Koncepce rozvoje knihoven r na l ta 2011 2014
Download
1 / 54

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014. 28.4.2011 Knihovnická dílna 2011 Vít Richter Národní knihovna ČR. Proč nová koncepce?. Minulá koncepce: období 2004 – 2010 Nové technologické a společenské změny, které ovlivňují činnost knihoven.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014 ' - jun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Koncepce rozvoje knihoven r na l ta 2011 2014

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014

28.4.2011

Knihovnická dílna 2011

Vít Richter

Národní knihovna ČR


Pro nov koncepce
Proč nová koncepce?

 • Minulá koncepce: období 2004 – 2010

 • Nové technologické a společenské změny, které ovlivňují činnost knihoven


Jak spole ensk a technologick zm ny ovliv uj knihovny
Jaké společenské a technologické změny ovlivňují knihovny?

 • Rozhlas, televize, počítačové hry…

 • Vizualizace lidské komunikace

 • Úpadek tradiční čtenářské gramotnosti

 • Nové formy trávení volného času – cestování, sport…

 • Informační technologie

  • Internet, mobilní komunikace

  • E-knihy

  • Masová digitalizace tištěné produkce


Rozvoj internetu a mobiln komunikace
Rozvoj internetu a mobilní komunikace knihovny?

 • Mobilní komunikace dostupná kdekoliv – propojení internetu, počítače, mobilu a televize

 • Růst počítačové gramotnosti

 • Růst dostupnosti internetu pro obyvatele

 • Integrace ICT do výuky – e-learning

 • Růst objemu kvalitních informací na internetu – Wikipedia

 • Dynamický růst objemu digitálních dokumentů – pokles vlivu tištěných médií

 • Sociální sítě, Face Book, blogy, Second Life

 • Změny ve způsobu komunikace a vyhledávání informací – googlizace společnosti


E-knihy knihovny?

E-čtečky + chytré telefony:

Cokoliv,kdekoliv akdykoliv


Masov digitalizace knihovn ch fond

Masová digitalizace knihovních fondů knihovny?

Google Books – 15 mil. knih (2 mil. volná díla, 6 mil. knih nedostupných na trhu)

Spolupráce: 40 knihoven, 30000 nakladatelů

Přečíst nebo stáhnout text knihy (volná díla)

Koupit nebo půjčit knihu

Europeana

14,6 mil. objektů: knihy, fotografie, mapy, zvuk. nahrávky, filmy, záznamy sbírek knihoven, archivů, muzeí

Národní digitální knihovna – NK ČR + MZK

V příštích 25 letech digitalizovat 1,2 mil. svazků kniha a periodik – veškerá tištěna produkce z území ČR


Vliv digitalizace na knihovny
Vliv digitalizace na knihovny knihovny?

 • Jaká bude úloha knihoven?

 • Nastane odklon od tištěných dokumentů?

 • Pokles zájmu o půjčování tištěné produkce?

 • Jaká bude cena za zpřístupnění e-books?

 • Kdo bude hradit licence za zpřístupnění e-books?

  • Uživatelé

  • Knihovny

 • Knihovny jako agregátoři poptávky?


Rychlost zm n
Rychlost změn knihovny?

 • Knihtisk 550 let

 • Rozhlas 89 let

 • Televize 74 let

 • Počítače 50 let

 • PC 30 let

 • Internet s webem 20 let

 • Mobilní telefony 19 let

 • Využití internetu se zdvojnásobuje každých 6 až 12 měsíců


M n se postaven knihy a knihoven v komunikaci
Mění se postavení knihy a knihoven v komunikaci knihovny?

 • Knihy a tištěná média přestávají být centrem kulturního dění

 • Diverzifikace přístupu ke kultuře a informacím

  • Různé kanály:TV, rozhlas, tisk, internet, knihovny…

  • Různé formáty: knihy, časopisy, multimédia, e-knihy…

 • Mění se životní styl lidí

 • Mění se způsob vyhledávání a práce s informacemi

 • Knihovny mají poprvé v historii konkurenci ve svých hlavních funkcích

 • Knihy budou dále vyráběny, prodávány, čteny

 • Ale …Češi patří k silným čtenářským národům knihovny?

42% - průměr EU

17% - ČR

Zdroj:

Keys Figures on Cultural Participation in EU,

2002USA: knihovny?

51% dětí ve školních

knihovnách by četlo

beletrii jako e-knihy,

42% naučná literatura,

39% obrázkové knihy

Amazon – 11000 am. VK

bude půjčovat e-knihy

NPL – zvýšení počtu

výpůjček o 36 %


1996 knihovny?

2010

2007


Zpr va o americk ch knihovn ch 2010
Zpráva o amerických knihovnách 2010 knihovny?

 • 65 % dotázaných uvedlo, že v posledním roce navštívilo knihovnu (ženy 72, muži 58)

 • 58 % vlastní čtenářský průkaz


M by mohly knihovny zaujmout
Čím by mohly knihovny zaujmout? knihovny?

Nikdy nechodili do knihovny

Dříve využívali knihovny

86 % nic

50 % nic


Jak slu by by knihovny mohly nab zet
Jaké služby by knihovny mohly nabízet? knihovny?

Nikdy nechodili do knihovny

Dříve využívali knihovny


Do jak m ry ur ict na budoucnost1
Do jaké míry určí ICT naší budoucnost? knihovny?

 • Vliv technologií není přímočarý a jejich působení lze obtížně prognózovat

  • Móda nebo hluboká změna?

 • Knihovny nejsou pouze technologií

  • Silné historické, kulturní, sociální, psychologické a filozofické vlivy

 • Rostou požadavky společnosti znalostí – vzdělávání jako celoživotní kontinuální proces

 • Autorská práva omezují digitalizaci

 • Světy tištěných a digitálních médií nebudou nikdy totožné

 • Knihovny mají v informační společnosti rozvojový potenciál

 • …..ale musí se ale změnit

  • Co budou v budoucnu nabízet, aby byly pro uživatele zajímavé?

  • Knihovny musí definovat svůj vztah k potřebám znalostní společnosti

  • O knihovnách rozhodnou jejich uživatelé


Jak zm nit knihovny jak p ipravit knihovny na budoucnost

Jak změnit knihovny? knihovny?Jak připravit knihovny na budoucnost?

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014


Vize 2020
VIZE 2020 knihovny?

Klient říká:

„V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně

rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem

nebo z pohodlí domova

bez ohledu na národnost či handicap,

v kteroukoliv denní či noční dobu

získám bezplatně požadovanou kvalitní službu“


Co chceme
Co chceme? knihovny?

Dlouhodobě zvyšovat v populaci podíl lidí,

Kteří knihovny využívají

Kteří považují knihovny za důležité

Knihovna jako místo, kde CHCEMEbýt

Fyzicky

Virtuálně

Citově…

Nabídnou komplexní služby v digitálním prostředí

Tištěné a digitální dokumenty

Každá knihovna: nabízí služby celého systému knihoven


8 sm r budouc ho rozvoje knihoven
8 směrů knihovny?budoucího rozvoje knihoven

25 bodů Koncepce rozvoje knihoven 2011 - 2014


Digitalizace textov ch dokument
Digitalizace textových dokumentů… knihovny?

 • Podporovat digitalizaci na jednotlivých úrovních - NDK, regiony, oborové instituce, specializované projekty.

 • Koncepčně vyřešit dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů.

 • Zabezpečit maximální zpřístupnění digitálních dokumentů.


Elektronick informa n zdroje
Elektronické informační zdroje knihovny?

 • Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro podporu VVI po roce 2011

 • Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost

 • E-knihy v knihovnách?


Autorsk z kon
Autorský zákon knihovny?

 • Základní princip - respektování práv autorů

  • Autor rozhoduje o svém díle

  • Autor má právo na odměnu

 • Licencování osiřelých děl a děl nedostupných na trhu

 • Možnost uzavírání kolektivních licencí pro knihovny

 • Nutnost platit za zpřístupnění autorských děl

 • Rozšíření výjimek pro knihovny????

  Hlavní cíl:

 • Umožnit, aby vše co bude zdigitalizováno bylo přístupné ve všech knihovnách prezenčně na zabezpečených stanicích


Podpora siln ch centr ln ch slu eb

Podpora silných centrálních služeb knihovny?

Možnost snadno a rychle získat

cokoliv, odkudkoliv, kdekoliv

Konkurence schopné služby


Siln port l z kladn stavebn k men
Silný portál – základní stavební kámen knihovny?

 • Zajištění přístupu do celého systému knihoven

 • Centrální portál by měl být využíván jako:

  • Nástroj pro knihovny, díky kterému mohou poskytovat individuální služby klientům

   • Sdílená katalogizace….

  • Nástroj pro uživatele, který si chce poradit sám

   • Vyhledávání, objednávání…

  • Nástroj pro sdílení (indexaci) obsahu globálními vyhledávacími nástroji

   • Google, Seznam….

 • Systém MVS a DODO

 • Identifikace uživatelů, on-line platby


Siln port l z kladn stavebn k men1
Silný portál – základní stavební kámen knihovny?

 • Zahrnuje všechny typu dokumentů dostupné v knihovnách v jakékoliv formě

  • Fyzické dokumenty – různé typy

  • Digitalizované dokumenty (vlastní fond)

  • E-born dokumenty (webarchiv, elektronický povinný výtisk, inst. repozitáře, …)

  • Komerční (placené) elektronické informační zdroje (databáze, e-knihy,…)


Centr ln port l by m l zaji ovat
Centrální portál by měl zajišťovat: knihovny?

 • Vyhledávání dokumentů:

  • Souborný katalog ČR - Digitální knihovny - EIZ

 • Informace o dokumentech

  • Kat. záznamy, obsahy, obálky, citace , anotace, recenze, komentáře, hodnocení

  • Ověření dostupnosti fyzického dokumentu, prolinkování do dalších systémů

 • Informace o knihovnách

  • Nejbližší knihovny – geografická identifikace

  • Otevírací doba, akce, dostupnost dokumentu


 • Ka d knihovna rozhran m do cel ho syst mu
  Každá knihovna rozhraním do celého systému knihovny?

  • Vytvoření jednotného rozhraní s cílem zprostředkovat služby celého systému knihoven z každé knihovny

  • Každá knihovna může být rozhraním do celého systému

  • Každý knihovník by měl být frontmanem schopným poskytnout kompexní službu


  Podporovat vytv en knihovn ch fond ve ejn ch knihoven
  Podporovat vytváření knihovních fondů veřejných knihoven

  • Dokumenty, literatura na podporu rozvoje jazykových dovedností obyvatel (cizojazyčná beletrie a populárně naučná literatura, jazykové příručky, slovníky)

  • Dokumenty, literatura v jazycích národnostních menšin trvalé žijících na území ČR, např. Poláci, Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a další.

  • Dokumenty, literatura pro zdravotně postižené

  • Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění textových dokumentů.


  Podporovat lohu knihoven jako center rozvoje ob ansk ch i jin ch komunit a jejich kreativity
  Podporovat úlohu knihoven jako center rozvoje občanských i jiných komunit a jejich kreativity

  • Komunitními aktivitami knihoven podporovat aktivní účast občanů na životě komunity (obec, škola, ústav apod.), pomáhat při vytváření místních partnerství a budování komunit.

  • Vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro komunitní, kulturní a vzdělávací aktivity.

  • Podporovat knihovny jako informační centra obcí.

  • Podporovat úlohu knihoven jako základní infrastruktury kreativního průmyslu.


  Podporovat knihovny jako garanta rovn ho p stupu k informa n m zdroj m a s ti internet
  Podporovat knihovny jako garanta rovného přístupu k informačním zdrojům a síti internet.

  • Aktivně působit proti rozdělení společnosti na skupinu lidí s přístupem k moderním informačním a komunikačním technologiím, a ty ostatní, kteří tyto možnosti nemají (digital divide – digitální předěl).

  • Pokračovat v Projektu internetizace knihoven.

  • Zlepšit informační infrastrukturu a vybavenost knihoven informačními a komunikačními technologiemi.

  • Zpřístupnění autorský chráněných děl


  Zlep it dostupnost knihoven a jejich slu eb bezbari rov knihovny
  Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb – bezbariérové knihovny

  • Provést analýzu bariér dostupnosti VKIS a definovat principy bezbariérovosti VKIS, jak ve vztahu ke znevýhodněným skupinám, tak i široké veřejnosti.

  • Promítnout principy bezbariérovostí do standardů, dotačních programů a do hodnocení kvality VKIS.

  • Rozšířit služby knihoven pro handicapované občany i národnostní menšiny, nezaměstnané a další znevýhodněné sociální skupiny.


  Region ln funkce podpora knihoven v mal ch obc ch
  Regionální funkce – podpora knihoven v malých obcích bezbariérové knihovny

  • Stabilizovat finanční a personální zajištění výkonu regionálních funkcí

  • Motivovat provozovatele knihoven k lepšímu zajištění činnosti knihoven

  • Preferovat pomoc knihovnám v malých obcích

  • Rozšířit a zefektivnit vytváření a cirkulaci výměnných souborů knih a dalších dokumentů

  • Rozvíjet automatizované kooperativní zpracování knihovního fondu nakoupeného z prostředků obcí

  • Rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven

  • Preferovat podporu knihoven propagujících svoji činnost na webových stránkách


  Podpora ten sk gramotnosti
  Podpora čtenářské gramotnosti bezbariérové knihovny

  • Zvyšovat podíl dětské populace jako návštěvníků knihoven

  • Podporovat projekty spolupráce knihoven a škol na rozvoji čtenářské gramotnosti

  • Podporovat dlouhodobé, systematické projekty rozvoje čtenářské gramotnosti

  • Podporovat kampaně na podporu čtenářství

  • Překonání roztříštěnosti

   • Spolupráce knihoven, vydavatelů, knihkupců, autorů….


  U it lidi vyu vat knihovny
  Učit lidi využívat knihovny bezbariérové knihovny

  • Zvyšovat úlohu knihoven v procesu celoživotního učení.

  • Knihovny jako centra celoživotního vzdělávání

  • Podpořit knihovny jako vzdělávací centra obcí.

  • Využít knihovny pro školení základní počítačové a informační gramotnosti občanů.

  • Podpořit v knihovnách dostupnost služeb a prostředků pro podporu vzdělávání na internetu.

  • Zahrnout informační výchovu (informační gramotnost) do výuky základních a středních škol


  Marketingov podpora centr ln ch i lok ln ch slu eb syst mu knihoven
  Marketingová podpora centrálních i lokálních služeb systému knihoven

  • Zvýraznit orientaci knihoven na koncové služby uživatelům, využít metod marketingu a aktivního public relations.

  • Zajistit výkon marketingových aktivit a public relations systému knihoven a VKIS na centrální úrovni.

  • Poskytovat marketingový servis knihovnám, které si nemohou dovolit vlastní profesionální zázemí


  Podpora knihoven jako m sta
  Podpora knihoven jako místa systému knihoven

  • Vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro komunitní a kulturní aktivity

  • Zpracovat standard prostorového a vybavení knihoven.


  Zv it efektivitu innosti knihoven
  Zvýšit efektivitu činnosti knihoven systému knihoven

  • Aktualizovat standard VKIS

  • Podporovat měření výkonu a činnosti knihoven pomocí metody benchmarkingu

  • Zpracovat metodiku ekonomických výzkumů ROI (Return-on investment) v knihovnách

   • Vytvořit mechanismus vyhodnocování přínosů VKIS, zejména jejich kvality, s ohledem na roli těchto služeb v profesním i osobním životě občanů.


  Zn t pot eby lid co o ek vaj od knihoven
  Znát potřeby lidí - co očekávají od knihoven systému knihoven

  • Provádět pravidelná celostátní šetření vztahu dětské i dospělé populace k četbě, čtenářství, zjišťovat jejich informační potřeby a vztah ke knihovnám.

  • Podporovat pravidelná šetření vztahu dětské i dospělé populace k četbě, čtenářství, zjišťovat jejich informační potřeby a vztah ke knihovnám na lokální šetření.

  • Využívat standardizované dotazníky zjišťování informačních potřeb a spokojenosti pro jednotlivé typy knihoven, vytěžovat data z knihovních systémů.


  Lid pracovn ci lidsk zdroje
  Lidé - systému knihovenpracovníci, lidské zdroje

  • Zlepšit odměňování pracovníků knihoven

  • Zpracovat koncepci CŽV pro oblast knihovnictví s důrazem na požadavky praxe

  • Zavést systém akreditovaného CŽV(kurzů a certifikovaných zkoušek)

  • Doplnit kartotéku typových pozic profese knihovník

  • Prosazovat řízení lidských zdrojů v knihovnách na moderních principech

  • Intenzivněji využívat dobrovolníky a systém veřejně prospěšných prací.


  Co je ve strategii nov ho
  Co je ve strategii nového? systému knihoven

  • Využití všech možností, které nabízí ICT

   • Masová digitalizace – dlouhodobá archivace

   • Integrace a propojení všech existujících zdrojů

  • Myšlenka centrálních služeb

  • Každá knihovna je vstupem do systému a nabízí jeho služby

  • Kvalitativně nová úroveň spolupráce

   • Katalogizace, sdílení služeb MVS, EDD

   • Stanovení odpovědností

    • Zákon nebo ostrovy pozitivní deviace


  ad