Budoucnost ve ejn slu by
Download
1 / 10

Budoucnost veřejné služby - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Budoucnost veřejné služby. Mgr. Jiří Janeček. Senát PČR 18.6. 2008. Osvěta zvenčí ?. Schopný autor tvoří, neschopný poučuje George Bernard Show. Souboj či spolupráce ?. Moc má ten, kdo platí Bertolt Brecht. Role media veřejné služby. Přímá Poskytování veřejné služby podle zákona

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Budoucnost veřejné služby ' - juro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Budoucnost ve ejn slu by

Budoucnost veřejné služby

Mgr. Jiří Janeček

Senát PČR 18.6. 2008


Osv ta zven
Osvěta zvenčí ?

Schopný autor tvoří, neschopný poučuje

George Bernard Show


Souboj i spolupr ce
Souboj či spolupráce ?

Moc má ten, kdo platí

Bertolt Brecht


Role media ve ejn slu by
Role media veřejné služby

 • Přímá

  • Poskytování veřejné služby podle zákona

 • Nepřímá

  • Stabilizace mediální sféry

  • Kultivace mediálního prostředí

  • Udržování národního charakteru vysílání

Kdyby se někdo stále chtěl zaměstnávat vážnými věcmi a nevěnoval se ve volné chvíli žertování,ani by se nenadál a byl by z něho blázen nebo hlupák

Herodotos z Halikárnassu


Otev enost media ve ejn slu by
Otevřenost media veřejné služby

 • Předložení jasné koncepce rozvoje media veřejné služby v digitální éře a veřejná diskuse nad těmito tématy

 • Diskuse nad definicí standardů a kvalitativních kriterií

 • Diskuse nad možnostmi kontroly fungování media veřejné služby


Ve ejn slu ba v budoucnosti
Veřejné služba v budoucnosti

Dostupnost Kvalita

Univerzalita

Univerzalita programové skladby

Univerzalita programových formátů

Univerzalita v dostupnosti vysílání

Univerzalita televizní tvorby

Univerzalita šíření vysílání

………


Strategie a priority t
Strategie a priority ČT

 • Transformovat ČT na „národní mediální galerii“,která nejen produkuje standardní televizní vysílání ,ale poskytuje i široké portfolio nelineárních služeb

 • Garantovat universalitu programového obsahu - nejširší žánrový a tematický okruh TV tvorby, kdy hlavním kriteriem je nejvyšší kvalita v oboru;dosáhnout toho aby se původní produkce ČT stala kvalitativním standardem

 • Zajistit maximální dostupnosti televizního vysílání pro občany ČR -univerzalita distribuce televizního vysílání

 • Produkovat a všestranně podporovat původní tradiční českou televizní/filmovou dramatickou, dokumentární, publicistickou a animovanou tvorbu s vědomím odpovědnosti k národním tradicím, kulturnímu odkazu, čistotě a rozvoji jazyka a kulturní identitě.

 • Podporovat národní kulturu v nejširším významu toho slova. Zaznamenávat všechny významné kulturní počiny a zpřístupňovat je za použití dostupných digitálních technologií


Strategie a priority t1
Strategie a priority ČT

 • Garantovat existence ČT jako media, které je důvěryhodným a vyhledávaným zdrojem kvalitních informací a analýz, které budou divákům umožňovat vytváření vlastních názorů a postojů k aktuálním tématům a událostem

 • Všestranně zabezpečovat lokální a regionální informace a podporovat místní kulturu, včetně pořadů pro minority a speciálního vysílání a služeb typu T-Government

 • Produkovat a nakupovat vzdělávací a dokumentární pořady a poskytovat informační zdroje pro celoživotní vzdělávání.

 • Zabezpečit vzdělávací služby , které budou součástí vzdělávacího systému ČR a využijí veškeré možnosti digitálních technologií včetně interaktivity a nelineárních služeb

 • Podporovat aktivní občanství a veřejné diskuse.


Nerovn tr n podm nky
Nerovné tržní podmínky

Otázka : Co lze dělat bez peněz ?

Odpověď: Dluhy


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Mgr. Jiří Janeček


ad