pohled podnikatel na esk opera n programy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pohled podnikatelů na české operační programy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pohled podnikatelů na české operační programy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Pohled podnikatelů na české operační programy - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Pohled podnikatelů na české operační programy. Ing. Jiří Kohoutek KZPS, ATOK. Obsah:. Projekty podpořené z OP do 31.12.2006 Připomínky podnikatelů k OP 2004-2006 Zapracování připomínek do NRP 2007-2013 Jsou fondy a programy EU skutečně pro podnikatele?. Projekty OPPP k 31.12.2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pohled podnikatelů na české operační programy' - junior


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pohled podnikatel na esk opera n programy

Pohled podnikatelů na české operační programy

Ing. Jiří Kohoutek

KZPS, ATOK

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

obsah
Obsah:
 • Projekty podpořené z OP do 31.12.2006
 • Připomínky podnikatelů k OP 2004-2006
 • Zapracování připomínek do NRP 2007-2013
 • Jsou fondy a programy EU skutečně pro podnikatele?

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

projekty oppp k 31 12 2006
Projekty OPPP k 31.12.2006

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

p ipom nky podnikatel k op 2004 06
Připomínky podnikatelů k OP 2004-06
 • administrativně náročný systém
 • pomalá administrativní procedura
 • velmi dlouhé odezvy při dotazech na řídící agentury
 • nejasné, nedostatečné informace
 • kontinuální změny metodik
 • čerpání prostředků až po podpisu smlouvy
 • finanční prostředky dlouho po skončení projektu/etapy
 • netransparentní hodnocení projektů
 • nehodnoceny synergické efekty mezi projekty

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

spole n stanovisko kzps a hk k nrp 07 13 kv dne 25 9 2005
Společné stanovisko KZPS a HK k NRP 07-13ŘKV dne 25.9.2005
 • více otevřít prostor pro ostatní, než jen malé a střední firmy
 • ve shodě s hodnotitelem „ex ante“ výrazně zjednodušit celou strukturu operačních programů
 • dosáhnout pro platební jednotky vytvoření jednotných metodik (včetně metodiky kontrol)
 • zvážit vhodný dohled nad jednotlivými programy v procesu jejich realizace
 • dosáhnout toho, aby financování projektů bylo průběžné (financované po etapách), nebo předfinancované (zálohově), v žádném případě však NE dodatečně financované

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

spole n stanovisko kzps a hk k nrp 07 13 kv dne 25 9 20051
Společné stanovisko KZPS a HK k NRP 07-13ŘKV dne 25.9.2005
 • významně zvýšit procento finančních alokací pro OP Podnikání a inovace, a to minimálně na 15%
 • navrhujeme sloučit OP Podnikání a inovace a OP VVI do jednoho programu v gesci MPO tak, aby nedošlo k zbytečným překryvům
 • navrhujeme, aby MPO mělo gesci a agentura CzechInvest byla implementační agenturou pro programy i z jiných OP než OP Podnikání, u kterých budou žadateli podnikatelé

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

spole n stanovisko kzps a hk k nrp 07 13 kv dne 25 9 20052
Společné stanovisko KZPS a HK k NRP 07-13ŘKV dne 25.9.2005
 • navrhujeme obsah prioritní osy „konkurenceschopný podnikatelský sektor“ doplnit takto vytvořit podprogramy na podporu, restrukturalizaci a transformaci „citlivých odvětví“ (textilní a oděvní průmysl a potravinářský průmysl), která byla v nedávné minulosti vystavena mimořádně silným změnách (dopadům)
 • prosazovat takový systém, který umožní přesouvat finanční zdroje mezi programy v případě, že některé nebudou čerpány
 • ..

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

p ipom nky podnikatel k oppp
Připomínky podnikatelů k OPPP

SHRNUTÍ:

 • Složitý systém
  • zjednodušení systému
  • snížení administrativy
 • Zpětné financování
  • zálohové financování
 • Netransparentní systém hodnocení projektů
  • standardizovaný systém hodnocení
  • integrované projekty

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

realita
REALITA?

Operační programy na léta 2007-2013

jsou schvalovány

na konci roku 2007

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

realita1
REALITA?
 • PROBLÉM: Složitý systém
  • 24 OP
  • není jasný správce programu V&V (máme konec roku 2007)
  • mění/hledají se implementační agentury (máme konec roku 2007)
  • Několik nových administračních systémů na správu projektů

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

realita2
REALITA?
 • PROBLÉM: Zpětné financování
  • Zálohové financování nebude (až na malé výjimky)!

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

realita3
REALITA?
 • PROBLÉM: Netransparentní systém hodnocení projektů
  • Systém hodnocení – nesjednocen
  • Integrované (systémové) projekty (ne) budou ?

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

pro dokreslen
… pro dokreslení …

V mezidobí jsme neseděli a nečekali, až nám spadnou OP do klína

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

pro dokreslen1
… pro dokreslení …
 • Zapojili jsme se do:
  • ŘKV,
  • Monitorovacích výborů,
  • kulatých stolů,
  • koordinačních skupin,
 • Prosazovali jsme zmiňované i další požadavky (zařazení zaměstnavatelských svazů do „cílových skupin“, systémové projekty pro „restrukturalizující“ se odvětví, …)

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

pro dokreslen2
… pro dokreslení …
 • KZPS oslovilo premiéra, ministra MPO, MPSV, MŠMT, MMR

Byly naše požadavky v konečné fázi zapracovány

 • Za základní požadavky považujeme:
 • podstatně zvýšit přístup „velkých“ podniků (nespadajících do kategorie malý a střední podnik) ke všem operačním programům
 • maximálně zjednodušit byrokracii nutnou k implementaci
 • zajistit, aby financování všech operačních programů bylo zálohové (nebo průběžné), v žádném případě však následné
 • aby ke všem operačním programům měly přístup (patřily do cílové skupiny) zaměstnavatelské svazy ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 40/1964 Sb.

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

slide16
Jsou tedy fondy a programy EU nastaveny i pro podnikatele

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

slide17
Snad nás následující řečníci přesvědčí,

že naše obavy jsou liché

a že fondy pro podnikatele

JSOU

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

slide18
Náš cíl :

KRITIKA

SPOLEČNÉ DOPRACOVÁNÍ

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

slide19
Děkuji Vám za pozornost

Jiří Kohoutek

ATOK

kohoutek@atok.cz

„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“