slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perdagangan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perdagangan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Perdagangan - PowerPoint PPT Presentation


  • 212 Views
  • Uploaded on

Perdagangan. Tingkatan 5. Perkhidmatan Komunikasi. Sila masuk. OBJEKTIF PEMBELAJARAN. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:. menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaan. Menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikasi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perdagangan' - justine-chen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Perdagangan

Tingkatan 5

PerkhidmatanKomunikasi

Silamasuk

slide2

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

  • menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaan

Menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikasi

slide3

MENU UTAMA

SET

INDUKSI

AKTIVITI & KUIZ

NOTA

KESIMPULAN

jenis jenis perkhidmatan komunikasi

Jenis-JenisPerkhidmatanKomunikasi

Perkhidmatan Pos

Perkhidmatan Telekomunikasi

Radio danTelevisyen

PerkhidmatanKurier

slide6

PERKHIDMATAN POS

Perkhidmatankaunter

Perkhidmatan Mel

Perkhidmatan Lain

slide10

PERKHIDMATAN KOMUNIKASI

  • Perkhidmatan Telekomunikasi
  • Lisan
  • Bercetak
  • Audiovisual
slide18

KESIMPULAN

Komunikasimemudahkandanmempercepatkanprosespenyebaranmaklumat

Komunikasimelicindanmempercepatkanaktivitiperdagangan

Komunikasimemudahkankegiatanpromosidanmeluaskanpasaran

slide20

ARAHAN AKTIVITI:

Andadikehendakimemilihimejpadaikon-ikon yang diberi.

Seretjawapankedalamkotakberkenaan.

Klikbutang“MULA” untukmemulakanaktiviti.

Selamatmencuba.

MULA

slide21

Pernyataaninimewakiliperkhidmatantelekomunikasi (lisan) yang terdapatdinegarakita.Gerakkanpilihanjawapan yang betulkedalamkotak yang disediakan.

1.

Saluranuntukmengetahuimaklumatterkinitentanghargasaham

Perkhidmatan yang membolehkankomunikasiberlangsungantarakapaldilautan

2.

3.

Alat yang membolehkanpemanggilmelihatwajahpenerimapanggilansemasaberkomunikasi.

Telestok

Radio maritim

Videofon

slide23

ARAHAN KUIZ :

Jawabsemuasoalan.

Silapilihjawapandengancaraklikpadabutangpilihanjawapan A, B, C, atau D.

Semogaberjaya

MULA

slide25

SOALAN 1:

En.Saifuddintidakmahualamatrumahnyadiketahui oleh pengirim. Antaraperkhidmatanberikut, manakah yang bolehmembantubeliaumengumpilkansurat yang dikirimkankepadanya?

ipetisurat

ii tiketserahantingkap

iii khidmatjawapanperniagaan

iv khidmatbeg berkunci

I dan II

I, II dan III

II dan III

I, II dan IV

slide26

SOALAN 2:

Berikutadalahjenisperkhidmatanmelkecuali

Pos laju

Peketkecil

Posterestante

Bahanbercetak

slide27

SOALAN 3:

Keteranganberikutberkaitansejenisperkhidmatanpos:

Apakahperkhidmatantersebut?

*menggunakansampulsuratkhas yang dijualdipejabat pos

*bolehdiposkandipetimengeposberwarnakuning

Pos daftar

Data pos

Pos ekspres

Pos laju

slide28

Silapilihdestinasianda

MENU UTAMA

Kembalike menu utama

KELUAR

Topiktamat