Jak se p ibl it k d tem
Download
1 / 12

Jak se přiblížit k dětem - PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on

Jak se přiblížit k dětem. psychologické poznatky ve výchově. obsah myšlení. změna struktury myšlení. Na co přišel pan Piaget. roste skokem. roste spojitě. věk [ roky ]. věk [ roky ]. obsah myšlení = hardware. struktury myšlení = software. Vývoj hardware a software.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jak se přiblížit k dětem' - june


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak se p ibl it k d tem

Jak se přiblížit k dětem

psychologické poznatky ve výchově


Na co p i el pan piaget

obsah myšlení

změna struktury myšlení

Na co přišel pan Piaget

roste skokem

roste spojitě

věk [roky]

věk [roky]


V voj hardware a software

obsah myšlení = hardware

struktury myšlení = software

Vývoj hardware a software

roste spojitě

roste skokem

věk [roky]

věk [roky]


Jak dojde ke zm n lidsk ho softwaru
Jak dojde ke změně lidského softwaru

AHA!

podnět

struktura

obsahDynamika vyva ov n

jen několik týdnů

až měsíců

Dynamika vyvažování

5

  • Počet vyvažovacích kroků =

  • Rychlost vyvažování =

struktura

myšlení

0 2 7 11 17 25

věk [roky]


P t st di zm ny struktury my len piaget kohlberg fowler
Pět stádií změny struktury myšlení(Piaget, Kohlberg, Fowler)

struktura myšlení

fakta

události

koncepty

ideály

intuice

vztahy

principy

0

I

II

III

IV

V

psycho-motorika

12

(10-13)

2

25

(24-27)

7

18

(17-20)

fyzický věk


Sch dky ke zralosti
Schůdky ke zralosti

vývoj myšlení

vývoj morální

vývoj sociální

vývoj duchovní


Pro se sourozenci h daj
Proč se sourozenci hádají

PRINCIP:

Dítě má obecně nejnižší toleranci vůči dětem ze stádia, které právě opustilo.

APLIKACE:

Starší děti se necítí dobře mezi mladšími dětmi z nižšího stádia, není-li brán zřetel na jejich odlišnosti.

APLIKACE:

Lépe si porozumí děti, které mezi sebou mají minimálně jedno vývojové stádium.


Pro m me pocit e n m d ti nerozum
Proč máme pocit, že nám děti nerozumí

PRINCIP:

Člověk posuzuje dítě z perspektivy svého stádia a diví se, že mu dítě nerozumí.

APLIKACE:

Rodiče nebo vedoucí musí mít znát nástroj myšlení dítěte v jeho stádiu (kouzelné slovíčko).

APLIKACE:

Mít vztah k dětem znamená vžít se do dítěte na úrovni jeho kouzelného slovíčka.


Jak to je s v rou d t te
Jak to je s vírou dítěte

PRINCIP:

Vztah dítěte k Bohu je legitimní v každém stádiu.

APLIKACE:

Děti nejsou o nic méně duchovně citliví než dospělí, jen se mění povaha jejich vztahu k Bohu/Kristu tak, jak procházejí jednotlivými stádii.

APLIKACE:

Když dítě věří v Boha/Krista, očekávejme od něj jen takovou míru víry a vztahu k Bohu, která odpovídá jeho stádiu a možnostem víru uchopit. (viz studie J. Fowlera)


Zdroje a doporu en literatura
Zdroje a doporučená literatura

  • Karyn Henleyová, Citlivé vyučování, Samuel, 2000

  • Pavel Říčan, CSc., Cesta životem, Panorama, encyklopedie Pyramida, 1990, dotisk Portál, Praha 2004

  • Jean Piaget, Bärbel Inhelderová, Psychologie dítěte, Portál, 1997

  • Horst Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, Portál, 1997


ad