slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENPARD – перспектива для сільського сектору України чи “глухий” кут? Прокопенко С.С., PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENPARD – перспектива для сільського сектору України чи “глухий” кут? Прокопенко С.С.,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
justine-chen

ENPARD – перспектива для сільського сектору України чи “глухий” кут? Прокопенко С.С., - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
ENPARD – перспектива для сільського сектору України чи “глухий” кут? Прокопенко С.С.,
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENPARD – перспектива для сільського сектору України чи “глухий” кут? Прокопенко С.С., директор Інституту сільського розвитку

 2. ENPARD- НОВІ МОЖЛИВОСТІ 31.05 – 01.06.2012 р. – Перша конференція з питань запровадження Програми Європейського сусідства для сільського господарства та сільського розвитку (ENPARD) ENPARD - нова політична ініціатива, частина зобов'язань ЄС щодо зростання й стабільності серед його сусідів, яка визнає потенційну важливість сільського господарства щодо продовольчої безпеки, аграрного виробництва й сільської зайнятості. Європейський Союз пропонує всім країнам-партнерам (Східного та Південного партнерства) долучитися до діалогу з обговорення програми, і готовий надати підтримку в реалізації політики, що відповідає принципам і цілям даної програми, усім країнам, які налаштовані зробити розвиток сільського господарства і сільської місцевості основним напрямком свого співробітництва з Європейським Союзом. Протягом циклу програмування, що триватиме з 2014 по 2020 рр., від країн-партнерів вимагається визначити трисектори, в яких вони співпрацюватимуть з ЄС. Таким чином, країнам-партнерам надається можливість визначити розвиток сільського господарства і сільської місцевості одним із таких трьох пріоритетних напрямків (саме ті, що входять до Індикативної програми) співпраці з ЄС.

 3. Як країни Східного партнерства відреагували на ENPARD Перша конференція з інформування про започаткування ENPARD відбулася 31.05 – 01.06.2012 р., а вже через тиждень глава Мінсільгоспу Молдови заявив, що компанії, які реалізовуватимуть проекти в рамках ENPARD, отримають значні кошти із європейських фондів. За його словами, на кошти ЄС планується реалізовувати в Молдові конкретні проекти в області тваринництва, зокрема, з виробництва молока і м'яса, а також зі створення великих теплиць для вирощування овочів, з виробництва сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю, заморожуванню і консервації продукції, розвитку сільської інфраструктури.

 4. Як країни Східного партнерства відреагували на ENPARD ІнформаційнийцентрЄІСП (Європейськийінструментсусідстваіпартнерства) 29 серпня 2012 р. повідомив, що ГрузіяотримаєдопомогувідЄврокомісіїурозмірі 60 мільйонівєвронареформусільськогогосподарстваідлясприянняекономічнійінтеграціївЄС. ДопомогуГрузіяотримаєврамкахініціативиСхідногопартнерства. Перша частина програми передбачає підтримку сільського господарства Грузії, де особливий акцент буде зроблений на розвиток асоціацій дрібних фермерів. Ця частина програми також допоможе підготувати державні установи для ефективнішого реагування на потреби сільського господарства. Друга частина програми сприятиме інституційним реформам в Грузії і зміцненню тих державних інститутів, які включені в підготовку і реалізації угоди про асоціацію і поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС і Грузією. Загалом – понад 500 мільйонівєвро.

 5. Політичні рамки співпраці Європейського Союзу та України • Угода про партнерство і співпрацю • Порядок денний асоціації Україна – ЄС • Стратегія ЄС щодо України (2007 – 2013) • Національна індикативна програма на 2011 – 2013 рр.

 6. Як отримує Україна фінансування від ЄС Отримання допомоги ЄС в рамках (ЄІСП) відбувається на основі Угоди про партнерство і співпрацю (1998 – 2008), Порядку денного асоціації Україна– ЄС, Стратегії ЄС щодо України (2007 – 2013) з урахуванням сьогоднішніх політичних та економічних пріоритетів держави, які відображаються у Національній індикативній програмі на 2011 – 2013 рр. Відповідно до пріоритетних сфер (спільних політичних інструментів) НІП фінансуються проекти або надається бюджетна підтримка. Пріоритети Стратегії ЄС щодо України в найближчий час будуть переглядатися або уточнюватися на наступні 7 років.

 7. Фінансові інструменти та пріоритетні сфери підтримки ЄС

 8. Процес підготовки стратегічного документу країни

 9. Головні проблеми залучення МТД ЄС у аграрний сектор України На протязі останніх 7 років аграрний сектор не відноситься до пріоритетних секторів (основних напрямків) співпраці України та ЄС, у т.ч., в контексті отримання технічної допомоги від ЄС. Відсутність стратегії (програми) розвитку секторів (аграрного та сільського), які б відповідали процесу європейської інтеграції.

 10. Що є: • Програма розвитку українського села до 2015 р.; • Проект Стратегії аграрного сектору економіки на період до 2020 року; • Галузеві програми; • Ініціатива “Рідне село”.

 11. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради Реалізація цілей розвитку сільських територій Розвиток сільських територій має важливе значення не лише з огляду на його особливу роль у соціально-економічному житті держави. Його важливість пов’язана також із виконанням Україною взятих на себе зобов’язань щодо гармонізації чинного законодавства і стандартів якості життя населення з вимогами ЄС, співпраця з яким залишається одним із пріоритетів політики європейської інтеграції України. Реалізація цілеспрямованої політики розвитку сільських територій має на меті розроблення компенсаторів негативних соціальних ефектів земельної реформи (насамперед завдяки диверсифікації зайнятості та ефективному впровадженню механізмів соціального захисту вразливих верств сільського населення), а також створення конкурентних переваг сільських територій для залучення сучасних фахівців у сфері агровиробництва, запобігання відпливу із сіл молоді та заохочення її до працевлаштування в агровиробництві, поліпшення привабливості агровиробництва насамперед для дрібних і середніх інвесторів.

 12. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради Для сприяння розвитку сільських територій: Розроблення ґрунтовної та адекватної сучасним викликам програми розвитку сільських територій та її прийняття на найвищому державномурівні. Основними питаннями такої програми мають бути: визначення і законодавче закріплення статусу сільських територій, а також формування інституційного середовища їх розвитку; деаграризація та збереження природного середовища села. розроблення концепції розвитку територіальних громад; підтримка і розвиток сільської інфраструктури – інженерних мереж енерго- і газопостачання, транспортних та інформаційних комунікацій, соціальної сфери сільських територій; включення до регіональних програм соціально-економічного та інноваційного розвитку сільських територій програм підтримки аграрних кластерів; розвиток несільськогосподарських видів економічної діяльності у сільській місцевості.

 13. Що робити? • Розробити ґрунтовну та адекватну сучасним викликам програму розвитку сільських територій • З боку Міністерства вжити відповідних заходів щодо визнання розвитку аграрного сектору та сільських територій пріоритетними напрямками співпраці України з ЄС • Активізувати співпрацю з Представництвом ЄК щодо участі України у програмі ENPARD • Удосконалити внутріміністерську структуру управління розвитком сільських територій