slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pujian Kepada Allah S.W.T. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pujian Kepada Allah S.W.T.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48
juniper-octavio

Pujian Kepada Allah S.W.T. - PowerPoint PPT Presentation

101 Views
Download Presentation
Pujian Kepada Allah S.W.T.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ ِللهِ Segalapuji-pujianhanya bagi Allah S.W.T.

 2. Syahadah أَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ Akubersaksibahawasesungguhnyatiadatuhanmelainkan Allah, KeesaanNyatiadasekutubagiNyadanjugaAkubersaksibahawaPenghulukaminabi Muhammad S.A.W hambaNyadanrasulNya .

 3. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. Ya Allah, CucurilahrahmatdansejahterakeatashambaMudanrasulMuNabi Muhammad S.A.W dankeataskeluarganyadanparasahabatnya .

 4. WasiatTaqwa فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوْا اللهَ تَعَالَى، وَلاَزِمُوْا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، وَأَكْثِرُوْا مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ. فَإِنَّهَا سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ Wahaihamba-hamba Allah, Bertaqwalahkepada Allah dansentiasalahmengerjakanamal-amal yang solehdanperbanyakkanperbuatanketaatan. Sesungguhnyaiamenjadisebabkeselamatansaudaradariperkara yang membinasakan.

 5. PesananTaqwa TingkatkanKetakwaan Kepada Allah Laksanakanamalan yang disifatkansolehdanperkayakandiridenganaktivititaat Amalansolehmenyelamatkandiridaribinasadiduniadanakhirat

 6. Pengenalan Budaya yang baikdanpositifsebagaiamalansoleh MenjagaKebersihan TETAPI Umat Islam abaikandanmenganggaptiadakaitandenganajaran Islam.

 7. Islam mementingkankepada…. Kesahihah Kemurnianakidah Dibersihkandaripadaunsursyirik, bida’ah, maksiatdanpenyakitrohani

 8. Islam jugamahukanumatnya… Prihatinkebersihan Zahir PenampilanLuar Dapatmenghayatikemurnianrohanidanminda

 9. Firman Allah dalam Surah Al-MuddaththirAyat 1 - 4 يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ “Wahaiorang yang berselimut! Bangunlahsertaberilahperingatandanamaran (kepadaumatmanusia). Dan Tuhanmu, makaucaplahdaningatlahkebesaran-Nya Dan pakaianmu, makahendaklahengkaubersihkan”.

 10. Firman Allah dalamAyat 4 ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) Perintahsupayabersihtubuhbadan (fizikal), keluargadanpakaian Ditafsirkan Menjadikanamalanmenjagakebersihandiri, keluarga,tempattinggaldanpakaiandisampingkebersihanaqidah,ibadah, amalandanakhlak.

 11. Allah telahmenyarankanbahawa …. SebelumSOLAThendaklahBERWUDHU’ Bertujuanmembersihkananggotatertentukeranaberhadaskecil.

 12. Sebelumberwuduk pula….. Hendaklahbersihtubuhbadan, pakaiandantempatsolat Mengelakkandarinajisdanbahantercemar Bersihgigi (Siwak) untukhindarkandariberbau, bahayakankesihatanmulutdantubuhdll

 13. Nabis.a.wmenyifatkanamalansiwaksebagai….. مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ “(Siwakitu) membersihkanmulutdanmendapatkeredhaan Allah”.

 14. KebersihanFizikalsebagaiajaran Islam antaranyaialah…. MANDI keranaBerjunub, BerhadasBesar / SunatJumaat, Ihram / Wukuf Dapatmenyingkirkansebaranggangguankesihatandiri. Memberikesegarandankecergasandiri.

 15. Harimuliaini, HariJumaat…. Amalanmembersihdanmengemasdirisangatdigalakkan. Disunatkanjugamembersih kuku, memakaipakaianindahdanwangian.

 16. SabdaNabis.a.w. … مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةَ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ ، فيَرْكَعُ مَا بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامَهُ، حَتَّى يُصَلِّيَ ،كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.

 17. Maksudnya……. “BarangsiapamandipadahariJumaat, mengenakanharuman yang ada, memakaibaju paling indah, kemudiankeluardaripadarumahdengantenangsehinggatibadimasjidlalusolattahijyyatulmasjidjikaberkesempatandantidakmenggangguseseorang, laludiadiam (tidakbercakap) apabila imam tibadanmenunaikansolatsunat, makaorangtadidiberikanpenghapusandosasetiapharidiantarahariJumaatitudanJumaatberikutnya”.

 18. Kebersihantidakhanyakepada …. Penampilan, badan, pakaian danminuman TERMASUK Kebersihankepadatempattinggal, masjid, persekitarankampung, tempatawam, jalanraya, perhentiandll

 19. HadisdiriwayatkanolehAisyahr.a. (Riwayat Abu Daud) أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِيالدُّوْرِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ “Rasulullahs.a.wmemerintahkankamimembinamasjiddisetiapperkampungan dansupayadibersihdandiharumkan (tidakmembiarkansesuatu yang bolehmengeluarkanbaubusuk yang mengganggukantetamu Allah dimasjid.

 20. Kebersihanjugabertujuan …. Dapatmewujudkansuasanaharmonidanamandikalanganmasyarakat Jemaahmasjid, jiran, pengguna danorangramai. Menghormatiperasaanorang lain denganmenjagadanmemeliharakebersihan

 21. HikmahkepadaAmalanKebersihan ….. Iadituntutoleh agama dandiberikanganjaranpahala Iamenyumbangkepadakeharmoniandanmenaikkanimej Islam Islam agama kebersihan, keamanan, keselamatandanrahmat Dirimendapatkesihatan yang sihat darisudutjasmanidanrohani sertamenceriakanpersekitaran

 22. Firman Allah dalam Surah At-TaubahAyat 107 – 108 :- وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُون لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

 23. Maksudnya …. “Dan orang yang membinamasjiddengantujuanmembahayakan, danmenguatkankeingkaran, sertamemecah-belahkanperpaduanorang yang beriman, danuntuk (dijadikantempat) intipanbagiorang yang telahmemerangi Allah danRasulNyasebelumitu. Dan merekaakanbersumpahdenganberkata: Tidaklahkamikehendakimelainkanuntukkebaikansemata-mata. Padahal Allah menyaksikan, bahawasesungguhnyamerekaadalahberdusta. Janganlahengkausembahyangdimasjiditubuatselamanya, keranasesungguhnyamasjid (Qubaa), yang telahdidirikandiatasdasartakwadarimulalebihpatutengkausembahyangdidalamnya. Di sanaadalelaki yang sukamembersihkandirinya; dan Allah mengasihiorang yang membersihkandirimereka.”.

 24. Doa AntaraDuaKhutbah AamiinYaRabbalAalamin.. Tuhan Yang Memperkenankan DoaOrang-orang Yang Taat, BerilahTaufikKepada Kami Di DalamMentaatimu, AmpunilahKepadaMereka Yang MemohonKeampunan. Aamiin……

 25. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ لِلَّهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 26. Syahadah وَأَشْهَدُ أَن لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ Dan akubersaksibahawasesungguhnyatiadatuhanmelainkan Allah, KeesaanNyatiadasekutubagiNyadanjugaakubersaksibahawanabi Muhammad S.A.W hambaNyadanrasulNya.

 27. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ Ya Allah, CucurilahrahmatdansejahterakeatashambaMudanrasulMuNabi Muhammad S.A.W dankeataskeluarganyadanparasahabatnya .

 28. WasiatTaqwa فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوْا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ،وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ. Wahaihamba-hamba Allah, Bertaqwalahkepada Allah Taaladenganmengurniakanmudapatmembezakanantara yang hakdanbathildanmenghapuskankesalahan-kesalahanmudanmengampunkandosa-dosamu. Allah itumempunyaikelebihan yang agong.

 29. Seruan Bertakwalahkepada Allah denganseikhlasnya Dikurniakan Allah kepadahambaNyadapatbezakan benardansalah Dihapuskankesalahandankeampunandosa

 30. Kesandariutamakankebersihan, iaitu Menambahkeupayaandalammengerjakanibadatdanamalan Pekakepadakebersihanjanganlahsampaimenggangguorang lain. Cth : Pentingkanhalamanrumah yang bersihtetapihatidanperasaanjiranperludiutamakan, janganlahkecemarandisingkirkankepadajiran.

 31. SabdaRasulullahs.a.w. (Riwayat Al-Bukhari) وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ، قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ “Demi Allah tidakberiman. Demi Allah tidakberiman. Demi Allah tidakberiman”. Bagindaditanya “SiapakahyaRasulullah”. SabdaRasulullah : “Orang yang jirannyatidakamandaripadakeburukannya (termasukbahan-bahanbuangandansifat-sifatjeleknya)”.

 32. Ketahuilah …. Kebersihantidakdisifatkanpadadiridanindividu Kebersihanjugakepadakemudahanawamsptjalanraya, sungai, tempatawamdll Perbuatanmenghindarkansesuatu yang mengganggukeselesaanpenggunajalanrayasebagaiamalanbaik (amalanberpahala)

 33. SabdaNabis.a.w. عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالَ أُمَّتِيْ حُسْنِهَا وَسَيِّئِهَا، فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا، الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ “Dibentangkankepadaakuamalan-amalanumatku, baikdanburuknya. Makaakudapatidiantaraamalan yang baikumatkuialahmengalihdaripadajalansesuatu yang menyusahkanlalulalang”.

 34. Marilah …. menjadimuslim yang bersih 1 Menyakinidanhayatiamalan kebersihansebagaiamalansoleh 2 Pastikanusahamenjagakebersihandiri, keluarga, tempattinggal/ kenderaandan tidakgangguorang lain 3 Berilahkerjasamawujuddankekalkankebersihantempatdankemudahanawam 4 Jadikandiridankeluargasebagai contohmuslimcaknakebersihan

 35. Selawat

 36. Doa وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْن وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ أَجْمَعِيْن وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْن. Ya Allah, KurniakanlahKeredhaanKepadaKhulafa’ Rasyidin Dan SahabatSeluruhnyasertaPara TabiinDenganIhsanHinggaHariKemudian.

 37. Doa اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسلِمِيْنَ وَالْمُسلِمَاتِ وِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤمِنَاتِ اﻷَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَاﻷَمْوَاتِ Ya Allah, AmpunkanlahDosaGolonganMuslimin Dan Muslimat,mu’minin Dan Mu’minaatSamada Yang MasihHidupAtau Yang TelahMati.

 38. Ya Allah, Peliharakanlah Seri PadukaBaginda Yang DipertuanAgong Al WathiquBillahTuankuMizanZainalAbidin Ibni Al Marhum Sultan Mahmud Al MuktafiBillahShah Dan Seri PadukaBaginda Raja PermaisuriAgongTuankuNurZahirah. PeliharakanlahJuaZuriat-zuriatnya Serta KaumKerabatnya.

 39. Ya Allah, PeliharakanlahPemangku Raja, Tengku Mohammad Ismail Ibna Al-WathiqiBillah Sultan Mizan ZainalAbidin. Dan PeliharakanlahJuaPemimpin-Pemimpinnya, Ulama-Ulamanya, Pekerja-Pekerja Serta SeluruhRakyatnya Dari KalanganUmat Islam DenganRahmatMu. WahaiTuhan Yang MahaPenyayang.

 40. Doa YaAllah Muliakanlah Islam danOrang-orang Islam. Tolonglah Islam danOrang-orang Islam sertahimpunkanlahmerekadiataslandasankebenarandanagama.Hancurkanlahkekufurandanorang – orang yang syiriksertaorangmunafikdanjugamusuh-musuhMusertamusuh-musuh agama.

 41. Doa Ya Allah… AmpunkanlahDosa-dosaKami Dan Saudara-saudaraKami Yang TerdahuluTelahBeriman Dan JanganlahEngkauBiarkanKedengkianDalamHatiKamiTerhadapOrang-orang Yang Beriman.Sesungguhnya EngkauMahaPenyantun Dan MahaPenyayang.

 42. Doa Ya Allah … KamiTelahMenzalimiDiriKamiSendiri Dan SekiranyaEngkauTidakMengampunkanKami Dan MerahmatiKamiNescayaKamiAkanMenjadiOrang Yang Rugi. Ya Allah… KurniakanlahKepadaKami Kebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat Serta Hindarilah Kami Dari SeksaanNeraka.

 43. WahaiHamba-hamba Allah…. Sesungguhnya ALLAH menyuruhberlakuadil, danberbuatkebaikan, sertamemberibantuankepadakaumkerabatdanmelarangdaripadamelakukanperbuatan-perbuatankejidanmungkarsertakezaliman. Iamengajarkamu (dengansuruhandanlarangannyaini) supayakamumengambilperingatanmematuhinya.

 44. MakaIngatlah Allah Yang MahaAgungNescayaDiaAkanMengingatimu Dan Bersyukurlah Di AtasNikmat-nikmatnyaNescayaDiaAkanMenambahkanLagiNikmatItuKepadamu, danPohonlah Dari Kelebihannya, NescayaAkanDiberikannyaKepadamu. Dan SesungguhnyaMengingati Allah ItuLebihBesar (Faedah Dan Kesannya) Dan (Ingatlah) Allah MengetahuiApaYang KamuKerjakan.