pracoholizm n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pracoholizm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Pracoholizm - PowerPoint PPT Presentation


 • 304 Views
 • Uploaded on

Pracoholizm. WYPALENIE ZAWODOWE. Pracoholizm/zespół uzależnienia od pracy - definicja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pracoholizm' - june


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pracoholizm
Pracoholizm

WYPALENIE ZAWODOWE

pracoholizm zesp uzale nienia od pracy definicja
Pracoholizm/zespół uzależnienia od pracy - definicja
 • To „odchylenie od równowagi między pracą a innymi istotnymi stronami codziennego życia człowieka”, polegające na wysokim zaangażowaniu w pracę, poczuciu wewnętrznego przymusu jej wykonywania oraz (b. często) – niskim z niej zadowoleniu.
 • To tzw. nowe uzależnienie, w którym – przynajmniej na początku – substancje odurzające nie odgrywają żadnej roli.
pracoholizm zesp uzale nienia od pracy definicja1
Pracoholizm/zespół uzależnienia od pracy - definicja
 • Pracoholizm to zaburzenie przejawiające się przymuszaniem samego siebie do pracy, niemożnością regulowania własnych nawyków związanych z pracą, nadmiernym zaangażowaniem się w nią, aż do zaniechania innych czynności życiowych
 • Pracoholizm powoduje, że osoba uzależniona, gdy pozostaje bez pracy odczuwa napięcie, rozdrażnienie lub apatię i zniechęcenie
pracoholizm uwarunkowania
Pracoholizm - uwarunkowania
 • Zewnętrzne (obiektywne):
 • kultura (praca, sukces zawodowy wartościami naczelnymi – zob. USA, Japonia)
 • uwarunkowania społeczno-ekonomiczne (potrzeby pracodawców, trudny rynek pracy – bezrobocie: konieczność poszanowania miejsca pracy, nieraz emigracji zarobkowej)
 • uwarunkowania mikrospołeczne (problemy życia rodzinnego i ucieczka od nich; status cywilny – singiel musi coś zrobić z czasem) – zazębiające się z subiektywnymi (kolejny slajd)
pracoholizm uwarunkowania1
Pracoholizm - uwarunkowania

2.Wewnętrzne (osobowościowe, subiektywne)

 • ludzie nazbyt ambitni („wewnątrzsterowni”)
 • przekonanie o niezastępowalności, o poradzeniu sobie z obowiązkami bez względu na ich liczbę
 • potrzeba doznań/adrenaliny,
 • potrzeba awansu społecznego - aspirowanie do wyższej klasy/warstwy – czyt. „Tańczący jastrząb” Juliana Kawalca lub zob. film; uwaga na mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania stresu i chorób
pracoholizm uwarunkowania2
Pracoholizm - uwarunkowania
 • ludzie niepewni siebie, potrzebujący uznania, potwierdzenia ich wartości („zewnątrzsterowni”)
 • w obu przypadkach, zarówno ludzi nazbyt ambitnych, jak i niepewnych - oprócz podłoża psychosomatycznego:
 • nastawienia rywalizacyjnego
 • potrzeby realizacji zamiłowań można dopatrywać się wpływów socjalizacyjnych:
 • wzorców zachowań przejawianych przez najbliższych
 • oczekiwań formułowanych przez otoczenie
pracoholizm uwarunkowania3
Pracoholizm – uwarunkowania
 • Przyczyny osobowościowe
 • kluczowe wydarzenia z dzieciństwa (wzorce, oczekiwania, wymagania otoczenia)
 • zaburzenia poznawcze (kompulsywny [natręctwo, obsesja] bądź narcystyczny aspekt osobowości)
 • praca źródłem stresu wyzwalającego adrenalinę
 • ucieczka od problemów osobistych
 • Przyczyny społeczne
 • uwarunkowania aktywności zawodowej
 • stan cywilny (status rodzinny)
 • wzorce spędzania czasu wolnego
inna klasyfikacja przyczyn i uwarunkowa
Inna klasyfikacja przyczyn i uwarunkowań
 • predyspozycje wrodzone
 • wychowanie w rodzinie
 • sytuacja rodzinna
 • życie uczuciowe (zob. film „Social network”)

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE

 • uwarunkowania rynku pracy
 • wymagania stawiane przez pracodawcę
 • postawa otoczenia
 • nowe technologie informatyczne
fazy rozwoju pracoholizmu
Fazy rozwoju pracoholizmu
 • Faza początkowa
 • utrata poczucia czasu spędzanego w pracy
 • zaniedbywanie najbliższych (dotychczasowych zajęć sprawiających przyjemność)
 • zaburzenia fizyczne i psychiczne
 • Faza krytyczna
 • wycofanie z życia społecznego (także porzucenie hobby, odstawienie zajęć rekreacyjnych)
 • pojawienie się poczucia winy
 • pojawienie się dolegliwości zdrowotnych (np. nadpobudliwości, problemów ze snem, trawieniem)
fazy rozwoju pracoholizmu1
Fazy rozwoju pracoholizmu
 • Faza chroniczna
 • permanentne zmęczenie
 • spadek wydajności pracy (jak w alkoholizmie: coraz mniejsze dawki wystarczą do upojenia)
 • zespół abstynencyjny (nieprzyjemne doznania psychiczne i fizyczne, które pojawiają się po odstawieniu środka uzależniającego, tu: pracy)
 • poważne choroby somatyczne i psychiczne (z japońskim karoshi włącznie)
fazy rozwoju pracoholizmu 6 faz
Fazy rozwoju pracoholizmu (6 faz)
 • Faza stosowania (inaczej – wypróbowywania nowego zachowania, tu – intensywnej pracy)
 • Faza nadużywania (odnajdywanie zadowolenia, uzyskiwanie satysfakcji z takiej formy aktywności)
 • Faza dominacji (praca pochłania bez reszty, staje się priorytetem)
 • Faza używania problemowego (pracoholizm spowodował już tyle złego w życiu osobistym, rodzinnym człowieka, że staje się lekarstwem na nie)
 • Faza kryzysu (faza przemęczenia, wycieńczenia, ale bez recepty innej niż praca)
 • Faza wymuszonej abstynencji (próba zmiany zachowania, ale kończąca się porażką)
typologie pracoholik w
Typologie pracoholików
 • Wg Barbary Killinger:
 • Kontrolerzy (jednostki przejawiające zachowania typu A, w przeciwieństwie do zachowań typu B; typ A to najczęściej mężczyźni, zasadniczy, sztywni w poglądach, niecierpliwi, reagujący agresywnie; typ B to ludzie nieagresywni, mniej napięci, nienastawieni na współzawodnictwo)
 • Narcystyczni kontrolerzy (w odróżnieniu od kontrolerów – przede wszystkim dbają o własny interes, chronią mniemanie o sobie)
 • Zadowalacze (sprawiają wrażenie zadowolonych, działają, by zadowolić innych, szanują pracę)
typologie pracoholik w1
Typologie pracoholików
 • Wg Lucyny Golińskiej:
 • Pracoholik „do szpiku kości” (można powiedzieć - urodzony; tak już ukształtowany, perfekcjonista)
 • Pracoholik sytuacyjny (poszukuje pracy, rzuca się w wir pracy, bo w niej czuje się bezpieczny; pracowitość nie jest jego cechą „przyrodzoną”)
 • Pracoholik uciekinier (jest podobny do sytuacyjnego, tyle że ucieka w pracę, aby zapomnieć o kłopotach domowych, osobistych)
 • Pracoholik nawrócony (jak alkoholik – abstynent)
 • Pseudopracoholik (eksponuje swoją pracowitość instrumentalnie - by awansować, zyskać uznanie…)
typologie pracoholik w2
Typologie pracoholików
 • Wg Diany Fassel
 • Kompulsywny pracoholik („do szpiku kości”, traktujący pracę jak rytuał, coś przymusowego)
 • Okresowy pracoholik (pracujący nieraz bez opamiętania, ale nie non stop; poniekąd pracoholik sytuacyjny)
 • Ukryty pracoholik (to taki zadowalacz; sprawia dobre wrażenie do coraz gorszej gry)
 • Anorektyczny pracoholik (unika pracy, rzucenia się w jej wir, bo boi się tego, czego doświadczył)
typologie pracoholik w3
Typologie pracoholików
 • Pracoholik nieustępliwy (to taki typ stereotypowy, taki „do szpiku kości”, kompulsywny)
 • Pracoholik bulimiczny (ma problem z rozpoczęciem pracy, kiedy zaś czas nagli, pracuje jak szalony, przemęcza się, znów zniechęca – czyli „pożera” pracę, a potem niż „wymiotuje”)
 • Pracoholik z deficytem uwagi (jego gotowość do pracy jest wykorzystana w zbyt małym stopniu; świetny w sytuacjach kryzysowych, nuda go wypacza, staje się nieznośny)
 • Pracoholik delektujący się pracą (poukładany jak szwajcarski zegarek, jak praca, którą sobie planuje i którą systematycznie, inaczej niż „bulimiczny”, wykonuje)
negatywne skutki pracoholizmu
Negatywne skutki pracoholizmu
 • Dla samego pracoholika
 • wypalenie psychiczne, choroby somatyczne, nałogi
 • utrata więzi towarzyskich, zubożenie egzystencji
 • Dla jego rodziny
 • niezaspokajanie potrzeb rodziny i jej członków
 • sieroctwo społeczne dzieci i „dziecięce rodzicielstwo”
 • nadmierne oczekiwania wobec dzieci, infekowanie pracoholizmem
 • rozpad więzi rodzinnych, rozpad małżeństwa, rodziny
 • Dla organizacji zatrudniającej pracoholika
 • arogancja, konfliktowość, brak współpracy z zespołem
 • wskutek wypalenia - niska wydajność pracy
pozytywne skutki pracoholizmu
Pozytywne skutki pracoholizmu
 • Dla samego pracoholika
 • awans, wyższe uposażenie, prestiż
 • Dla jego rodziny
 • większe możliwości materialne, szanse edukacyjne dzieci, prestiż
 • Dla organizacji zatrudniającej pracoholika
 • organizacja ma oddanego i/lub wydajnego pracownika – co prawda do czasu, ale przecież zawsze można go zastąpić kimś niewypalonym
spo eczne skutki pracoholizmu
Społeczne skutki pracoholizmu
 • W społeczeństwach o – by tak rzec – rozdymanej etyce pracy konsekwencje mogą być dotkliwe biologicznie (Japonia i ok. 10 tys. ofiar rocznie z przepracowania, a śmierć nie jest tam przecież jedynym skutkiem przepracowania; warto też przypomnieć, że w Polsce na drogach ginie 4,5 – 5 tys. osób)
 • Za konsekwencjami biologicznymi idą koszty finansowe (leczenia, zasiłków, z czasem małej wydajności, bezrobocia)
 • Konsekwencje prawne (rozwody – co czwarty w USA) i demograficzne (migracje, które – wraz z towarzyszącym im pracoholizmem - mogą być także przyczyną rozwodów) i idące za nimi koszty społeczne, ekonomiczne…
pracoholizm leczenie metody
Pracoholizm – leczenie/metody
 • Podobnie, jak w przypadku przestępcy, niezbędna jest swoista resocjalizacja (powrót do wachlarza wartości obejmującego więcej pozycji niż tylko praca);
 • Niezbędne jest nabranie dystansu do pracy, nauczenie się właściwego planowania czasu, pozbycie się poczucia winy z powodu zażywanego relaksu, czasu poświęconego i spędzonego wraz z rodziną, oddania się zamiłowaniom innym niż praca.
 • Metody
 • psychoterapia indywidualna (bez komórki, komputera)
 • psychoterapia rodzinna (wspólnota musi się odnaleźć)
 • grupy wsparcia (doświadczenie innych może być cenne)
czy jestem pracoholikiem odpowiedz tak lub nie na ka de z pyta
Czy jestem pracoholikiem – odpowiedz „tak” lub „nie” na każde z pytań
 • Czy jesteś bardziej podekscytowany myśląc o swojej pracy niż o rodzinie, dzieciach, przyjaciołach, hobby czy też innych pozazawodowych przyjemnościach?
 • Czy przeżywasz momenty, w których potrafisz wykonywać swoją pracę błyskawicznie, a innym razem takie, w których nie możesz zrobić nic, choćbyś chciał?
 • Czy pracujesz leżąc w łóżku tuż przed snem, podczas weekendów, na wakacjach, w święta?
 • Czy praca jest tym rodzajem aktywności, który lubisz najbardziej i to o niej najchętniej opowiadasz?
 • Czy bywasz zniecierpliwiony w stosunku do ludzi, którzy mają inne priorytety niż praca?
czy jestem pracoholikiem odpowiedz tak lub nie na ka de z pyta1
Czy jestem pracoholikiem – odpowiedz „tak” lub „nie” na każde z pytań
 • Czy traktujesz wszystko, w tym zabawę, jako okazję do rywalizacji?
 • Czy irytujesz się, kiedy inni proszą Cię, żebyś przestał pracować i zajął się czymś innym?
 • Czy Twój długi czas pracy odbija się niekorzystnie na Twojej rodzinie lub przyjaźniach?
 • Czy myślisz o swojej pracy, kiedy zasypiasz, prowadzisz samochód lub gdy inni do Ciebie mówią?
 • Czy pracujesz lub czytasz w trakcie jedzenia?
 • Jak interpretować wynik testu?
 • 1-3 pkt.: masz zdrowe podejście do pracy
 • 4-6 pkt.: jesteś zagrożony pracoholizmem
 • 7-10 pkt.: wizyta u psychologa jest konieczna
definicja
Definicja
 • „Zespół fizycznego i emocjonalnego wyczerpania, którego rezultatem jest rozwój negatywnej samooceny i negatywnego nastawienia do pracy oraz spadek zainteresowania problemami pacjenta” (petenta)

Christina Maslach (ona i Herbert Freudenberger użyli jako pierwsi terminu „burnout”)

 • „San fizycznego, emocjonalnego i umysłowego wyczerpania spowodowany przez długotrwałe zaangażowanie się w sytuacje emocjonalnie obciążające”

Pines, Aronson, Kafry

 • Stan ten ujawnia się również nadmiernym dystansowaniem się w relacjach zawodowych, a obniżone poczucie osiągnięć osobistych wyraża się spadkiem poczucia własnych kompetencji, zadowolenia i efektywności w pracy!
wypalenie zawodowe uwarunkowania
Wypalenie zawodowe - uwarunkowania
 • Uwaga - helping proffessions
 • Wypalenie zawodowe występuje głównie wśród tych grup zawodowych, których istotą jest bliski, angażujący kontakt interpersonalny, bezpośrednia praca z ludźmi, emocjonalnie nasycone interakcje
 • Wypalenie zawodowe jest efektem doświadczenia przewlekłego, specyficznego stresu (emocjonalnego i interpersonalnego), wynikającego z natury zawodów społecznych.
syndrom wypalenia
Syndrom wypalenia
 • Składają się nań 4 podstawowe symptomy:
 • Wyczerpanie;
 • Rozczarowanie i nieuzasadnione poczucie niedoceniania;
 • Zanik autentyczności;
 • Uczucie słabnącej efektywności.
przyczyny wypalenia zawodowego
Przyczyny wypalenia zawodowego
 • Najczęściej wyróżniamy dwie grupy zmiennych charakteryzujących relacje człowiek - praca:
 • Czynniki zewnętrzne, środowiskowe (związane ze strukturą pracy, zawodu, organizacji)
 • Czynniki wewnętrzne, indywidualne (usposabiające lub uodporniające wobec wypalenia cechy podmiotu)
czynniki zewn trzne
Czynniki zewnętrzne
 • Ch. Maslach wykazuje następujące obszary niedopasowania między osobą a środowiskiem pracy:
 • Zbyt duże obciążenie pracą
 • Brak kontroli i współdecydowania
 • Niedostateczne wynagrodzenie
 • Rozpad wspólnoty
 • Brak sprawiedliwości
 • Konflikt wartości
czynniki wewn trzne
Czynniki wewnętrzne
 • Zalicza się do nich:
 • Wrażliwość na otaczające bodźce,
 • Lękliwość,
 • Kontrolę emocjonalną,
 • Samoocenę,
 • Poczucie własnej skuteczności,
 • Możliwość sprawowania kontroli nad sytuacją,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
grupy osoby ryzyka
Grupy/osoby ryzyka
 • Perfekcjoniści i osoby biorące na siebie więcej, niż mogą udźwignąć,
 • Kobiety spełniające 2 lub 3 role jednocześnie, np. aktywnej zawodowo gospodyni domowej i matki,
 • Osoby wysoko stawiające poprzeczkę sobie i innym,
 • Osoby wykonujące każde zadanie z najwyższym zaangażowaniem,
 • Osoby konserwatywne i dogmatyczne,
grupy osoby ryzyka1
Grupy/osoby ryzyka

6.Osoby niepotrafiące odmówić i poświęcające się dla innych (nieasertywne),

7. Osoby ze skłonnością do idealizmu, przesadnego perfekcjonizmu i stosowania przymusu wobec siebie i innych,

 • Osoby, które nie są w stanie dzielić się pracą i chcą wszystko robić same,
 • Osoby definiujące się tylko poprzez pracę, traktujące firmę jako zastępcze zaspokojenie innych potrzeb,
 • Osoby, które robią wszystko dla innych, tłumiąc przy tym własne potrzeby,
grupy osoby ryzyka2
Grupy/osoby ryzyka

11.Osoby niedoceniające własnego wkładu w przedsięwzięcia, które jednocześnie zbyt wiele spraw uważają za ważne i nie pozwalają sobie na dystans wobec problemów zawodowych,

12.Osoby patrzące w przyszłość zbyt optymistycznie i przeceniające szanse na sukces, bez realnej oceny stopnia ryzyka,

13.Partnerzy, którzy w swoim związku nie są w stanie odróżnić bliskości od zniewolenia.

wsp lne cechy osobowo ci os b podatnych na wypalenie zawodowe
wspólne cechy osobowości osób podatnych na wypalenie zawodowe
 • Wygórowane oczekiwania wobec siebie (wobec kariery i własnej efektywności) i innych,
 • Duże zaangażowanie,
 • Niezaspokojona potrzeba miłości,
 • Pragnienie zdobycia pochwał, uznania (dowartościowania)
 • Obniżone zdolności do radzenia sobie ze stresem, frustracją,
 • Niewystarczający w subiektywnej ocenie czas na odpoczynek i regenerację,
 • Złe nawyki ograbiające organizm z zasobów energetycznych,
 • Odbieranie świata jako kształtowanego przez innych.
inne wa ne czynniki zewn trzne i wewn sprzyjaj ce procesowi wypalenia
Inne ważne czynniki zewnętrzne i wewn. sprzyjające procesowi wypalenia
 • Ilościowe i jakościowe przeciążenie pracą (konflikt kompetencyjny, nadmiar biurokracji),
 • Wykonywanie czynności rutynowych bez możliwości dalszego rozwoju osobistego,
 • Jednostronność kontaktów (JEDNOSTRONNOŚĆ ZADAŃ, CZYNOŚCI)
 • Nadmierna kontrola przez przełożonych (zarządzani w skali mikro),
 • Brak jednoznacznych celów pracy i możliwości utożsamiania się z nimi,
 • Duża presja z zewnątrz przy nikłych własnych możliwościach wpływania na wykonywanie zadania,
inne wa ne czynniki zewn trzne i wewn sprzyjaj ce procesowi wypalenia1
Inne ważne czynniki zewnętrzne i wewn. sprzyjające procesowi wypalenia
 • Złe zarządzanie (przez przełożonych),
 • Niedostateczne wsparcie ze strony kolegów,
 • Zła atmosfera w zespole – szczególnie ważna dla ludzi ceniących harmonijne kontakty z innymi,
 • Napięcie i pośpiech,
 • Niestabilny związek,
 • Stres w rodzinie,
 • Brak przyjaciół.
schematy stadia etapy wypalenia zawodowego
Schematy/stadia/etapy wypalenia zawodowego

Stadia wg Ch. Maslach:

 • Wyczerpanie emocjonalne
 • Depersonalizacja
 • Brak poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji w związku z wykonywaniem pracy, wręcz poczucie braku kontroli nad nią, niechęć do jej wykonywania
schematy stadia etapy wypalenia
Schematy/stadia/etapy wypalenia…
 • Badania m.in. R. Gołębiewskiego i T. Marka doprowadziły do następujących konstatacji:
 • depersonalizacja, brak poczucia osiągnięć, wyczerpanie emocjonalne to wymiary, które z różną siłą i w różnym zestawie mogą pojawiać się
 • w różnych fazach (od I do VIII),
 • na różnych etapach (od A do D)
 • etap A (brak wypalenia zawodowego)
 • etap B (średni stopień wypalenia)
 • etap C (umiarkowane wypalenie zawodowe)
 • etap D (wysokie wypalenie w każdym z wymiarów)
spirala wypalenia zawodowego i jej fazy
Spirala wypalenia zawodowego ijej fazy
 • Idealistyczny zapał
 • Dystans
 • Emocjonalizacja
 • Rozpad
 • Zobojętnienie
 • Depersonalizacja i objawy fizyczne
 • „Rien ne va plus!”
cztery fazy etapy wypalenia jako procesu narastaj cego rozczarowania
Cztery fazy – etapy wypalenia jako procesu narastającego rozczarowania
 • Entuzjazm,
 • Stagnacja,
 • Frustracja,
 • Apatia.

UWAGA! – porównanie pracoholizmu z wypaleniem

skutki wypalenia zawodowego
Skutki wypalenia zawodowego

Wymienia się osiem sygnałów wskazujących na zjawisko wypalenia zawodowego:

 • Niechęć towarzysząca wychodzeniu do pracy;
 • Ciągłe skargi na odczuwany brak chęci do pracy bądź przepracowanie;
 • Poczucie izolowania przez otoczenie;
 • Ogólny pesymizm życiowy, systematyczny przyrost negatywnych kontaktów z klientami;
 • Poirytowanie, brak cierpliwości i ogólna drażliwość;
 • Częste choroby, zaburzenia ze strony układu wegetatywnego bez rozpoznawalnych przyczyn (STRES);
 • Skłonności samobójcze
ofiary wypalenia zawodowego cierpi na
Ofiary wypalenia zawodowego cierpią na:
 • Wyczerpanie fizyczne,
 • Wyczerpanie emocjonalne,
 • Wyczerpanie nastawieniowe (depersonalizacja).

PRZEJAWEM DEPERSONALIZACJI SĄ:

 • Obojętność i dystansowanie się wobec problemów klienta/pacjenta/petenta.
 • Powierzchowność kontaktu,
 • Skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów, np. traktowanie przez lekarzy pacjentów jako przypadków.
najcz ciej wyst puj cymi objawami obni onego poczucia dokona osobistych s
Najczęściej występującymi objawami obniżonego poczucia dokonań osobistych są:
 • Spostrzeganie swojej pracy z klientem w negatywnym świetle,
 • Niezadowolenie z osiągnięć w pracy,
 • Przeświadczenie o braku kompetencji,
 • Utrata wiary we własne możliwości,
 • Poczucie niezrozumienia ze strony przełożonych,
 • Stopniowa utrata zdolności do rozwiązywania pojawiających się problemów,
 • Niemożliwość dostosowania się do trudnych warunków zawodowych.
sposoby przeciwdzia ania zjawisku wypalenia zawodowego
Sposoby przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego
 • W profilaktyce wypalenia zawodowego powinno się stosować:
 • Strategie negatywne,
 • Strategie pozytywne.
poziomy dzia a prewencyjnych i zaradczych wobec zespo u wypalenia zawodowego
poziomy działań prewencyjnych i zaradczych wobec zespołu wypalenia zawodowego
 • Indywidualny (przez odwoływanie się do jednostkowych zasobów),
 • Indywidualno - instytucjonalny (przez wzmocnienie odporności pracownika na stresy zawodowe),
 • Instytucjonalny (skupione na podniesieniu jakości pracy i obniżeniu jej kosztów).
koncepcja sze ciofazowej przemiany wewn trznej
Koncepcja sześciofazowej przemiany wewnętrznej
 • Odciążenie.
 • Odczarowanie.
 • Odkrycie.
 • Decyzja.
 • Rozwinięcie.
 • Odprężenie.
zapobieganie wypaleniu niezb dnik
ZAPOBIEGANIE WYPALENIU - NIEZBĘDNIK
 • Zaakceptuj stan faktyczny. „Jest jak jest.” Zmniejsz obroty, pozwól sobie na przerwę i zdobycie dystansu. Sprawdź, jak bardzo jesteś zagrożony wypaleniem: naucz się rozumieć własne ciało. Potraktuj poważnie bóle fizyczne, przestań zaprzeczać sytuacji. Tabletki nie są rozwiązaniem.
 • Spójrz inaczej na swoją osobowość, uświadom sobie własne cele, wartości, wyobrażenia.
 • Zastanów się nad możliwościami radzenia sobie z obciążeniami, oczekiwaniami i wypaleniem – najlepiej nie w samotności. Unikaj izolacji, znajdź partnera do rozmowy na ten temat.
zapobieganie wypaleniu niezb dnik1
ZAPOBIEGANIE WYPALENIU - NIEZBĘDNIK
 • Naucz się stawiać siebie na pierwszym miejscu, unikaj zbytniego zaangażowania w sprawy innych ludzi. Naucz się konsekwentnie mówić „nie”, zrelatywizuj swoje wymagania i oczekiwania.
 • Żyj i pracuj we własnym tempie, w rozsądnym wymiarze czasowym i z indywidualnie określoną częstotliwością. Nie spiesz się, nie bądź niecierpliwy, nie stosuj wobec siebie presji.
 • Bądź autentyczny, aktywnie przejmuj odpowiedzialność za wszystko, co robisz, i za siebie, a więc za własne życie. To ty jesteś twórcą swojego szczęścia w życiu.
zapobieganie wypaleniu niezb dnik2
ZAPOBIEGANIE WYPALENIU - NIEZBĘDNIK
 • Podejmuj decyzje zgodnie ze swoimi wartościami, intuicją i potrzebami, nie próbuj przeskoczyć samego siebie.
 • Ustal priorytety i zorganizuj siebie, swoje otoczenie i dzień powszedni, planując porządkując oraz ustalając stopnie ważności. Nie rozmieniaj się na drobne i spraw, by twoje życie było czymś więcej niż ciągłym „gaszeniem pożarów”.
 • Nie wytężaj się za bardzo, unikaj przesadnego zaangażowania. Dbaj o siebie, pamiętaj o relaksie, troszcz się o równowagę ciała, umysłu i ducha.
zapobieganie wypaleniu niezb dnik3
ZAPOBIEGANIE WYPALENIU - NIEZBĘDNIK
 • Nie walcz ze swoimi obciążeniami. Profilaktyka i zapobieganie są najważniejsze w zachowaniu zdrowia. Obchodź się ze sobą, swoim ciałem i duszą z miłością: stosuj medytację i techniki relaksacyjne, uprawiaj sport, pamiętaj o zbilansowanej diecie i dostarczaniu organizmowi wystarczającej ilości płynów, witamin oraz światła.
 • Zatrzymaj błędne koło złych myśli, lęków, frustracji, zamartwiania się. To blokuje umysł. Zatroszcz się lepiej o sprawy naprawdę ważne.
 • Żyj „tu i teraz”, bądź tolerancyjny, spokojny. I myśl o tym, że z uśmiechem na twarzy wszystko idzie łatwiej.