rahoitusleasing n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rahoitusleasing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rahoitusleasing

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Rahoitusleasing - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Rahoitusleasing. Atk-laitteet ja ohjelmistot Kopiokoneet Puhelinjärjestelmät. Autot Kuljetusvälineet Tuotannolliset laitteet. Rahoitusleasing - irtaimen käyttöomaisuuden vuokrausta. Asiakas kaikenkokoiset yritykset ja yhteisöt julkinen sektori elinkeinonharjoittajat Kohde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rahoitusleasing' - juro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rahoitusleasing irtaimen k ytt omaisuuden vuokrausta
Atk-laitteet ja ohjelmistot

Kopiokoneet

Puhelinjärjestelmät

Autot

Kuljetusvälineet

Tuotannolliset laitteet

Rahoitusleasing - irtaimen käyttöomaisuuden vuokrausta
leasingrahoituksen periaatteet
Asiakas

kaikenkokoiset yritykset ja yhteisöt

julkinen sektori

elinkeinonharjoittajatKohde

irtain käyttöomaisuus

Leasingrahoituksen periaatteet

Asiakas

Myyjä

Sampo Rahoitus

leasingrahoituksen periaatteet1
1. Laitteen ja rahoituksen valinta

2. Vuokrasopimus

3. Laitteen toimitus ja laskutus

4. Laskun suoritus

5. Vuokralaskutus

6. Leasingvuokrien maksu

7. Myyjän takaisinostositoumus,laitteen jatkovuokraus, osto-optio tai myynti ulkopuoliselle

Leasingrahoituksenperiaatteet

Myyjäliike

7.

4.

1.

3.

3.

2.

Asiakas

Sampo Rahoitus

5.

6.

7.

leasingsopimuksen sis lt
hankintahinta

vuokra-aika

vuokrien maksuväli

vuokrien porrastus

vuokran määrä

jäännösarvo

lunastushinta

laskentakorko

korkosidonnaisuus

laitteiden vaihtomahdollisuus

sopimuksen täydennysmahdollisuus

vakuutus

Leasingsopimuksensisältö
leasingrahoituksen hinnoittelu
Leasingrahoituksen hinnoittelu
 • Myyjäliike ja rahoittaja sopivat käytettävästä hinnoittelusta.
  • Rahoittaja toimittaa myyjälle rahoitushinnaston.Rahoittaja perii vuokran lisäksi laskutuspalkkion ja mahdollisen järjestelypalkkion vuokralleottajalta.
 • Vuokra voi olla kiinteä tai vaihtuvakorkoinen.
 • Vuokran suuruuteen vaikuttavat
  • sopimuksen koko
  • 1. vuokran suuruus / muu porrastus
  • korkosidonnaisuus
  • maksuväli
  • jäännösarvon suuruus
  • asiakkaan luottokelpoisuus
  • vuokra-aika.
j nn sarvo
Jäännösarvo
 • Jäännösarvo on sopimuskauden päättyessä jäljellä oleva rahoituksen määrä
 • Jäännösarvot sovitaan esimerkiksi kohteen odotettavissa olevan markkina-arvon mukaisesti.
 • Alhainen jäännösarvo mahdollistaa kohteen edullisen vaihtamisen.
 • Sopimuksen tekohetkellä sovitaan, kuka vastaa jäännösarvosta (myyjäliike/vuokralleottaja)
  • myyjäliikkeen takaisinostositoumus
  • vuokralleottajan sitoumus/ulkopuolinen käteisostaja
osto optio
Osto-optio
 • Leasingsopimus voidaan tulkita osamaksu-sopimukseksi, jos sopimuksen tarkoituksena on alun alkaen ollut se, että vuokralleottajasta tulee esineen omistaja, eli mikäli vuokralleottajalle annetaan oikeus ostaa vuokrasopimuksen kohde vuokrakauden päättyessä hintaan, joka alittaa esineen markkinahinnan.

Vuokralleottajalle voidaan sen sijaan antaa vuokrakauden päättyessä osto-optio käypään hintaan.

euriborsidonnainen leasing
Euriborsidonnainen leasing
 • Leasingvuokrat voidaan sitoa Euribor-korkoihin.
 • Vuokran maksuväli (1/3/6/12) määrää käytettävän euribor-koron.
 • Vuokran suuruus tarkistetaan valitun euribor-koron mukaisin väliajoin (2. erästä alkaen).
 • Euribor-noteeraus määräytyy laskutuskuukauden ensimmäisen päivän noteerauksen mukaisesti. Laskutuskuukausi on eräpäivää edeltävä kuukausi.
kiinte korkoinen leasing
Kiinteäkorkoinen leasing
 • Kiinteäkorkoisissa vuokrasopimuksissa leasingsopimuksen vuokrat ovat kiinteitä koko sopimuskauden ajan.
 • Ainoastaan viranomaisten päätökset (esim. verotus) voivat vaikuttaa vuokran suuruuteen sopimuskauden aikana.
porrastettu leasing
Porrastettu leasing
 • Vuokria ei tarvitse periä aina saman suuruisina erinä.
 • Huomioi vuokralleottajan kausivaihtelut tai laiteinvestoinnin tuotto-odotukset.
 • Vuokra porrastetaan tapauskohtaisesti esimerkiksi etu- tai takapainotteiseksi.
p iv vuokra
Päivävuokra
 • Mikäli toimittajan lasku maksetaan ennen vuokrasopimuksen alkamispäivää, rahoittaja perii laskun eräpäivän ja sopimuksen alkamispäivän väliseltä ajalta päivävuokraa.
 • Päivävuokra peritään vuokralleottajalta.
lis ykset laitekokonaisuuksiin
Lisäykset laitekokonaisuuksiin
 • Vuokrattua laitteistoa täydennetään uusilla laitteilla.
 • Lisähankintojen vuokra-aika on pääsopimuksen jäljelläoleva vuokra-aika.
 • Aiempaa sopimusta ei lunasteta pois, vaan lisäystoteutetaan uudella leasingsopimuksella.
 • Lisäyksen vuokrien eräpäivät ovat samat kuin pääsopimukseneräpäivät.
 • Laitekokonaisuuden kaikki vuokrat laskutetaan koontilaskulla.
 • Mikäli hinnastosta ei löydy ajallisesti oikeaa kerrointa, pyydätarjous Sampo Rahoitukselta.
laitteen vaihto kesken vuokrakauden
Laitteen vaihto kesken vuokrakauden
 • Vaihto on mahdollista kesken vuokrakauden myyjäliikkeen ja vuokralleottajan neuvotteluiden jälkeen.
 • Sampo Rahoitus tekee myönteisen luottopäätöksen uudesta laitteesta.
 • Myyjäliike myy uuden laitteen Sampo Rahoitukselle ja se vuokrataan alkuperäiselle vuokralleottajalle.
 • Myyjäliike lunastaa vanhan laitteiston.
koontilaskutus
Koontilaskutus
 • Useiden vuokrasopimusten leasingvuokralaskut yhdistetään samalle koontilaskulle.
 • Sopimusten vuokrien eräpäivät sovitaan samaksi päiväksi.
sopimuksen siirto
Sopimuksen siirto
 • Leasingsopimus on mahdollista siirtää uudelle vuokralleottajalle, mikäli sopimuksen maksut ovat ajan tasalla ja uusi vuokralleottaja on luottokelpoinen.
 • Kaikki siirrot on tehtävä kirjallisesti erillisellä siirtolomakkeella, joka liitetään alkuperäiseen sopimukseen.
   • Siirtomaksu on 302,74 €/sopimus.
   • Siirtomaksusta vastaa joko vanha tai uusi vuokralleottaja
vakuutus
Vakuutus
 • Sampo Rahoitus vakuuttaa pääsääntöisesti kaikki alle 170 000 €:n (alv 0 %) sopimukset.
 • Vuokralleottajan omavastuu on 400 € /laite.
 • Mikäli vuokralleottaja vakuuttaa laitteen itse, edunsaajaksi vakuutukseen merkitään Sampo Rahoitus.
kirjanpidollinen k sittely
Kirjanpidollinen käsittely
 • Sopimuksen kohde rahoittajan taseessa
  • rahoittaja tekee poistot
 • Vuokralleottajan maksamat vuokrat vuokralleottajan tuloslaskelmassa
  • vähennyskelpoisia kuluja
 • Vuokriin sisältyvä arvonlisävero
  • vähennyskelpoinen vuokralleottajalle
leasingrahoituksen edut myyj lle
Leasingrahoituksen edut myyjälle
 • Kaupanteko tehostuu, kun myyjänä olet varautunut erilaisiin rahoitusratkaisuihin.
 • Joustava, mahdollistaa räätälöinnin.
 • Mahdollisuus myydä kuukausivuokraa kokonaishinnan sijaan, parempi kate.
 • Vahvistat asiakaskontrollia.

Vuoralleottaja sitoutuu myyjään.

 • Vaihtokyselyt, raportointipalvelut.
 • Rahoittaja kantaa luottoriskin.
 • Mahdollisuus lisämyyntiin vaihtamalla kohdetta kesken sopimuskauden.
leasingrahoituksen edut vuokralleottajalle 1 2
Leasingrahoituksen edut vuokralleottajalle 1(2)
 • Asiakas saa laitteet käyttöönsä edullisella vuokralla
  • ei rasita tasetta eikä tunnuslukuja
  • kustannukset jakautuvat tasaisesti koko vuokrakaudelle
  • budjetointi helpottuu.
 • Varat eivät sitoudu omistamiseen, vaan pääomat vapautuvat tuottavampaan käyttöön.
 • Yritys saa käyttöönsä liiketoiminnassa tarvittavat koneet ja laitteet, joita voidaan vaihtaa ja täydentää vuokra-aikana joustavasti.
 • Mahdollisuus määrittää maksettava vuokra tapauskohtaisesti (pituus, jäännösarvo ja isompi 1.erä).
 • Vuokrat voidaan sopia kiinteiksi tai vaihtuvakorkoisiksi.
leasingrahoituksen edut vuokralleottajalle 2 2
Leasingrahoituksen edut vuokralleottajalle 2 (2)
 • Taloudellisesti järkevä rahoitusmuoto hintakilpailukykynsä ja kirjanpitokäytännön vuoksi
  • vuokrat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia
  • vuokrien arvonlisävero voidaan yleensä vähentää alv-laskelmassa
  • ei velkana taseessa
  • ei rasita taseen tunnuslukuja.
 • Ei yleensä sido vakuuksia
 • Vuokrat ovat yleensä tasasuuret koko vuokrakauden ajan.
 • Vuokrat voidaan myös porrastaa esim. investoinnin tuotto-odotusten, kausivaihteluiden tai muun halutun mukaan.
luottop t kseen vaikuttavat tekij t 1 2
Luottopäätökseen vaikuttavat tekijät 1(2)
 • Vuokralleottajan maksukyky
  • maksuhäiriöt
  • luottotietoyhtiön lausunto
  • tilinpäätöstiedot
  • Sampo Pankin lausunto
  • maksukäyttäytyminen konserniin päin.
 • Rahoitettavan laitteen vakuusarvo
 • Laitteen hinta/yrityksen koko
 • Vuokra-aika
 • Myyjän mahdollinen takaus
luottop t kseen vaikuttavat tekij t 2 2
Luottopäätökseen vaikuttavat tekijät 2(2)
 • Uudet yritykset
  • Alle vuoden vanhoja yrityksiä ei pääsääntöisesti rahoiteta.
  • 100 % pankkitakaus tai myyjän takaus.
 • Lisävakuus
  • Lisävakuutena voidaan käyttää suurempaa ensimmäistä vuokraerää, omavelkaista takausta, myyjän takaisinosto- sitoutumista tai pankkitakausta.