Energietransitie - PowerPoint PPT Presentation

junius
energietransitie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energietransitie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energietransitie

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Energietransitie
125 Views
Download Presentation

Energietransitie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energietransitie Noodzakelijk? Betaalbaar?

 2. AGW hypothese • Energiebronnen • Duurzame alternatieven • Kosten

 3. Falsificatie van de AGW-hypothese 100 wetenschappers kunnen een hypothese bevestigen 1 meetresultaat kan deze hypothese weerleggen

 4. Temperatuurstagnatie en afkoeling

 5. Na de laatste ijstijd

 6. Hoe gevoelig is het klimaat voor verdubbeling van CO2-concentratie? Dit is het debat, niet klimaatverandering

 7. Klimaatmodellen zijn hypotheses Alle zijn weerlegd

 8. Recordwaarde Antarctisch zee-ijs

 9. Noordpool in zomer 2013 niet ijsvrij

 10. Orkaanactiviteit niet catastrofaal

 11. Gemeten temperatuur en zonactiviteit

 12. Voorraden fossiele brandstof

 13. Mondiale energieverbruik

 14. Kostprijzen

 15. Natuurwetten en productieduur 1. De wet van Betz: maximaal 59% van de windenergie kan geoogst worden. Thans bereikt 55% 2. Derdemachtregel: bij halvering van de windsnelheid is de oogstbare energie 1/8e 3. De huidige generatie zonnepanelen heeft een rendement van maximaal 18%; de oorzaak is het quantumfysische probleem 4. De grillen van het weer maken dat zonnepanelen op deze breedte ongeveer 12% van de tijd (productieduur) voldoende elektriciteit leveren; in de winter vrijwel 0%. Voor wind op land geldt een productieduur van 24% en op zee 32% 5. Fossiel gestookte en kerncentrales hebben een productieduur van 90% en zijn bovendien volledig afgestemd op de vraag i.t.t. wind en zon

 16. De grillige wind

 17. Vermogensdichtheid

 18. Vergelijking oppervlaktebeslag Een kerncentrale van 1.600 MW Vergt een oppervlak van: 0,1 km2 Hetzelfde vermogen vergt voor: Windmolens op zee 1.450 km2 Wind op land 2.100 km2 Zonnepanelen 350 km2. Biomassa 3.200 km2 De elektriciteitvraag van Nederland vergt een oppervlak van >8 x het bovenstaande en bedraagt 12% van het Nederlandse energiegebruik Het oppervlak van Nederland zonder binnenwateren is 34.000 km2

 19. Kosten duurzame transitie • Wind op zee € 560 mrd. Per huishouden € 4.400/jaar • Wind op land € 448 mrd. Per huishouden € 3.500/jaar • Zonne-energie € 260 mrd. Per huishouden € 3.750/jaar • Biomassa € 31 mrd. Per huishouden € 1.240/jaar • Opslag € 197.000 mrd. Per huishouden € 2.3 mln/jaar • 1 accubatterij van € 20 miljoen heeft een capaciteit van 10 MWh • Goed voor 1 minuut vervanging van een windmolenpark van 600 MW

 20. Kostenvergelijking met wind op zee 1 windpark van 600 MW (Gemini –project van Typhoon) Kost aan bouw € 2,8 miljard Kost aan exploitatiesubsidie €300 miljoen/jr Gaat 10 jaar mee Levert niet gedurende 60% van de tijd 1 kerncentrale van 1.600 MW Kost aan bouw € 5 miljard Kost aan exploitatiesubsidie € 0 miljard/jr Gaat 40 – 60 jaar mee Levert niet gedurende 10% van de tijd Is dus goed voor 80 Gemini’s

 21. De weldaad van warmte

 22. Hoed u daarom voor……