • Foglalkoztatási ráta: 44,15 % • Munkanélküliségi ráta: 1,03 % • A Dél-Alföldön a nem fogyatékos népesség gazdasági aktivitása: • Foglalkoztatási ráta: 36,04 % • Munkanélküliségi ráta: 4,49 % Pearson korreláció: nem jelentős a kapcsolat a képzettség és a foglalkoztatás között • Pearson korreláció: valamivel nagyobb a kapcsolat

 8. 2011-ben NUTS 3 területi szinten az eltérő társadalmi és gazdasági csoportok számának, helyzetének főkomponense • Adatforrások: • TeIR • KSH • 2011-es népszámlálás regionális szűkössége: • 7 változó induló adatbázis KMO: 0,682 Bartlett-teszt: Chi-Square = 250,572 Saját szerkesztés

 9. 2011-ben NUTS 3 területi szinten a mozgáskorlátozottak mobilitásának főkomponense Azokban a megyékben, ahol nagy a vándorlási egyenleg: kevesebben vannak, akik közlekedési támogatásban részesülnek mozgássérült tanulók, dolgozók oktatási intézménybe, vagy munkahelyre való eljutását: más támogatással oldják meg A főkomponensek, változókkal való kapcsolatának geometriai ábrázolása alapján, a következő megállapításra jutottam: • Bács-Kiskun megye van a legközelebb az átlagponthoz • Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár- Bereg megye: • jelentősen kevesebb migrációs folyamat Saját szerkesztés

 10. 2010-ben LAU 1 területi szinten a humán erőforrás és a megváltozott munkaképességűek felzárkózását elősegítő főkomponens Adatforrás: TeIR Erőforrástérkép 2010-ben: 172 kistérségnél 6 változó induló adatbázis Saját szerkesztés KMO = 0,793 Bartlett-teszt: Chi Square = 1353,571

 11. 2010-ben LAU 1 területi szinten az egészségi állapottal és rászorultsággal összefüggő támogatások főkomponense A súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában részesülők között nagyobb számban vannak jelen: azok, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek Miskolc kiugró érték Magas a megoszlás: Békés Szabolcs-Szatmár Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Győr-Moson-Sopron megye: kevesen veszik igénybe jobb életkilátások • A főkomponensek, változókkal való kapcsolatának geometriai ábrázolása alapján, a következő megállapításra jutottam: • az átlagponthoz a legközelebb a Ráckevei, Makói, Dombóvári, Gyöngyösi kistárság áll

 12. Összefoglalás Fejlesztési javaslatok • Eddig elért eredmények: • Magyar Regionális Tudományi Társaság • Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat • Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesületének önkéntese • Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület • tagság • projekt ötletek • Hazai szervezetek közötti összefogás erősítése • A fogyatékkal élők nagyobb mértékű bevonása a gazdasági folyamatokba • csökkentve a társadalmi és területi különbségeket • a humán erőforrás fejlesztése által A képzettség további növelésével: • Elősegíteni a jobb életkilátásokat A nyílt munkaerő-piacon: • megfelelő környezet kialakítása • kiszélesítve a védett munkahelyeket A közlekedési infrastruktúra: • akadálymentessé tétele TÁMOP általi források: • átcsoportosítás Megváltozott munkaképességű egyének lehetőségeinek kiszélesítése

 13. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!