A dom nn vvel elk vetett v djegybitorl s b r s gi gyakorlata magyarorsz gon
Download
1 / 17

A doménnévvel elkövetett védjegybitorlás bírósági gyakorlata Magyarországon - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

A doménnévvel elkövetett védjegybitorlás bírósági gyakorlata Magyarországon. László Áron Márk Budapest, ECTA Roundtable, 2008. április 17. Doménnévvel elkövetett jogsértések. Első bírósági esetek külföldön a 90-es évek közepétől (Harrods, Prince, One in a Million)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A doménnévvel elkövetett védjegybitorlás bírósági gyakorlata Magyarországon' - juro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A dom nn vvel elk vetett v djegybitorl s b r s gi gyakorlata magyarorsz gon

A doménnévvel elkövetett védjegybitorlás bírósági gyakorlata Magyarországon

László Áron Márk

Budapest, ECTA Roundtable, 2008. április 17.


Dom nn vvel elk vetett jogs rt sek
Doménnévvel elkövetett jogsértések gyakorlata Magyarországon

 • Első bírósági esetek külföldön a 90-es évek közepétől (Harrods, Prince, One in a Million)

 • Első magyarországi bírósági esetek a 2000-es évek elejétől (szivarvany.hu)

 • 2006. szeptemberében a védjegybitorlási ügyek majdnem 50%-át a doménnévvel elkövetett jogsértések teszik ki


Joghat s g
Joghatóság gyakorlata Magyarországon

 • Van-e joghatósága a magyar bíróságnak a nem .hu Tld alá tartozó doménnevekkel (.com, .net, .de, .co.uk stb.) kapcsolatban

 • Állandó joggyakorlat:

  • Magyarország területén megvalósult jogsértéssel kapcsolatosan a magyar bíróság joghatósággal rendelkezik

  • irreleváns, hogy az adott doménnevet hol és milyen Tld alá jegyezték be


V djegybitorl s
Védjegybitorlás gyakorlata Magyarországon

 • Vt. 12. §

 • Tényállási elemek:

  • megjelölések azonossága/összetéveszthetősége

  • áruk/szolgáltatások hasonlósága

  • védjegyjogilag releváns használat

  • gazdasági tevékenység körében történő használat

  • engedély hiánya


Megjel l sek sszet veszthet s ge azonoss ga
Megjelölések összetéveszthetősége/azonossága gyakorlata Magyarországon

 • általános alapelv szerint vizsgálandó hasonlóság:

  • képi

  • hangzásbeli

  • fogalmi

 • doménnevek esetén a képi összetéveszthetőség kiemelt szerepe

 • „internet technikai sajátosságainak” figyelembe vétele:

  • „www.” előtag figyelmen kívül hagyása

  • „.hu” utótag figyelmen kívül hagyása

  • kisbetű – nagybetű figyelmen kívül hagyása

 • ingadozó joggyakorlat:

  • ABCD vs. abcd.hu: azonosság vagy összetéveszthetőség

  • utóbbi időben elmozdult az azonosság irányába


Ruk szolg ltat sok hasonl s ga
Áruk/szolgáltatások hasonlósága gyakorlata Magyarországon

 • általános alapelv szerint vizsgálandó:

  • természet (összetétel, működési elv, érték, stb.)

  • tervezett használat

  • használat módja

  • kiegészítő áruk

  • helyettesíthető áruk

  • forgalmazási csatornák

  • érintett közönség

  • stb.


Ruk szolg ltat sok hasonl s ga1
Áruk/szolgáltatások hasonlósága gyakorlata Magyarországon

 • ingadozó bírósági gyakorlat:

  • Korábban általában nem vizsgálják: doménnév egyedisége miatt minden árura és szolgáltatásra kiterjed

  • az internethez kapcsolódó használat az interneten való egyedi megjelenés műszaki feltételeit biztosítja, ezért hasonló a telekommunikációhoz (38. osztály) és a számítógépi programozáshoz (42. osztály)

  • internetes áruház szolgáltatás hasonló a telekommunikációhoz (38. osztály) és a számítógépi programozáshoz (42. osztály)

  • 2008. februárjában az Ítélőtábla kimondta, hogy az áruhasonlóságot vizsgálni kell


Ruk szolg ltat sok hasonl s ga2
Áruk/szolgáltatások hasonlósága gyakorlata Magyarországon

 • Az áruhasonlóság vizsgálata mellett:

  • az internet csupán kommunikációs csatorna

  • cipők (25. osztály) reklámozása sajtó, vagy rádiós hirdetés útján nem minősül nyomdaipari termékek (16. osztály), lapkiadás (41. osztály) vagy telekommunikáció (42. osztály) körében történő használatnak

  • hasonlóságot vizsgálni kell a doménnév jelentése, a tartalom vagy egyéb körülmények alapján


V djegyjogilag relev ns haszn lat
Védjegyjogilag releváns használat gyakorlata Magyarországon

 • Védjegyjogilag releváns használati formák példálózó felsorolása a Vt. 12. § (3) bekezdésben – „különösen”:

  • áru forgalmazása, szolgáltatás nyújtása

  • reklámozás

  • stb.

 • Védjegyjogilag nem releváns használat (nem „védjegyszerű”) pl.:

  • utalásszerű: „tegnap olvastam a Kisalföldben…”

  • paródia

  • összehasonlító reklám

 • Doménnév regisztráció/használat nem szerepel Vt. 12. § (3) bekezdés szerinti a felsorolásban

 • Egységes bírósági joggyakorlat a tekintetben, hogy a doménnév használata védjegyjogilag releváns használat (BH2005.145)


Gazdas gi tev kenys g k r ben t rt n haszn lat
Gazdasági tevékenység körében történő használat gyakorlata Magyarországon

 • Fő kérdés:

  • önmagában a doménregisztráció minősülhet-e gazdasági tevékenység körében történő használatnak;

  • mi alapján lehet gazdasági tevékenységre következtetni

  • mi számít gazdasági tevékenység körében történő használatnak?

 • A védjegyjogosultaknak kedvező korábbi joggyakorlat 2005. végén megváltozott


Gazdas gi tev kenys g k r ben t rt n haszn lat1
Gazdasági tevékenység körében történő használat gyakorlata Magyarországon

 • Korábbi joggyakorlat:

  • a doménregisztráció önmagában gazdasági tevékenység körében történő (gtkt) használatnak minősül, mint a védjegybitorlás előcselekménye

  • mindenféleképpen gazdasági következménye van azzal, hogy a védjegyjogosult gazdálkodó szervezetet elzárja a védjegy doménnévként történő használatától (akkor is, ha nem azonos)

  • Domain Regisztrációs Szabályzat szerint doménnevet csak „valós, azonnali használati igényre” lehet kérni

  • doménnév forgalomképes, értékkel bíró vagyoni jog, eladásával bármikor haszon realizálható


Gazdas gi tev kenys g k r ben t rt n haszn lat2
Gazdasági tevékenység körében történő használat gyakorlata Magyarországon

A Fővárosi Ítélőtábla által 2005. végén bevezetett újabb joggyakorlat:

 • a gazdasági szempontból releváns használat számít

 • az interneten nem csak gazdasági tevékenység folytatható

 • a doménregisztráció önmagában is minősülhet gtkt használatnak, de ez a konkrét tényállástól függ:

  • doménnév tényleges használata

  • használat előkészítésének módja & környezete

  • járt-e / járhatott-e gazdasági hatással

 • ez esetben a regisztrálás a védjegybitorlás első mozzanatának minősül

 • „gazdasági tevékenységhez kötött regisztráció”


Gazdas gi tev kenys g k r ben t rt n haszn lat3
Gazdasági tevékenység körében történő használat gyakorlata Magyarországon

 • Gtkt használat megállapításával kapcsolatban lényeges körülmények:

  • doménigénylő személye

   • gazdálkodó szervezet doménigénylő

    • gazdasági társaság

    • egyéni vállalkozó (ha az egyéb körülmények gazdasági tevékenységre utalnak, pl. informatikával foglalkozó cég résztulajdonosa)

   • magánszemély

    • szándékra sem lehet következtetni

    • nem kizárt a gtkt használat

  • doménnév jelentéstartalma

   • egyértelműen gazdasági tevékenységre utal

   • önálló jelentéssel nem bíró fantáziaszó

  • tényleges használat

   • áruk/szolgáltatások felkínálása

   • átirányítás honlapra, ahol tényleges használat valósul meg


Gazdas gi tev kenys g k r ben t rt n haszn lat4
Gazdasági tevékenység körében történő használat gyakorlata Magyarországon

 • Újabb objektív alapú nézetek a magánszemély által tett doménregisztrációval elkövetett bitorlásról (Fővárosi Bíróság):

  • a védjegybitorlás objektív jogsértés, nem a bitorló szándéka számít

  • a használat módjának megítélésekor a „fogyasztói benyomást” is figyelembe kell venni a használat módja és környezete megítélésekor

  • korlátozza a védjegy gazdasági tevékenység körében történő jogosulti használatát, rendszerint gtkt használat

 • Ítélőtábla elutasította a fenti nézeteket

  • Ítélőtábla eltiltást alkalmazott bitorlással közvetlenül fenyegető veszély alapján (2008)


Regisztr tor felel ss ge
Regisztrátor felelőssége gyakorlata Magyarországon

 • Korábbi gyakorlat: a regisztrátor is felelős

  • LB „szivarvany.hu” ítélete szerint (2004)

   • bizományhoz hasonló, ügyvitel jellegű közvetítő tevékenység

   • a regisztrátor közreműködött a bitorlás elkövetésében

  • Ítélőtábla „sanofi.hu” végzése szerint (2006)

   • csak a doménnév regisztrálásával kapcsolatos ügyeket intézi

   • védjegyhasználati cselekmény technikai feltételeit teremti meg

   • nem tekinthető védjegyjogi értelemben a védjegy használójának


Jogkimer l s
Jogkimerülés gyakorlata Magyarországon

 • Vt. 16. § (1) bekezdés:

  • A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az EGT-ben.

 • Kimerül-e a védjegyoltalom, ha olyan fél használja a doménnevet, aki megveszi és ténylegesen továbbadja a védjeggyel ellátott árut/szolgáltatást:

  • THULE v. thule.hu

  • HONDA v. hondasopron.hu


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet gyakorlata Magyarországon


ad